Szodoma és Gomora

a Bibliában említett városok, amelyek Isten ítélete után elpusztultak

Szodoma (héberül סְדוֹם, modern átírással Sədom, tibéri átírással Səḏôm, arabul: سدوم Szadūm, görögül Σόδομα) és Gomora (héberül עֲמוֹרָה, modern átírással ʿAmora, tibéri átírással Ġəmôrāh/ʿĂmôrāh, arabul: عمورة ʿAmūrah, görögül Γόμορρα) két város, amelyeket a Bibliában, a Koránban, valamint a hadíszban is említettek. A Mózes első könyvében lejegyzett történet szerint Isten a két várost lakosaik bűnei miatt „kénköves és tüzes eső” által pusztította el.[1]

Szodoma és Gomora pusztulása, John Martin, 1852

A keresztény és az iszlám vallásban a városok nevei a megátalkodottság és erkölcsi romlottság, míg bukásuk Isten haragjának közmondásszerű szinonimájává vált.

Földrajzi helyükSzerkesztés

Bár a két város pontos földrajzi helye máig vita tárgya, a Bibliában található leírás szerint Szodoma egyike volt a később Öt Városként (Pentapoliszként) jelölt földrajzi egységnek. Az Öt Város Szodoma, Gomora, Admá, Zeboim, és Bela – ami Cóár néven is emlegetett.[2][3] A Pentapolisz városait „a síkság városainak”[4] is nevezték, mert mind a Jordán síkságán terültek el. Ezek jelölték ki a kánaániták lakhelyének déli határait,[5] a mai Holt-tenger déli medencéjének vidékén.

Egyes feltételezések szerint Szodoma és Gomora a Holt-tengertől északkeletre találhatóak.[megj. 1] Egy kör alakú síkságon helyezkedhettek el, ahol ma a Tall el-Hammamnak nevezett város romjai találhatóak.[6]

A bibliai történetSzerkesztés

Lót, Ábrahám unokaöccse azért költözött Szodomába, mert itt nyájának elérhető közelségben talált jó legelőt.[7]

 
Peter Paul Rubens: Lót a családjával elhagyja Szodomát

A Mózes első könyvének 18. és 19. fejezetében található történet szerint [8] Isten három, férfialakban megjelenő angyalt küldött Ábrahámhoz, Mamre síkságaira. Miután Ábrahám, és felesége, Sára illedelmesen fogadták a vendégeket, közölték Ábrahámmal, hogy mivel Szodomában és Gomora „ellen sok a panasz és jajkiáltás”, „és mivel bűnük nagyon súlyos,”[9] Isten meg fogja vizsgálni és büntetni ezeket a városokat. Ábrahám azonban folyamatosan arra kérte Istent, hogy ha egy kevés igaz embert talál ott, akkor ne pusztítsa el a várost. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy ha egy kevés igaz embert talál ott, akkor a várost nem fogja elpusztítani.

Isten két angyala Ábrahám unokaöccsénél, Lótnál is megjelent, aki elérte, hogy szálljanak meg nála, s egyenek családjával. Ezután a városban élő férfiak, körülvették Lót házát, és kérték Lótot, hogy vigye ki a házból a hozzá vendégként érkező férfiakat, azzal a céllal, hogy erőszakot kövessenek el rajtuk.[10]

A Károlyi-féle bibliafordításban a megismerni kifejezés szerepel, mely eredetileg egy héber szó, jelentése: ’közösülni’.[forrás?]

Lót azonban nem mutatta be vendégeit Szodoma lakosainak, inkább két, férjezetlen lányát ajánlotta fel nekik, „akik még nem ismertek férfit”, hogy kedvük szerint cselekedjenek velük. Azonban a szodomaiak visszautasították az ajánlatot, és megfenyegették Lótot, hogy rosszabb dolgot tesznek majd vele, mint vendégeivel akartak, majd megátkozták Lótot. Lót angyali vendégei megmentették őt, és támadóit megvakították. Utána megparancsolták Lótnak, hogy szedje össze családját, s hagyják el a várost. Ekkor tudatták vele, hogy őket azért küldték, hogy lerombolják Szodomát és Gomorát. Miközben elkezdtek menekülni, az angyalok rájuk parancsoltak, hogy semmilyen körülmények között ne forduljanak hátra.

