User:MerciLessz/Babona/Nyelvtanhelyesírás


BABONA

(részlet)

Általában minden - vallási - túlzás; a pogánykorból származó régi mondás szerint legyünk ájtatosak, de jól vigyázzunk, nehogy babonába essünk:

Religentem esse oportet, religiosum nefas.

A babona valójában olyan hamis, rossz irányba fordult, hiábavaló félelmekkel teli vallási gyakorlat, amely szemben áll az ésszel és a legfelsőbb lényről alkotandó egészséges gondolatokkal. Vagy ha így jobban tetszik: a babona olyan bűbáj és mágikus erő, mellyel a félelem tartja hatalmában a lelkünket; a képzelet e szerencsétlen leánya kísérteteket, álmokat és látomásokat bocsát ránk; mint Bacon mondja, a csőcselék bálványait a babona faragta, ő teremti a láthatatlan szellemeket, a szerencsés és baljós napokat, a szeretet és gyűlölet elháríthatatlan nyilait. A babona főleg a betegségben vagy balsorsban sújtja a szellemet; a józan fegyelmet és a tiszteletre méltó szokásokat képmutatássá és felületes szertartásokká változtatja. Mihelyt mély gyökereket eresztett a vallásba, lett légyen az jó vagy rossz, képes kioltani a természetes világosságot és megzavarni a legegészségesebb koponyákat is. Végeredményben ez az emberiség legrettentőbb csapása. Még az ateizmus sem - pedig ezzel mindent megmondtunk - teszi tönkre a természetes érzelmeket, még az sem sérti a törvényeket vagy a nép erkölcseit; a babona ellenben zsarnok kényúr, aki mindent alárendel rémlátásainak. Előítéletei minden más előítéletet fölülmúlnak. Az ateistának, mert szereti a saját nyugalmát, érdeke a köz nyugalma; a megzavarodott képzeletből született fanatikus babona ellenben birodalmakat dönt meg. [...]

A tudatlanság és a barbárság szülik a babonát; a képmutatás táplálja üres szertartásokkal; a vakbuzgóság terjeszti el, és a haszonlesés teszi örökössé.

Az uralkodó keze nem fékezheti meg eléggé a babona rémét; a trónnak a hatalmát és a hazának a boldogságát sokkal inkább ettől a szörnyetegtől kell féltenie, mint a vallástalanságtól (ami ugyancsak megbocsáthatatlan).

A fanatizmus nem egyéb, mint cselekvésre váltott babona; lásd a Fanatizmus címszót, az Enciklopédia egyik szép és tanulságos cikkét.

(Jaucourt cikke)