Főmenü megnyitása

Az 1950-es megyerendezés előtti közigazgatási beosztás az 1945-ös megyerendezés során alakult ki. Mivel a II. világháború végén, 1944-ben kötött fegyverszüneti egyezmény értelmében helyreálltak Magyarország 1938 elején érvényes határai, ezért a háborús évek területgyarapodásai nyomán létrejött megyei beosztás – hasonlóan az 1920-ban a trianoni békeszerződés következtében kialakult helyzethez – sok helyen célszerűtlenné vált. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány ezért 4330/1945. M.E. számú rendeletében intézkedett a közigazgatás területi alapjainak rendezéséről.

A rendelet a belügyminisztert hatalmazta fel a rendezést végrehajtására. A kormányrendelet egyes elemei fokozatosan léptek életbe, egy részük végrehajtására azonban egyáltalán nem került sor.

A változtatások nem léptek túl a legszükségesebb mértéken, és az így kialakult megyebeosztást még mindig alkalmatlannak vélték a tanácsrendszer bevezetésére. Ezért került sor a teljes körű átalakításra 1950 folyamán.