Tüdős István (püspök)

bölcseleti (filozófiai) doktor, református lelkész és teológiai tanár.

Tüdős István (Nagymihály [korábban Mihályi], 1866. december 22.Miskolc, 1918. október 8.) bölcseleti (filozófiai) doktor, református lelkész és teológiai tanár. A Tiszáninneni református egyházkerület püspöke 1914-től haláláig.

Tüdős István
a Tiszáninneni református egyházkerület püspöke
Tüdős István.jpg

Született 1866. december 22.
Nagymihály
Elhunyt 1918. október 8. (51 évesen)
Miskolc
Nemzetiség magyar
Püspökségi ideje
1914 – 1918
Előző püspök
Következő püspök
Fejes István
Révész Kálmán
A Wikimédia Commons tartalmaz Tüdős István témájú médiaállományokat.

ÉleteSzerkesztés

A Zemplén-megyei Mihályiban született 1866-ban. 1877-től Sárospatakon tanult, ahol a gymnasiumot 1886-ban, a teológiai tanfolyamot 1890-ben fejezte be. Az 1890–1891-ben tanévben a jénai egyetemen teológiát, az 1891–1892-ben pedig a kolozsvári egyetemen bölcseletet hallgatott. 1891-ben teológiai magántanári, 1892-ben bölcseletdoktori vizsgát tett. 1892 nyarától Miskolcon káplánkodott, míg 1895 őszén sárospataki teológiai tanár lett. 1914-től a tiszáninneni református egyházkerület püspöke. 1915-ben főrendiházi tag lett. 1918-ban hunyt el 4 évnyi püspöki szolgálat után mindössze 51 éves korában.

MűveiSzerkesztés

Folyóiratcikkei a Sárospataki Ifjúsági Közlönyben (1889. Győri Vilmos mint lyrikus), a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1890–1891. Az Egidy-féle új keresztyén egyház), a Protestáns Szemlében (1893. Dévai Biró Mátyás, 1900. Néhány pogány imádság); írt még a Dunántúli Protestáns Lapba, az Erdélyi Protestáns Közlönybe, a Sárospataki Lapokba; a Zoványi-féle Theologiai Ismeretek Tárának is munkatársa volt. Szerkesztette Sárospataki Ifjúsági Közlönyt 1886-tól 1890-ig; a Sárospataki Lapokat 1897-1904-ben és társszerkesztője a pozsonyi Theologiai Szaklapnak.

Önálló művei:

 • Zwingli mint dogmatikus. Theologiai magántanári vizsgálatra. Sárospatak, 1892. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lapok).
 • Mirandulai Picus János élete és bölcsészete. Kolozsvár, 1893.
 • A dogmák jelentősége napjainkban. Sárospatak, 1896.
 • Alkalmi beszéd a sárospataki főiskolai ifjúság márcz. 15. hazafias emlékünnepélyén. U. ott, 1896.
 • Dolgozatok a gyakorlati lelkészet köréből. Miskolcz, 1897.
 • A tiszáninneni evang. ref. egyházkerület Névkönyve az 1897. évre. U. ott, 1897.
 • Levelek a jezsuiták erkölcstanáról. Bpest, 1901.
 • Tanulmányok Augustinus tanrendszeréből. Pozsony, 1903.
 • Pásztor Sámuel emlékezete. U. ott, 1904.
 • Mi a vallás?, Sárospatak, 1904
 • Emlék-lapok a miskolczi ref. egyház Kossuth-utczai templom felavatásának századik évfordulója alkalmából. Miskolcz. (1908.).

ForrásokSzerkesztés