Szervusz Zoltán!

 Gratulálok, szép benyomást tesz a cikk a két képpel, 
 ami a múltat és a jelent ábrázolja.
 Azt hogy tempo, nem hosszú ó-val kéne írni?
 A bevezetöö rész meghatározásával szonban nem vagyok 
 boldog. Annak, akinek szüksége van a meghatározásra, 
 hétköznapi szavakkal, egyszerüüen is el kéne magyarázni, 
 hogy mirööl is van szó.
 A szívverésre való utalás nagyon jó!Egyszerűbben még csak menne,de helyesebben nem lehetséges.
Mechanikus Metronom

Tempo a hangok ritmikus értékének abszolút időtartama. A gyorsabb vagy lassúbb tempó tehát a ritmikus értékek egységnyi időre eső mennyiségétől függ. (Az átlag szívverés gyorsasága megegyezik a 72-80/percenkénti(BPM) tempóval amit közép tempónak nevezünk.)

TörténeteSzerkesztés

 Ez itt nem a "Története" paragrafusba való dolog,
 a cikk egy másik részében kellene elhelyezni,
 de nagyon jó hogy beszélsz errööl:

A helyes tempó sokszor a zenemű jellegéből megállapítható, a legtöbb esetben azonban a zenei érzék, ízlés és stílusismeret dönt.

 Itt esetleg azt is megemlíthetnéd, 
 hogy azért nem kellet a tempót megadni,
 mert egy adott korban és helyen 
 egy egységes felfogás létezett a helyes tempóról:

A 17. századik csak kottaképekkel jelezték a tempót.Lassúbb daraboknál hosszabb a gyorsabb daraboknál rövidebb egységnyi kottaértékeket használtak.Zeneművekben a tempót még a 17. sz. kezdetén is az előadók egyéni gyakorlatára bízták. A zenei kifejezőeszközök fejlődésével a különböző, azonos lüktetésű, de eltérő sebességű részletekből összeállított kompozícióknál, mint például a többféle táncból összeállított szviteknél, már nem volt elegendő csak az ütemjelzésre hagyatkozni, amikor a zeneszerző a játék lendületét, iramát, azaz tempóját akarta meghatározni.


17.századtól már sűrűbben találunk tempóra vonatkozó utasításokat. (Allegro, Adagio, Andante, Presto, Largo) Negyedkotta lett az általánosan használt középérték. Zeneszerzők egyre fontosabbnak érezték a zenei kifejezőeszközök pontosítását.

 Ha fel tudnád hajtani azt a kis zenedarabot, 
 amit Beethoven a metronom fölött való örömében
 Mälzel-nek írt, jól ideillene 
 zenei- vagy kottaillusztrációnak.
 (vagy pedig az a rész a nyolcadik szinfóniájából,
 ahova a témát beledolgozta):  Erre gondolsz:Wellington győzelme 

A mindig azonosan értelmezendő tempómegjelölés csak a metronóm feltalálása után vált lehetségessé, amikor a ritmikus értékek egységnyi időre eső számát is pontosan meg tudták határozni. Sok kísérletezés után 1816-ban Johann Nepomuk Mälzel-nek sikerült megalkotnia a leghasználhatóbb metronómot.Ez után kezdte el Beethoven a tempó pontos, számjegyekkel történő megadását. BPM-beats per minute (ütés/perc).

 Ez is nagyon kell, de talán nem a "Története" cím alá:

Egy-egy zenei darabon belül előadásbeli(agogikai) vagy formai okokból rövidebb vagy hosszabb tempóváltozás is beállhat.A futólagos módusulást(rit.,acc) után visszatérő régi tempót "a tempo"-val jelölik.A szabad tempójú darabokat tempo rubato-val jelöljük.Ennek elentéte a tempo guistoamely nagyjából egyenletes tempót jelent.

 Inkább azt állítanám, hogy a tételeket 
 így jelölni hosszabb ideje általánossá vált , 
 Bartók viszont arra példa, amikor az egész
 zenedarab címe is tempómegjelölés:

A tempót jelző szó sokszor zenei tétel címe is lehet pl.Bartók Béla műve zongorára a Allegro Barbaro

 Ötletek:
 A történeti részben arról is lehetne írni,
 hogyan gyorsult meg az emberek által
  kellemesnek tartott tempó.
 Arról is lehetne írni, hogy amit eleinte
 120-nak írtak, azt ma 60-nak írnánk, mert
 egy jobbra és egy balra ütést egynek számolunk, 
 és ezért a régi tempóadatokkal vigyázni kell. 
 Talán jó ötlet lenne egy kicsit arról is
 írni, milyen hatást gyakorol a lassúbb vagy
 gyorsabb tempó a hallgatókra.
 Ha nincs kedved ezekre kitérni, akkor 
 persze hagyjad, majd csak jön valaki egyszer
 aki beleírja a cikkbe.

Az általánosan használt tempókSzerkesztés

 A képekhez már csak azért is kéne képleírás, 
 mert azzal a vakok felolvasógépe is tud
 kezdeni valamit. Megtörtént
 A fogalmakhoz itt jó lenne egy kis magyarázat,
 meg egy szó arról, hogy mit jelentenek a számok.
 A legjobb magyarázat persze, ha egy olyan
 közismert darabra utalsz, ami az adott tempóban
 íródott. Ha van zenei illusztráció, az persze
 a legjobb: 
 • Prestissimo 200 - 208
 • Vivacissimo
 • Allegrissimo
 • Presto 168 - 200
 • Vivo
 • Vivace 140
 • Allegro 120 - 168
 • Allegretto
 • Moderato 108 - 120
 • Andantino
 • Andante 76 - 108
 • Adagietto
 • Adagio 66 - 76
 • Larghetto 60 - 66
 • Lento
 • Largo 40 - 60
 • Lentissimo
 • Adagissimo
 • Larghissimo
 A listákon belül nem ártana egy kis csoportosítás,
 például lassú/közepes/gyors tempi.

Tempó és agogikai jelek megnevezései magyarulSzerkesztés

Az olasz nyelvű tempómegjelölés világszerte érvényes mind a mai napig használatosak.

 A listát végig megformáztam úgy, ahogy te elkezdted,
 átmásolhatod innen.
 Nem akarod-e a listát a cikktööl elkülöníteni? Gondoltam már én is rá.Külön lap legyen rá?Vagy a Wikiszótárba tegyem??

 • accelerando (accel.) - gyorsítva
 • adagio - lassan
 • ad libitum (ad lib.) - tetszés szerint
 • a due - mindketten
 • affettuoso - érzelmesen
 • affrettando - nekiiramodva, sietve
 • agitato - izgatottan
 • al fine - végig
 • allargando - lassúbbodva
 • alla turca - törökösen.
 • allegretto - gyorsacskán
 • allegro - gyorsan
 • amoroso - szerelmesen
 • ancora - még
 • andante - lépésben
 • andantino - lépkedve
 • animato - lelkesen
 • a piacere - tetszés szerint
 • appassionato - szenvedélyesen
 • appena - alig
 • assai - nagyon
 • assez - nagyon
 • a tempo - visszatérés egy régebbi tempóba
 • a bene placito - tetszés szerint
 • accelerando /accel./ - gyorsítva
 • adagio - lassan
 • ad libitum /ad lib./ - tetszés szerint
 • A due, a 2 - mindketten
 • affettuoso - érzelmesen
 • affrettando - nekiiramodva, sietve
 • agitato - izgatottan
 • akkord - "összhangban állni" több, legalább három hang együtthangzása
 • alla breve - „a brevis szerint“ félkotta ütemegységű
 • allargando - lassúbbodva
 • alla turca - törökösen
 • allegretto - gyorsacskán
 • allegro - gyorsan („vidáman“)
 • alzati - fölemelve
 • amoroso - szerelmesen, érzelmesen
 • anche - is, szintén
 • ancora - még
 • andante - lépve
 • andantino - lépkedve
 • animato - lelkesen, megélénkülve
 • aperto - nyitva
 • a piacere - tetszés szerint
 • appassionato - szenvedélyesen
 • appena - alig
 • arioso - áriaszerű
 • artikuláció - tagolás
 • assai, assez - nagyon
 • a tempo - tempó szerint
 • attacca - indíts! (megállás nélkül tovább)
 • Auftakt - ütemelőző (felütés)
 • au talon - a kápa mellett
 • battuta - ütés, ütem
 • ben, bene - jól
 • bene placito - tetszés szerint
 • bouché - fojtva
 • brillante - csillogva, fényesen
 • brio - erő, lendület
 • calando - lassulva és halkulva
 • calcando - fokozatosan gyorsulva
 • calmato, calmo - nyugodtan
 • cantabile, cantando - dallamosan, énekelve
 • canto - ének, dallam
 • capriccioso - szeszélyesen
 • cedendo - lassulva
 • cédez - lassítani
 • cezura - vágás
 • chiuso - zárva
 • come prima - mint először
 • come sopra - mint fent
 • commodo, comodo - kényelmesen
 • con - -val, -vel
 • concitato - izgatottan
 • con sentimento - érzéssel
 • coperto - fedve
 • corda, corde - húr
 • crescendo /cresc./ - növekedve
 • cuivré - rezes
 • da capo /D. C./ - a kezdettől
 • Da capo al Fine - elölről a Fine-ig
 • dal segno /D. S./= a jeltől
 • Dal Segno al Fine - a jeltől a Fine-ig
 • deciso - határozottan
 • decrescendo /decresc./ - csökkenve
 • détaché -kiemelve
 • diminuendo, /dim./ - csökkenve
 • dinamika - hangerő
 • dito, dita - ujj, ujjak
 • divisi /div./ - osztva
 • dolce - lágyan
 • dolcissimo - nagyon lágyan
 • dolente, doloroso - fájdalmasan
 • domináns - uralkodó
 • Doppel, doppio, double - kétszeres
 • Doppelschlag - kettős ütés
 • doppio movimento - kétszeres tempó
 • douce, doucement - lágyan
 • due - kettő
 • eguale - egyenletesen
 • en dehors - kiemelve (dallamot)
 • energico - erélyesen
 • enharmónia - egybehangzás
 • esecutore - előadó
 • espressivo /espr./ - kifejezéssel
 • étouffé - tompítva, fojtva
 • falsetto, falzett - hamisított
 • fermáta - megállás
 • feroce - vadul, hevesen
 • fieramente - büszkén
 • Fine - vég, vége
 • fioritura - „virágzás“, díszítés
 • flageolet /Flag./ - üveghang
 • Flatterzunge - nyelvrezgetés
 • flautato - fuvolaszerűen
 • flebile - panaszosan
 • forte - erősen
 • forza - erő
 • forzando, forzato /fz/ - erősen, hangsúlyosan
 • frazeálás - tagolás
 • frullante - rezgetve
 • funebre - gyászos
 • fuoco - tűz
 • furioso - dühödten
 • generálpauza, /G.P./ - általános szünet
 • gestopft - fojtva
 • gettato - dobva
 • giocoso - tréfásan
 • giusto - rendes, pontos
 • gli altri, le altre - a többiek
 • glissando /gliss./ - siklás
 • grande pausa /G.P./ - nagy szünet
 • gradatamente - fokozatosan
 • grandioso - hatalmasan
 • grave - súlyosan
 • grazioso - kecsesen
 • gridando - kiáltva
 • Griffbrett - fogólap
 • impetuoso - viharosan
 • incalzando - sietősen
 • in rilievo - kidomborítva
 • jeté - dobva
 • laissez vibrer - zengetni
 • lamento - panaszdal
 • languendo - vágyakozóan
 • largamente - szélesen
 • larghetto - lassacskán
 • largo - lassan, szélesen
 • legato - kötve
 • leggero, leggiero - könnyedén
 • legno - fa
 • lento - lassan
 • linde Hand, left hand /L.H./ - balkéz
 • lieto - vidáman
 • l`istesso, lo stesso - ugyanaz
 • loco - a helyén
 • lontano - távolról
 • lugubre - komoran, gyászosan
 • lunga - hosszú
 • lusingando - hízelgően
 • maestoso - fenségesen, ünnepélyesen
 • malinconico - mélabúsan
 • mano - kéz
 • marcato /marc./ - nyomatékkal
 • Marsch - induló
 • martelé - kalapálva
 • martellato - kalapálva, élesen
 • marziale - harciasan
 • mano destra, main droite /m.d./ - jobbkéz
 • meno - kevésbé
 • mesto - búsan
 • mezza, mezzo - közepes
 • mezzoforte /mf/ - középerősen
 • mezzopiano /mp/ - középhalkan
 • main gauche /m.g./ - balkéz
 • misterioso - titokzatosan
 • moderato - mérsékelten
 • molto - nagyon
 • morbido - szelíden, lágyan
 • morendo - elhalóan
 • mosso - mozgalmasan
 • moto - mozgás
 • movement, mouvement - mozgás
 • mano sinistra /m.s./ - balkéz
 • muta - cserélve
 • niente - semmi
 • non - nem
 • obligato - kötelező
 • ordinario /ord./, in modo ordinario - rendes módon
 • ossia - vagy, vagy pedig
 • parlando - elbeszélve, beszélve
 • patetico - pátosszal
 • pausa - szünet
 • perdendosi - eltűnve, elhalóan
 • pesante - súlyosan
 • piacevole - kedvesen, tetszetősen
 • piangendo - panaszosan
 • pianissimo /pp/ - nagyon halkan
 • piano /p/ - halkan
 • piú - még inkább
 • piúttosto - inkább
 • pizzicato /pizz./ - pengetve
 • Plein jeu, pleno - teljes
 • poco - kissé
 • poco a poco - fokról fokra
 • poi - azután
 • ponticello - hidacska
 • portamento - hordozva (glissando)
 • portato - hordva (legato és staccato között)
 • possibile - lehető
 • poussé - tolva
 • precipitando - nekieredve
 • prestissimo - nagyon gyorsan
 • presto - sebesen
 • prima vista - első látás
 • Primo - első
 • principale - vezető
 • quasi - mintegy
 • quieto - nyugodtan
 • rallentando /rall./ - lassúbbodva
 • rapido, rapidamente - sebesen
 • ravvivando - újjáéledve
 • repetizione, replica - ismétlés
 • rinforzando /rf. rfz. rinf./ - erősítve
 • risoluto - határozottan
 • risvegliato - frissen, feléléndülve
 • ritardando /ritard./ - lassulva
 • ritenuto /rit./ - lassítva
 • rubato - rabolva (kötetlen ritmus v. tempo, az egyik hang a másik rovására nő)
 • saltando, saltato - ugratva
 • scherzando - játékosan
 • scordatura - elhangolás
 • scorrevole - folyamatosan, folyékonyan
 • secco - szárazon, röviden
 • seconda volta - másodszor
 • Secondo - második
 • segue - következik ( megállás nélkül tovább)
 • semplice - egyszerűen
 • sempre - mindig
 • senza - nélkül
 • senza suono - hang nélkül
 • serrando, serré - gyorsítva
 • simile /sim./ - hasonlóképpen
 • sin, sino - -ig
 • selantando - lassítva
 • sourdine - hangtompító
 • spiritoso - lelkesen, élénken
 • staccato /stacc./ - szaggatottan, röviden
 • strascinando - vontatottan
 • strepitoso - zajosan, lármásan
 • stringendo /string./ - gyorsulva
 • subito - hirtelen
 • sussurrando - suttogva
 • tanto - nagyon
 • Tempo I., tempo primo - az első tempo
 • teneramente - gyengéden
 • tiré - húzva
 • tornando - visszatérve
 • tosto - sebesen
 • tranquillo - nyugodtan
 • trés - nagyon
 • triste, con tristezza - szomorúan
 • tumultuoso - viharosan, izgatottan
 • tutta forza - teljes erővel
 • uniti - egyesülve, együttesen
 • un poco - kissé
 • ut supra - mint előbb
 • veloce - sebesen
 • vigoroso - erélyesen
 • violento - hevesen
 • vite - gyorsan
 • vivace - élénken, gyorsan
 • vivo - élénken
 • volante - repülve, gyorsan
 • volta - -szor, -szer, -ször
 A fenti lista helyességéhez egyébként 
 én nem tudok hozzászólni.