Lót és felesége a városok pusztulása előtt elhagyta a várost. Menekülés közben Lót felesége, az angyalok figyelmeztetése ellenére sóvárogva visszatekintett, és e miatt sóbálvánnyá változott.[11]

A városok lakóinak bűneSzerkesztés

Bár Szodomát és Gomorát a homoszexualitást, valamint egyéb szokatlan szexuális cselekedetek elkövetését és az erkölcsi romlottságot maga után vonó ítélet, és az e miatt bekövetkező bűnhődés metaforájaként is használják, a Bibliában nem található sem arra vonatkozó állítás, sem olyan egyértelmű utalás, mely szerint e két város lakosainak bűne, amiért büntetésüket kapták, az a homoszexualitás, vagy egyéb szokatlan szexuális cselekedet elkövetése lett volna.[12][13]

Az volt a bűne a húgodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, de a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta. - Ezékiel próféta könyve 16. fejezet, 49.vers[14]

Amíg Mózes első könyve egyszerűen csak a gonoszságot nevezi meg Szodomaiak fő bűneként,[15] Ezékiel könyve szerint a bűnük a gőgösség volt, és az, hogy a jólétük ellenére nem segítették a szegényeket és a rászorulókat,[14][16] a Jeremiás könyve a házasságtöréshez és a hazugsághoz hasonlítja Szodomát és Gomorát,[17] Péter második levele pedig az istentelenséget és kicsapongást emeli ki,[18] Ézsaiás könyve a bűnnel való dicsekvést hangsúlyozza,[19] addig Júdás levele paráznaságként hivatkozik Szodoma és Gomorába lakosainak bűnére.[20] A Júdás levelének egyes magyar fordítás változatai viszont utalhatnak szexuális irányultságra is: egyes fordításokban a Szodomára és Gomorára vonatkozó szakaszban egyrészt "idegen test utáni kívánság"-ként a paráznaságra utalva, egyes bibliafordítások pedig "természetellenes kívánságok"-ként fordítanak.[20]

Szodoma és Gomora is, és a szomszédos városok, amelyek hasonlóképpen paráznák voltak, és más test után jártak, szenvedik az örök tűz büntetését, és intő példaként állnak előttünk. – Júdás levele 1.7[21]

Mivel a történet szerint Szodoma és Gomora népe csoportosan és nyilvánosan szexuális erőszakot akart elkövetni, egyes bibliaértelmezés szerint a bűnük lényege nem a szokatlan szexuális tevékenységek gyakorlata, hanem sokkal inkább az erőszak, a bántalmazás, mindennek a nyilvános elkövetése és nyilvános felvállalása volt. E megközelítés igazságtartalmát, mely szerint a bűnük lényege az erőszak volt, alátámasztani látszik az a szakasz, melyben a Biblia arról ír, hogy Szodoma és Gomora miatt sok „panasz és jajkiáltás” történt.[22] Szintén a lakosok erőszakos és másokkal szemben ellenséges magaviseletére utal, hogy a pusztulás előestéjén, amikor Lóthoz érkezik a két angyal, hogy figyelmeztesse őt a várható katasztrófáról, akkor az embereknek feltűnik a két idegen érkezése. Ekkor vad csőcselékként tódulnak Lót házához és az idegenek kiadatását követelik, ám Lót a keleti íratlan törvényekre hivatkozva kész akár életét is áldozni értük, mert Keleten a vendég személye szent és sérthetetlen.

Meg kell említeni azonban, hogy a tömeg ezt nem fogadta el, a lányok helyett a férfiak kiadatását követelve Lóttól (1Mózes 19:5-9 vers).

További bibliai említésekSzerkesztés

Szodoma és Gomora városát a Biblia (a fentieken túl) több helyen említi. Bár Szodomát összesen 28 alkalommal, Gomorát 12 alkalommal említik meg a Bibliában, ezek jelentős része nem rendelkezik jelentőségteljes információtartalommal Szodoma és Gomora város lakóira vonatkozólag, vagy a történttel kapcsolatosan. Ezek vagy a történet elbeszélés részét képezik, vagy hasonlatként, intő példaként hivatkoznak rá, máshol a városokat iránymeghatározással kapcsolatosan vagy egyéb információkra vonatkozólag említik.

 
Szodoma és Gomora motívuma Hartmann Schedel 1493-as Nürnbergi Krónikájából. Megjegyzendő, hogy középen Lót felesége már sóbálvánnyá változott
 • Ezékiel könyvében Isten az akkori Jeruzsálemet Szodomához hasonlítja.[23]
 • Az Evangéliumok szerint Jézus néhány város esetében, Szodománál és Gomoránál is rosszabb sorsot ígért a tanítványaihoz beszélve, az alapján, hogy előre feltételezte, hogy nem fogadják majd be tanítványait,[24] és/vagy nem fogják meghallgatni őket,[25] vagy azért mert, miután látták az akkor történt csodákat (Chorazin és Bétszaida városok lakói) mégsem tértek meg.[26]
 • A Lukács evangéliumában Jézus a Szodomaiak számára bekövetkező végeseményt, jövőre hivatkozó, jövőben bekövetkező rendkívüli végeseményekhez hasonlítja.[27]
 • Péter második levele szintén hivatkozik Szodomára és Gomorára: intő példaként említi azok számára „akik istentelenül élnek”.[28]

MegjegyzésSzerkesztés

 1. E terület a szakértők véleménye szerint a bibliában Kikárként említett területtel azonos.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Mózes első könyve 19. fejezet 24-25
 2. Salamon könyve 10. fejezet 6
 3. Mózes első könyve 19. fejezet 22
 4. Mózes első könyve 13. fejezet 12
 5. Mózes első könyve 10. fejezet 19
 6. Gary Nguyen: All Roads Lead to The Lost City of Sodom (angol nyelven). World Religion News, 2015. október 11. (Hozzáférés: 2016. november 29.)
 7. Mózes első könyve 13. fejezet 5-11
 8. 1Móz 18. rész online
 9. Mózes első könyve 13. fejezet 20-21
 10. Mózes első könyve 19. fejezet 4-5
 11. Mózes első könyve
 12. Wayne Gray: Homosexuality, The Bible, The Truth: The Bible Does NOT Condemn Homosexuality 2012 Október 31.
 13. Morris M.: The Bible Specifically Says Sodom Wasn’t About Homosexuality 2014 január 27.
 14. a b Ezékiel könyve 16. fejezet 48-50 - A Magyar bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990)
 15. Mózes első könyve 13. fejezet 13
 16. Wayne Gray: Homosexuality, The Bible, The Truth: The Bible Does NOT Condemn Homosexuality Paperback – Október 31, 2012
 17. Jeremiás könyve 23. fejezet 14
 18. Péter második levele 2. fejezet 6-7 vers
 19. Ézsaiás próféta könyve 3. fejezet 10.
 20. a b Júdás levele 1. fejezet 7
 21. Júdás levele 1. fejezet 7. Káldi-féle fordítás
 22. Patrick S. Cheng, Ph.D.: What Was the Real Sin of Sodom? (angol nyelven). huffingtonpost.com, 2011. május 25. (Hozzáférés: 2017. május 25.)
 23. Ezékiel könyvében 16. fejezet 48-50
 24. Lukács Evangéliuma 10. fejezet 12
 25. Máté Evangéliuma 10. fejezet 15
 26. Máté Evangéliuma 11. fejezet 24
 27. Lukács evangéliuma 17. fejezet 28-29
 28. Péter második levele 2. fejezet 6-7

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés