Takáts Gyula

(1911–2008) magyar költő, író, műfordító, kritikus, tanár

Takáts Gyula (Tab, 1911. február 4.Kaposvár, 2008. november 20.) Kossuth-díjas magyar költő, író, műfordító, kritikus, tanár, múzeumigazgató.

Takáts Gyula
A Szép versek antológiában megjelent portréinak egyike Csigó László felvétele
A Szép versek antológiában megjelent portréinak egyike
Csigó László felvétele
Született1911. február 4.
Tab
Elhunyt2008. november 20. (97 évesen)
Kaposvár
Állampolgárságamagyar
Nemzetiségemagyar
Foglalkozásaköltő, író, műfordító, kritikus, tanár
IskoláiPécsi Tudományegyetem (1929-1934)
Grazi Egyetem (1931-1932)
KitüntetéseiKaposvár díszpolgára (1973)
Baumgarten-díj (1941)
József Attila-díj (1960, 1975)
Déry Tibor-díj (1985)
Kossuth-díj (1991)

Takáts Gyula aláírása
Takáts Gyula aláírása
A Wikimédia Commons tartalmaz Takáts Gyula témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség

Takáts Gyula a Nyugat úgynevezett harmadik nemzedékének jeles képviselője.

1911. február 4-én született a Somogy vármegyei Tabon. Polgári családból származott, élete során mindvégig Kaposváron élt. Egyetemi tanulmányait a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte földrajz, geológia, filozófia szakon. 1934-ben tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1931–32-ben a Grazi Egyetem hallgatója volt.

1937-ben csatlakozott a Márciusi Fronthoz. Ugyancsak ez évben tett tanulmányutat Finnországban. 1939–1940 között Munkácson, 1940–1947 között Kaposváron középiskolai tanár. 1948-ban a Római Magyar Intézet ösztöndíjasa. 1949–1971 között a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum igazgatója, majd a Somogy megyei múzeumigazgatóság vezetője lett 1971-es nyugalomba vonulásáig. 1957-től a Magyar PEN Club tagja és 1994-től alelnöke. 1976-tól a Somogy szerkesztőbizottságának tagja, majd főmunkatársa lett. 1985-től a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke, 1992-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja. 1994–2003 között a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagja.

A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

Munkássága

szerkesztés

Munkássága, noha a líra középponti szerepét, dominanciáját nem lehet kétségbe vonni, mind művészileg, mind tudományosan igen sokirányú volt.

Múzeumigazgatóként elévülhetetlen érdemeket szerzett a somogyi népművészet elismertetésében. Pótolhatatlan értékű néprajzi tanulmányaiban a somogyi Nagyberek és pásztorvilág avatott ismerőjét tisztelhetjük benne. Művészetpolitikai munkásságát is e „szűkebb haza” kultúrtörténeti örökségének feltárása, megőrzése motiválta. Nem csupán e témában írt esszéi és tanulmányai jelentősek (pl. Csokonai Vitéz Mihállyal, Berzsenyi Dániellel, Rippl-Rónai Józseffel foglalkozó írásai), hanem gyakorlati tettei, szerepvállalása is a keszthelyi Helikon-ünnepségek, a badacsonyi Egry Múzeum, a niklai Berzsenyi Kúria, a szennai Falumúzeum, a kaposvári Rippl-Rónai Emlékmúzeum elindulásában.

Költőként 1935-ben jelentkezett „Kút” c. kötetével. A pályakezdő költőre szinte azonnal felfigyeltek. Babits Mihály kérésre Radnóti Miklós írt róla kritikát, hosszú időre megalapozva Takáts Gyula „pannon derűjű idilli tájfestő” besorolását. Holott Takáts Gyulánál a természet festőisége, idillje mindinkább egyetemes rendezőelvként, bölcseleti kategóriaként jelent meg. Versalkotó módszerei fokról fokra változtak. A versek tömörebbé, több síkúvá váltak. A látvány, a valóság, a történelem és egy ősi mitikus világ adta ennek a lírának a szövedékét. Takáts Gyula számára a versírás ekkor már a rejtett összefüggések megragadása volt, kísérlet a „lét költőiségének megélésére”, a világalkotásra. Utolsó alkotói periódusában megteremtette költői-filozófusi hasonmását, a Drangalagban élő Csu Fut, akivel drámai párbeszédet folytatott létről, térről, időről, költői feladatról és az elmúlásról.

