Főmenü megnyitása

A tanácsnok hagyományosan szélesebb értelemben valamely tanácstestület tagja, aki a tanácsnoki címe e hivatalánál fogva viseli. Később a városi községtanács tagjait nevezték csak így.[1]

Ma Magyarországon a közigazgatásban használatos a tanácsnok fogalma, mint valamely terület felügyeletével megbízott önkormányzati képviselő címe.

Az önkormányzatokbanSzerkesztés

A helyi önkormányzati képviselő-testület az önkormányzati képviselők közül - a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a javaslatára - egy vagy több tanácsnokot választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.[2]

A törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzati képviselő tanácsnok számára tiszteletdíj legyen megállapítható.[3]

A tanácsnok megnevezésével, tiszteletdíjával és működésével kapcsolatos részletes szabályokat az adott helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg.

A fővárosbanSzerkesztés

A Fővárosi Közgyűlés 53/2014. (XII. 12.) Főv. Közgy. rendeletének IV. fejezete ("A tanácsnok") az alábbiakat rendeli:

„39. § (1) A Közgyűlés a képviselők közül - a 4. mellékletben meghatározott önkormányzati feladatkörök felügyeletének ellátására - önkormányzati és rendészeti tanácsnokot választ.

(2) A tanácsnok megbízatása megszűnik:

a) képviselői mandátuma megszűnésével,

b) határozott időre történő választás esetén a határozott idő elteltével,

c) meghatározott feladat ellátására történő választás esetén feladatának elvégzésével és az erről szóló jelentésnek a Közgyűlés által történő elfogadásával,

d) felmentéssel vagy

e) lemondással.

(3) A tanácsnok köteles feladatai ellátása során együttműködni a főpolgármesterrel és a bizottságokkal.

(4) A tanácsnok működéséhez a feltételeket a költségvetési keretéből kell biztosítani. A tanácsnok költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret 1/12-ed része. A tanácsnok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás körét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.[4]

ForrásSzerkesztés

  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

JegyzetekSzerkesztés

  1. https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-szotara-czuczorfogarasi-55BEC/t-6E0A8/tanacsnok-6E2EB/
  2. 2011. évi CLXXXXIX. törvény 34. §
  3. 2011. évi CLXXXXIX. törvény 35. § (2) bek.
  4. 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 39. § (1) - (4) bek.