Szerkesztő:Harp/Közreműködéseim

Vastaggal, amiben sok munkám van. ! felkiáltójelek további hangsúlyozásra
= az egyenlőség jel utáni átirányítás az elsőre
(zárójelben) terv
/ferde zárójelben/ ezekhez minimális a közreműködésem, a teljesség igénye miatt sorolom fel.

Fizika szerkesztés

Fizika portál!!!

fizika (németből, azóta Hidas Pál átírta az angol szerint)

fizikai Nobel-díj (németből)
Annalen der Physik (mi az annalen, évfordulók?)
Fizikai Szemle
KFKI = Központi Fizikai Kutatóintézet
ATOMKI
részecskefizika a hozzá tartozó cikkeket lásd lejjebb
relativitáselmélet
speciális relativitáselmélet
általános relativitáselmélet csonk
fok (részben saját)
tömeg - kilogramm
elemi töltés (részben saját)
elektromos töltés - töltés egyértelmüsítő lap
energia - energiamegmaradás = energiamegmaradás törvénye
spin
elágazási arány
Planck-állandó
Manhattan-projekt=Manhattan-terv Kategória:Manhattan-terv
A fizika világéve
hullám
hullámhossz (egy része a hullámba kellene)
elektromágneses sugárzás = elektromágneses hullám = elektromágneses spektrum
Coulomb (egység)
gyorsulás
forrás (átalakulás) = forráspont = forráshő
Hall-effektus = Hall-feszültség (csonk)
Kelvin
Tesla (egység)
Nagyságrendek listája (tömeg)
törésmutató (csonk)

A mikrofizika története évszámokban = A kvantummechanika, molekuláris fizika, atomfizika, magfizika és részecskefizika története évszámokban

Részecskefizika szerkesztés

részecskefizika = nagyenergiájú fizika (főleg saját) Az innen elérhető a fontosabb kutatóhelyek nagy része: lásd lejjebb

standard modell, elkezdték, javítani kell, egy részét kidobni
húrelmélet=szuperhúrelmélet
elektronvolt = keV = GeV = TeV (részben saját)
alapvető kölcsönhatások=alapvető kölcsönhatás
antirészecske - antianyag
Feynman-gráf=Feynman-diagram (csonk, Mozo szerint ez két külön dolog)
Részecskefelfedezések évszámokban = Részecskefelfedezések idővonala (angolból)
lepton (részben saját)
kvark (részben saját)
mezon
proton (németből)
neutron
pion félkész
neutrínó - neutrínó-kísérlet - kétneutrínó-kísérlet - neutrínóoszcilláció - napneutrínó-probléma
elektron - pozitron - müon - tau-lepton = tauon
Higgs-bozon
W- és Z-bozonok = Z-bozon
részecskecsaládok = család (részecskék) jelentősen bővítendő

Gyorsítók, detektorok, kutatóhelyek szerkesztés

CERN
DESY
Brookhaveni Nemzeti Laboratórium, Fermilab, SLAC, DESY
Super-Kamiokande=Kamiokande (többnyire angolból)
Sudbury Neutrínó Obszervatórium=SNO
részecskegyorsító!!
ciklotron!! - szinkrotron
lineáris gyorsító
szupravezetés = szupravezető
szinkrotronsugárzás
undulátor (wiggler is)

részecskedetektor

Cserenkov-effektus=Cserenkov-sugárzás (saját ábra)
ködkamra=Wilson-kamra
buborékkamra
fotoelektron-sokszorozó

Magfizika, atomfizika szerkesztés

magfizika
mazsolás puding modell = Thomson-féle atommodell
Rutherford-kísérlet
alfa-részecske
béta-bomlás
radioaktivitás=radioaktív
nukleáris fegyver = hidrogénbomba = atomfegyver = atombomba
felezési idő=élettartam
Auger-effektus = Auger-elektron
Breit-Wigner formula --> kvantummechanikánál

Kvantummechanika szerkesztés

fényelektromos jelenség = fotoeffektus = fotoelektromos hatás
határozatlansági reláció = Heisenberg-féle határozatlansági reláció = határozatlansági elv = Heisenberg-féle határozatlansági elv
Breit-Wigner formula
Pauli-elv
feketetest-sugárzás = abszolút fekete test
Rydberg-formula

