Szulfát

szulfátiont tartalmazó vegyületek, a kénsav sói

A szervetlen kémiában a szulfátok szulfátiont (SO2−4) tartalmazó vegyületek, a kénsav sói. A szulfátion egy kénatomból, és négy oxigénatomból épül fel, melyek a központi kénatom körül szabályos tetraédert formálva helyezkednek el. Az alkálifém-szulfátok vízben oldhatók. A kalcium-szulfát és az ezüst-szulfát nehezen oldódik, a stroncium-szulfát, a bárium-szulfát, a higany-szulfát és az ólom-szulfát gyakorlatilag nem oldódik vízben.

A szulfátion szerkezete
A szulfátion modellje

A hidroszulfátiont tartalmazó vegyületeket savanyú szulfátoknak is nevezzük, mivel oldatuk kémhatása savas. Savanyú szulfát például a nátrium-hidrogén-szulfát.

Hevítés hatására, magasabb hőmérsékleten bomlanak, ekkor fém-oxid, víz, és kén-oxid (kén-dioxid vagy kén-trioxid) keletkezik. Például:

Néhány vízben oldódó szulfát régies, köznapi neve gálic, például CuSO4: rézgálic vagy kékgálic, ZnSO4: fehérgálic.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés
  • Náray-Szabó István: Kémia. 3. átdolgozott kiadás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1973.