Főmenü megnyitása

Flamand közmondások a németalföldi festészetbenSzerkesztés

A németalföldi festészetben a kor divatja szerint kedvelt és elterjedt volt a nyüzsgő forgatag, tömeg ábrázolása. A festők különféle lehetőségeket kerestek ilyen ábrázolásokra a vallásos témákon túl. Mentségül a népi vallásosság kevésbé szigorú keretei szolgáltak ehhez. Elterjedt volt eleinte egyfajta átmenetként a búcsúk ábrázolása. Vagy a hét főbűn már-már profán megjelenítése. Majd még világibb a karneváli forgatagé.

Idősebb Pieter Bruegel is előszeretettel színesítette a lehetőséget további ötletekkel. Így született a gyermekjátékokat ábrázoló festménye. És érdekes lehetőség volt a közmondások képi megjelenítése először egy-egy önálló képen, vagy kisebb sorozatokon majd egy képen ábrázolva a lehető legtöbbet.

Hasonló közmondásokat ábrázoló művekSzerkesztés

A Flamand közmondások közvetlen előzményének tekinthető Idősebb Pieter Bruegel tizenkét medalionon ábrázolt Tizenkét szólás című képe. Frans Hogenberg szintén flamand közmondásokat megjelenítő műve A kék köpeny idősebb Pieter Bruegel festményével azonos évben jelent meg. A beállítások egy része szinte teljesen azonos Bruegelével. Egyébként Kék köpeny címmel emlegették Bruegel munkáját is. (lásd 10.) Azonban lehetséges, hogy mindkét mű korábbi alkotások alapján készülhetett.

Ifjabb Pieter Bruegelnek is ismert egy kilenc szólást ábrázoló műve háromszor hármas elrendezésben.

Idősebb Pieter Bruegel a Flamand közmondásokon távoli, alig kivehető módon ábrázolt vakokról 1568-ban festett ragyogóan kidolgozott festményt. Továbbá a Fészekrablóhoz kapcsolódó közmondás is megjelent önálló műként is.

1577-ben jelent meg Johannes van Doetechum A kék köpeny (De blauwe huik) című műve.

A Flamand közmondások (1559)Szerkesztés


Mivel a legtöbb, valójában több mint száz közmondás (egyes források szerint 132) Flamand közmondások című festményén szerepel, célszerű ezt az alkotást alapul venni. A jelenetek számozását ennek alapján egyszerűbb követni a kevesebbet ábrázoló alkotásokon.

Továbbá a számozásnak ez a rendszere több forrásban fellelhető magyarázó ábraként, bár főleg az eresz körül és a távolabbi kunyhó körül viszonylag sok különböző közmondásra történik utalás 42 illetve 49-es szám alatt.

Ifjabb Pieter Brueghel változataiSzerkesztés


Ezekre a változatokra is érvényes, hogy bizonyos hűségre törekedtek az eredeti alkotáshoz képest, és legfeljebb egy-két motívum hiányzik róluk, de az eredetin nem szereplő közmondást egyik sem jelenít meg.

Hiányzik például a tengely szerű tárgy az ördög párnája mellől, a falban látható fej, vagy maga az ablak is. A nyeletlen kapa, lepény a fal tetején, stb.

Ifjabb Pieter Brueghel egyéb alkotásiSzerkesztés


Ifjabb David Teniers - KözmondásokSzerkesztés

 

Teniers lényegében szintén Idősebb Pieter Bruegel Flamand közmondások című művén alapszik, de a helyszínt szinte teljesen átrendezte és az közmondásokat megjelenítő alakok is a saját kialakított ábrázolási stílusát követik. A közmondások közül valamivel kevesebbet ábrázol.

Az ábrázolt szólások és közmondásokSzerkesztés

A szólások, közmondások néhány kivételtől eltekintve a flamand népi kultúrából eredeztethető. Néhány esetben kifejezetten trágár, vulgáris kiszólások. A magyar megfelelőik szintén. Így a magyar közbeszédben, magánbeszélgetésekben alkalmazásuk visszatetszést, megbotránykozást vagy legalábbis sértődést válthat ki. A látszólag ártalmatlannak tűnő szólások alkalmazása is körültekintést igényel ebből a szempontból.

Jelölések:

 • Vulgáris! - a kifejezés használata megbotránkozást válthat ki
 • Bántó! - a kifejezés vagy szólás használata a beszélő szándéka ellenére ellenérzést válthat ki
 • Vastag betűs - a szólás magyar formája
Kép Szólás Jelentése
1   De duivel op het kussen binden
Vánkoson (párnán) megkötözni az ördögöt
Met elke man raad weten
A makacsság mindent legyőz. A mondás Antiokheiai Szent Margit legendáriumára utal. Más mondás szerint a tétlenség az ördög párnája
2   Een pilaarbijter
Oszlopfaló.
Een zeer schijnheilig/hypocriet persoon
Vallásos képmutatás, ájtatoskodás.
Magyarul inkább szemforgató vagy feszületrágó lenne.
Kalap alatt: a németalföldi fordulat szerint ugyanaz, mint a magyarban suba alatt, azaz titokban.
Fű alatt - a szokásostól eltérő módon, leginkább nem teljesen nem törvényesen elintézni valamit. Az Egy kalap/füst alatt - egyszerre, egy időben (végrehajtani több különböző dolgot) lenne. (Nem feltétlenül párhuzamosan.)
A kalap így, az oszlop tetején a másolatok többségén nem szerepel. Egy részén viszont az ördög párnája mellett látható elveszítettnek tűnő kalap.
3   Geloof nooit iemand die in de ene hand water en de andere hand vuur draagt
Egyik kezében víz, a másikban parázs
Wees niet lichtgelovig, niet iedereen is het vertrouwen waard
Kétszínű ember
Tűz és víz - a magyarban az össze nem illő emberekre - nem feltétlenül házastársakra - szokták ezt mondani.
4   Met het hoofd tegen de muur lopen
Fejjel menni a falnak
Het onmogelijke proberen
Megpróbálni elérni a lehetetlent. A magyar változatban benne van a súlyos következmény lehetősége is. A flamandban inkább hogy hirtelen haragból, meggondolatlanul.
Ha pedig döfködi is, akkor (Előbb-utóbb) Beletörik a bicskája
Falnak megy.
Bolond, esztelen, ki magának árt.[1]


Nem verem falba fejemet. (3093.)[2]

