Szikes puszták

növénytársulástani osztály

Szikes puszták (Festuco-Puccinellietea Soó 1968 em. Borhidi 2003 hoc loco) néven a kontinentális sziknövényzet egyik, a Kárpát-medencében is többfelé megtalálható növénytársulástani osztályát fogjuk össze. Eredeti formájában (Festuco-Puccinellietea Soó 1968) az osztály a szikes puszták mellett magában foglalta a nedves szikes réteket is. Mivel Golub és munkatársai (2001-ben) ez utóbbiakat új osztályként különítették el (Scorzonero-Juncetea gerardii (Vicherek 1973) Golub & al. 2001), a társulástani osztály értelmezése leszűkült; jelenleg:

  • a szikfoktársulások,
  • a szikes puszták és
  • a szikes erdős sztyepp rétek

tartoznak ide.

ElőfordulásaSzerkesztés

Ez az osztály a sztyepp formációban megjelenő a sziki társulásokat fogja össze. Termőhelyük legalább a tenyészidőszak nagyobb részében száraz, leggyakoribb fajaik a szilárdító elemekben gazdag szklerofill füvek. Ide soroljuk azokat a hasonló termőhelyeken élő, többnyire kétszikűekből álló társulásokat is, amelyek az ilyen társulásokból közvetlenül levezethetők. Ide tartozik tehát a szikes puszták és a szikfokok növényzete a szolonyec és a szoloncsák talajokon is, de nem soroljuk ide a nedves sziki réteket.

KarakterfajaiSzerkesztés

Rendszertani felosztásaSzerkesztés

Az osztályt két rendre tagoljuk:

Ezeken belül a szoloncsák, illetve szolonyec talajok növénytársulásait asszociáció(al)csoportokként különítjük el.

SzikfoknövényzetSzerkesztés

A szikfoknövényzet (Festuco-Puccinellietalia Soó 1968) rend egyetlen, a Kárpát-medencében nyilvántartott társulástani csoportja:

Szikes puszták és sztyepprétekSzerkesztés

A szikes puszták és sztyepprétek avagy pusztai gyepek (Artemisio-Festucetalia pseudovinae Soó 1968) rend két társulástani csoportja:

ForrásokSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés