Tik (egyértelműsítő lap)

egyértelműsítő lap
(TIK szócikkből átirányítva)
  • tik, a házityúk népies elnevezése
  • tik, a többes szám 2. személyű személyes névmás, a ti nyelvjárási változata
  • tik(k), kényszeres tudattalan cselekvés
  • TIK, a Szegedi Tudományegyetem könyvtárának, a József Attila Tanulmányi és Információs Központnak a közkeletű betűszava