4   Egyes másolatokon a falról gyapjúval teli füles kosár, egyen inkább kisméretű dézsa lóg egyik fülével szögre akasztva.
Bruegel ismeretlen nevű követőjénél ennek a falnak a tetején szerepel törött korsó, a másik hasonló falon pedig mintha Aladdin mécsesét láthatnánk
Ezekhez az ábrázolásokhoz nem lelhető fel magyarázat.
4   Aan de ene voet een schoen, de ander blootvoets
Az egyik lábán cipő, a másik mezítláb
Hasonlóan az eredeti mű földgömbbe bújó alakjánál is. (A másolatokon ez utóbbin általában nem, hanem néha a kosárban ülő ember egyik lábán látható zokni. Erre a magyarban kissé pontatlanul néha azt szokták mondani, hogy féllábas.)
Evenwicht is voornaamst
Az egyensúly a legfontosabb
Hasonlóan az eredeti mű földgömbbe bújó alakjánál is.
5   Men moet de schapen scheren al naar ze wol hebben
Ne hagyj rajta gyapjút ha birkát nyírsz!
Niet tegen elke prijs voordeel willen nastreven
Ha lehet, minden hasznot be kell zsebelni ???
Ne végezz félmunkát
Gyapjaért szokták a kost megnyirni.[3]
5   Men moet de schapen scheren, maar niet villen
A birkát nyírni kell nem nyúzni
Als men uit hebberigheid de inkomstenbron opoffert, heeft men niets meer voor in de toekomst
A kapzsiságnak könnyen lehet következménye későbbi lehetséges haszon elmaradása
A magyar változat szerint előbb etetni kell a juhot hogy később meg lehessen nyírni. Ez inkább arra mutat rá, hogy befektetés nélkül nincs eredmény. Illetve legutóbb hogy a túlzott adóztatás nemcsak az eredményeket de még az adóbevételeket is csökkentheti.
És ide illik esetleg az ötvenes évek egyik kulcsközmondása: Nem ehetjük meg az aranytojást tojó tyúkot
6   De een scheert schapen, de ander varkens
Egyik birkát nyír, a másik disznót
Het is ongelijk verdeeld in de wereld
Ostobán, a lényeget nem látva utánozni másokat.
A magyar mondás inkább az ostoba kapzsiságot figurázza ki: A disznón is gyapjat keres.
De Sirisaka szerint: Disznón gyapjut keres.
(Ott keres, ahol nincs.)[4]
Illetve Disznónyíró pénteken azaz Sohanapján.[5]
7   Zo mak als een lammetje
Szelíd, mint a bárány[6]
Heel gedwee zijn
Feltűnően nyugodt, békés ember. Magyarul még: Birka türelme van. Illetve Fát lehet(ne) vágni/hasogatni a hátán.
Ártatlan, mint a bárány.[7]
8   Zij hangt haar man de blauwe huik om
Kék köpenyt terít az öreg férjre
Zij bedriegt haar man
Becsapja, csalja (erre utal a vörös ruha) őt
Már a kortársak is szélesebben, az egész világ megcsalására, becsapására értelmezték mindezt. A festményt emiatt sokan A kék köpeny címen emlegették. A kék a Szűz Mária ikonográfiát kivéve a csalárdság, elbolondítás, csalás színe. De a kettő mégsem független egymástól. Az Istenszülő eget ábrázoló, néha csillagokkal díszített kék köpenye lehetett a mintája a csaló, népbolondító varázslók szintén csillagokkal, Nappal, Holddal díszített kék varázsköpönyegének. Ismét a dolgok színe és fonákja.
9   Als het kalf verdronken is, dempt men de put
Késő betemetni a kutat, mikor a borjú már belefulladt.
Pas na een ramp wordt er actie ondernomen
Magyarul ide leginkább az Eső után köpönyeg illene. Illetve Késő bánat (eb gondolat)
De Lukácsy ezt a mondókát idézi:
Ügyefogyott rossz gazda, mire jó a kút?
Betemetni már mi haszna, ha a borjú belefúlt?
10   Men moet geen rozen (paarlen) voor de zwijnen werpen
Rózsát (gyöngyöt) hinteni/szórni/dobni a disznók elé
Geld of moeite verspillen aan iets nutteloos
Ostobaság erőfeszítést, fáradságot, pénzt méltatlanokra pazarolni.
11   Men moet zich krommen, wil men door de wereld kommen
Meg kell görnyedni annak, aki a világban jár
Az eredeti képen jobb lábán cipő és lábvédő, és az alak kezében a glóbuszon belül könyvtekercs látható mintha olvasásból nézne fel elgondolkodva. A másolatokon ezek nem szerepelnek.
Men moet er wat voor over hebben om iets te bereiken
Aki társadalomban él, alkalmazkodnia kell. Ahogy minden embernek.
12   Hij laat de wereld op zijn duim draaien
Hüvejkujja körül forog a világ
Men doet alles wat hij wil
A magyarban: (Azt hiszi, hogy) körülötte forog a világ, vagy Azt hiszi, hogy ő a világ középe.
Beképzelt, nagyképű, esetleg mivel elkényeztetett. Vulgáris magyar változata: Azt hiszi, hogy ő szarta a spanyolviaszt. Ujja köré csavar - Elcsábít, elbolondít. A magyarban általában nő férfit és nem fordítva.
Bal vállán viszont köpenye bélése van átvetve. Kitárt keze mintha azt mondaná: Íme a dolgok színe és visszája (fonákja). Pont mint Szűz Mária és a varázslók csillagos kék köpenyénél (ld. 10).
12   Een stok in het wiel steken
Botot dugni a küllők közé
Iemand tegenwerken
A munka, a folyamatok akadályozása.
Megkötni valakinek a kerekét.
Aki így tesz, az kerékkötő.
13   Ze trekken om het langst
Huzakodni, hogy ő kapja a hosszabbat
Ze willen beide winnen
Mindketten nyerni akarnak a másik rovására. Értelmetlen vitát, harcot folytatnak. Magyarul: huzakodás. Kötélhúzás ebben az átvitt, pejoratív értelemben.
A jobb oldali figura övéről lógó kövér erszény arra utal, hogy itt pénzzel is összefüggő kérdésben.
Az eredeti formájában a próba arra megy ki, ki töri a perec nagyobb darabját. Itt azonban a másolatok többségével ellentétben a kötélhurok vesz fel perec alakot. A másolatokon egyszerű hurok látható. Ha itt mégis valóban perec lenne, az azt sugallná, hogy az egész küzdelem a külvilágnak szánt színjáték, hisz a perec ennél kisebb erőfeszítésre is rég eltört volna. De valószínűtlen, hogy ez lett volna a mester szándéka.
14   Die zijn pap gemorst heeft kan niet alles weer oprapen
A kiömlött kását nem lehet mind összekaparni
Schade kan nooit geheel worden goedgemaakt
Ha megtörtént a baj, nem lehet minden kárt elhárítani, jóvá tenni, meg nem történtté tenni
15   Liefde is waar de geldbuidel hangt
Oldalán kövér erszény lóg
Liefde is te koop
Kinek pénze van mindene van
(Szerelem is)
A magyarban a Buksza (vulgárisan) - (leginkább ledér) nő
16   Een hark zonder steel
Kapa nyél nélkül
Iets waardeloos
A szóban forgó dolog, tárgy valaminek a hiányában értéktelen, használhatatlan
Nyeletlen szerszám hajítófát/fabatkát sem ér
17   Niet van het ene brood tot het andere weten te geraken
Nem jut el az egyik sütéstől a másikig
Niet met geld om kunnen gaan
Nincs elegendő lisztje a következő őrlésig
Aminek oka persze lehet gondatlanság, esetleg szegénység. Itt a mozdulat azt sugallja, hogy inkább ostobaság.
18   Het bijltje zoeken
Keresni a csatabárdot
Een excuus of uitweg verzinnen
Mentséget keresni.
A magyarban Elásni a csatabárdot békülni. Ellenkezője, vagyis kiásni megkezdeni a harcot, esetleg felújítani az ellenségeskedést. Ifjabb Pieter Brueghel egyik másolatán a távolban páncélos vitéz teszi ezt.
18   Zijn licht ergens op laten schijnen
Fény derül rá
Iets duidelijk maken
Valami kiderül, valami világossá, érthetővé válik
18   Een grote lantaarn en een klein licht
Nagy lámpás, kis fény
Veel praten, maar er weinig verstand van hebben
Sok beszédnek sok az alja
18   Met een lantaarn te zoeken
Lámpással se lehet (meg)találni
Moeilijk te vinden
Nehéz (meg)találni
18   De bijl naar de steel werpen
Mindig megtalálja a legkisebb fejszét
Iets geheel opgeven
Magyarul a Veszett a fejsze, vesszen a nyele közmondás lehetne a kézenfekvő. De a flamand szólás valójában arra utal, hogy a könnyebik végét fogja meg a munkának. (Mindennek a’ könnyebbik végét fogja.[8])
19   De haring braadt hier niet
Hering nem sül itt
Het gaat niet zoals het zou moeten
Nem úgy, ahogy kellene
19   De haring braden om de hom of kuit
Heringet sütni az ikrájáért
Iets opofferen om een kleinigheid
Pazarlás. Túl nagy ár egy kis eredményért
19   Een deksel op zijn kop hebben
Fedő van a fején
Lukácsy szerint lepény, pedig látható a fedő füle
De verantwoordelijkheid voor iets nemen
A magyarban a fedél van a feje fölött azt jelenti, hogy van elfogadható szállása. A flamand közmondás arra utal, hogy nem vállalja a felelősséget semmiért. Amit viszont a magyar bibliai utalással úgy fejez ki, hogy Mosom kezeimet.
Okos ember: jó volna fejét befödelezni.