Külső hivatkozásokSzerkesztés

 Bizonyára vannak más forrásaid is, 
 jó ha beleveszed közülük azokat, 
 amelyek az olvasónak érdemes átnéznie:
 • A HANGJEGYÍRÁS A KEZDETEKTŐL A TIPOGRÁFIÁIG[1]
 Ha kategóriázások vannak egy lapodon, 
 mint itt lent, akkor a User:Góra Zoltán 
 is megjelenik  pl. a Kategória:Zeneelmélet
 lapján. Ha viszont "pre" közé teszed arra 
 az idööre, amig a lapot a User névtérben 
 szerkeszted, akkor nem csinál bajt: Megtörtént:de változást nem fedeztem fel
[[Kategória:Zeneelmélet]]

[[cs:Tempo]]
[[da:Tempo]]
[[de:Tempo (Musik)]]
[[es:Tempo]]
[[fr:Tempo]]
[[hr:Tempo]]
[[it:Tempo (musica)]]
[[he:מפעם]]
[[nl:Tempo (muziek)]]
[[ja:テンポ]]
[[no:Tempo]]
[[pl:Tempo (muzyka)]]
[[pt:Andamento]]
[[sl:Tempo]]
[[sr:Темпо]]
[[fi:Tempo]]
[[uk:Темп]]