Szikes puszták

növénytársulástani osztály

A szikes puszta a kontinentális sziknövényzet egyik, a Kárpát-medencében is többfelé megtalálható típusa (növénytársulástani osztálya). A kontinentális sziknövényzet alapjában azért különbözik a tengerparti sávok társulásaitól, mert míg utóbbiakban a növények életfeltételeit a talaj- és pórusvíz konyhasó (nátrium-klorid) -tartalma nehezíti, addig a kontinentális szikesekben a fő probléma a sziksó (nátrium-karbonát) felhalmozódása. Mindkét típus alapvetően lágyszárú növényekből áll; a fásszárúak ekkora sótartalmat nem viselnek el.

A terminus kialakulása

szerkesztés

Eredetileg Soó Rezső írta le, de az általa leírt taxon (Festuco-Puccinellietea Soó 1968) magában foglalta a nedves szikes réteket is. Ezeket Golub és munkatársai (2001-ben) új osztályként (Scorzonero-Juncetea gerardii (Vicherek 1973) Golub & al. 2001) különítették el, tehát a leszűkült társulástani osztályban:

  • a szikfoktársulások,
  • a szikes puszták és
  • a szikes erdős sztyepp rétek

maradtak.

Előfordulása

szerkesztés

Ez az osztály a sztyepp formációban megjelenő a sziki társulásokat fogja össze. Termőhelyük legalább a tenyészidőszak nagyobb részében száraz, leggyakoribb fajaik a szilárdító elemekben gazdag szklerofill füvek. Ide soroljuk azokat a hasonló termőhelyeken élő, többnyire kétszikűekből álló társulásokat is, amelyek az ilyen társulásokból közvetlenül levezethetők. Ide tartozik tehát a szikes puszták és a szikfokok növényzete a szolonyec és a szoloncsák talajokon is, de nem soroljuk ide a nedves sziki réteket.

Karakterfajai

szerkesztés

Rendszertani felosztása

szerkesztés

Az osztályt két rendre tagoljuk:

Ezeken belül a szoloncsák, illetve szolonyec talajok növénytársulásait asszociáció(al)csoportokként különítjük el.

Szikfoknövényzet

szerkesztés

A szikfoknövényzet (Festuco-Puccinellietalia Soó 1968) rend egyetlen, a Kárpát-medencében nyilvántartott társulástani csoportja:

Szikes puszták és sztyepprétek

szerkesztés

A szikes puszták és sztyepprétek avagy pusztai gyepek (Artemisio-Festucetalia pseudovinae Soó 1968) rend két társulástani csoportja:

További információk

szerkesztés