Kiemelés próbák vannak a táblázatban (a kisbetűs résznél).

ʅ 645 ʆ 646 ʓ 659 ʖ 662 ˘ 728 ɿ 639 õ 245 ʳ 691 ʴ 692 ʵ 693 ˢ 738 ˣ 739 ʶ 694 ! 33 ʱ 689 ʸ 696 ˁ 705 ˀ 704 ĩ 297 ỹ 7929 ũ 361 ẽ 7869 ã 227

ReferenciatáblázatSzerkesztés

(a)Szerkesztés

Körülbelül az angol sorrendjében a nagy- és kisbetűs részek.
Kihagyom belőle: betűképek grafikái, IPA sablon (viszont Times sablont beleteszek), a hangfájlok linkjei.
Egyelőre más formai megoldást nem teszek bele, pl. <tt> vagy <code>
Marad a leírás és a példák.
Beletegyem a biztonsági kódolást &lt; &amp; stb.?
Például a ‿ bájt helyett &#8255; megadás, stb. (némelyik editorban így jó).
Beteszem az eredmény decimális és hexa Unicode-kódját.
Kell-e megjegyzés oszlop? Kiveszem.
Az IPA numbert elhelyezem benne.
A rovatokat átírni nagy kezdőbetűsre?
Még kellene: Unicode a decimálisból.
Az IPA-számot hagyjuk zárójelesen?
Az X-SAMPA inputot le kellene cserélni a [ ] formáról valamilyen másra.
Azokat a jeleket, amelyek csak azért kerültek ide, mert a Nemzetközi fonetikai ábécé táblázatban előfordulnak, kiveszem (csak megjegyzem majd, hogy összebillentyűzhetők.)

A jelölésekhez: a fonetikusan lejegyzett hangot, szót, szöveget szögletes zárójelek közé írjuk, a fonematikus írásban ferde zárójeleket kell használni.

Wiki
képernyő
bill.
X-SAMPA
billen-
tyűzés
SIL
billen-
tyűzés
IPA-jel
(és « »
között a
Táblázatból
átvett)
Dec.
kód
Unicode IPA-
szám
Leírás Példák[1]
Kisbetűs jelek
a a̯ a a a a a«a» 97 U+0061 (304) nyílt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó francia dame [dam], spanyol padre [padre]
b b b b b b«b» 98 U+0062 (102) bilabiális, zöngés zárhang angol bed [bEd], francia bon [bO~]
ɓ b_< ɓ b> ɓ ɓ«ɓ» 595 U+0253 (160) bilabiális, zöngés implozíva
c c c c c c«c» 99 U+0063 (107) palatális, zöngétlen zárhang magyar latyak ["lOcOk]
d d̪ d d d d d«d» 100 U+0064 (104) alveoláris, zöngés zárhang angol dog [dQg], francia doigt [dwa]
ɖ d` ɖ d< ɖ ɖ«ɖ» 598 U+0256 (106) retroflex, zöngés zárhang
ɗ d_< ɗ d> ɗ ɗ«ɗ» 599 U+0257 (162) alveoláris zöngés implozíva
e e̯ e e e e e«e» 101 U+0065 (302) középzárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó francia ses [se]
f f f f f f«f» 102 U+0066 (128) labiodentális, zöngétlen réshang angol five [faIv], francia femme [fam]
ɡ g ɡ g< ɡ ɡ«ɡ» 609 U+0261 (110) «Zöngés veláris (hátul képzett) zárhang»[2] angol go [g@U], francia longue [lO~g]
g g g 103 U+0067 [3]
ɠ g_< ɠ g> ɠ ɠ«ɠ» 608 U+0260 (166) veláris, zöngés implozíva
h h h h h h«h» 104 U+0068 (146) glottális, zöngétlen réshang angol house [haUs]
ɦ h\ ɦ h< ɦ ɦ«ɦ» 614 U+0266 (147) glottális, zöngés réshang cseh hrad [h\rat]
i i̯ i i i i i«i» 105 U+0069 (301) zárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol be [bi:], francia oui [wi], spanyol si [si]
