Thököly István (főúr, 1623–1670)

Thököly Imre fejedelem apja
Thököly Imre búcsúja apjától (Székely Bertalan, 1875)

Késmárki gróf Thököly István (?, 1623. február 5.Árva vára, 1670. december 4.): felvidéki nagybirtokos, Thököly István báró és Thurzó Katalin fia, anyai nagyapja Thurzó György nádor. Húga, Thököly Erzsébet (1628-1662) idősebb Petrőczy István felesége volt.

Házassága és gyermekeiSzerkesztés

1651. november 14-én feleségül vette Gyulaffy Máriát, iktári Bethlen István unokáját, amely házasságával Erdélyben is nagy birtokokra tett szert. 1654-ben I. Lipót császártól grófi címet kapott. Felesége azonban már 1659. november 19-én meghalt, és Thököly István özvegységre jutva neje korai halála után egyedül nevelte - még élő - három leányát és egyetlen fiát, többé nem nősült meg.

Gyermekei:

Politikai szerepe a Wesselényi-összeesküvésbenSzerkesztés

Annak ellenére, hogy 1664. augusztus 1-jén a császári csapatok fényes győzelmet arattak a Bécs ellen induló török haderő felett, a háború a szégyenletes vasvári békével zárult, amely felháborodásra késztette és a bécsi udvar politikája ellen fordította a magyar főnemesség színe-javát. Thököly István is nagy támogatója volt az időközben kibontakozott, Wesselényi Ferenc nádor által szervezett Habsburg-ellenes összeesküvésnek, amelyet nagy pénzösszegekkel támogatott. Ezért az összeesküvés felszámolásakor 1670. november végén a császári csapatok Heister tábornok vezetésével ostrom alá vették Árva várában. A védők már kétheti ostrom után, december 10-én kénytelenek voltak feladni a várat, miután a nagybeteg Thököly István az ostrom izgalmaiba december 4-én belehalt. Hívei, fiát Thököly Imrét, halála után kiszöktették a várból, és a Liptó vármegyei Likava várába menekítették. December 4-én halt meg Thököly István, és már december 10-én beült a német őrség a várba. Holtteste mintegy kilenc hónapon át hevert a várban temetetlenül, amikor is aztán eltemették. Thököly leányai is apjukkal tartózkodtak az ostrom alatt, őket a várat megszálló német csapatok egy időre fogságba vetették.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

További cikkekSzerkesztés