Törpekákagyepek

A törpekákagyepek (Nanocyperion Koch ex Libbert 1932) a Nyugat-, Közép- és Délkelet-Európa törpekáka vegetációjának társulásait összefoglaló törpekákások (Nanocyperetalia Klika 1935) növényrendszertani rendjének egyik csoportja.

Törpekákagyep — Naturpark Südheide (Alsó-Szászországban)
Varangyszittyó (Juncus bufonius)Belgium, Ardennek
Palkasás (Carex bohemica)Berlin, Botanikus Kert

FajösszetételükSzerkesztés

Jellemző fajaik:

Rendszertani tagolásukSzerkesztés

A csoport felosztása nem teljesen egyértelmű, mert az egyes fajok élettere az éghajlati viszonyok szerint alakul. Általános tendenciaként megállapítható, hogy ahogy az éghajlat egyre hűvösebb, a fajok ökológiai fülkéi beszűkülnek, és jelző szerepük ezzel párhuzamosan nő.

A magyarországi viszonyokra Borhidi Attila — öt alcsoportjukat különbözteti meg kilenc növénytársulással. Ezeket tőlünk északra — már Szlovákiában is — többnyire csoportokként különítik el.

1. Törpepalkások alcsoportja (Nanocyperenion (Koch 1926) Borhidi 2003 comb. nova hoc loco). Magyarországi előfordulásáról nem tudunk. Európa más részein ismert társulásai:

2. Csepplenesek alcsoportja (Radiolenion linoidis (Rivas-Goday 1961) Borhidi 2003 comb. nova hoc loco) Magyarországon két társulással:

  • iszapmohás (Centunculo-Anthoceretum punctati Koch ex Libbert 1932),
  • csepplenes (Centunculo-Radioletum linoidis Krippel 1959)

3. Látonyás csetkáka-társulások alcsoportja (Elatini-Eleocharitenion ovatae (Pietsch & Müller-Stoll 1968) Borhidi 2003 comb. nova hoc loco) Magyarországon három társulással:

Legismertebb társulása a tőlünk északabbra gyakori csetkákás palkasásos (Eleochari-Caricetum bohemicae).

4. Bajuszfüves törpekákások alcsoportja (Heleochloo-Cyperenion (Pietsch 1973) Borhidi 2003 comb. nova hoc loco) Magyarországon két társulással:


5. Látonyás iszapfű-társulások alcsoportja (Elatini-Lindernenion (Pietsch 1973) Borhidi 2003 comb. nova hoc loco) Magyarországon két társulással:

ForrásokSzerkesztés