Tervgazdálkodás

A tervgazdálkodás egy olyan gazdasági rendszer, ahol nem a piac, hanem az állam vagy a kormány irányítja a gazdaságot.[1] Az ilyen gazdaságokban a gazdaság összes szektorát az állam vagy a kormány szabályozza (gazdasági tervezés révén), dönt minden termelőeszköz használatáról és a bevételek elosztásáról, a kommunista államrendszerhez hasonló módon.[2] A tervezők döntik el, mit, illetve mennyit kell termelni és utasítják a vállalkozásokat, hogy azokat a javakat termeljék.[3]

A szocialista gazdasági rendszer jellemzője volt, amelyben a gazdaság következő időszaki teljesítményét részletes ágazati tervekre bontották.

A mechanizmus alapelképzelése Marx A tőke című munkája alapján a szabadpiac működésének problémáira próbál megoldást ajánlani. Az elmélet szerint a szabadpiac az önszabályozása a kiszámíthatatlan árakhoz, és különböző időállandójú válságciklusokhoz vezet. A tervgazdaság megoldása az igények és a termelőkapacitások központi felmérése, és a felmérések alapján a megrendelések, és az árak központi meghatározása.

A gyakorlatban problémát okozott a felmérések pontos elvégzése, illetve a termelési ciklus közben jelentkező változások követése.

A tervgazdaság előképe a lenini hadikommunizmus volt. Az egykori KGST országokban ez volt az elsődleges gazdaságirányítási rendszer, bár minden országban hagytak többet-kevesebbet a szabadpiaci gazdaságnak is. A szabadpiac lehetőségeinek kihasználására történő kísérlet volt például a lenini NEP, vagy a kádári új gazdasági mechanizmus.

A tervgazdálkodás, a tervutasításos gazdasági irányítás általában hiánygazdaságot eredményezett, mindig létezett egy állandó, enyhe hiány az árukészletben, és ez „szívta” maga után az árakat felfelé.

  1. Planned economy. In Alec Nove: The New Palgrave: A Dictionary of Economics. 3. kiad. 1987. 879–880. o.  
  2. Myers, Danny. Construction Economics (2004), Spon Press (UK), p. 288
  3. Ollman, Bertell. Market Socialism: The Debate Among Socialists (1997), Routledge (UK), p. 12

További információk

szerkesztés