Thury Etele (Zánka, 1861. október 14.Pápa, 1917. április 19.) református lelkész, teológiai tanár, egyháztörténész.

Thury Etele
Magyarország
20. század
Élete
Született 1861. október 14.
Zánka
Elhunyt 1917. április 19. (55 évesen)
Pápa
Pályafutása
Iskola/Irányzat református teológia
Fontosabb művei A dunántúli református egyházkerület története

ÉleteSzerkesztés

Pápán tanult, ahol 1882-ben végezte a teológiai tanfolyamot. Ez év őszén Ácsra ment akadémiai rektornak. 1884-ben zánkai káplán, 1885-ben fehérvárcsurgói református lelkész lett; 1886 novemberében soproni fegyházi református lelkésszé nevezték ki; majd 1888-ban Fehérvárcsurgóra, 1892-ben pedig Veszprémvámosra választatott lelkésznek. A veszprémi egyházmegye 1896-ban főjegyzővé és tanácsbíróvá, a dunántúli egyházkerület pedig 1897 márciusában aljegyzővé választotta. 1900 őszétől pápai teológiai tanár volt.

Álnevei: Timár Elek, Kéri Pál (a Szabad Egyházban és a Protestáns Lapban).

ÍrásaiSzerkesztés

Cikkei a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1882., 1884-85. sat.); a Vasárnapban (1883. Bibliatörténeti magyarázat gyermekek és ifjak számára 23 czikk, 1883-85. elbeszélések és apróbb czikkek); írt még a Vasárnapi Ujságba (1882-3. Jókai Mór első jutalmat nyert műve «Tűz és víz» beszélye 1842. Egy irodalmi tévedés helyreigazítása, 7. sz. Jókai Mór munkássága a pápai ifjúsági önképzőkörben), a Szabad Egyházba (1887. 22. sz. volt Beythe István Világosvárt?), a Prot. Szemlébe (1889. Adatok a veszprémi egyházmegye történetéhez, 1890. Sibolti Demeter élete és munkái, 1893. Hódosi Sámuel, 1895. Dragoni Gáspár és a körmendi főiskola, 1896. Dunántúl reformatiója, 1898. Eszéki Imre magyar reformátor, 1902. Körmendi Péter), a Dunántúli Protestáns Lapba (1896. A felső-őrsi nemes Antal familia, Dunántúli egyházkerületünk püspökei, 1903. Kálmáncsehi Sántha Márton).

MunkáiSzerkesztés

 • A fehérvár-csurgói ev. ref. egyház története. Pápa, 1885.
 • A zánkai ev. ref. egyház története. Budapest, 1886.
 • Bornemisza Péter dunavidéki első ref. püspök élete és munkái. Budapest, 1887.
 • A rév-komáromi ev. ref. egyház története a XVI., XVII. században. Budapest, 1889. (Különny. a Prot. Egyh. és Isk. Lapból).
 • A veszprémi ev. ref. egyház története. Budapest, 1893.
 • Huszár Pál. Budapest, 1894. (Koszorú I. 8.).
 • Az Isten házának építése. Egyházi beszéd elő- és utóimádsággal. Veszprém, 1896.
 • A szent-antalfai ev. ref. egyház. Pápa, 1896.
 • Az evangyéliom szerint reformált magyarországi keresztyén egyház története. Tekintettel az ágost. hitv. evang. egyházra. Pápa, 1898.
 • A veszprémi ev. ref. egyházmegye 1899. júl. 4. Veszprém városában tartott rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. XI. évf. Pápa, 1899.
 • Ugyanaz: 1900. júl. 2. Az I.-XII. évf. betűsoros tárgymutatójával. Pápa, 1900.
 • Iskolatörténeti adattár. Az orsz. ref. tanáregyesület megbízásából. Pápa, 1906., 1908. Két kötet.
 • A dunántúli református egyházkerület története. I. kötet. Pápa, 1908. [több kötet nem jelent meg] (→ reprint kiadás: Históriaantik Könyvesház, Budapest, 2012, ID 2050000044557)

ForrásokSzerkesztés