Szlovákia magyar emlékei, látnivalói

Kassa főtere
Az eperjesi Rákóczi-ház

Ez a szócikk Szlovákia legfontosabb magyar történelmi emlékeit, valamint a szlovákiai magyarság kulturális életéhez, művészetéhez, néphagyományaihoz kötődő látnivalókat mutatja be terület és téma szerinti csoportosításban.

Látnivalók terület szerintSzerkesztés

 
Itt működött az Academia Istropolitana, Mátyás király egyeteme
 
Nagyszombati utcakép a Tűztoronnyal
 
A galántai Esterházy-kastély
 
A somorjai református templom
 
A komáromi magyar nyelvű Selye János Egyetem székháza
 
A martosi falumúzeum
 
Ipolyság: a városháza
 
Rimaszombat főtere a református templommal
 
Petőfi-emléktábla a selmecbányai líceum falán
 
Rozsnyó főtere
 
A nagymihályi Sztáray-kastély
 
A lőcsei városháza
 
A szepeshelyi Szent Márton-székesegyház a háttérben Szepes várával

Nyugat-SzlovákiaSzerkesztés

PozsonySzerkesztés

 
A Petőfi szobor eredeti helyén Pozsonyligetfalun (1956-2002)
 • Pozsonyi vár: a vármúzeumban lovagterem, kápolna, képtár 19. századi portrékkal, köztük számos magyaréval (a vármúzeum jelenleg - 2008-ban - felújítás miatt zárva)
 • Szent Márton-dóm: a Habsburg-házi magyar királyok koronázási temploma. Sírboltjában nyugszik Pázmány Péter érsek és a Pálffy család több tagja.
 • Árpád-házi Szent Erzsébet-templom
 • Szent László-templom
 • Kék templom: 1913-ban szecessziós stílusban építette Lechner Ödön.
 • Klarisszák temploma és kolostora: A törökök elől ebbe a templomba menekítették Árpád-házi Szent Margit földi maradványait a mai Margit-szigetről, és valószínűleg a mai napig itt van eltemetve. Az egykori kolostor épületében a 19. századtól katolikus gimnázium működött, egykori diákjai közé tartozott Bartók Béla és Dohnányi Ernő.
 • Ferences templom (magyar mise)
 • Jezsuita Kollégium: 1626-ban Pázmány Péter alapította.
 • Prímási Palota: itt ülésezett a reformkori országgyűlések felsőtáblája és itt iktatták be a Batthyány-kormányt 1848 áprilisában, ma a Szlovák Nemzeti Múzeum egyházművészeti kiállításának ad otthont
 • Egyetemi Könyvtár (egykor Magyar Királyi Kamara), az épület oromzatán magyar címer, itt ülésezett a reformkori országgyűlések alsótáblája
 • Pálffy-palota: ma városi képtár részben magyar emlékekkel, korábban vármegyeháza, ahol Széchenyi István híres felajánlásával 1825-ben megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát
 • Grassalkovich-kastély: ma a szlovák köztársasági elnök rezidenciája
 • Academia Istropolitana: a Mátyás király alatt működő pozsonyi egyetem reneszánsz épülete, ma a Szlovák Előadó-művészeti Akadémia otthona
 • Erdődy-palota, Keglevich-palota, Zichy-palota
 • Esterházy-palota: ma a Szlovák Nemzeti Galéria otthona
 • Vízikaszárnya: a Szlovák Nemzeti Galéria gótikus és barokk kiállítása
 • Szent Mihály-kapu és torony történelmi kiállítással
 • Régi Városháza - várostörténeti múzeum számos magyar emlékkel
 • Szlovák Nemzeti Színház régi épülete (eredetileg Városi Színház) homlokzatán Katona József és Liszt Ferenc szobra
 • Pozsonyi Casino (Nester-ház): a pozsonyi magyarok kulturális központja[2]
 • A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma (Brämer-kúria): a felvidéki magyarság történelmét, anyagi és szellemi kultúráját bemutató kiállítás.
 • Petőfi Sándor szobra a Medikus Kertben
 • Liszt Ferenc-szobor
 • Evangelikus temető: Rázga Pál és báró Jeszenák János 1849-es vértanúk síremléke
 • Dévény vára (Pozsony külvárosában)

Nagyszombat és környékeSzerkesztés

Érsekújvár és környékeSzerkesztés

CsallóközSzerkesztés

Komárom és környékeSzerkesztés

Párkány környékeSzerkesztés

 • Bény: egy vizesárokkal körülvett várfalon belül található a 12. századból származó, román stílusban épült katolikus templom (kulcs a plébánián). A templomban középkori freskók láthatók.
 • Kőhídgyarmat: Szent István szobra
 • Bart: falusi vendéglátás régi parasztházakban a Garam folyó mentén
 • Kéménd: népi építészet, élő magyar népviselet

Léva és környékeSzerkesztés

 • Léva: A lévai várat a 12. században építették. A vár kapitánya 1558-ban Dobó István lett, aki a ma is álló reneszánsz várkastélyt építtette (Dobó-kastély). A várban múzeum működik. A kisvárudvarban egy körtemplom és ágyúk találhatók, valamint az 1848-as magyar várőrség zászlaja.
 • Ipolyság: jezsuita kolostor, városháza (egykori vármegyeháza), Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria
 • Palást: A templom alatti tájjellegű múzeum a régi iskola épületében palóc néprajzi és egyháztörténeti kiállítással, felújított Palásthy kastély-iskola, Ivánka kúria-cserkészotthon, katolikus templom, népi lakóházak.

Nyitra és környékeSzerkesztés

Trencsén és környékeSzerkesztés

Közép-SzlovákiaSzerkesztés

Losonc és környékeSzerkesztés

Zsolna környékeSzerkesztés

Rimaszombat és környékeSzerkesztés

Besztercebánya környékeSzerkesztés

 • Zólyom: vár történelmi kiállítással, Balassi Bálint emléktáblája, Szent Erzsébet-templom, minden évben várjátékok.

Selmecbánya és környékeSzerkesztés

Kelet-SzlovákiaSzerkesztés

Rozsnyó és környékeSzerkesztés

 
A betléri Andrássy kastély
 • Rozsnyó: középkori városközpont, székesegyház, Diák-templom, püspöki palota, ferencesek temploma, gimnázium, Kossuth-szobor
 • Betlér és Krasznahorkaváralja: A Felvidék legnépszerűbb magyar emlékei a betléri Andrássy-kastély és a szomszédos krasznahorkai vár. Évente mintegy 200 ezer turista fordul meg itt. Az Europa Nostra-díjjal kitüntetett kastély és a vár ma múzeum. A kastélyban 17-19. századi festmény-, kerámia-, porcelán- és bútorgyűjtemény található, a vár termeiben pedig egykori fegyverek, bútorok és mindennapi eszközök, illetve az Andrássy Képtár tekinthetők meg. A vár kriptája és kápolnája, valamint a vár melletti mauzóleum az Andrássy család tagjainak nyughelye. A vár mellett a régi pesti Lánchíd egyik láncszeme is látható, ugyanis 1846-ban a közeli vasgyárban készültek a hídalkatrészek.
 • Dobsina: az 1945-ben meggyilkolt magyarok és németek emléktáblája
 • Berzéte: vár, református templom
 • Csetnek: várkastély, katolikus templom, városháza, a Szontágh, Sárkány és Sebők családok kúriái.

Kassa és környékeSzerkesztés

ZemplénSzerkesztés

Eperjes és környékeSzerkesztés

Lőcse és környékeSzerkesztés

Bártfa és környékeSzerkesztés

Késmárk és környékeSzerkesztés

Látnivalók téma szerintSzerkesztés

Néphagyományok, népművészetSzerkesztés

Vágsellye, Bős, Gutor, Alistál, Bart, Kéménd, Palást, Kolon, Lédec

Múzeumok, kiállítóhelyekSzerkesztés

 
A Meghurcoltak emlékműve az 1945 után kitelepítetteknek állít emléket Komáromban
 
II. Rákóczi Ferenc szobra Kassán

Pozsony, Dunaszerdahely, Somorja, martos, Palást, Kassa, Ipolybalog, Mikszáthfalva, Alsósztregova, Rimaszombat, Zólyom, Szepesbéla