Prisz munkáiba apróbb belematatás:

Fizikusok, fizikatanárok... szerkesztés

Kategória:Fizikusok - Kategória:Magyar fizikusok

Simonyi Károly - Charles Simonyi - A fizika kultúrtörténete
Lánczos Kornél (A verseny honlapjáról)
Wigner Jenő
Békésy György
Vermes Miklós csonk
Szalay Sándor
Telegdi Bálint
Balázs Nándor
Lovas István (akadémikus)
Lukács Béla (fizikus) erősen csonk
Nagy Károly (fizikus)
Staar Gyula tudományos újságíró

Kísérletiek:

Carlo Rubbia
Kosiba Maszatosi=Masatoshi Koshiba
Donald Arthur Glaser=Donald A. Glaser
Rolf Wideröe
/Luis Walter Alvarez = Luis W. Alvarez = Luis Alvarez/
Leon Lederman - Az isteni a-tom
Wilsonok: Robert Woodrow Wilson (háttérsugárzás), Robert R. Wilson (Fermilab), Charles Thomson Rees Wilson (ködkamra)

Elméletiek: Kvantummechanika hőskor:

Max Planck
Albert Einstein
Wolfgang Pauli (szakmai tettei, jellemzése kellne még angolból)
Paul Dirac
Erwin Schrödinger erősen csonk
Brian Greene - Az elegáns univerzum
Richard Feynman
David Gross - Hugh David Politzer = H. David Politzer - Günter Grass
Murray Gell-Mann
Sheldon Lee Glashow = Sheldon Glashow
Piermaria Oddone új Fermilab igazgató (nagyon csonk, születési adatok kellnek)
Gerardus 't Hooft - Martinus J. G. Veltman = Martinus J.G. Veltman
Edward Witten
Clyde L. Cowan = Clyde Cowan
Carl David Anderson
Martin Lewis Perl = Martin L. Perl = Martin Perl
Hannes Alfvén
Emmy Noether bár matematikus, ide raktam
Lise Meitner befejezni

1900 előtt:

Joseph John Thomson erősen csonk
André-Marie Ampère erősen csonk

Asztrofizika, kozmológia szerkesztés

asztrofizika
kozmológia
mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás = mikrohullámú háttérsugárzás= kozmikus háttérsugárzás
kozmikus sugárzás
Ősrobbanás
WMAP
fekete lyuk=feketelyuk
Doppler-effektus cs.
vöröseltolódás = kékeltolódás
sötét energia
gravitációs szingularitás
nukleoszintézis

Egyéb csillagászat szerkesztés

csillagászat (komolyabb átalakítás, jelentős bővítés)

csillagász (Saját)

égitestek, naprendszer

Mars_(bolygó) (angolból)
meteor (saját, ábra is)
Halley-üstökös, Edmond Halley
Hold - hold (égitest)
kisbolygó
Naprendszer
Az összes bolygó táblázata és bevezetője (angolból fordítva)
Titán (hold), Titán (egyértelműsítő lap)

személyek

Terkán Lajos (bővíteni kellene)
Hell Miksa
Hédervári Péter
Nagy Károly (csillagász)
Johannes Kepler
Kulin György
Kepler-törvények
Ernst Wilhelm Leberecht Tempel
Tempel 1 - Deep Impact (űrmisszió)
Edwin Hubble

űrkutatás, észleléstechnika

ESA=European Space Agency=Európai Űrügynökség
röntgencsillagászat
Chandra (németből) → Subrahmanyan Chandrasekhar
XMM-Newton
Rosetta (űrszonda) (részben saját)
CCD

fogalmak

asztrolábium
optika
csillagászati_egység
parszek (részben saját)
Magyar Csillagászati Egyesület
Albireo
Bayer-féle jelölés
Pálya (csillagászat)
Csillagászati koordinátarendszer
Ekvatoriális koordinátarendszerek

Matematika szerkesztés

Számítástechnika szerkesztés

Felsőoktatás, kutatási intézmények szerkesztés

Bővebben: Egyetemek műhely(terv), benne egyetem sablonok leírása

Földrajz szerkesztés

Vegyes szerkesztés

Egyéb közreműködés szerkesztés