j j j j j j«j» 106 U+006A (153) palatális közelítőhang angol yes [jEs], francia yeux [j2]
ʝ j\ ʝ j< ʝ ʝ«ʝ» 669 U+029D (139) palatális, zöngés réshang
k k k k k k«k» 107 U+006B (109) veláris, zöngétlen zárhang angol cat [k{t], spanyol carro [karo]
l l̪ l̪̩ l̩ l l l l l«l» 108 U+006C (155) alveoláris, laterális közelítőhang angol lay [leI], francia mal [mal]
ɭ ɭ̩ l` ɭ l< ɭ ɭ«ɭ» 621 U+026D (156) retroflex laterális közelítőhang
ɺ l\ ɺ L> ɺ ɺ«ɺ» 634 U+027A (181) alveoláris, zöngés laterális, szájpadláshoz nem érő nyelvvel képzett hang
m m̩ m m m m m«m» 109 U+006D (114) bilabiális orrhang angol mouse [maUs], francia homme [Om]
n n̪ n̪̍ n̩ n n n n n«n» 110 U+006E (116) alveoláris orrhang angol no [n@U], francia non [nO~]
ɳ ɳ̩ n` ɳ ɳ«ɳ» 627 U+0273 (117) retroflex orrhang svéd hörn [h2:n`]
o o̯ o o o o o«o» 111 U+006F (307) középzárt, hátul képzett, ajakkerekítéses magánhangzó francia gros [gRo]
p p p p p p«p» 112 U+0070 (101) bilabiális, zöngétlen zárhang angol hop [hQp], francia pose [poz], spanyol perro [pero]
ɸ p\ ɸ f= ɸ ɸ«ɸ» 632 U+0278 (126) bilabiális, zöngétlen réshang
q q q q q q«q» 113 U+0071 (111) uvuláris, zöngétlen zárhang
r r̩ r r r r r«r» 114 U+0072 (122) alveoláris pergetett hang spanyol perro [pero]
ɽ r` ɽ r< ɽ ɽ«ɽ» 637 U+027D (125) retroflex, szájpadláshoz nem érő nyelvvel képzett hang
ɹ r\ ɹ r= ɹ ɹ«ɹ» 633 U+0279 (151) zöngés (poszt)alveoláris közelítőhang
ɻ r\` ɻ R< ɻ ɻ«ɻ» 635 U+027B (152) retroflex közelítőhang
s s s s s s«s» 115 U+0073 (132) alveoláris, zöngétlen réshang angol seem [si:m], francia session [se.sjO~]
ʂ s` ʂ s< ʂ ʂ«ʂ» 642 U+0282 (136) retroflex, zöngétlen réshang
ɕ s\ ɕ c< ɕ ɕ«ɕ» 597 U+0255 (182) alveolopalatális, zöngétlen réshang
t t̪ t t t t t«t» 116 U+0074 (103) alveoláris, zöngétlen zárhang angol too [tu:], francia raté [Rate], spanyol tuyo [tujo]
ʈ t` ʈ t< ʈ ʈ«ʈ» 648 U+0288 (105) retroflex, zöngétlen zárhang
u u̯ u u u u u«u» 117 U+0075 (308) zárt, hátul képzett, ajakkerekítéses magánhangzó angol boom [bu:m], spanyol su [su]
v v v v v v«v» 118 U+0076 (129) labiodentális, zöngés réshang angol vest [vEst], francia voix [vwa]
ʋ v\ ʋ v= ʋ ʋ«ʋ» 651 U+028B (150) labiodentális közelítőhang (vagy [P])
w w w w w w«w» 119 U+0077 (170) labioveláris közelítőhang angol west [wEst], francia oui [wi]
x x x x x x«x» 120 U+0078 (140) veláris, zöngétlen réshang skót loch [lOx]
ɧ x\ ɧ H< ɧ ɧ 615 U+0267 (175) palatális-veláris, zöngétlen réshang
y y̯ y y y y y«y» 121 U+0079 (309) zárt, elöl képzett, ajakkerekítéses magánhangzó francia tu [ty], magyar düh [dy]
z z z z z z«z» 122 U+007A (133) alveoláris, zöngés réshang angol zoo [zu:], francia azote [azOt]
ʐ z` ʐ z< ʐ ʐ«ʐ» 656 U+0290 (137) retroflex, zöngés réshang
ʑ z\ ʑ z> ʑ ʑ«ʑ» 657 U+0291 (183) alveolopalatális, zöngés réshang

(b)Szerkesztés

I X-SAMPA
billen-
tyűzés
SIL
billen-
tyűzés
IPA-jel Dec.
kód
Unicode IPA-
szám
Leírás Példák[1]
Nagybetűs jelek
ɑ ɑ̯ ɑ̃ A ɑ a= ɑ ɑ«ɑ» &593; U+0251 #305 Nyílt, hátul képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó Angol start stA:t
β B β b= β β«β» 946 U+03B2 (127) bilabiális, zöngés réshang spanyol cabo [kaBo]
ʙ ʙ̩ B\ ʙ B= ʙ ʙ«ʙ» 665 U+0299 (121) bilabiális, zöngés pergetett hang
ç C ç c= ç ç«ç» 231 U+00E7 (138) palatális, zöngétlen réshang német ich [IC]
ð D ð d= ð ð«ð» 240 U+00F0 (131) dentális, zöngés réshang angol then [DEn]
ɛ ɛ̯ ɛ̃ E ɛ e< ɛ ɛ«ɛ» 603 U+025B (303) nyílt-közép elülső ajakkerekítés nélküli magánhangzó francia même [mEm]
ɱ ɱ̩ ɱ̍ F ɱ m> ɱ ɱ«ɱ» 625 U+0271 (115) labiodentális orrhang
ɣ G ɣ G G ɣ«ɣ» 611 U+0263 (141) veláris, zöngés réshang spanyol fuego [fweGo], görög γαμμα [Gama]
ɢ G\ ɢ G= ɢ ɢ«ɢ» 610 U+0262 (112) uvuláris, zöngés zárhang
ʛ G\_< ʛ G> ʛ ʛ 667 U+029B (168) uvuláris, zöngés implozíva
ʜ H\ ʜ H= ʜ ʜ 668 U+029C (172) epiglottális, zöngétlen frikatíva
ɪ ɪ̯ ɪ̃ I ɪ i= ɪ ɪ«ɪ» 618 U+026A (319) laza, zárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó angol kit [kIt]
I\[4] 7547 U+1D7B középső állású, laza, zárt, elöl képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó lengyel ryba [rI\bA])
ɲ ɲ̩ J ɲ n= ɲ ɲ«ɲ» 626 U+0272 (118) palatális orrhang spanyol año [aJo]
ɟ J\ ɟ j= ɟ ɟ«ɟ» 607 U+025F (108) palatális, zöngés zárhang magyar egy [EJ\]
ʄ J\_< ʄ j> ʄ ʄ«ʄ» 644 U+.... (164) palatális, zöngés implozíva
ɬ K ɬ l= ɬ ɬ«ɬ» 620 U+026C (148) alveoláris, zöngétlen, laterális réshang walesi llaw [Kau]
ɮ K\ ɮ l> ɮ ɮ«ɮ» 622 U+026E (149) alveoláris, zöngés, laterális frikatíva
ʎ ʎ̩ L ʎ L< ʎ ʎ«ʎ» 654 U+028E (157) palatális laterális hang olasz famiglia [fami:La]
ʟ ʟ̩ L\ ʟ L= ʟ ʟ 671 U+029F (158) veláris, zöngés, laterális hang
ɯ ɯ̯ ɯ̃ M ɯ u= ɯ ɯ«ɯ» 623 U+026F (316) zárt, hátsó, ajakkerekítés nélküli magánhangzó
ɰ M\ ɰ w> ɰ ɰ«ɰ» 624 U+0270 (154) veláris közelítőhang
ŋ ŋ̍ ŋ̩ N ŋ n> ŋ ŋ«ŋ» 331 U+014B (119) veláris orrhang angol thing [TIN]
ɴ ɴ̩ N\ ɴ N= ɴ ɴ«ɴ» 628 U+0274 (120) uvuláris, zöngés orrhang
ɔ ɔ̯ ɔ̃ O ɔ o< ɔ ɔ«ɔ» 596 U+0254 (306) nyílt-közép hátsó ajakkerekítéses magánhangzó brit angol thought [TO:t]
ʘ O\ ʘ p= ʘ ʘ 664 U+0298 (176) bilabiális klikk
ʋ P ʋ ʋ«ʋ» 651 U+028B (150) labiodentális közelítőhang (vagy [v\])
ɒ ɒ̯ ɒ̃ Q ɒ o= ɒ ɒ«ɒ» 594 U+0252 (313) nyílt hátsó ajakkerekítéses magánhangzó brit angol lot [lQt]
ʁ R ʁ R> ʁ ʁ«ʁ» 641 U+0281 (143) uvuláris, zöngés réshang francia roi [Rwa]
ʀ ʀ̩ R\ ʀ R= ʀ ʀ«ʀ» 640 U+0280 (123) uvuláris, zöngés pergetett hang
ʃ S ʃ s= ʃ ʃ«ʃ» 643 U+0283 (134) palatoalveoláris, zöngétlen réshang angol ship [SIp]
θ T θ t= θ θ«θ» 952 U+03B8 (130) dentális, zöngétlen réshang angol thin [TIn]
ʊ ʊ̯ ʊ̃ U ʊ u< ʊ ʊ«ʊ» 650 U+028A (321) laza, zárt, hátsó, ajakkerekítéses magánhangzó angol foot [fUt]
U\[4] ᵿ 7551 U+1D7F központi állású, laza, zárt, ajakkerekítéses magánhangzó
ʌ ʌ̯ ʌ̃ V ʌ u> ʌ ʌ«ʌ» 652 U+028C (314) nyílt-közép hátsó, kerekítetlen magánhangzó angol bus [bVs]
ʍ W ʍ w= ʍ ʍ«ʍ» 653 U+028D (169) labioveláris, zöngétlen réshang skót when [Wen]
χ X χ x= χ χ«χ» 967 U+03C7 (142) uvuláris, zöngétlen réshang walesi bach [baX]
ħ X\ ħ h> ħ ħ«ħ» 295 U+0127 (144) faringális, zöngétlen frikatíva arab ح (ha’) [X\A:]
ʏ ʏ̯ ʏ̃ Y ʏ y= ʏ ʏ«ʏ» 655 U+028F (320) laza, zárt elülső ajakkerekítéses magánhangzó német hübsch [hYpS]
ʒ Z ʒ z= ʒ ʒ«ʒ» 658 U+0292 (135) palatoalveoláris, zöngés réshang angol measure ["mEZ.U@]

(c)Szerkesztés

Átrendeztem a SAMPA input jelek sorrendjébe. (Sem az angollal, sem a magyarral nem egyezik.)


I X-SAMPA
billen-
tyűzés
SIL
billen-
tyűzés
IPA-jel Dec.
kód
Unicode IPA-
szám
Leírás Példák[1]
Egyéb jelek
! ꜜ #< ꜜ 42780 U+A71C (517) eső
!\ ǃ ! ǃ ǃ«ǃ» 451 U+01C3 (178) (poszt)alveoláris klikk[5]
ˈ " ˈ } ˈ ˈ«ˈ» 712 U+02C8 (501) elsődleges hangsúly {Főhangsúly}
ˌ % ˌ }} ˌ ˌ«ˌ» 716 U+02CC (502) másodlagos hangsúly {Mellékhangsúly}
ɶ ɶ̯ ɶ̃ & ɶ E> ɶ ɶ 630 U+0276 (312) nyílt elülső kerekített magánhangzó dán drømme [dR&m@]
! ! 33 U+.... Alighanem téves 451-es (U+01C3) helyett!
' ' ' ' ' 39 U+0027 {--Bollánál nem szerepel--} palatalizáció[6][7] Lásd itt is: [_j]
* * 42 U+.... meghatározatlan escape-karakter, SAMPA-„összekapcsoló”[6]
- - 45 U+.... szeparátor (az en: példája szerint egy pl. ts affrikáta belsejében mutaja, hogy nem is affrikáta, hanem egy t és egy s)[6]
-\ ‿ #= ‿ ◌‿◌ 8255 U+203F (509) {az egybeejtett hangokat köti össze kapcsolójel az alapjelek között}kapcsolójel NEM ̮ 814
. . . .«.» 46 U+002E (506) Szótagszünet. (46?) {szótaghatár félreérthető hangkapcsolatban pont alul az alapjelek között (mintha a pontnál mélyebben lene)} szótaghatár[6]
/ / / 47 U+.... határozatlanság jelölése francia magánhangzóknál[8][6]
ɨ ɨ̯ ɨ̃ 1 ɨ I= ɨ ɨ«ɨ» 616 U+0268 (317) zárt központi kerekítetlen magánhangzó walesi tu [t1]
ø ø̯ ø̃ 2 ø ø«ø» 248 U+00F8 (310) zárt-közép elülső, kerekített magánhangzó francia deux [d2]
ɜ ɜ̯ ɜ̃ 3 ɜ e> ɜ ɜ«ɜ» 604 U+025C (326) középnyílt, középen képzett, ajakkerekítés nélküli brit angol nurse [n3:s]
ɞ ɞ̯ ɞ̃ 3\ ɞ O< ɞ ɞ 606 U+025E (395) középnyílt, középen képzett ajakkerekítéses
ɾ 4 ɾ r> ɽ ɾ«ɾ» 638 U+027E (124) alveoláris, zöngés, megcsavart nyelvvel képzett hang spanyol pero [pe4o]
ɫ ɫ̩ 5 5 ɫ«ɫ» 619 U+026B (209) hátul képzett, sötét l[4] /lásd még a 820-as kódnál (_e) angol milk [mI5k]
ɐ ɐ̯ ɐ̃ 6 ɐ a> ɐ ɐ«ɐ» 592 U+0250 (324) nyílt schwa német besser [bEs6]
ɤ ɤ̯ ɤ̃ 7 ɤ O> ɤ ɤ«ɤ» 612 U+0264 (315) középzárt, hátul képzett ajakkerekítés nélküli magánhangzó
ɵ ɵ̯ ɵ̃ 8 ɵ O= ɵ ɵ«ɵ» 629 U+0275 (323) középzárt, középen képzett ajakkerekítéses magánhangzó svéd buss [b8s]
œ œ̯ œ̃ 9 œ E< œ œ«œ» 339 U+0153 (311) középnyílt, elöl képzett ajakkerekítéses magánhangzó francia neuf [n9f]
ː : ː : ː ◌ː«ː» 720 U+02D0 (503) Hosszú hang / NEM kettőspont! {hosszú: befelé mutató ékek a jel után} magyar kor [kor], kór [ko:r]
ˑ :\ ˑ :: ˑ ◌ˑ«ˑ» 721 U+02D1 (504) Félhosszú hang {félhosszú}
::: ːː ◌ːː 720 720 {ultrahosszú} !!!!!!!!
< < < < 60 nemszegmentális megjegyzés (például SAMPROSA) kezdete[6] / en: &lt;
ʢ <\ ʢ Q< ʢ ʢ 674 U+02A2 (174) epiglottális, zöngés réshang
ǂ =\ ǂ != ǂ ǂ 450 U+01C2 (179) alveoláris klikk en: palatal click
> > > > 62 nemszegmentális lejegyzés vége[6] en:&gt; end nonsegmental notation
ʡ >\ ʡ Q= ʡ ʡ 673 U+02A1 (173) epiglottális zárhang en:&gt;\
ʔ ? ʔ ?= ʔ ʔ«ʔ» 660 U+0294 (113) glottális zárhang német Verein [fE6_^"?⁠aI_^n], dán stød ["sd_02D_o]
ʕ ?\ ʕ ?< ʕ ʕ«ʕ» 661 U+0295 (145) faringális, zöngés réshang arab ع (`ayn) [?\Ajn]
ə ə̯ ə̃ @ ə e= ə ə«ə» 601 U+0259 (322) schwa / fordított e
ɘ ɘ̯ ɘ̃ @\ ɘ E= ɘ ɘ 600 U+0258 (397) középzárt, középen képzett, ajakkerekítés nélküli magánhangzó / tükrözött e
@` ə˞ ə˞ 601, 734 ...... (322)+(419) right-hook swa r-coloured schwa (a billentyűzés nem vonja össze egy betűvé a két jelet)[4]
^ ꜛ #> ꜛ 42779 U+A71B (518) emelkedő NEM 8593 ↑
æ æ̯ æ̃ { a< æ æ«æ» 230 U+00E6 (325) majdnem-nyílt elöl képzett ajakkerekítés nélküli magánhangzó / ae angol trap [tr\_0{p]
| | | | 124 U+007C (507) alcsoport {--Bollánál nem szerepel--}[6]
ǀ |\ ǀ !< ǀ«ǀ» 448 U+01C0 (177) dentális klikk / NEM függőleges vonal!
ǁ |\|\ ǁ !> ǁ«ǁ» 449 U+01C1 (180) {--Bollánál nem szerepel--} laterális klikk
|| ‖ .= ‖ 8214 U+2016 (508) {--Bollánál nem szerepel--} főcsoport / en: major (intonation) group
ʉ ʉ̯ ʉ̃ } ʉ U= ʉ ʉ«ʉ» 649 U+0289 (318) zárt központi kerekített magánhangó svéd sju [S}]
◌͡◌ 865 U+.... (509) (felső tie)[4] {affrikáta vagy kettős képzésű} (Lehet, hogy csak SIL-ben lehet megadni őket, mert sem a Wiki bevitelben, sem a táblázatban nem szerepeltek - viszont van IPA-számuk!)
◌͜◌ 860 U+.... (433) (alsó tie)[4] {affrikáta vagy kettős képzésű}


(d)Szerkesztés

Az X-SAMPA input kódok szerinti sorrendben van.

Az X-SAMPA a karika ékezetet alapértelmezésben alul helyezi el (805 ̥ Combining ring below), kivéve azokat a jeleket, amelyeknek lelógó részük van, ott átteszi felülre (778 ̊ Combining ring above).

Ezeknél kerül felülre: F_0 (ɱ̊), K\_0 (ɮ̊), N_0 (ɳ̊), d`_0 (ɖ̊), z`_0 (ʐ̊), r\`_0 (ɻ̊), r`_0 (ɽ̊), l`_0 (ɭ̊), J_0 (ɲ̊), J\_0 (ɟ̊), j\_0 (ʝ̊), j_0 (j̊), N_0 (ŋ̊), g_0 (ɡ̊), G_0 (ɣ̊), M\_0 (ɰ̊). A többit ilyen módon jeleníti meg: A_0 (ɑ̥), n_0 (n̥).


I X-SAMPA
billen-
tyűzés
SIL
billen-
tyűzés
IPA-jel Dec.
kód
Unicode IPA-
szám
Leírás Példák[1]
Módosítók (diakritikus jelek)
<F> ↘ 8600 U+2198 (511) globálisan eső (Arrow SE)
<R> ↗ 8599 U+2197 (510) globálisan emelkedő (Arrow NE)
= ̩ $ ̩ ◌̩«̩» 809 U+0329 (431) Szótagalkotó mássalhangzó. Mássalhangzó magánhangzó nélkül, amely külön szótagmagot alkothat. szótag értékű {szótagképző hang} (vagy [_=]) Combining vertical line below
_" ̈ * ̈ ◌̈ 776 U+0308 (415) középen képzett {centralizált} NEM 168 ¨ Combining diaeresis
_+ ̟ + ̟ ◌̟ 799 U+031F (413) erőteljes {előrébb képzett} NEM 726 ˖ Combining plus sign below
_- ̠ _ ̠ ◌̠ 800 U+0320 (414) hátrahúzott {hátrább képzett} NEM 727 ˗ Combining minus sign below
780 (tónus)
745 741 (tónus)
_0 ̥ % ̥ ◌̥«̥» 805 U+0325 (402A) Zöngétlen mássalhangzó. «A másik jel (778-as) nem szerepel!» zöngétlen[9] {zöngétlenedett} Combining ring below
:@ ː̊ ◌̊ 778 U+030A (402B) zöngétlen[10] {zöngétlenedett} [11] Combining ring above
@ ̊ ◌̊ 778 U+030A (402B) zöngétlen [11] ??
_< _<   implozíva[12] en:implosive

(IPA uses separate symbols for implosives)

ʼ _> ʼ ◌ʼ 700 U+02BC (401) ejektíva[13] {--Bollánál nem szerepel--}

en:ejective «k’» «Ejektív mássalhangzó. Nagy nyomatékkal ejtett mássalhangzók. Mint egy torokból lökött, pukkantott [k]. A [t’], [p’], [q’], [tʃ’], [ts’] és [tɬ’] hasonlóak.» Csakhogy: az input algoritmus nem a ’ 8217 felső vesszőt szolgáltatja, hanem a ʼ 700-ast! Bolla szerint a ’ 8217 a palatalizált mássalhangzót jelzi: a (9-es) mellékjel felső indexben. Ugyancsak szerinte alsó indexben is ‚ 8218 ugyanezt jelenti! Szerintem mindkettő tévedés. NINCS JAVÍTVA A Táblázatban.

ˤ _?\ ˤ ?<^ ˤ ◌ˤ 740 U+02E4 (423) faringalizált {faringalizált}
_= ̩ ◌̩ 809 U+0329 (431) szótag értékű (vagy [=]) Combining vertical line below
770 (tónus)
_^ ̯ $$ ̯ ◌̯«̯» 815 U+032F (432) «Félhangzó» nem szótagképző {nem szótagképző} (???) Combining inverted breve below
_} ̚ ◌̚ 794 U+031A (427) nem hallható {nem hallhatóan ejtett} ??
_~ ̃ ◌̃«̃» 771 U+0303 (424) Orrhangú magánhangzó - javítva [ã] [ã]! nazalizáció {nazális, nazalizált} (vagy [~]) Combining tilde NEM 126 ~
_A ̘ +++ ̘ ◌̘ 792 U+0318 (417) erőteljes nyelvgyök {előretolt nyelvgyökkel képzett} Combining left tack below
783 (tónus)
745 (tónus)
7621 (tónus)
745 744 (tónus)
770 (tónus)
741 745 (tónus)
ˠ _G ˠ ◌ˠ 736 U+02E0 (422) velarizált {velarizált}
769 (tónus)
742 (tónus)
7620 (tónus)
742 741 (tónus)
768 (tónus)
744 (tónus)
722 (tónus)
743 (tónus)
_N ̼ {{{{ ̼ ◌̼ 828 U+033C (407) lingvolabiális {--Bollánál nem szerepel--} Combining seagull below en: linguolabial
_O ̹ ++++ ̹ ◌̹ 825 U+0339 (411) kerekítettebb {kerekítettebb ajakréssel képzett} Combining right half ring below
780 (tónus)
745 741 (tónus)
7624 (tónus)
743 742 743 (tónus)
779 (tónus)
741 (tónus)
_X ̆ *** ̆ ◌̆ 774 U+0306 (505) Nagyon rövid {redukált} NEM 728 ˘ Combining breve
_a ̺ {{ ̺ ◌̺ 826 U+033A (409) csúcsos {apikális} Combining inverted bridge below en:apical
_c ̜ _ _ _ _ ̜ ◌̜ 796 U+031C (412) kevésbé kerekített {laposabb ajakréssel képzett} See above for more rounded (?) Combining left half ring below ( a̜ ) SIL:4 underline
_d ̪ { ̪ ◌̪«̪» 810 U+032A (408) Dentális mássalhangzó. {dentális} Combining bridge below en: dental
_e ̴ ~~ ̴ ◌̴ 820 U+0334 (428) {veláris vagy faringális: tildével középen áthúzott alapjel (nem tudom, így képzelték-e)} velarizált vagy faringalizált NEM 126 ~ Combining tilde overlay hu: lásd még: 5 (de például l ~ nem ugyanúgy jelenik meg!)
ʰ _h ʰ ◌ʰ«ʰ» 688 U+02B0 (404) {hehezetes, aspirált (ua. mint a [‘])} aspirált
◌‘ 8216 U+.... {zöngétlen zárhangnál enyhe hehezet: a (6-os formájú) mellékjel felső indexben}
ʲ _j ʲ j^ ʲ ◌ʲ«ʲ» 690 U+02B2 (421) {[j]-s színezetű, palatalizált mássalhangzó} palatalizáció[14] Lásd itt is: ['] // j ^ szóköz
◌’ 8217 U+.... {palatalizált mássalhangzó: a (9-es) mellékjel felső indexben} (nem 39-es ' ??)
◌‚ 8218 U+.... {palatalizált mássalhangzó: a (9-es) mellékjel alsó indexben}
_k ̰ $$$ ̰ ◌̰ 816 U+0330 (406) csikorgó {rekedtes} Combining tilde below
ˡ _l ˡ ◌ˡ 737 U+02E1 (426) {laterálisan ejtett} laterális kioldás? jelleg en: lateral release
_m ̻ {{{ ̻ ◌̻ 827 U+033B (410) laminális {laminális, mediokoronális, dorzális} Combining square below
_n ⁿ ◌ⁿ 8319 U+207F (425) orrhangzós kioldás? jelleg {nazálisan ejtett} NEM sup n /sup
_o ̞ _ _ ̞ ◌̞ 798 U+031E (430) {nyíltabb } leengedett[15] NEM 725 Combining down tack below SIL: 2 aláhúzás
_q ̙ _ _ _ ̙ ◌̙ 793 U+0319 (418) {hátrahúzott nyelvgyökkel képzett} hátrahúzott nyelvgyök Combining right tack below
_r ̝ ++ ̝ ◌̝ 797 U+031D (429) {zártabb} emelt[16] NEM 724 ˔ Combining up tack below
_t ̤ %%% ̤ ◌̤ 804 U+0324 (405) belélegzett {mormolt, gyengén képzett} Combining diaeresis below
_v ̬ %% ̬ ◌̬ 812 U+032C (403) zöngés {zöngésedett} NEM 748 ˬ Combining caron below
ʷ _w ʷ ◌ʷ«ʷ» 695 U+02B7 (420) labializált {labiálisan ejtett}
_x ̽ ** ̽ ◌̽ 829 U+033D (416) félközépen képzett {kissé mediális} NEM 735 ˟ Combining x above
` ˞ [[[ ˞ ◌˞ 734 U+02DE (419) {--Bollánál nem szerepel--}

hátrahajlítás magánhangzóknál, retroflexió mássalhangzóknál[17] ||

~ ̃ ~ ̃ ◌̃ 771 U+0303 (424) nazalizáció (vagy [_~]) Combining tilde NEM 126 ~

(e)Szerkesztés

I X-SAMPA
billen-
tyűzés
SIL
billen-
tyűzés
IPA-jel Dec.
kód
Unicode IPA-
szám
Leírás Példák[1]
Problematikusak
U+ {kakuminális, retroflex: pont a jel alatt}
U+ {rotacizált: r mellékjel felső indexben}
U+ {a mássalhangzó labializációját jelzi: kis omega a jel alatt}
U+ {[y]-s színezettel ejtett hang: kis y felső indexben}
U+ {zöngétlen ejektív vagy glottalizált: ʔ-szerű, az alapjel mellett felső indexben}
(159) Az IPA-számok listájában szerepel, de nem látom, hogy definiálták volna.
(161) Az IPA-számok listájában szerepel, de nem látom, hogy definiálták volna.
(163) Az IPA-számok listájában szerepel, de nem látom, hogy definiálták volna.
(165) Az IPA-számok listájában szerepel, de nem látom, hogy definiálták volna.
(167) Az IPA-számok listájában szerepel, de nem látom, hogy definiálták volna.
ʚ ... U+029A (396) closed epsilon Az IPA-számok listájában szerepel, de nem látom, hogy definiálták volna.
11377 U+2C71 (184) 'Latin Small Letter V With Right Hook'
ɺ̢ 634, 802 ... [18] LÁSD AZ Adalékok FÁJLBAN!
ʎ̯ 654, 815 ... LÁSD AZ Adalékok FÁJLBAN!
ɥ ɥ«ɥ» 613 U+0265 (171) LÁSD AZ Adalékok FÁJLBAN!


 • A jelenlegi előírás szerint a két hurkú g is jelölheti.

Az angol szerint a g ezt állítja elő, {{IPA|ɡ}} nem a 103-ast. A g 103 elavult tipográfiai forma a «zöngés veláris (hátul képzett) réshang» megjelenítésére, a mai előírás szerint erre a «ɣ» használandó.

 • {ultrahosszú}
 • "transzparens" a SIL-ben is vagy csak a SAMPA-ban?
 • Az r-coloured schwa dolgát rendezni kell, mert az algoritmus nem összevont jelet hoz létre 602 (327),

hanem kombináltat 601, 734 (322)+(419)

 • Van a ͡ 865 (509) felső tie, a ͜ 860 (433) alsó tie, ezek kombinálódó jelek, valamint a

8255 (509) összekapcsoló jel (az alapjelek között) ez viszont szélességgel rendelkező (spacing) szimbólum.

 • Itt a magyarázat a két ferde nyilra: StandardizedVariants.html

(f)Szerkesztés

A tónusokat ki kellene emelni a táblázatból (lagalább ideiglenesen), hogy a rendszerét rendbe lehessen rakni itt és másutt. XSAMPA-tones.txt !!

I X-SAMPA
billen-
tyűzés
SIL
billen-
tyűzés
IPA-jel Dec.
kód
Unicode IPA-
szám
Leírás Példák[1]
Tónusok külön
_B _β @0 ̏ ◌̏«̏» 783 U+030F (516) Nagyon mély tónus [11] ld. még (523)
#0 ˩ ◌˩ 745 U+.... (523) Nagyon mély tónus [11]? ld.még (516)
_L _ʎ ◌̀«̀» 768 U+.... (515) Mély tónus ld. (522) is
#1 ˨ ◌˨ 744 U+.... (522) Mély tónus ld. (515) is
_M _ɯ ◌̄«̄» 772 U+0304 (514) Normál tónus ld.(521) is NEM 175 ¯
#2 ˧ ◌˧ 743 U+.... (521) Normál tónus ld.(514) is
_H _ɥ ◌́«́» 769 U+.... (513) Magas tónus lásd 742 is!
#3 ˦ ◌˦ 742 U+.... (520) Magas tónus Lásd 769 is!
_T _θ ◌̋«̋» 779 U+030B (512) Nagyon magas tónus [11] ld. (519) is NEM 733 ˝
#4 ˥ ◌˥ 741 U+.... (519) Nagyon magas tónus ld. (512) is NEM 728 ˘
_B_L ᷅ @12 ᷅ ◌᷅«᷅» 7621 U+1DC5 (527) Mély emelkedő tónus ld. még (532) [11] (nem mély-emelkedő tónus?)
◌˩˨ 745 744 U+.... (532) Mély emelkedő tónus ld. még (527) [11]?
_/ ̌ @13 ̌ ◌̌«̌» 780 U+030C (524) Emelkedő tónus ld. még (529) is NEM 711 ˇ
_R _ʁ ◌̌ 780 U+030C (524) Emelkedő tónus Lásd itt is: SAMPA input _/ NEM 711 ˇ Lásd _/ is!
◌˩˥ 745 741 U+.... (529) Emelkedő tónus ld. még (524) Lásd _R is!
_R_F ᷈ @131 ᷈ ◌᷈«᷈» 7624 U+1DC8 (528) Emelkedő-eső tónus [11]lásd még (533)
˧˦˧ 743 742 743 U+.... (533) Emelkedő-eső tónus lásd még (528)
_H_T ᷄ @23 ᷄ ◌᷄«᷄» 7620 U+1DC4 (526) Magas-emelkedő tónus [11]lásd még (531)
@23 ◌˦˥ 742 741 U+.... (531) Magas-emelkedő tónus lásd még (526)
_\ ̂ ◌̂«̂» 770 U+0302 (525) Ereszkedő tónus Lásd _F is!
_F _ɱ @31 ̂ ◌̂ 770 U+0302 (525) Ereszkedő tónus Lásd _\ is!
◌˥˩ 741 745 U+.... (530) Ereszkedő tónus

(g)Szerkesztés

Összetett billentyűzések

I X-SAMPA
billen-
tyűzés
SIL
billen-
tyűzés
IPA-jel Dec.
kód
Unicode IPA-
szám
Leírás Példák[1]
Összetett billentyűzések
«aː» 97 720 .... . . . . . . [19]
ɖ͡ʐ«ɖ͡ʐ» 598 865 656 .... . . . . . .
d͡z .... . . . . . . d͡z ?
d͡ʒ ʤ«ʤ» 676 .... . . . . . . d͡ʒ ? 100 865 658
d͡ʑ ʥ«ʥ» 677 .... . . . . . . d͡ʑ ? 100 865 657
«dʐ» 100 656 .... . . . . . . d͡ʐ ? 100 865 656
«eː» 101 720 .... . . . . . .
«iː» 105 720 .... . . . . . .
«oː» 111 720 .... . . . . . .
ts«ts» 116 115 .... . . . . . .
t͡s .... . . . . . .
«tʃ» 116 643 .... . . . . . .
t͡ʃ .... . . . . . .
t͡ɕ .... . . . . . .
«uː» 117 720 .... . . . . . .
«yː» 121 720 .... . . . . . .
ɑː«ɑː» 593 720 .... . . . . . .
ɑ̃«ɑ̃» 593 771 .... . . . . . .
ɛ̃«ɛ̃» 603 771 .... . . . . . .
ɔː«ɔː» 596 720 .... . . . . . .
ɔ̃«ɔ̃» 596 771 .... . . . . . .
øː«øː» 248 720 .... . . . . . .
œː«œː» 339 720 .... . . . . . .
œ̃«œ̃» 339 771 .... . . . . . .
ɝ ɝ «ɝ» 605 .... R-rel együtt ejtett [ɜ]. (hiv.: r-rel aláfestett magánhangzó)
ɚ ɚ«ɚ» 602 U+025A (327) r-coloured schwa R-rel együtt ejtett ə. (hiv.: r-rel aláfestett magánhangzó )
 1. a b c d e f g Szögletes jelölésben az X-SAMPA bevitel billentyűzési szekvenciája
 2. A két g esete...
 3. A két g (2)...
 4. a b c d e f Nincs az IPA-ban: az IPA által elfogadott szimbólum, de a Wikipédia X-SAMPA input szolgáltatásával ez a billentyűzés nem állítja elő. A tónusok megadására szolgáló jelek tetemes része ebben a megvalósításban nincs implementálva. Ezekhez is ez a jegyzet került.
  EZ ÍGY NEM JÓ. Van ami teljesen szabályos jel, esetleg IPA száma is van, csak éppen az adott billentyűzés nem állítja elő! Van ellenben olyan, amit valahol találtam, de pl. nem befogadott IPA-szimbólum.
 5. Az IPA megnevezése szerint. A karakter Unicode-neve retroflex klikk.
 6. a b c d e f g h Transzparens (nem kódolja át az input karaktert, de van valamilyen szerepe az IPA leírásban; nem feltétlenül szabályzatban rögzített).
 7. Az IPA két alternatív jelölést használ, lásd még a _j kódnál!
 8. A francia köznyelvben tendencia mutatkozik arra, hogy egyes fonémák megkülönböztető szerepe elmosódjon. Ennek a folyamatnak a tükrözésére vezettek be egy olyan jelölést, ami a magánhangzó határozatlan jellegét mutatja. Az X-SAMPA ezeket a fonémákat szokta ilymódon megadni: [A/] = [a] vagy [A], [E/] = [e] vagy [E], [O/] = [o] vagy [O], [&/] = [2] vagy [9], [U~/] = [e~] vagy [9~].
 9. Default: alul elhelyezve.
 10. Default: alul elhelyezve.
 11. a b c d e f g h i Nem szerepel a Nemzetközi fonetikai ábécé táblázatában
 12. Az implozívák megadására szolgáló _< bemeneti szekvencia önállóan nincs értelmezve, hanem amikor egy másik jel mögé írjuk, akkor keletkeznek az implozív fonémák jelei, éspedig J\_< → ʄ, G\_< → ʛ, g_< → ɠ, d_< → ɗ, b_< → ɓ.
 13. Ejektivák (például): bilab pʼ 112+700 (101)+(401), dent/alv. tʼ 116+700 (103)+(401), velar kʼ 107+700 (109)+(401), alv.fricative (réshang) sʼ 115+700 (132)+(401)
 14. Az IPA két alternatív jelölést használ, lásd még a ' (39-es) kódnál!'!
 15. v. ö. emelt magánhangzó, U+031D
 16. v. ö. leengedett magánhangzó, U+031E
 17. A ` balra dőlő – tompa – ékezet, az X-SAMPA bevitelnél a retroflex mássalhangzók megadására: d` → ɖ, l` → ɭ, n` → ɳ, r` → ɽ, r\` → ɻ, s` → ʂ, t` → ʈ, z` → ʐ, de @` → ə˞ (nem pedig @` → ɚ.
 18. A jel nincs definiálva az IPA-ban. Valahol, valamikor felvetődött, hogy bevezethető egy ilyen fonetikai szimbólum, de hivatalosan nem fogadták el.
 19. Egyes összetett kódok (az X-SAMPA vagy a SIL billentyűzéssel vagy mindkettővel) beírhatók, két vagy több jel egymásutánjaként. Ebbe az összesítésbe azért tettem be őket, mert a Nemzetközi fonetikai ábécé táblázatban előfordulnak. Lehet, hogy később beleírom a billentyűzés módját.