MűemlékekSzerkesztés

TemplomokSzerkesztés

Pozsony, Nagyszombat, Érsekújvár, Dunaszerdahely, Csütörtök, Somorja, Nemesgomba, Gelle, Nagyszarva, Gutor, Szentmihályfa, Kismácséd, Nyékvárkony, Deáki, Alistál, Komárom, martos, Ógyalla, Lakszakállas, Bény, Ipolyság, Nyitraújlak, Kolon, Losonc, Fülek, Tornalja, Felsővály, Gömörrákos, Zólyom, Garamszentbenedeki apátság, Nagyjeszen, Rozsnyó, Berzéte, Csetnek, Kassa, Jászó, Torna, Csécs, Nagytoronya, Lőcse, Szepeshely, Zsigra, Csütörtökhely, Bártfa, Késmárk, Dobóruszka

Várak, erődökSzerkesztés

Pozsony, Dévény, Vágsellye, Bős, Komárom, Léva, Gímeskosztolány, Trencsén, Beckó, Vöröskő, Illava, Fülek, Árva vára, Sztrecsnó, Szklabinya, Blatnyica, Znió, Somoskő, Murányalja, Bajmóc, Jolsva, Zólyom, Körmöcbánya, Krasznahorkaváralja, Berzéte, Csetnek, Torna, Borsi, Márkusfalva, szepesi vár, Késmárk, Csábrág

Történelmi központokSzerkesztés

Pozsony, Nagyszombat, Érsekújvár, Komárom, Ipolyság, Aranyosmarót, Losonc, Rimaszombat, Jolsva, Rozsnyó, Csetnek, Kassa, Eperjes, Lőcse, Szepeshely, Bártfa

KastélyokSzerkesztés

Galánta, Nemesgomba, Nagyszarva, Ógyalla, Palást, Taszármalonya, Gímes, Beckó, Mosóc, Necpál, Nagykürtös, Alsósztregova, Jolsva, Betlér, Csetnek, Jászó, Torna, Tőketerebes, Toporc, Görgő, Márkusfalva, Nagyőr, Nagymihály

Köztéri szobrok, emlékművek és emléktáblákSzerkesztés

Galánta, Érsekújvár, Udvard, Dunaszerdahely, Komárom, martos, Ógyalla, Kőhídgyarmat, Nyitraújlak, Vágegyháza-Alsózáros, Rimaszombat, Zólyom, Selmecbánya, Hodrusbánya, Rozsnyó, Krasznahorkaváralja, Dobsina, Kassa, Eperjes, Görgő, Branyiszkó, Margonya

TemetőkSzerkesztés

Komáromi temetők, Losonc, Toporc

Történelmi emlékhelyek, bemutatóhelyekSzerkesztés

Dobóruszka

Fesztiválok, kulturális eseményekSzerkesztés

Évente ismétlődő események:

 • Május - Nagykapos: Ung-vidéki Zenei Napok (magyar-szlovák közös zenei fesztivál)
 • Május vége - Galánta: Kodály Napok
 • Június eleje - Krasznahorkaváralja: Krasznahorkai Reneszánsz Napok (magyar-szlovák közös történelmi fesztivál)
 • Július eleje - Kéménd, Szerelem-sziget: Szikince-Ghymes Fesztivál, magyar hagyományőrző napok
 • Július vagy augusztus - Gombaszög: A Szlovákiai Magyarok Országos Kulturális Ünnepélye: 3 napos néptáncfesztivál, népi kirakodóvásár, könnyűzenei előadók
 • Augusztus eleje - Várhosszúrét: néptánctábor[4]
 • Szeptember harmadik hétvégéje - Királyhelmec: Bodrogközi szüreti ünnepség és kulturális fesztivál
 • Október 5.Alsósztregova: Madách Emléknap
 • November második vagy harmadik hétvégéje - Dobóruszka: Dobó István Emléknapok (2008-ban november 8-9)

Lásd mégSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. A térképen azok a városok szerepelnek, amelyek jelentős magyar emlékekkel rendelkeznek és lakosságuk meghaladja a 120 000 főt. A térképen szereplő városok egy része a svábok, zsidók, szlovákok, románok, szerbek és horvátok történetében is kisebb-nagyobb szerepet játszott.
 2. http://www.pozsonyicasino.szm.sk
 3. Slovenské opálové bane (sk-SK nyelven). Slovenské opálové bane. (Hozzáférés: 2017. június 21.)
 4. http://www.szottes.sk

Külső hivatkozásokSzerkesztés