Szidiropulosz Archimédesz

Szidiropulosz Archimédesz (Ptolemaida , 1944. április 11. –) görög származású magyar történész, szociológus és tanár. Kutatási területe a trianoni békeszerződés, valamint gróf Károlyi Mihály és gróf Tisza István párhuzamos politikai életpályájának vizsgálatát foglalja magában.

Szidiropulosz Archimédesz
Szidiropulosz Archimédesz.jpg
Született Szidiropulosz Archimédesz
1944. április 11. (76 éves)
Ptolemaida
Házastársa Kolczonay Katalin
Foglalkozása történész
szociológus
tanár
Kitüntetései Tessedik Sámuel díj, 2011
A Wikimédia Commons tartalmaz Szidiropulosz Archimédesz témájú médiaállományokat.

ÉletrajzaSzerkesztés

Észak-görögországi kisvárosban, Ptolemaiszban született, de Magyarországon él 1948 óta. A budapesti Eötvös József Gimnáziumban érettségizett 1962-ben, majd az ELTE BTK történelem -orosz szakán kapott tanári diplomát 1967-ben. 1981-ben szerezte második diplomáját az ELTE szociológia szakán. 1970-től 1982-ig a fővárosi József Attila Középiskolai Kollégium nevelőtanáraként dolgozott. 1982-től a fővárosi kollégiumok szakfelügyelője, 1986-tól a Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető tanácsadója, óraadóként politológia és szociológia tárgyakat oktatott 2013-ig.[1] 2015. június 4-től a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata megbízta a Magyarországi Görögök Kutatóintézetének vezetésével.[2] Nős, házastársa Kolczonay Katalin, két lánya és két unokája van.

Tudományos és társadalmi tevékenységeSzerkesztés

A 80-as években végzett szociológiai kutatásai eredményeként a modern görög diaszpóra, illetve az 1940-es évek végén létrejött politikai emigráció kérdéseinek témakörében jelentek meg írásai. Az Ithaka partjai. A kisebbségi lét dimenziói címmel megjelent könyvében a kelet - európai görög emigráció kialakulásának körülményeit dolgozta fel, melynek alapjául az 1985-86-ban ösztöndíjasként Görögországban végzett kutatásai szolgáltak. Az önálló szociológiai kutatások a tragikus kivándorlás okainak és következményeinek vizsgálatára, továbbá a népesség szociológiai jellemzőinek, beilleszkedésüknek, kisebbségi létük dimenzióinak és a repatriáció utáni visszailleszkedésük jellemzőinek a vizsgálatára irányult. A magyarországi görögök 56-os szerepét és magatartását elemző könyve levéltári források felhasználásán, valamint több mint ötven interjú szociológiai feldolgozásán alapul, 1997-ben jelent meg 1956 – Görögök a forradalomban címmel. 1998 óta kutatási területe[3] Trianon, e témában három kötete jelent meg Trianon utóélete címmel. A Koltay Gábor rendezésében készült Velünk élő Trianon című 14 részes dokumentumfilm szakértője.

2003 decemberében a Kossuth Rádió Görög Hét című műsorának tolmács-szerkesztője volt.

Raffay Ernővel együtt hozta létre 2007-ben a Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítványt, melynek jelenleg is kuratóriumi elnöke, a Trianoni Szemle című negyedéves folyóirat főszerkesztője.

A Trianoni Szemle szerkesztőségének tagjai - a főszerkesztő mellett - Domonkos László, Fábián Gyula, Raffay Ernő, Sipos Endre, Zeke Gyula, Medvigy Endre valamint Kolczonay Katalin olvasószerkesztő.

A Trianoni Szemle szerkesztőbizottságának tagjai: Batta György, Matuska Márton, Vári Fábián László. Haláláig a szerkesztőbizottság tagja volt Skultéty Csaba.

Kiemelkedő kollégiumi pedagógiai munkája elismeréseként Tessedik Sámuel díjat kapott 2011-ben.

