„...új humanizmus korát éljük. Ahogy a 15—16. században a kézíráson alapuló művelődés világát a humanisták áttették a nyomtatott betű világába, úgy most a nyomtatvány adja át helyét a képzetes könyvnek. (...) Néhány nemzedék dolga átírni a múlt teljes műveltségkincsét az új rejtjelzési módba. A tartalomínség fölértékeli annak szakértelmét, aki tudja, mit és miként kell az Interneten közzétenni.”[1]

Horváth Iván


Muntag Vince vagyok. 1990. december 7-én, mozgáskorlátozottként születtem.

Magamról szerkesztés

Színháztörténésznek készülök, ám (többek közt) módszertani megfontolásokból magyar szakra iratkoztam be az ELTE-re. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a színháztudomány szakmai-elemző eljárásait illetően is nagyban támaszkodik irodalomtudománybeli hagyományokra, másrészt azt, hogy irodalmi műveltségen jelentősen nagyobb a színházinál, értelmezési gyakorlatomat is szépirodalmi szöveganyagon keresztül szereztem. Jelenleg az alapszakot (BA) végzem irodalomtudomány szakirányon. Ezek mellett vonz a történelem, a teológia, és időnként filozófiai problémákkal is kacérkodom, bár az utóbbi két terület komolyabb műveléséhez egyelőre fiatalnak érzem magam.

Tevékenységem a Wikipédián szerkesztés

Szerkesztéseim


Létrehoztam a 1848-1849-es műhelyet; úgy tűnik, amint egy kicsit hanyagolom, rögtön tetszhalálba dermed.

Ha jól emlékszem, én kezdtem el a Kosáry Domokosról szóló szócikket.

Terveim szerkesztés

Az utóbbi időben eltűntem a Wikipédia szerkesztői közül. Ennek az az oka, hogy véleményem szerint elég keveset tudok ahhoz, hogy érdemben bővíthessem a szócikkeket. Ennek ellenére megpróbálok aktív lenni, bár a toldás-foldás csak egy bizonyos fajta javuláshoz elég. Van egy-két cikk, aminek szándékomban áll komolyabban nekiállni (kiemelt minőséghez közeli állapotba pofozni). Magyarán: folyamatos, gyér jelenlétre és eseti, de ugrásszerű cikkbővülésekre lehet tőlem számítani, ez utóbbi legtöbbször teljes körű újraírást jelent majd. Főleg a modern magyar irodalom tárgykörében, hosszabb távon pedig elméleti fogalmak és a szűkebb szakterületem, tehát a színházművészet egyes szócikkeit tervezem megírni.

Wikicredóm szerkesztés

A Wikipédia műfajilag tudományos ismeretterjesztő korpuszként definiálja magát. Ez azt jelenti, hogy két szempontból tér csupán el a tudományos szakszövegektől. Az egyik, hogy nem vállal olyan kijelentést, amely igazolható kizárólag a Wikipédiára történő hivatkozással. (Vö. semleges nézőpont, harmadlagos forrás és egyebek.) A másik, hogy szakmai igényei mellett közérthetőségre törekszik. (Lásd a stiláris elvárásokat.)

Bábel szerkesztői információk
hu Ennek a szerkesztőnek magyar az anyanyelve.
en-2 This user can read and write intermediate English.
Szerkesztők nyelvek szerint


  Ez a szerkesztő tagja az 1848–1849-es műhelynek.


  Ez a szerkesztő tagja a Hadtudományi műhelynek
  1. HORVÁTH Iván, Magyarok Bábelben, Bp., JATEPress, 2000, [1]
Ez a Wikipédia egyik szerkesztőjének bemutatkozó lapja, nem Wikipédia-cikk.

Ha ezt a lapot nem a Wikipédián olvasod, akkor egy tükrözést látsz. Légy tudatában annak, hogy a lap elavult lehet, és hogy ezen szerkesztőnek valószínűleg nincs kapcsolata a Wikipédián kívül semmilyen más, ezt a lapot tartalmazó weboldallal. Az eredeti szerkesztői lapot a https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:M._Vince címen találod meg.

 
Wikimédia Alapítvány