Szupraszegmentális hangszerkezet

A beszéd szupraszegmentális hangszerkezete (más néven prozódia, szöveg- vagy mondatfonetikai eszközök) a beszédnek olyan része, amelyet a szegmentumokkal egy időben hozunk létre, ugyanazokkal a beszédszervekkel. Lehetnek univerzálisak és nyelvspecifikusak. Kifejezhetők vele modalitások, érzelmek, a beszédstílus, pragmatikai funkciók.

A szupraszegmentumokSzerkesztés

Beszéddallam

A hangszalagok működésének eredménye. A hangmagasság a zönge frekvenciájának változásától függ. A tonális nyelvekben az alaphang magasságának szintaktikai funkciója is lehet.

Hangsúly

A hangerő változása a hangok szintjén.

Hangerő

A hangerő változása a közlés szintjén, a közlés hangossága. Intenzitásnak is nevezzük.

Beszédtempó

A beszédhangokon, szótagokon, szavakon, közléseken átívelő időzítési keret. Sajátos szerveződési formája a beszédritmus.

Jelkimaradások

A néma szünet a jel teljes hiánya. A jelkimaradás másik formája a hezitálás, ez kitöltött, hangos szünet (pl. ö-zés, hm-típusú szünetek).

Hangszínezet

A beszédszervek beszélőre jellemző működése, a beszélő fiziológiai jellemzői adják. Nem azonos a hangszínnel, amely a magánhangzó minőségét jelenti.

ForrásokSzerkesztés

  • Gósy Mária, 2004. Fonetika, A beszéd tudománya. Osiris Kiadó, Budapest