Gunyos kifejezése okos embernek, mi alatt leginkább „rövid eszü” értendő. Tréfás.[9]

19   De haring hangt aan zijn eigen kieuwen
Kopoltyújánál felakasztott hering
Men dient verantwoording te nemen voor de eigen daden
El kell fogadnia a felelősséget a saját tetteiért
19   De rook kan het hangerijzer niet deren
Mi kárt tehet a füst a fűrészben?
(A másolatokról hiányzik)
Het heeft geen zin te proberen iets dat vast staat te veranderen
Nincs értelme megpróbálni megváltoztatni a megváltoztathatatlant
19   Daar steekt meer in dan een enkele panharing
Többet tesz mint egy friss hering
Daar zit meer achter
Több mint aminek látszik
20   De zeug loopt met de tap weg
Itt a koca kihúzza a csapot
Nalatigheid is hier troef
Elhanyagolt gazdaságra mondták a flamandok. Ahol az állatok a gazda gondatlanságából jószerivel szanaszét járkálhatnak ahol semmi keresnivalójuk se lenne, és még kárt is okozhatnak. Például hogy hozzáférnek a hordókhoz, kíhúzzák, kilökik a csapot és elfolyik a bor.
21   De kat de bel aanbinden
Csengőt köt a macskára
Iets al te publiekelijk ondernemen
Aki meg nem tett hőstettével dicsekszik, vagy azt hetvenkedve ígérni. Utalás a mesére, amelyben az egerek elhatározzák, hogy jelzőcsengőt kötnek a macskára, de azután egyikük se meri megtenni. Így – tekintettel a páncélra – hetvenkedő katona.
22   Tot de tanden bewapend
Állig (hollandban fogig) felfegyverkezve
Zwaar bewapend
Megfelelően de inkább túlzón felfegyverkezve
22   In het harnas steken
A páncél Flandriában dühöt jelez.
Woedend zijn
Dühösnek lenni
23   De een rokkent wat de ander spint
Jár a nyelvük mint a rokka
Roddelen
Pletykálkodnak
A magyarban inkább jár a szája mint a rokka/motolla vagy be nem áll a szája.
23   Zorg dat daar geen zwarte hond tussen komt
Meggyőződni, hogy nincs fekete kutya, ami bezavarhat
Pas op dat het niet misgaat
Légy óvatos nehogy baj érjen
A magyarban a sötét ló az ismeretlen tényező. A fekete kutya viszont Churchill mondása nyomán mára a depresszió szinonimája lett.
24   Het varken is door de buik gestoken
Nem tudja, hogyan ölik a disznót. Átszúrta a hasát.
1: Door een krachtig optreden, de moeilijkheden uit de weg geruimd.
2: Alles is doorgestoken kaart, opgezet spel, de zaak is vooraf bedisseld.
Meggondolatlan elhatározás, amit utólag nem lehet helyrehozni
25   Twee honden aen eenen beene, si draghen selden wel overeene
Nehezen alkuszik meg két eb egy csonton
XIII. századi flamand mondóka:
Ha egy a csont, s kettő az eb,
Még az ebcsont is rámehet.[10]
Két eb meg nem alkhatik egy koncon.[11]
Verbitterd om iets vechten
Marakodó, megegyezni, békében együtt élni képtelen emberekre mondták.
Számos magyar mondás tárgya az eb. Eb (a)ki ... formában. Legismertebb talán Mátyás király juhászában az Eb aki a levesét meg nem eszi!-re a juhász válasza: Eb aki a kanalát meg nem eszi!
26   Voor God een baard van vlas maken
Szalma szakállat köt Krisztus arcára
Schijnheilig zijn
Álszent
26   In zijn eigen licht staan
Saját fényében sütkérezik
A sötét helyiségben egy kabátos alak ül egy jellegzetes háromlábú támlás széken a kemencébe bújva, mintha hallgatózna. A hátára hatalmas lámpa vet fényt. De inkább csak a támlára. Ilyen szék látható 30.-nál, illetve több is A karnevál és böjt harcánál.
Trots zijn op zichzelf
Hiúságig büszke magára
A magyarban általában valaminek a fényében sütkérezni azt jelenti, hogy valami neki nem járó, esetleg nem is létező előnyt élvezni. Vagy létező, de hiú módon eltúlzott dologgal kérkedni.
26   Niemand zoekt de ander in de oven, als hij er zich niet zelf in verstopt heeft
Senki se néz más sütőjébe, csak ha ???
Alleen wie zelf slecht is, denkt slecht over anderen
A gonoszok másokról is gonoszságot feltételeznek
A magyar szólás általánosabban fogalmaz, de hasonló helyzetekben szokás emlegetni: Mindenki magából indul ki.
27   Naar het kippenei grijpen en het ganzenei laten lopen
Megfogja a tyúktojást, elsétál a lúdtojás
Een verkeerde keuze maken
Mohó, kapzsi, ám ostoba sietségében a rosszabbat, értéktelenebbet választja
28   Tegen een oven gapen
Kemencébe tátog
Proberen iets onmogelijks te doen.
Egyszerre több dolgot próbál csinálni
Versenyt ásít a kemencelyukkal - semmirekellő.
Akkorára tátja a száját mint a kemence - udvariatlanul ásít. Esetleg annyira csodálkozik (Leesik az álla).
Ha a fején kötés lenne, arra is gondolhatnánk, hogy Mondj igazat s betörik a fejed. Ám egy ilyen kötés túl szakszerű lenne Bruegel korában.
29   Door de mand vallen
Átesni a kosáron
Doorzien worden
Leleplezni a cselvetést
Magyarul: Átlát a szitán
(Kiismeri más ravaszságát.)
Átlát ő nemcsak a rostán, hanem a szitán is.
Átlát a sövényen.[12]
Talán ezért mutat fügét a világnak (a másolatokról ez hiányzik)
Kikosarazni - elutasítani (régen a kérőt, ma általánosabban).
29   Tussen hemel en aarde hangen
Ég és föld között lógni/lebegni
In een lastige situatie verkeren
Nehéz/bizonytalan helyzetben lenni
30   De hond in de pot vinden
Kutyát találni a fazékban
Bruegel eredeti képén ez a részlet nehezen kivehető. Jobban látható az egyik másolaton
Te laat zijn voor het eten
Késve érkezni. Mikor már a többiek mindent megettek.
A magyarban kutyákkal kapcsolatos még Megette a kutya illetve Megette a kutya a telet, Bizonytalan mint a kutya vacsorája.
30   Tussen twee stoelen in de as zitten
Két szék között a hamuba ülni
Niks uitvoeren/besluiteloos zijn
Magyarban Két szék között a padlóra/pad alá huppanni/ülni/kerülni. Azaz addig válogat a lehetőségek között, amíg valannyit elszalasztja.
Ki sok felé kap, két szék között a pad alá esik.
Két szék között a pad alá.[13]
31   Daar hangt de schaar uit
Kinn lóg az olló. Magyarul inkább kilóg a lóláb lenne
Bruegel ismeretlen nevű követőjénél az olló a seprű helyén lóg
Men is hier niet te vertrouwen
Kiviláglik a titkolt hátsó szándék
31   Aan een been knagen
(Lerágott) csonton rágódni
Langdurig vergeefs bezig zijn
Agyontárgyalt témán tovább őrlődni
32   De hennentaster
Tapogatni a tyúkot (hogy mennyi tojás és abból mennyi csibe várható)
Iemand die zich druk maakt om ongelegde eieren
Pótcselekvés szerűen, feleslegesen aggodalmaskodni amúgy is bizonytalan kimenetelű események előtt
32   Bruegel változatán vakablak torz, sziámi iker szerű fejjel
Ez a többi változaton hiányzik, vagy egyszerű alblaknyílás helyettesíti. Illetve ifjabb Pieter Brueghel egyik változatán torz, de nem sziámi iker szerű fej.
Talán Egy szájból fúj hideget és meleget azaz kétértelműen, önmagának ellentmondóan beszél. Esetleg érdekből vagy megfelelni vágyásból mindenkinek a tőle elvártat.
Hevet, havat összehord.
Összevisszabeszél, minő a hév és hó, meleg és hideg együtt.[14]
Az ablakszerű változatnál ha tudná a néző, hogy ez az eredetin vakablak volt, gondolhatna a Világos mint a vakablak mondásra, amit érthetetlen magyarázatokra szoktunk mondani. De ez valószínűtlen.
33   Hij draagt de dag met manden uit
Kosárban napfényt hurcolászni
Zijn tijd verdoen
Időpocsékolás
Nincs nehezebb az üres kosárnál.[15]
34   Een kaars voor de duivel branden
Néha az ördögnek is kell gyertyát gyújtani
Bij iedereen slijmen
Néha gonosz, rossz embereknek is kénytelen-kelletlen a kedvében kell járni.
Ördögnek is kell gyertyát gyujtani.[16]

Ördögnek is kell néha gyertyát gyújtani. (A gonosznak kedvezni kell, hogy ne ártson.)[17]

35   Bij de duivel te biecht gaan
Ördögnek gyónni
Geheimen onthullen aan de vijand
Ellenségnek titkot balgán kifecsegni
35   Een oorblazer
Fülbe súgó
Een kwaadspreker
Rossz tanácsadó
Valakinek bolhát ültetni a fülébe - sugalmazni valamit többnyire gonosz szándékkal, például gyanakvást felkelteni valakivel szemben
Fohászkodik, mint a kovácsfujtató. (Margalits, függelék)
36   De haan en de vos hebben elkaar te gast
A gólya is meghívta vacsorára a rókát
Twee bedriegers zijn steeds op hun eigen voordeel uit
Bár az utalás a gólya és a róka meséjére nyilvánvaló, a Mester gólya helyett ismeretlen okból darumadarat ábrázolt. A másolatok többségén viszont gólya szerepel. A mese tanulsága: jobb elkerülni a csalfa embereket. Ne üzletelj, közösködj ilyen emberrel mert becsap. Ne légy vendég a rókánál.
36   Wat heb je aan een mooi bord als het leeg is?
Mire jó a szép tányér ha üres?
Lichamelijke behoeften gaan voor zintuiglijke
Felesleges a külsőség, ha nincs megfelelő tartalom.
A magyarban újabban tréfás/gúnyos régimódiaskodással: A belbecs a fontos, nem a külcsín.
36   Bij iemand in het krijt staan
Krétajelek a róka mellett: Sok van a rovásán
Iemand iets verschuldigd zijn
Sokkal tartozik
Átvitt értelemben: Sokat vétett megtorlatlanul, s ezért gyűlik ellene az indulat
36   Lepény a fal tetején Magyarázata nem ismert
A másolatok többségéről hiányzik is.
36   Een schuimspaan zijn
Habmerő kanál a róka mögött
Een zuiplap of niksnut zijn
Falánkság.
Magyarul a nagykanállal falja/habzsolja az életet azt jelenti, hogy mértéktelenül, csak a testi élvezeteknek él. Magyarul még utalva ennek esetleges egészségtelen voltára is (mind)két végén égeti a gyertyá(já)t
37   Het is gezond om in het vuur te pissen
Ez az alak szinte pontos mása a Tizenkét szólás Holdra vizelő alakjának. Itt mintha a sülő húsra vizelne.
Het is goed om hevigheid te kalmeren.
37   Hij vangt vissen met zijn handen
Halászni puszta kézzel
Halat fogni háló nélkül
Profiteren van andermans werk
Mások munkájából élni
37   Met hem kan men geen spies draaien
Nem forog a nyárssal
Met hem valt niet samen te werken
Nem együttműködő
Magyarul ide illene még a Megsüti a maga pecsenyéjét, azaz kihasználja a helyzetet.
38   Op hete kolen zitten
Parázson/tűkön ülni
És (ujjaival)
számlálja a perceket, másodperceket
Ongeduldig zijn
Türelmetlenkedni. Türelmetlenül várni.
Nehéz a várakozás.

Nincs nehezebb a várakozásnál.[18]

38   Jobbra a parton a Láp virága Átlagos vagy inkább jellegtelen lány. Esetleg szépség nyomorúságos, esetleg lealacsonyító környezetben. Elutasítóbb a penészvirág. Rossz emberekre, főleg férfiakra az mákvirág, durvábban akasztófavirág.
39   De omgekeerde wereld
A világ a feje tetejére állt
Felfordult világ!
Niets is zoals het zou moeten zijn
Semmi sem olyan, mint régen. Minden régi érték elenyészett. Minden az ellenkezője annak, aminek lennie kellene.
40   Op de wereld schijten
Tesz (szarikVulgáris) a világra
Overal maling aan hebben
Nem törődik mások véleményével. Nincs tekintettel mások érdekére.
A bolond fején varázslóföveg a csúcsán tojással.
Ha nem jár a kártya, teszek a világra
42   Het is maar hoe de kaarten vallen
Ahogy a kártyák esnek
Het hangt van het lot af
Valamit a véletlenre bízni
Magyarul még: Ahogy esik, úgy puffan
42   Iets door het oog van de schaar halen
Átnézni az ollón???
Materiaal van op het werk voor jezelf houden. / Jezelf oneerlijk zaken toeëigenen.
Kisajátítani mások tulajdonát
42   Een ei in het nest laten
Legalább egy tojást hagyni a fészekben
(A másolatokon a fészek a fa lombjai között az íjpuskás alak feje fölött látható)
Iets op voorraad hebben
Valamit mindig tartalékolni
43   Daar hangt de po uit
Kinn lóg a fazék
Het is niet zoals het zou moeten zijn
Ez nem olyan mint amilyennek lennie kellene
43   Tegen de maan pissen
Holdra vizelni
Iets onmogelijks proberen
Valami lehetetlent próbálni. Magyarul inkább a széllel szemben hugyozniVulgáris mondás a hasonló, bár az inkább a közvélekedéssel szembeni ellenkezés kellemetlenségeire hívja fel a figyelmet.
41   Elkaar bij de neus nemen
Orruknál fogva vezet(get)ik egymást
Elkaar voor de gek houden
Becsapják, átverik egymást. Általában inkább orránál fogva vezetni valakit vagy valakiket.
A mondás eredete valószínűleg az erős és kiszámíthatatlan állatok fékentartására szolgáló orrkarika. Karikát fűz az orrába - Meghunyászkodóvá teszi, megszelídíti, megbékíti.
Orránál fogva vezetik.
(Tetszés szerint bánnak vele.) [19]
41   De teerling is geworpen
Alea iacta est, azaz a kocka el van vetve
De beslissing is genomen
A döntés megszületett. Visszaút nincs többé. Minden további vita értelmetlen.
41   De gekken krijgen de beste kaarten
Bolond húzza a legjobb lapot. Magyarul inkább hülyének van szerencséje lenne.
Finomabban fogalmazva: Szerencse kedvez az ostobáknak.[20]
Het geluk is met de dommen
A szerencséhez nem kell ész. Bár a magyar változat inkább a szerencsések lekicsinylése savanyú a szőlő alapon.
43   Lachen als een boer die kiespijn heeft
Úgy nevet, mint egy fogfájós paraszt
Gedwongen/geforceerd lachen
Erőltetetten, kényszeredetten nevet
Európa közelebbi tájain: Fáj a foga a füle mögött - szimulál
44   Ergens de gek mee scheren
Szappan nélkül borotválni
Iets of iemand bespotten
Bolonddá tenni, csúfá tenni, elbolondítani (fején csörgősipka)
Akik ezt teszik, csuhások
45   Achter het net vissen
Halat fogni, halfogással próbálkozni a (kerítő)hálón kívül
Een kans missen
Elszalasztani a lehetőséget
46   De grote vissen eten de kleine
A nagy hal megeszi kis halat
De machtigen verrijken zich ten koste van de armen
Az erősek, gazdagabbak gazdagítják magukat a gyengébbek, szegényebbek rovására
47   De zon niet in het water kunnen zien schijnen
Azt sem állhatja, ha a napot látja a vizen csillogni
Afgunst hebben (jaloers zijn) op een ander
Féltékenység a mások sikerére. És esetleg ostobán tenni is próbál ellene. (Itt legyezővel eltakarni.)
47   Az alak mögött talán a sietség miatt elhagyott kalap a vízen. Egyes változatoknál nem a vízben, hanem az ördögöt kötöző asszony mellett látható elhagyott kalap. Ha a víz alatt a kalaphoz tartozó embert is látnánk sejleni, akkor az a mondás illene ide, hogy nem tudja kiemelni a fejét a vízből, vagyis nem tud úrrá lenni a nehézségeket, főleg adósságokon. Nem tudom utólérni magamat - ez ezen kívül vonatkozhat még arra is, hogy nem tudom a munkában a hátralékomat ledolgozni, mert a sok új feladat újrateremti a hátralékot. Elborít a munka - Be vagyok havazva
48   Tegen de stroom is het kwaad roeien (zwemmen)
Nehéz az árral szemben úszni/evezni
Tegen algemene opvattingen kan men zich moeilijk verzetten
Nehéz az általános nézetekkel szembe helyezkedni
A magyarban megúszni valamit valami konkrét bajt elkerülni.
Viz ellen uszni. (3251.)[21]
49   Een aal bij de staart hebben
Sima farkú szerencse.
Een lastige taak ondernemen
Nem okos dolog csak a szerencsében bízni és csak benne reménykedni. Magyarul még: A szerencse hamar elillan. és A szerencse forgandó[22]
49   De breedste riemen worden uit andermans leer gesneden
Könnyű más bőréből széles szíjat hasítani
Het is gemakkelijk met kwistige hand te beschikken over wat een ander toebehoort
Könnyű a más pénzét, javait pazarolni
49   De kruik gaat zolang te water tot zij barst
Addig jár a korsó a kútra amíg el nem törik[23]
(Más képváltozatokról hiányzik.)
1: Mindennek megvannak a maga korlátai.
2: Aki sokat és feleslegesen kockáztat, az előbb-utóbb rajtaveszt

Addig jár korsó a kutra, mig el nem törik.
Német: Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er zerbricht.
Franczia: Tandis va la cruche a l'eau qu'il s'enfin casse.[24]

50   Iets door de vingers zien
Átnéz az ujjai között
Iets oogluikend toestaan
Megbocsájt
Magyarul: Szemet húny valami felett. Elnéz (megbocsájt, esetleg csak ráhagy) valamit (bűnt, hibát) valakinek. Ha nem nézne át, akkor nyilván nem látja vagy nem akarja látni a dolgot. Behúnyja a szemét átvitt értelemben.
Szemet hunyni.
(Valamit szándékosan nem venni tudomásul.)[25]
51   Daar hangt het mes uit
Kinn a kés
Een uitdaging
Kihívó
52   Daar staan klompen
Fapapucs
Tevergeefs wachten
Hiábavaló várakozás
A magyarban az Azt se mondta: fapapucs - szó nélkül, búcsú nélkül távozott.
Legújabban, egyes helyeken a(z) (És) fapapucs ...-ot az Ésatöbbi, ésatöbbi ... helyett mondják.
53   Een gat in het dak krijgen
Lyukas a háza teteje
Niet erg slim zijn
Nem túl eszes. Tyúkeszű. Lyukas eszű.
53   Aan een oud dak moet je veel herstellen
Régi tetőt sokat kell foltozni
Verouderde zaken vergen nu eenmaal onderhoud
Régi dolgok több karbantartást igényelnek
53   Men heeft daar latten op het dak
Lécből van a tető
Er wordt afgeluisterd
Lehet hogy hallgatóznak, azaz
A falnak is füle van
A falnak is van füle.
Franczia: Les murs ont des oreilles.[26]
Falnak is vannak fülei.[27]
54   De ene pijl de andere nazenden
Kilőni egy másik nyilat, hogy megtalálja a másikat
Een dwaze of nutteloze daad herhalen
Megismételni egy korábbi ostoba cselekedetet
54   Zijn pijlen verschieten
Mint a nyíl
Te snel handelen
Gyorsan cselekedni
Lődözni a vakvilágba
Nem célszerűen, hanem találomra cselekedni (bízva a vakszerencsében)
55   Twee zotten onder één kaproen
Két bolond, meg egy kísérő
Een gek is zelden alleen
Bolond ritkán jár egyedül
Magyarul még szóba jöhetne az Egy bolond százat csinál. Illetve mivel egy kámzsában két barát, az Egy húron pendülnek
55   Uit het raam groeien
Az ablakon is kinő
Iets niet geheim kunnen houden
Nem maradhat titokban
56   Hij speelt op de kaak
Muzsikál a pellengéren
Zich aanstellen
Valami szégyenteljes dolgára, cselekedetére ostobaságában saját maga hívja fel a figyelmet
Magyarul: Szétkürtöli
Telekürtöli vele a világot
57   Van de os op de ezel springen
Ökörről szamárra esni
1: Slechte zaken doen.
2: Tegenspoed kennen.
Rossz vásárt csinál
Rossz üzletet/cserét köt
Csapások rossz időkben
58   Zijn gat aan de poort vegen
A fenekével nyitja az ajtót
Zich nergens zorgen om maken
Szintén az alázatoskodás jele volt Németalföldön
58   Zijn last dragen
Terhet visel/hordoz a vállán/hátán.
Ieder heeft zijn problemen
Gondjai vannak. Magyarul a Nagy súly nehezedik a vállára - nagy a felelőssége.
58   Zijn schouders eronder zetten
Valami nyomja a vállát
Zich inspannen
Lelkiismeret furdalása van. Magyarul még Valami nyomja a szívét/lelkét/szívét-lelkét
58   De ene bedelaar ziet de ander niet graag voor de deur staan
Egy koldus sem szeret másikat az ajtó előtt látni
Bang zijn voor concurrentie
Haragudni konkurencia, előnytelennek látszó versenyhelyzet miatt
59   Dat hangt als een schijthuis boven de gracht
Ez úgy lóg, mint árnyékszék a csatorna felett
Dat is overduidelijk
Ez nyilvánvaló
59   Hij kan door een eiken plank zien als er een gat in zit
Átlát a tölgyfadeszkán is - ha van rajta lyuk
Egyes változatokon nem látszik kéz a lyukban, másokról viszont maga a lyuk is hiányzik
Hij lijkt alleen maar een wonderdokter / hij is niet zo bijzonder als hij zich voordoet
Nem olyan nagy mágus, csak annak tűnik / nem olyan különleges, mint amilyennek látszik
59   Uit hetzelfde gat schijten
Egy lyukba szarnakErősen bántó és vulgáris
1: Onafscheidelijke kameraden.
2: Het met elkaar eens zijn.
1. Elválaszthatatlan társak, barátok
2. egyetértenek egymással
Vulgáris túlzással Együtt szarnak, együtt hugyoznakErősen bántó és vulgáris, azaz elválaszthatatlan társak, elválaszthatatlan barátok. Enyhébb szóhasználattal Sülve-főve együtt vannak.[28]. Testi-lelki jóbarátok.
60   Je geld in het water gooien
Szórja a pénzt a vízbe. Magyarul inkább két kézzel szórja a pénzt vagy kidobja/kihajítja a pénzt az ablakon
Geld verspillen
Tékozol
60   Een morse muur is snel afgebroken
Romos fal hamar ledől
1: Een slechte zaak gaat niet lang mee.
2: Als iets slecht gemaakt/gebouwd wordt, gaat het gemakkelijk kapot.
A rosszul megvalósított dolgok hamar tönkre mennek, hamar megmutatkozik a hibájuk és a belőle származó kár
61   De kap aan de haag hangen
Kerítésre akasztja a kámzsáját
1: Een beroep beëindigen. 2: Het voor gezien houden
Felhagy eddigi életével, életmódjával
Abbahagyja eddigi foglalkozását
A magyarban a hasonló szólásban az életmódot, foglalkozást szimbólizáló tárgyat szögre akasztják.
62   De beren zien dansen
Medvét látni táncolni
Honger hebben
Éhezni. Az éhezéstől hallucinálni. Néha tréfásnak szánt túlzással. A magyarban kopog a szeme az éhségtől.
Lássuk a medvét! - Fogjunk hozzá! (Akár evéshez is.) Magyarban a támasztja a kapát a lustaság szinonimája lenne.
62   Wilde beren vertoeven graag bij soortgenoten
A medvék egymás között érzik jól magukat, egymás társaságát keresik
Soort zoekt soort
A magyarban a Madarat tolláról, embert barátjáról szólás megfelelője.
63   De bezem uitsteken
Kiáll a seprű
Doen en laten wat men wil als de baas of leidinggevende er niet is.
Jól érzik magukat a főnök távollétében. Magyarul: Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek.Bruegel ismeretlen nevű követőjénél az olló a seprű helyén lóg, de az értelmezése ott 31. szerinti.
63   Onder de bezem getrouwd zijn
Seprő alatt esküdtek
Ongetrouwd samenwonen
Titkos szeretők. Esetleg kifejezetten vadházasságban élnek
64   Daar zijn de daken met vlaaien bedekt
Pite fedi a háza tetejét
Erg rijk zijn / overvloed hebben
Nagyon gazdag / bővelkedik
65   Zodra het hek van de dam is, lopen de varkens in het koren
Ha nyitva marad az ól, a disznók rámennek a búzára
Een ramp komt voort uit roekeloosheid/ Als er geen toezicht is springen kinderen of ondergeschikten uit de band
Nemtörődömségből eredő kár
65   Wat de boer aan het koren verliest, zal hij aan het spek wel terugvinden.
Amit a paraszt veszít a búzán, visszanyeri a szalonnán.
Waar iemand iets verliest, zal iemand (anders) iets winnen.
Mikor valaki úgy veszít valamin, hogy egy hozzá kapcsolódó dolgon legalább részben visszanyeri vagy fordítva
A mit a vámon nyer, elveszti a réven.[29]
66   Hij loopt alsof hij het vuur in zijn aars heeft
Úgy rohant, mint akinek (égő) tapló van a hátsójában/fenekében/seggében
Ez az alak egyes változatokban az égő háznál a lovag mögött fut meztelenül
Heel hard lopen
Tréfás/vulgáris túlzással: nagyon sietett
66   Wie vuur eet, schijt vonken
Aki tűzet eszik, szikrát szarikVulgáris
Als men iets gevaarlijks onderneemt, moet men niet raar opkijken van de gevolgen
Aki valami veszélyes, kockázatos dolgot művel, ne lepődjön meg, ha baj lesz belőle
Erdélyinél még: Ki vasat eszik, lánczot sz..ik.[30]
67   Zijn huik naar de wind hangen
Köpönyegforgató
Itt a köpenybe talán az érthetőség kedvéért éppen belekap az aktuális szél.
Zijn mening aanpassen naar gelang de situatie
Aki a véleményét a vélt vagy valós érdekeinek megfelelően változtatgatja. Magyarul erre még azt is mondhatjuk, Mindig azt nézi, merről fúj a szél. Röviden: Szélkakas.
68   Hij kust het ringetje van de deur
Megcsókolja a gyűrűt az ajtón
(Csak id. Pieter Bruegel változatán)
Onderdanig/beleefd zijn voorbij geloofwaardigheid
Túlságosan, túljátszottan alázatos.
A szólás gúnyos utalás lehet arra, hogy nem csak a halászgyűrűt csókolja meg, hanem már a templomajtó gyűrűjét is. Talán emiatt hiányzik más képekről.
69   De ooievaar nakijken
Gólyát bámulni
Zijn tijd verdoen
Pazarolni az időnket
69   Aan de veren kent men de vogel
Tolláról ismerszik a madár
1: Aan iemands uiterlijk (verzorging/kleding) kan men zijn karakter afleiden.
2: Kinderen lijken vaak op hun ouders.
Ez magyarban automatikusan a Madarat tolláról (, embert barátjáról) mondás lenne.
Hollandul viszont:
1. egy személy megjelenéséből lehet következtetni milyen ember. Ez magyarban úgy szólna, hogy (Mégiscsak) a ruha teszi az embert illetve eredeti tagadó formájában Nem a ruha teszi az embert
2. A gyerekek gyakran utánozzák szüleiket. Ez pedig arra a magyar szólásra emlékeztet, miszerint Nem esik messze az alma a fájától. De ez is megjelenik néha tagadó formában: Néha messze esik az alma a fájától
70   Pluimen in de wind waaien
Tollát a szélbe szórja
Iets doen zonder na te denken
Felesleges munkát végez. Értelmetlen cselekedetet hajt végre.
71   Twee vliegen in één klap slaan
Két legyet (üt(ni)) egy csapásra
Efficiënt bezig zijn
Ha lehet, legyünk hatékonyabbak
A másolatokon az ablakban látható férfi is a gólyát nézi
72   Hij geeft er niet om wiens huis in brand staat, als hij zich maar aan de gloed kan warmen
Nem érdekli, kinek a háza ég, amíg melegedhet a lángjánál
Furcsa módon egyes változatokon az égő ház előtt rakott tűznél
Overal voordeel mee doen, ongeacht de gevolgen voor anderen
Minden lehetőséget megragad tekintet nélkül arra, milyen - esetleg még aránytalanul nagy - kára származik belőle másoknak. Esetleg mások kárából hasznot húzni.
72   Nagyobb a füstje mint a lángja Bruegel a tölcsérszerű kialakítással mintha azt érzékeltetné, hogy hatalmas, sűrű füstoszlop tör az ég felé, bár a képről a legnagyobb része lemaradt. Ekkora tűznél mintha valóban túlzásnak tűnne ilyen hatalmas füst.
73   De bok slepen
Húzza a bakot
Uitsloven om niks
Fáradság semmiért, értelmetlenül
Megtévesztve szerető által
73   Nood doet zelfs oude vrouwen rennen
Ijedtében a vénasszony is nyargal
Een onverwachte situatie kan verrassende kwaliteiten naar boven brengen (vergelijkbaar met "angst geeft vleugels").
Váratlan helyzetben nem várt adottságok is felszínre kerülhetnek. A félelem szárnyakat ad.
74   Paardenkeutels zijn geen vijgen
A lócitrom nem füge(Enyhén vulgáris)
Uiterlijk kan bedriegen / laat je niks wijsmaken
Magyarul a talán legközelebbi mondás a nem mind arany ami fénylik.
74   A meredek partra mintha egy borona lenne borítva. Egyes másolatokon a földön látható elhagyott borona. Magyarul a megoldott problémákra, elsimított ellentétekre mondjuk, hogy El van boronálva.
75   Als de ene blinde de ander leidt, vallen ze beiden in de gracht
Vak vezet világtalantLehet bántó a használata(, és együtt esnek verembe)
Wanneer onbekwamen andere onbekwamen adviseren, gaat het fout
Tudatlan, emellett esetleg ambiciózus ember próbál ugyanolyan tudatlanokat irányítani
Szélesebb társadalomkritikai értelemben azért, mert a tudatlanok arra is képtelenek, hogy ezt a tényt felismerjék.
Vak vakot vezet. M.
Vak vezet világtalant. ML.
Latin: Coecus coeco dux.[31]
76   De reis is nog niet ten einde als men kerk en toren herkent
Nem az út vége meglátni a templomtornyot
Geef niet op voor het doel geheel is bereikt
Csak akkor szabad abbahagyni az erőfeszítést, amikor már tényleg célhoz értünk, és nem akkor, amikor látszik a közeli befejezés
76   Niemand zo fijn iets spon of het kwam aan het licht der zon
Minden napvilágra kerül egyszer
Niets kan eeuwig verborgen blijven
Előbb-utóbb minden kitudódik. Semmi sem lehet rejtve örökre.
Tudva, hogy Németalföldön nyugatra van a tenger, lehetne még Nyugtával dícsérd a napot
Napot nyugodva dicsérj.

Lementével/Nyugtával/Multával dicsérd a napot.[32]
Magyarul még a Bealkonyult (neki) - vége van. Esetleg Vége a pünkösdi királyságnak.

77   Een oogje in het zeil houden
Egyik szemét a vitorlán tartja
Alert zijn
Éber, óvatos
77   Voor de wind is het goed zeilen
Jó szélben könnyű vitorlázni
Onder gunstige omstandigheden is het gemakkelijker succes te hebben
Könnyű sikereket elérni ha megfelelőek a körülmények
78   Wie weet waarom de ganzen blootsvoets gaan?
Ki tudja, miért járnak a libák mezítláb?
Alles heeft een reden, ook al is die niet altijd even duidelijk
Mindennek meg van az oka, bár nem biztos, hogy az nyilvánvaló
78   Als ik ze niet hoef te hoeden, laat ik de ganzen ganzen zijn.
Nem vagyok kapuőrző. Hagyom hogy a liba liba legyen
Ik bemoei me niet met andermans zaken als het niet hoeft.
Nem beleszólni más dolgába
79   Waar aas is vliegen kraaien
Dögre száll a varju.[33]
Als er iets te halen valt, staat iedereen vooraan
Ha valamit (főleg ingyen vagy olcsón) meg lehet szerezni, mindenki tolakszik előre.
80   Op de galg schijten
SzarniVulgáris a fára
Nergens bang voor zijn
Nem rettenti el semmilyen büntetés

Tizenkét szólásSzerkesztés

Kép Szólás Jelentése
200 100px Az ital nyomorba dönt és rossz hírbe hozza a nevet. A szólás Magyarországon is közismert.

A fészekrablóSzerkesztés

A fára mászó fészekrabló idősebb Pieter Bruegel önálló festényének témája. Fennmaradt ifjabb Pieter Brueghel egyik medalionján. Illetve felismerhető idősebb Pieter Bruegel követőjének Flemish Proverbs címen ismert képén is.

Lehetséges, hogy a fára mászó alak nélkül szerepel Flamand közmondásokon is az eresz alatt látható fészek formájában.

Kép Szólás Jelentése
300 100px Fészekrabló


Frans Hogenberg - Kék köpenySzerkesztés

Kép Szólás Jelentése
301 100px Desen siet doer VII masier gaten[34]
Átnézni hét lyukon (Johannes van Doetechumnál és más forrásokban is kilenc lyukon)
302 100px (Férfi hátán szélmalomlapáttal)
Mindig szélirányba áll
Soha nincs önálló véleménye. Mindig azzal ért egyet, akivel éppen beszél.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Erdélyi, 2520. („F”)
 2. Erdélyi, 2527. („F”)
 3. Erdélyi, 4615. („K”)
 4. Sirisaka, 28. o. („D.”)
 5. Lukácsy, 2. kép
 6. Sirisaka, 219. o. („Sz.”)
 7. Sirisaka, 11. o. („Á.”)
 8. Dugonics, 222. o.
 9. Erdélyi, 2671. („F”)
 10. Lukácsy, 4. kép
 11. Dugonics, 57. o.
 12. Sirisaka, 11. o. („Á.”)
 13. Erdélyi, 6130. („P”)
 14. Erdélyi, 3594. („H.”)
 15. Erdélyi, 4618. („K”)
 16. Erdélyi, 6062. („Ö. Ő.”)
 17. Sirisaka, 186. o. („Ö.”)
 18. Erdélyi, 8277. („V”)
 19. Sirisaka, 183. o. („O.”)
 20. Sirisaka, 221. o. („Sz.”)
 21. Erdélyi, 8462. („V.”)
 22. Sirisaka, 221. o. („Sz.”)
 23. Sirisaka, 1. o. („A”)
 24. Erdélyi, 4613. („K”)
 25. Sirisaka, 220. o. („Sz.”)
 26. Erdélyi, 2519. („F”)
 27. Sirisaka, 49. o. („F”)
 28. Sirisaka, 214. o. („S.”)
 29. Erdélyi, 8260. („V.”)
 30. Erdélyi, 8253. („V”)
 31. Erdélyi, 8174. („V.”)
 32. Erdélyi, 5649. és 5650. („N”)
 33. Sirisaka, 28. o. („D.”)
 34. Johannes van Doetechumnál kilenc lyukon


ForrásokSzerkesztés