Szuffragáneus egyházmegye

A szuffragáneus egyházmegye az egyháztartományhoz tartozó egyházmegye a katolikus egyházban, mely bizonyos ügyekben az egyháztartományt vezető metropolita alá van rendelve. Az elnevezés a 8. századból ered, és a latin suffragium, azaz szavazat szóból ered.[1] Ez a szuffragáneus püspökök szavazati jogára utal, a metropolita ugyanis sok esetben csak a püspökök többségi támogatásával dönthetett. Ez a gyakorlat a mai napig fenn maradt az egyháztartományi zsinat összehívásában, ezt ugyanis a metropolita csak a szuffragáneus püspökök többségének egyetértésével teheti meg.[2]

A metropolita a szuffragáneus egyházmegyékben bizonyos jogkörökkel bír, azonban ezek igen szűk mozgásteret engedélyeznek neki. Mára lényegében három dologra korlátozódott a joga:[3]

  • Felügyeli a hit és az egyházi fegyelem megtartását, ha pedig visszaélést észlel, értesíti erről a pápát.
  • Elvégzi a kánoni vizitációt,[4] ha a megyéspüspök ezt elmulasztotta, és a Szentszék erre külön engedélyt ad.
  • Meghatározott esetekben kijelöli az egyházmegyei kormányzót.

Ezen kívül további kormányzati hatalommal nem bír a szuffragáneus egyházmegyék fölött, azonban a liturgikus szertartásokat az egyháztartomány minden templomában úgy végezheti, mint a püspök a saját egyházmegyéjében.[5]

Jegyzetek szerkesztés

  1. Magyar Katolikus Lexikon — suffraganeus.”, lexikon.katolikus.hu 
  2. Codex Iuris Canonici 440. kánon 1. §
  3. CIC. 436. kán. 1. §
  4. Az egyházmegyei plébániák kötelező látogatása, mely a megyéspüspök kötelessége.
  5. CIC. 436. kán. 2. §