Főmenü megnyitása

A magyar nemzet története (Szilágyi)

(Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története szócikkből átirányítva)

A magyar nemzet története 10 kötetes történelmi mű, amelynek főszerkesztője Szilágyi Sándor történész. 1894 és 1898 között jelent meg Budapesten az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. gondozásában. A mű egyike az Egyetemes irodalomtörténet, a Beöthy-féle A magyar irodalom története, a Nagy képes világtörténet és A zsidók egyetemes története mellett az Osztrák–Magyar Monarchia alatt megjelent nagy terjedelmű, összefoglaló tudományos–ismeretterjesztő alkotásoknak.

A magyar nemzet története
Egy kötet elülső borítója
Egy kötet elülső borítója

Szerző • több szerző, →ld. a tartalomjegyzéknél
• szerkesztőː Szilágyi Sándor
Első kiadásának időpontja 18941898
Nyelv magyar
Témakör A magyar nép és Magyarország történelme a kezdetektől a 19. század végéig
Műfaj magyar történelmi munka
Részei 10 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest
Külső hivatkozás http://mek.oszk.hu/00800/00893/html/

A mű elektronikus kiadását a Magyar Elektronikus Könyvtár részére az Arcanum Adatbázis Kft. készítette. A VIII. kötet (Magyarország története a szatmári békétől a bécsi congressusig) külön is megjelent reprint kiadásban Mária Terézia kora címmel.

Tartalomjegyzék

SzerzőtársakSzerkesztés

TartalomSzerkesztés

Kötetszám
Kötetcím
Felölelt időszak
Részei, oldalszáma
Szerző
Elektronikus elérés
I. kötet Magyarország a királyság megalapitásáig kezdetek – 1038 1–3. és 1–5. könyv, 687 o. Fröhlich Róbert, Kuzsinszky Bálint,
Nagy Géza, Marczali Henrik
[1]
II. kötet Magyarország története az Árpádok korában 10381301 1–6. könyv, 706 o. Marczali Henrik [2]
III. kötet Az Anjouk kora, az Anjou ház és örökösei 13011439 1–5. és 1–3. könyv, 667 o. Pór Antal, Schönherr Gyula [3]
IV. kötet A Hunyadiak és a Jagellók kora 14401526 1–5. könyv, 694 o. Fraknói Vilmos [4]
V. kötet Magyarország három részre oszlásának története 15261608 1–6. könyv, 680 o. Acsády Ignác [5]
VI. kötet Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig 16081657 1–4. könyv, 600 o. Angyal Dávid [6]
VII. kötet Magyarország története I. Lipót és I. József korában 16571711 1–6. könyv, 715 o. Acsády Ignác [7]
VIII. kötet Magyarország története a szatmári békétől a bécsi congressusig 17111815 1–5. könyv, 628 o. Marczali Henrik [8]
IX. kötet A nemzeti államalkotás kora 18151847 1–5. könyv, 720 o. Ballagi Géza [9]
X. kötet A modern Magyarország 18481896 1–3. és 1–3. könyv, 865 o. Márki Sándor, Beksics Gusztáv [10]

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés