Szerkesztő:GumiBot/code81

A(z) 81. kódú hibát javító kódrészletSzerkesztés

sub fix_81 {	# Reference tag in article double
  my ($error_code, $title_str, $text_str) = @_;
  my @references; # = (  {
          #      content => $content,
          #      name  => $name,
          #      key   => $key,
          #      group  => $group,
          #      set   => $set,
          #      pos   => $pos,
          #      len   => $len,
          #    }, ...
          #  )
  my %references; # = ( $group => {
          #      list => [ $ref, ... (a fenti tomb elemei)],
          #      set_by_name => { $name => $set, ...},
          #      set_by_key => { $key => $set, ...},
          #      sets => { $set => [ $ref, ...],...} ...),
          #    },...
          #  )

  while ($text_str =~ m|<ref((\s+\w+=("?)[^">]+\3)*)>(.*?)</ref>|gs) {
    my ($pos, $attribs, $content, $len) =
      (pos($text_str), $1, $4, length($&));
    $pos -= $len;
    if ($content =~ m|<ref[^>]*>|) {  # false hit
      pos($text_str) = $pos + length($attribs);
      next;
    }
    my $name = my $nquot = '';
    if ($attribs =~ m|name=("?)([^">]+)\1|) {
      $name = $2;
      $nquot = $1;
      $nquot or $name =~ s/\s*$//;
    }
    my $group;
    my $gquot = '';
    if ($attribs =~ m|group=("?)([^">]+)\1|) {
      $group = $2;
      $gquot = $1;
    }
    (my $key = lc $content) =~ s|[^\w:/\[\].]||g;
    $key = md5_base64($utf8->encode($key));
    $name ||= "auto_$key";
    my $ref = {
      'pos'  => $pos,
      content => $content,
      name  => $name,
      group  => $group,
      len   => $len,
      key   => $key,
      nquot  => $nquot,
      gquot  => $gquot,
    };
    push(@references, $ref);
    push(@{$references{$group}->{list}}, $ref);
  }
  pos($text_str) = 0;
  while ($text_str =~ m|<ref((\s+\w+=("?)[^">]+\3)+) */>|gs) {
    my ($pos, $attribs, $len) = (pos($text_str), $1, length($&));
    $pos -= $len;
    my $name = my $nquot = '';
    if ($attribs =~ m|name=("?)([^">]+)\1|) {
      $name = $2;
      $nquot = $1;
      $nquot or $name =~ s/\s*$//;
    }
    my $group = $2 if $attribs =~ m|group=("?)([^">]+)\1|;
    next unless $name;   # Hibas <reference/> tag. Felejtos
    my $ref = {
      'pos'  => $pos,
      name  => $name,
      nquot  => $nquot,
      group  => $group,
      len   => $len,
    };
    push(@references, $ref);
    push(@{$references{$group}->{list}}, $ref);
  }
  # Hatulrol elore sorbarakjuk oket
  @references = sort {$b->{'pos'} <=> $a->{'pos'}} @references;

  # Szetvalogatjuk az azonos referenciakat
  my $newset = 0;
  while (my ($group, $g) = each %references) {
    foreach my $ref (@{$g->{list}}) {
      my $name = $ref->{name};
      my $key = $ref->{key};
      my $set;
      if ($name and exists $g->{set_by_name}->{$name}) {
        $set = $g->{set_by_name}->{$name};
      }
      elsif ($key and exists $g->{set_by_key}->{$key}) {
        $set = $g->{set_by_key}->{$key};
      }
      else {
        $set = $newset++;
        $g->{set_by_key}->{$key}  = $set if $key;
        $g->{set_by_name}->{$name} = $set if $name;
      }
      $ref->{set} = $set;
      push(@{$g->{sets}->{$set}}, $ref);
    }
  }

  # Minden setben megkeressuk a legjobb cimet,
  my $count = 0;
  while (my ($group, $g) = each %references) {
    while (my ($set, $s) = each %{$g->{sets}}) {
      my $firstref;
      my $name;
      my $content;
      if (scalar @$s == 1) {     # a maganyosakat nem bantjuk
        $s->[0]->{name} = undef if $s->[0]->{name} =~ /^auto_/;
        next;
      }
      foreach my $ref (@$s) {
        $name ||= $ref->{name};     # a semminel barmi jobb
        $name = $ref->{name} if $name =~ /^auto_/; # az auto_-nal is
        $content ||= $ref->{content};
      }
      $name or next;           # fatalis hiba
      foreach my $ref (@$s) {
        $ref->{name} = $name;
        $ref->{nquot} ||= '"' unless $name =~ /^[\da-z]+$/i;
        $count++ if $ref->{content} and !$content;
        $ref->{content} = $content;
        $content = undef;
      }
    }
  }

  $count or return ('Nincs duplikalt referencia');

  # Vegul megtortenik a behelyettesites.
  foreach my $ref (@references) {   # emlekezz! hatulrol elore
    my $name = $ref->{name} or next;
    my $nquot = $ref->{nquot};
    my $group = $ref->{group};
    my $gquot = $ref->{gquot};
    my $gdesc = $group ? " group=$gquot$group$gquot" : '';

    my $replacement;
    if ($ref->{content}) {
      $replacement = qq{<ref name=$nquot$name$nquot$gdesc>$ref->{content}</ref>};
    }
    else {
      $replacement = qq{<ref name=$nquot$name$nquot$gdesc/>};
    }

    substr($text_str, $ref->{pos}, $ref->{len}) = $replacement;
  }
  my $summary_str = $latin2->decode(
    "Bot: $count referencia összevonva. (Hibakód: $error_code)"
  );

  return ($summary_str, $count, $text_str);
}