Harmincas éveiben indult összetéveszthetetlen hangú prózaírói munkássága. Regényei, elbeszélései Somogy határain belül játszódnak. A megváltozott életformák, az átalakuló-formálódó társadalmi berendezkedés, értékvesztések szorításában boldogulni akaró kisemberek világát jelenítette meg morális tisztasággal, ironikus vagy éppen bensőséges témakezeléssel, lélektanilag árnyalt karakterformálással, érzékletes nyelvezettel. A „Színház az Ezüst Kancsóban” c. regényéből nagy sikerű rádiófeldolgozás is készült. Jelentősek életrajzi elemekkel gazdagon átszőtt ifjúsági regényei is.

Műfordításai közül Janus Pannonius-, Quintus Horatius Flaccus- és Petrarca-tolmácsolásai, Carmina Burana (versgyűjtemény)-fordításai emelhetők ki.

Túl a kilencvenen még publikált. Egy jelentős esszégyűjtemény mellett két levelezéskötetet és életrajzi naplójának első kötetét is kiadatta. Legutolsó verseskötete „Hol is a volt” címmel 2007-ben jelent meg.

2005-ben megalapította somogyi elkötelezettségű fiatal írók, költők, irodalmárok támogatására, elindítására a Takáts Gyula Irodalmi Alapítványt.

2008. november 20-án hunyt el.

 • Kút (1935)
 • Kakuk a dombon (1937)
 • Május (1939)
 • Családfa helyett (1941)
 • Hold és hárs (1943)
 • Se ég, se föld (1947)
 • Egry József–Takáts Gyula: Vízitükör. Rajzok és versek; Dunántúli Magvető, Pécs, 1955
 • Az emberekhez. Válogatott és új versek; Szépirodalmi, Bp., 1955
 • Mézöntő (1958)
 • Rózsává lett róka (gyermekversek, 1958)
 • Virágok virága (1961)
 • Évek, madarak. Válogatott versek; Szépirodalmi, Bp., 1965
 • Villámok mértana (1968)
 • A tündérhal és a háló. Balatoni halászrege; ill. Bartha László, Móra, Bp., 1968
 • Egy kertre emlékezve. Művek és mesterek között; Szépirodalmi, Bp., 1971
 • Sós forrás (1973)
 • Dorombol a hold (gyermekversek, 1973)
 • Száz nap a hegyen (1975)
 • Fogadj be, világ (1976)
 • Hódolat Berzsenyi szellemének. Versek és tanulmányok; Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár, 1976 (Somogyi almanach)
 • Vulkánok, fügefák (1978)
 • A semmi árnyéka (1980)
 • Százhúsz vers (1980)
 • Kimondani (1981)
 • Helyettük szóljál (1982)
 • A rejtett egész (1984)
 • Felhők Árkádiából (összegyűjtött versek 1930-1967, 1986)
 • Más távlat (összegyűjtött versek 1967-1983, 1987)
 • Kövül az idő. Új versek; Szépirodalmi, Bp., 1989
 • Szonettek a Styxen túlra (1990)
 • Versek Drangalagból (1991)
 • Az innen és a túl. A szerző válogatása életművéből; Trikolor–Intermix, Bp.–Ungvár, 1994 (Örökségünk)
 • Csu és Drangalag. Új versek; rajz Egry József, Würtz Ádám; Pannónia, Pécs, 1996 (Pannónia könyvek)
 • Rajz és líra. Takáts Gyula kiállítása. Vaszary Képtár, Kaposvár, 1998. január 23–február 14.; Vaszary Képtár, Kaposvár, 1998
 • Már Drangalag viszi. Új versek; Nap, Bp., 2001
 • Emlékek életrajza. Esszék, visszaemlékezések; Berzsenyi, Kaposvár, 2002
 • Öt esztendő Drangalagban, 1981–1985. Naplójegyzetek; Pro Pannonia, Pécs, 2005 (Pannónia könyvek)
 • Bacchus könyve. Becehegyi emlékek; Berzsenyi, Kaposvár, 2006
 • Hol is a Volt. Új versek; Pro Pannonia, Pécs, 2007 (Pannónia könyvek)
 • Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése, 1941-1991; sajtó alá rend., utószó, jegyz. Pintér László; Pro Pannonia, Pécs, 2008 (Pannónia könyvek)
 • Takáts Gyula válogatott versei; vál. Oláh János; Magyar Napló, Bp., 2010 (A magyar irodalom zsebkönyvtára)
 • A hóhatárról / Lumirajalta; finnre ford. Lassi Mäkinen; Takáts Gyula Irodalmi Alapítvány, Kaposvár, 2011
 • A hasznos szép. Versek a népművészetről és a néphagyományról; vál., bev. Pomogáts Bél; Berzsenyi, Kaposvár, 2011
 • Szőlőgyöngy. Ifjúkori művek; vál., szerk., utószó Stamler Ábel, előszó Pomogáts Béla; Sopianae Kulturális Egyesület, Pécs, 2015
 • Újabb évek Drangalagban, 1985-1988. Naplójegyzetek; Pro Pannonia, Pécs, 2016 (Pannónia könyvek)
 • Becei agenda, 1967–1995. Pincenapló jegyzetek és rajzok; Pro Pannonia, Pécs, 2018 (Pannónia könyvek)
 • A somogyi Nagyberek (1934)
 • Vágják a berket. Kisregény; Egyetemi Nyomda, Bp., 1942 (Diárium könyvtár)
 • Polgárjelöltek. Regény; Magyar Élet, Bp., 1945
 • Színház az Ezüst Kancsóban; Magvető, Bp., 1957
 • Képek és versek útjain (esszék, műfordítások, 1961)
 • László Gyula–Martyn Ferenc–Takáts Gyula: Rippl-Rónai emléknapok Kaposváron. 1961; Múzeumok Központi Propaganda Irodája, Bp., 1962
 • Kinek könnyebb? (elbeszélések, 1963)
 • Draveczky Balázs–Sági Károly–Takáts Gyula: A Somogy megyei múzeumok régészeti adattára; Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, 1964 (Somogyi múzeum füzetei)
 • Egy flóbertpuska története (ifjúsági regény, 1967)
 • Vitorlás a berken (ifjúsági regény, 1971)
 • Egy kertre emlékezve (tanulmányok, 1971)
 • Hódolat Berzsenyi szellemének (versek, esszék, 1976)
 • A harmónia keresése (esszék, 1979)
 • Helyét kereső nemzedék. Költők levelei 1934-1949 (1984)
 • Tükrök szava – betűk arca. Jegyzetek, válaszok, vallomások; Szépirodalmi, Bp., 1985
 • Somogyi pásztorvilág (tanulmány, 1986)
 • Csokonai Somogyban (1993)
 • Az igazi poézis keresése. Írások Berzsenyi Dánielről (1994)
 • Emlékek életrajza (2002)
 • Öt esztendő Drangalagban 1981-1985 (2006)
 • Bacchus-könyv (2006)
 • Fodor András és Takáts Gyula levelezése, 1948–1997; jegyz., szerk. Pintér László, előszó Tüskés Tibor; Pro Pannonia, Pécs, 2007 (Pannónia könyvek)
 • Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése, 1941–1991; sajtó alá rend., utószó, jegyz. Pintér László; Pro Pannonia, Pécs, 2008 (Pannónia könyvek)
 • Takáts Gyula és Tüskés Tibor levelezése, 1959–2008; sajtó alá rend.Fehér Zoltán József; Pro Pannonia, Pécs, 2021 (Pannónia könyvek)

Tisztségek

szerkesztés

1971-től Tab Nagyközség, 1973-tól Kaposvár, 2002-től Balatongyörök díszpolgára. 1985-től a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke. 1994-től a Magyar P.E.N. Club alelnöke. 1992-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja.

 • Baumgarten-díj (1941)
 • József Attila-díj (1960, 1975)
 • A Munka Érdemrend arany fokozata (1971)
 • Kaposvár díszpolgára (1973)
 • Somogy megye Tanács Művészeti Díja (1977)
 • Szocialista Hazáért Érdemérem (1981)
 • Szocialista Magyarországért Érdemrend (1981)
 • A Művészeti Alap Nagydíja (1983)
 • Déry Tibor-díj (1985)
 • A Magyar Népköztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje (1986)
 • A Magyar Köztársaság babérkoszorúval díszített Zászlórendje (1991)
 • Kossuth-díj (1991)

Emlékezete

szerkesztés

Kaposvári otthonát, több ezer kötetes könyvtárát, értékes képeit és példátlan kincseket rejtő kézirattárát a városra hagyományozta. A régi családi házban működik ma a Takáts Gyula Emlékház és talán rövidesen megnyílhat a kutatók előtt a kézirattár is.

