Szerkesztő:Kreamar/Magyar jogtörténet

Az egyik szerkesztőtársunk [1] a napokban összeszedett néhány témát és ezeket megjegyzésekkel látta el:

„A magyar wikipédiára ráfér a magyar jogtörténet fogalmainak karbantartása, hiszen még az sem derül ki belőle, hogy

- a frang/fráng bizonyos helyek v. személyek zavartalanságának oltalma illetőleg vmely tevékenység szabadsága, kiváltsága illetve bírság; büntetés illetve tilalom; tiltás.
- Az úriszék is csonknak van bejelölve (azt hogy az-e, nem tudom), [2]
- tárnoki szék 5 sor (egyébként tárnoki szék nincs a Magyar történelmi fogalomtárban, viszont tárnokmester igen, de nekem az bővebbnek tűnik),
- az internálás szócikkről már korábban megvolt a véleményem, bár most megnyomtam a köszönőgombot Szilas február 17-i szerkesztéseiért.
- Az urbárium szócikk végére oda van bigyesztve, hogy mivel a forrás részben a Pallas Nagy lexikonából ered, emiatt akár elavult lehet [3]
- Kegyuraság: ugyanaz a helyzet, mint az urbáriumnál Tatarozva 2021-ben.
Törvényhatóság: ugyanaz a helyzet, mint az urbáriumnál. Nem tudom, hogy még mindig elavultnak számítson-e, hiszen tartalmilag bőségesnek látszik. [4]
- Placetum regium avagy királyi tetszvényjog: hiányzik [5] Megoldva 2023-ban.
- Mi az a primae nonus? [6]--Linkoman vita 2021. szeptember 3., 14:51 (CEST)
- "una eademque libertas": önálló fogalom legyen vagy a Szent_Korona-tan#Werbőczy Hármaskönyve szócikkrészre mutasson?
- Mik azok a transzmisszionális perek?
- Fellebbezés: ránézésre kivánnivalót hagy maga után [7]
- Felülvizsgálat és Törvényességi óvás: megiratlanok [8]
- Terragium
- Benefícium: három sor
- Allódium: öt sor, ennél azért a Magyar történelmi Fogalomtár bőségesebb.
- Alsóház: fordítás, aminek az a hátránya, hogy a magyar jellegzetességekről ebben a szócikkben nincsen szó. Alsó tábla erre az oldalra mutasson?
- Zálogjog: az elavult sablon van rá kitéve [9]
- Polgári törvénykönyv: erre az van kitéve, hogy magyarországi szempontból tárgyalja a témát [10]
- Magyar jogtörténet: nincs ilyen szócikk, kategóriaszerűen van Magyar jogtörténet [11]
- Jobbágyjog: mire mutasson?
- Tanácsi jog: ez is mi ez? Mire mutasson? Egyértelműsítő lap kell-e ezzel kapcsolatban?
- Kamarai jog: mire mutasson?”

Jegyzetek szerkesztés

 1. Apród
 2. El kell olvasni a szócikket, hogy eldönthető legyen, vajon csonk-e.
 3. A Pallas nagy lexikonával szemben előítéletes az a gyakran hallható vélemény, hogy "elavult" - középkori témákban miért lenne eleve "elavult"? A 20. század számos lexikonának forrásaként szolgált a Pallas, ezekben a témákban használható. Egyébként már átírva, Pallas mellőzésével.
 4. A törvényhatóság kifejezést 1949 óta nem használja a magyar jogi nyelv. A politikai nyelvben/sajtónyelvben néha előfordul, "helyi önkormányzat" értelemben, bizonyára azért, mert jól hangzik. Téved, aki azt hiszi, hogy ez a szó jelenlegi jogunk egyik jogintézménye.
 5. Ez tényleg történelmi/jogtörténeti téma, a két fogalom azonos értelmű.
 6. Primae nonus I Werbőczy István Hármaskönyve első részének kilenczedik czíme (Tripartiti partis primes titulus nonus), mely a nemesek négy, kiváltságos és sarkalatos szabadságáról szól. forrás:A Franklin kézi lexikona 3. Niczky-Zsuzsok (Budapest, 1912) 292. old.
 7. A hatályos jogokban szerepel, nem kifejezetten jogtörténeti téma.
 8. Ezek a hatályos jogban is vizsgálandó, tehát nem jogtörténeti jellegű témák
 9. A hatályos jogban is szerepel, nem kifejezetten jogtörténeti téma.
 10. Nagyon helyesen. A konkrét szócikk országspecifikusan a magyar Polgári Törvénykönyvet taglalja. Valóban szükség lenne egy általános, bármely országra kiterjedő polgári törvénykönyv szócikkre is; ebbe olyan szócikkek tartozhatnának, mint a francia Code civile, a BGB stb. A címét gondosan kellene megválasztani (pl. magánjogi kódex vagy hasonló.
 11. Valóban, szócikk is kellene!

További információk szerkesztés