Szerkesztő:Malatinszky/DD átvett cikkei

A projektrőlSzerkesztés

Data Destroyer szerkesztőtársunk, mielőtt távozott volna a Wikipédiáról, cikkek százait emelte át Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.   illetve a Magyar zsidó lexikon nevű klasszikus alapművekből. Sajnos eközben nagyon kevés figyelmet szentelt az adatok megbízhatóságának, sőt gyakran maga is kétes értékű, spekulatív tényállításokat szőtt a cikkek szövegébe, és általában egyáltalán nem foglalkozott a cikkalanyok nevezetességével, vagy akár azzal, hogy az átemelt cikkek megütik-e a Wikipédia:Szubcsonk dokumentumban megszabott minimumot. Ezeknek a cikkeknek egy jelentős része törlendő, mások javítandók, bővítendők, megint mások jók úgy, ahogy vannak. Eleinte szívesen összpontosítottam a legkönnyebb feladatra, a nem wikiképes cikkek törlésére, de egy idő után világos lett, hogy nem várhatom el hitelesen azt, hogy a TMB-ken hallgassanak rám a szerkesztőtársak, ha közben nem foglalkozom a többi cikk gondozásával. Ezért kezdtem bele DD átvett cikkeinek javítgatásába. Ez a projekt nagyon érdekes, rengeteget lehet belőle tanulni a bibliográfiákról, a történelemről és általában a régi könyvekről, de közben nagyon lassú, piszmogós munka is. Épp ezért örülök, ha mások is részt vesznek.

A szokásos munkamódszerem a következő:

  1. Ha kell, modernizálom a szöveget. (Erre általában nincs szükség, DD ebben eléggé gondos volt.)
  2. Összehasonlítom a cikket a forrással, és eltávolítom a DD által hozzáadott spekulációt, rizsát és tupírozást. Például ha Szinnyei nem említi a szülhal adatokat, DD szeretett a mű kiadási adataira támaszkodni. Ez sokszor működik, máskor meg nem. Például Ágoston zágrábi püspöknek valami szentbeszéde megjelent a 18. században, de attól ő akkor már négyszáz éve halott volt, hiába gondolta DD azt, hogy ő a 18. században élt. Tipikusan eltávolítom a klasszikus DD-i „Életéről semmit sem tudunk” mondatot, mert a valóság gyakran az, hogy noha az illető életéről se Szinnyei, se DD nem tudott semmit sem, azért más források említenek ezt-azt.
  3. Ezután rákeresek a cikkalanyra illetve a művek címére. Ennek alapján, ha lehet, bővítem egy picit a cikket, főleg ha valamilyen szempontból fontosnak tartom a cikkalanyt. Ilyenkor néha kiderül az is, hogy Szinnyei benézett ezt-azt. Az ilyesmit kijavítom, forrásolom.
  4. Ezután jön annak eldöntése, hogy mi a további teendő a cikkel. Ahogy látom, négy kategóriába lehet sorolni a szinnyeis cikkeket:

A: A cikkel különösebb baj nincs. Kicsit rövidke, kicsit forrásszegény, kicsit obskurus a cikkalany, de azért kényelmesen elfér a WP-n. Ilyen pl. Abrahamides János vagy Aigl Pál. Ezekkel nem csinálok semmi továbbit.

B: A cikk legalább csonk szintű, de alanya nem teljesíti a WP:NEV kritériumát: az említések, ha egyáltalán vannak, triviálisak; a cikkalanyról csak azért tudunk, mert benne van a Szinnyeiben. Ez nem a "régen élt, ezért kevés maradt fenn róla" kategória; itt olyan emberekről van szó, akik a legjobb tudomásunk szerint semmiben nem tűntek ki, semmiben nem voltak elsők, ha ma élnének eszünkbe sem jutna cikket írni róluk. Ide tartoznak az 1840-es Magyarországi orvosrend névsorából kimásolt doktorok, a termékkatalógust kiadott vetőmagkereskedők, a szép köszöntőbeszédet mondott kisvárosi jegyzők. Konkrét példa Ajkay Lajos vagy Adamovits László.

C: A cikkalanyt néhány helyen említik, a B kategóriásokkal szemben úgy tűnik, valamit letett az asztalra, de csak nagyon kevés információnk van róla. Ez a sokat emlegetett „ez nem szubcsonk; róla csak ennyit lehet tudni” kategória. Ilyen pl. Aigl Glycer vagy Bachy Ferenc.

D A cikkalany nevezetes, van is hozzáférhető forrás, de DD nem ment tovább a Szinnyei-cikk átemelésénél, a Szinnyei-cikkben pedig csak szubcsonknyi tartalom van. Ilyen pl. Aikin C. R., Ágoston (zágrábi püspök) vagy Adami András.

Az A-kategóriás cikkekkel nincs különösebb tennivaló. A B-kategóriásokról dönt a közösség, hogy törlendők-e. Ha igen, töröljük őket. Ha nem, újra be kell sorolni a három másik kategória valamelyikébe.

A C- és D-kategóriás cikkek már nehezebbek. Ezek a cikkek egyaránt túl kevés információt tartalmaznak ahhoz, hogy önálló cikkek legyenek. A különbség az köztük, hogy a D-kategóriásokat kellő igyekezettel ki lehet bővíteni (ezeknek a vitalapján meg is jelölök lehetséges forrásokat), a C-kategóriásokat meg nem. Ennek megfelelően a D-kategóriás cikkekre szubcsonksablont teszek. Ha van érdeklődő szerkesztő, akkor ezek a cikkek kibővülnek ( pl. ez történt az Aikin C. R. cikkel). Máskor meg ez nem történik meg: Ágoston zágrábi püspökről is lehetne cikket írni, a törölt cikk vitalapjára oda is írtam, hogy melyik forrásokból, de a 13. századi horvát püspökök iránt csekély az érdeklődés, így szegény megy a levesbe. Ezt lehet sajnálni, de kétségtelen, hogy ez a szubcsonk: a cikkben még egy csonkra elegendő tartalom sincs -- pedig lehetne, mert az adatok rendelkezésre állnak.

Maradnak tehát a C-kategóriás cikkek. Ezeket egyelőre békén hagyom, mert nem tudom, mit lehet csinálni velük. Időről időre felmerül az, hogy az ilyeneket be kell dolgozni valahová, vagy a Budai pasák listája mintájára listába kell gyűjteni őket. A bedolgozás jó ötlet, csak nem mindig van hova. A listába gyűjtés megint csak nem mindig kivitelezhető. Aigl Glycer például bekerülhetne a Budapesti Piarista Gimnázium igazgatóinak listájába, csak ahhoz össze kellene szedni a többi igazgatót is. Ezek a javaslatok csak akkor igazi megoldások, ha a javaslattevő azt is megmondja, hova kell bedolgozni a cikket.


A cikkekSzerkesztés