Szerkesztő:VT/Előkészületben 2

A gyök a szavak nyelvtani alapegysége, amely nyelvtanilag már tovább nem bontható.

A magyar nyelv a gyökök egyedülálló rendszerét alkotja. A gyökökből képzett szavak összessége a szóbokor. A gyökök szóbokraikkal együtt tovább csoportosíthatóak gyökcsaládokba. A gyökcsaládok gyökei egy közös elvont teremtő gyök köré szerveződnek. Az egy gyökcsaládba tartozó gyököket, a teremtő gyökhöz való viszonyuk alapján fiagyököknek is nevezik. A teremtő gyökök nem eredetijei a fiagyököknek, a fiagyökök nem belőle származnak, hanem a gyökcsalád hasonló gyökeinek a közös nevezője.

A magyarban körül-belül 20-40 teremtő gyök van, ezek köré csoportosul cirka 2500 gyök, amelyekből a 100 000 fölötti szókészlet származik. Jelenleg a számok pontosan nem meghatározottak, a kutatások folyamatban vannak.

A magyarban a jelentést többnyire a mássalhangzók hordozzák. A magánhangzók csak árnyalják a jelentést. „He csepe E betevel beszelek ezt es megerte mendenke, meg he fercse es”. Ezért a gyököket gyakran a csak a mássalhangzó-váz megadásával jelölik.

A teremtő gyök egy elvont fogalom körrel is meghatározható. A szóbokrok szavai ezt az elvont tartalmat járják körül, apró hangalakváltozásokkal követve az apró jelentésváltozásokat. Így a nyelv egy fogalmi rendszert képez, amely láttatja, érzékelteti a beszélővel a fogalmak tartalmi kapcsolatát. Tehát a hangalaki kapcsolatok hálózatán keresztül összekapcsolja a tartalmukban is kapcsolódó szavakat, így modellezve a világot. Ezáltal a világ összefüggéseit könnyebben fölfoghatóvá, értelmezhetővé teszi.

Példa egy teremtő gyök – fiagyök – szóbokor rendszerreSzerkesztés

 • Teremtő gyök: K.R
 • Jelentésköre: Minden ami körrel, körmozgással kapcsolatos.
 • Fiagyökök: K.R, G.R, GY.R
 • Szóbokrok:
  • KÖR: kör, köret, körül, köröm, körte, körönd
  • KAR: kar, karol, karika, karom, karima
  • KER: kert, keres, kerék, kerge, kering, kerül, kerület
  • KOR: kor, korong, korog, kóró, korsó
  • GÖR: görbe, görbít, göröngy, gördül, görcs
  • GUR: gurul, gurba, guriga
  • GER: gerezd, gerenda, gerely, gerinc
  • GYŐR: győr (Diósgyőr, Pénzesgyőr)
  • GYŰR: gyűrű, gyűrke

Ez csak példa, a K.R teremtő gyök köré több száz szó szerveződik még.

A gyökrendszer egyedülállóságaSzerkesztés

Mivel a magyar olvasónak mindez magától értedődően hat, szükséges hangsúlyozni a szóbokor rendszer egyedülállóságát. A legtöbb más nyelvben ezek a kapcsolatok csak töredékesen fedezhetőek fel, jelezve, hogy valaha más nyelvekben is létezett.

Példa egy szóbokor angol fordításáraSzerkesztés

NY.L

 • nyelv (szerv) – tongue
 • nyelv (beszélt) – language
 • nyel – swallow
 • nyal – lick
 • nyál – saliva
 • nyúl – stretch (nyúlik), hare, rabbit (nyúl, mint állat) (itt jegyezném meg, hogy a nyúl egy nyúlánk állat, nézzük csak meg futás közben, vagy emeljük föl a fülinél fogva és nyújtsuk ki a lábát.)
 • nyél – handle (a nyél tulajdonképpen nyúlvány, például a balta feje és nyúlvány-nyele, vagy például a teleknyél, amely a telket az utcával összekötő nyúlvány.)
 • nyíl – (eszköz) arrow
 • nyíl – (ige) open, expand, blow (ahogy inkább mondjuk TÁR(UL))
 • nyolc – eight (ez hosszú vonal volt, amíg össze nem hajlott)

FogalomtárSzerkesztés

GyökcsaládSzerkesztés

A gyökcsaládok a teremtő gyökök köré szerveződő gyökök teszik ki. Minden teremtő gyöknek megvan a maga gyökcsaládja. A gyökök jelentés és hangalakbeli hasonlóságuk, kapcsolatuk alapján sorolható egy családba.

Teremtő gyökSzerkesztés

A teremtő gyök egy gyökcsalád közös nevezője, a legvalószínűbb feltételezett hangalakja annak a gyöknek amelyből az egész gyökcsalád kisarjadt. Nagyjából 20-40 közé tehető a teremtő gyökök száma a magyarban. Ezek köré gyűlik a kb. 2500 gyök vagy fiagyök. És azok köré bokrosodnak a magyar nyelv szóbokrai.

Egyes kutatók szerint az ősi magyar rovásírás minden egyes jele egy-egy teremtő gyöknek felel meg, így tehát az írásjelek, és a teremtő gyökök száma megegyezik.

FiagyökSzerkesztés

A fiagyökök az egy teremtő gyök köré szerveződő gyökcsalád gyökei, azaz teremtő gyök fiagyökei.

Külső hivatkozásokSzerkesztés


Horthy-korszaknak Magyarország 20. századi történelmének egy időszakát nevezzük, ami Horthy Miklós kormányzóvá választásától (1920. március 1.) lemondatásáig (1944. október 16.) tartott.

ElőzményekSzerkesztés

Forradalmak a világháború utánSzerkesztés

EllenforradalomSzerkesztés

A király nélküli királyságSzerkesztés

A kormányzóválasztásSzerkesztés

Belpolitika, pártok, kormányokSzerkesztés

GazdaságpolitikaSzerkesztés

A Bethleni konszolidációSzerkesztés

A gazdasági világválságSzerkesztés

Kilábalás a válságbólSzerkesztés

KülpolitikaSzerkesztés

Az 1920-as évek elszigeteltségeSzerkesztés

Közeledés a tengelyhatalmak feléSzerkesztés

Revíziós sikerekSzerkesztés

Belépés a II. világháborúbaSzerkesztés

TársadalomSzerkesztés

Társadalmi rétegekSzerkesztés

Vallások, egyházi életSzerkesztés

Kultúra, művelődés, szabadidőSzerkesztés

OktatásügySzerkesztés

Kultúra és művészetSzerkesztés

SportSzerkesztés