2012-ben róla nevezték el a Kaposváron található városi és megyei könyvtárat is[1] (mai neve: Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár), később pedig teret neveztek el róla a városban. Itt avatták fel 2020-ban a költő mellszobrát.[2]

2017-ben avatták fel egész alakos szobrát Tabon.[3]

 1. A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár honlapja. (Hozzáférés: 2016. január 25.)
 2. Megújult a Takáts Gyula tér, felavatták a költő szobrát. Kaposvár Most, 2020. szeptember 14. (Hozzáférés: 2020. szeptember 14.)
 3. Tamás, Pál: Takáts Gyula (magyar nyelven). www.kozterkep.hu. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
 • Takáts Gyula. Bibliográfia; összeáll. Magyar Józsefné, ill. Takáts Gyula; Togliatti Megyei Könyvtár, Kaposvár, 1981 (Somogyi bibliográfiák)
 • Takáts Gyula 70 éves; szerk. Laczkó András; Kaposvári Miniatűr Könyvgyűjtő Klub, Kaposvár, 1981
 • Pomogáts Béla: Otthon a világban. Írások Takáts Gyuláról; Somogy megyei Levéltár, Kaposvár, 1986 (Somogyi almanach)
 • Csányi László: Takáts Gyula világa. Tanulmányok; Somogy Megyei Könyvtár, Kaposvár, 1991
 • Takáts Gyula bibliográfia, 1981-1991; összeáll. Magyar Józsefné; Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár, 1992 (Somogyi bibliográfiák)
 • Laczkó András: Keressük a Heszperidák kertjét! Pályaképvázlat Takáts Gyuláról; Kaposvár megyei jogú város Önkormányzata, Kaposvár, 1996
 • Tüskés Tibor: A hasznos szép költője. Írások Takáts Gyuláról; Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár, 1996
 • Takáts Gyula bibliográfia, 1992-2002; összeáll. Köpflerné Szeles Judit, ill. Takáts Gyula; Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár 2003 (Somogyi bibliográfiák)
 • Ki kicsoda a magyar irodalomban? Tárogató könyvek ISBN 963-8607-10-6
 • Ki kicsoda a magyar irodalomban? Könyvkuckó kiadó, Budapest, 1999 ISBN 9-638157-91-7
 • Hermann Péter: Ki kicsoda 2002 CD-ROM, Biográf kiadó ISBN 963-8477-64-4
 • MTI Ki kicsoda 2009. Szerk. Hermann Péter. Budapest: Magyar Távirati Iroda. 2008. ISBN 978-963-1787-283  
 • Laczkó András: Takáts Gyula Akadémiai Kiadó, 1976 ISBN 963-0509-86-5
 • Pomogáts Béla: Otthon a világban (1986)
 • Csányi László: Takáts Gyula világa (1991)
 • Martyn Ferenc: Levelek Takáts Gyulának (1999)

További információk

szerkesztés
A Wikimédia Commons tartalmaz Takáts Gyula témájú médiaállományokat.
 • Takáts Gyula Fonyódja Fonyód Takáts Gyulája | Takáts Gyula Fonyódja Fonyód Takáts Gyulája
 • Takáts Gyula profilja a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján (írta Bengi László). A teljes életmű olvasható a DIA-n.
 • Kortárs magyar írók
 • A költő mosolya – Bertha Bulcsu kortárs írása Takáts Gyuláról. In: Bertha Bulcsu: Willendorfi Vénusz. Magvető, 1988. 172. o.
 • Pomogáts Béla: A valóság poézise. Írások Takáts Gyuláról; Littera Nova, Bp., 2006 (Magister könyvek)
 • Varga István: "Mintha több oldalról kapnám a fényt...". A prózaíró Takáts Gyula; Berzsenyi, Kaposvár, 2007
 • Csűrös Miklós: "A teljes részei". Írások Takáts Gyuláról; Pro Pannonia, Pécs, 2009 (Pannónia könyvek)
 • Parill Orsolya: Takáts Gyula, 1911-2008. Társak, múzsák, mesterek. Évek, művek, színterek. Egy élet metszéspontjai 30 képben; Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Kaposvár, 2011
 • Fehér Zoltán József: Dedikált könyvek Takáts Gyula könyvtárában; Pro Pannonia, Pécs, 2020 (Pannónia könyvek)