Munkásságáért 2007-ben a Magyar Szellemi Védegylet "Rendületlenül" diplomát adományozott.[4]2013-ban a Bethlen Gábor Alapítvány Teleki Pál emlékéremmel tüntette ki.

Művei, publikációiSzerkesztés

 • Ithaka partjai. A kisebbségi lét dimenziói. Bp., Eötvös kiadó, 1990. 122 p. ISBN 963-782-01-16
 • 1956 – Görögök a forradalomban. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatásával jelent meg. Bp., Flaccus, 1997. 189 p. helytelen ISBN kód: 963-857-891-4
 • Trianon utóélete. Válogatás a magyar nyelvű irodalom bibliográfiájából 1920-2000. Bp., XX. Század Intézet – Kairosz 2002, 360 p. ISBN 963-940-63-76
 • Trianon utóélete. Házból, hazából kirekesztett. Irodalmi szemle. Bp., XX. Század IntézetKairosz kiadó 2003, 372 p. ISBN 963-948-45-71
 • Trianon utóélete. A magyar társadalom Trianon-képe az ezredfordulón. Bp., Kairosz kiadó. 2004, 453 p. ISBN 963-956-85-89
 • Raffay Ernő - Szidiropulosz Archimédesz (szerk): Trianon átírta Európát. Trianon Kutatóintézet – Kairosz 2008 128 p. ISBN 978-963-662-132-2
 • Szebenyi Péter - Szidiropulosz Archimédesz: A pedagógiai szolgáltatások helyzete és szerepe. A fővárosi és Vas megyei kutatás tapasztalatai. Budapesti Nevelő 1998/2.
 • Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság. In: Témavázlatok. Segédanyag a kollégiumi alapprogram műveltségterületeinek feldolgozásához. Bp., Fővárosi Pedagógiai Intézet, 2005
 • Szidiropulosz Archimédesz – Vopaleczky György: A szakképzés és a fiatalok munkaerőpiaci helyzete. In.: Szakképzés, munkaerőpiac és társadalmi közérzet. Empirikus kutatás a pályakezdő fővárosi fiatalok körében. Bp., Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1995.
 • Dr. Bihari Mihály – Szidiropulosz Archimédesz: Politológia. Tantervi program és szöveggyűjtemény középiskolák és középfokú kollégiumok számára. A Közoktatási Modernizációs Alapítvány támogatásával jelent meg. Bp., Flaccus, 1997. 215 [3] p. ISBN 963-85-7890-4
 • A magyarországi görög kisebbség szociokulturális jellemzői. In: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából 2. Szerk. Eperjessy Ernő. Magyar Néprajzi Társaság, 1998. 42 –77.
 • A mai magyar társadalom Trianon-képe. In: Studia Caroliensia. Szerk. Popély Gyula. Bp., 2003/1–2, 166 – 174.
 • Velünk élő Trianon. Dokumentumfilm-sorozat, időtartama: 14x52 perc. Rendező: Koltay Gábor. Bp., Korona Film, 2004
 • A magyar önismeret útja? Trianon. Gondolatok, kételyek, kérdőjelek… In: Sajó Sándor, a honszerető költő és pedagógus. Nemzeti sorskérdések a XX. század Európájában c. konferencia előadásai. 2008. november 14. Palóc Társaság Könyvek 1. Sorozatszerkesztő: Z. Urbán Aladár. Budapest, 2008
 • Trianoni utószámvetés. In: Erdélyi Református Naptár a 2010. évre. Szerk.: Tonk István. Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2009
 • Az istenszéke alatt. Kósa Bálint fametszetei; szerk. Fábián Gyula, Kolczonay Katalin, Magyari Gábor, Szidiropulosz Archimédesz; Hanga Stúdió–Trianon Kutatóintézet, Bp., 2009

A Trianoni Szemlében megjelent publikációkSzerkesztés

 • Obstrukció és összeomlás. Trianoni Szemle, I. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2009/1. és 2. szám, 14–27. o., 16-37. o.
 • Szabadelvűség Trianon előtt. Trianoni Szemle I. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2009/4. szám, 14–25. o.
 • Trianon-képünk az országos napilapok tükrében. (Szociológiai elemzés) Trianoni Szemle II. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2010/3. szám, 5–16. o.
 • Vlasis Agtzidis: A török nacionalizmus megjelenése és a keleti keresztény népirtás. Fordította és az előszót írta: Szidiropulosz Archimédesz. Trianoni Szemle II. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2010/1–2–3. szám.
 • Az államférfi és az ember. In. Trianoni Szemle IV. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2012. január-december (összevont szám), 47–56. o.
 • „AD ACTA" In. Trianoni Szemle IV. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2012. január-december (összevont szám), 76-79. o.
 • MAGYARORSZÁG NEM NÉMETBARÁTSÁGBÓL LÉPETT A HÁBORÚBA - BESZÉLGETÉS SZAKÁLY SÁNDOR TÖRTÉNÉSSZEL. Trianoni Szemle IV. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2012. január-december (összevont szám), 125-135. o.
 • Seton-Watson félfordulata. Trianoni Szemle V. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2013. január-június (dupla szám), 137-138. o.
 • Tisza István politikai jellemrajza. Trianoni Szemle V. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2013. július-december (dupla szám), 64-73. o.
 • Korabeli hírek /forrás/ (szerk). Trianoni Szemle V. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2013. július-december (dupla szám), 86-95. o.
 • Miért hiúsultak meg Tisza István román tárgyalásai? In. Trianoni Szemle VI. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet 2014. január-június 2014/1 szám. 37-48. o.
 • Előszó Kozma Miklós memoárjához In. Trianoni Szemle VI. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet 2014. január-június 2014/1 szám. 92-93. o.
 • P. Ábrahám Dezső gróf Tisza Istvánról Trianoni Szemle, VI. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2014/3. és 4. szám. 39. o.
 • Diplomáciai okmányok tanúsága - avagy hogyan készítették elő a merényletet ? Trianoni Szemle, VI. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2014/3. és 4. szám. 42. o.
 • Vendéglő, emlékpark, roncsautók - Szigligeti beszélgetés Trianoni Szemle, VI. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2014/3. és 4. szám. 183. o.
 • Trianon a világ bűne - Döbrentei Kornéllal beszélget Szidiropulosz Archimédesz Trianoni Szemle, VII. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2015 Évkönyv 9 - 21. o.
 • A függetlenség ára - Fritz Tamás politológussal beszélget Szidiropulosz Archimédesz Trianoni Szemle, VII. évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2015 Évkönyv 59- 65. o.
 • Trianon egy szabadkőműves klikknek a műve" - interjú Fejtő Ferenccel" Trianoni Szemle VIII. Évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2016 Évkönyv 143 - 150. o.
 • Önámítás és a démoni szellem - Az összeomlás útja." Trianoni Szemle IX. Évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2017/ 1. és 2. szám 6 - 19. o.
 • Tisza István második miniszterelnökségének mérlege (1913 - 1917) Trianoni Szemle X. Évfolyam, Bp., Trianon Kutatóintézet, 2018/ 1. és 2. szám 26 - 32. o.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Trianoni Szemle folyóirat fülszövegei
 2. Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának jegyzőkönyvei Jegyzőkönyv_2015.06.04 ülés Archiválva 2016. január 28-i dátummal a Wayback Machine-ben
 3. 2013_06_03_ HÍR TV interjú
 4. A Magyar Szellemi Védegylet 1991-ben alapította a „Rendületlenül” kitüntetést, amelyet azok a személyek kapnak, akik kiemelkedő teljesítményükkel jelentősen hozzájárulnak a magyar kulturális és szellemi élet gyarapodásához. A minden évben október 23-án átadott kitüntetést alkalmanként tíz ember veheti át.

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés