Torinói királylista

ókori egyiptomi királylista

A torinói királylista egy ókori egyiptomi királylista, amely hieratikus papiruszon maradt fenn, valószínűleg II. Ramszesz idejéből, és ma a torinói Egyiptomi Múzeum őrzi.[1] Ez a legtöbb uralkodónevet tartalmazó lista, melyet az egyiptomiak állítottak össze, így ez alkotja a legtöbb, II. Ramszesz ideje előtti kronológia alapját.

1904-es kísérlet a lista részeinek összeállítására

Létrejötte

szerkesztés

A papirusz valószínűleg az Újbirodalom közepe felé, a XIX. dinasztiához tartozó II. Ramszesz uralkodása alatt jött létre, bár lehet, hogy később, akár a XX. dinasztia alatt. Eleje és vége elveszett, a XIX. dinasztia után nem folytatódik. A papirusz felsorolja az uralkodók nevét, uralkodásuk hosszát években, némelyikükét hónapra, napra pontosan. Egyes esetekben családonként tagolja őket, ami nagyjából megfelel a Manethón által alkalmazott, dinasztiánkénti bontásnak. A listán szerepelnek nagyon rövid ideig uralkodó fáraók, illetve olyanok is, akiknek uralma csak kisebb területekre terjedt ki, és más források nem említik. Emellett említ mitikus királyokat, például isteneket is.

A listán szerepelnek a XV. dinasztiát alkotó alsó-egyiptomi hükszosz uralkodók is, nekik azonban a nevük körül nincs kártus, és nevük mellett hieroglif jel mutatja, hogy idegenek. Őket leszámítva idegen uralkodók jellemzően nem szerepelnek a listán.

A papirusz eredetileg egy adóösszeírást tartalmazott, a királylista a hátulján szerepel, ami azt jelentheti, hogy szerzője számára nem volt túl nagy jelentősége, bár elsődlegesen adminisztratív segédletként szolgálhatott. Mint ilyen, valószínűleg kevéssé elfogult bizonyos uralkodókkal szemben, és valószínűleg minden egyiptomi uralkodót felsorol, akiket szerzői ismertek.

Felfedezése és rekonstruálása

szerkesztés

A papiruszt Bernardino Drovetti olasz utazó találta Luxorban, 1820-ban. A torinói múzeum 1824-ben vásárolta meg, itt az 1874-es számú papirusz lett a gyűjteményben. Mikor kinyitották a ládát, amelyben Olaszországba szállították, a papirusz apró darabokra esett szét. Jean-François Champollion, mikor megvizsgálta, csak pár nagyobb töredéken ismert fel királyneveket; amit meg tudott fejteni, azokról másolatot készített. A további kutatás segítésére rekonstruálták a lista egy részét. Gustav Seyffarth (1796–1885) szász kutató szintén megvizsgálta a töredékeket, melyek némelyike mindössze egy négyzetcentiméteres volt, és teljesebb rekonstrukciót készített, kizárólag a papirusz rostjai alapján, mivel a hieratikus jelek jelentését még nem tudta megfejteni. Jens Peter Lauth müncheni egyiptológus kutatásai nagyrészt megerősítették a Seyffarth-féle rekonstrukciót.

1997-ben Kim Ryholt a lista jobb, pontosabb értelmezését tette közzé The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B.C. („Egyiptom politikai helyzete a második átmeneti korban, kb. i. e. 1800–1550 között”) című könyvében. Donald Redford is tanulmányozta a papiruszt, és megjegyezte, hogy bár a lista számos neve megfelel az épületeken, szobrokon és más dokumentumokon megtalált neveknek, van pár eltérés, és a nevek nem mindenhol egyeznek, így kétséges a dokumentum abszolút megbízhatósága a II. Ramszesz előtti kronológia terén.

A rekonstrukcióra tett kísérletek ellenére a papirusznak körülbelül a fele továbbra is hiányos. Jelen állapotában 1,7 m hosszú és 41 cm széles; több mint 160 töredékből áll. 2009-ben korábban publikálatlan töredékeit találták meg jó állapotban a torinói múzeum raktárában.[2]

A papiruszon kétszer is előforduló Hudzsefa névről ma már tudni, hogy a ramesszida kori királyi írnokok akkor használták, amikor az ehhez hasonló királylisták összeállításakor egy elhunyt fáraó neve olvashatatlan, sérült volt vagy teljesen hiányzott.

A papirusz szövege

szerkesztés

A papirusz szövege tizenegy oszlopból áll. Mivel a lista nagy mértékben sérült, számos király neve és elhelyezése a listán máig vitatott.

 • 1. oszlop — Istenek
 • 2. oszlop — Istenek, lelkek, mitikus királyok
 • 3. oszlop — 11.-25. sor: I.-II. dinasztia
 • 4. oszlop — 1.-25. sor: II.-V. dinasztia
 • 5. oszlop — 1.-26. sor: VI.-VIII./IX./X. dinasztia
 • 6. oszlop — 12.-25. sor: XI.-XII. dinasztia
 • 7. oszlop — 1.-2. sor: XII.-XIII. dinasztia
 • 8. oszlop — 1.-23. sor: XIII. dinasztia
 • 9. oszlop — 1.-27. sor: XIII.-XIV. dinasztia
 • 10. oszlop — 1.-30. sor: XIV. dinasztia
 • 11. oszlop — 1.-30. sor: XIV.-XVII. dinasztia
 
A lista, egyes töredékek helyének 2013-as javításaival, hieroglif átírásban

A papiruszon szereplő nevek (évek nélkül):

Második oszlop
Sor Közismert neve Neve a listán Transzliteráció Manuel de Codage Unicode
11 Ménész Meni mni <-Y5:N35-M17-> 𓏠𓈖𓇋
12 Hór-Aha Teti ttij <-X1:X1-M17-Z4-> 𓏏𓏏𓇋𓏭
13 Dzser Iti, Ita iti <-M17-X1-//-G7-> 𓇋𓏏…𓅆
15 Dzset Itui itjwi <-//-G4#12-M17-> …𓅂𓇋
16 Den Qenti qntj <-Aa8:X1*Z4-> 𓐖𓏏𓏭
17 Anedzsib Merbiapen mr-biA-pn <-U7:D21-U17-Q3:N35-//-> 𓌻𓂋𓍅𓊪𓈖…
18 Szemerhet Szemszem smsm <-S29-G17-S29-G17-> 𓋴𓅓𓋴𓅓
19 Ka (Qe)beh qbH <-//-D58-V28-G7-> …𓃀𓎛𓅆
20 Hotepszehemui Baunetjer bAw-nTr <-//-G30-R4:Q3-G7-> …𓅢𓊵𓊪𓅆
21 Nebré Kakau kA-kAw <-//-E2-D52:Z1*Z1*Z1-G7-> …𓃓𓂸𓏤𓏤𓏤𓅆
22 Ninetjer Banetjer bA-nTr <-//-R8-D21:N35-G7-> …𓊹𓂋𓈖𓅆
23 Uneg ..s ..s <-//-//-S29-G7-> … …𓋴𓅆
24 Szenedzs Sened.. snDi <-G54-//-> 𓅾…
25 I. Noferkaré Neferka nfr-kA <-O29-D28-Z1-> 𓉼𓂓𓏤
Harmadik oszlop
Sor Közismert neve Neve a listán Transzliteráció Manuel de Codage Unicode
2 Noferkaszokar Neferkasokar nfr-kA-skr <-F35-D28-Z1-O34:V31:D21-Z5-G7-> 𓄤𓂓𓏤𓊃𓎡𓂋𓏯𓅆
3 Haszehemui Bebti bbtj <-D58-D58-N21-G7-> 𓃀𓃀𓈅𓅆
4 Szanaht Nebka nbkA <-V30-D28-Z1-> 𓎟𓂓𓏤
5 Dzsószer Djoser..it Dsr..it <-D45:D21-M17-.:X1#12-G7-> 𓂦𓂋𓇋𓏏𓅆
6 Szehemhet Djoserti Dsrti <-D45:D21-X1:Z4-G7-> 𓂦𓂋𓏏𓏭𓅆
7 II. Hudzsefa Hudjefa HwDfA <-O34-I10-S29-> 𓊃𓆓𓋴
8 Huni Huni Hwni <-V28-Z5-A25-//-G7-> 𓎛𓏯𓀝…𓅆
9 Sznofru Senefer snfr <-S29-F35-I9:D21-G7-> 𓋴𓄤𓆑𓂋𓅆
10 Hufu //-// … …
11 Dzsedefré <-//-//-G7-> … …𓅆
12 Hafré ..ha.. ..xa.. <-//-N28-D36-//-G7-> …𓈍𓂝…𓅆
13 Elveszett <-//-//-G7-> … …𓅆
14 Menkauré <-//-//-G7-> … …𓅆
15 Sepszeszkaf <-//-//-G7-> … …𓅆
16 Ismeretlen
17 Uszerkaf ..kaf ..kAf <-//-//-D28:I9-G7-> … …𓂓𓆑𓅆
18 Szahuré
19 Noferirkaré
20 Sepszeszkaré
21 Noferefré
22 Niuszerré
23 Menkauhór Menkahór mn-kA-Hr G5-<-G7-Y5:N35-D28-Z1-G7-> 𓅃𓅆𓏠𓈖𓂓𓏤𓅆
24 Dzsedkaré Dzsed Dd <-R11-R11-> 𓊽𓊽
25 Unisz Unisz wnis <-E34:N35-M17-S29-> 𓃹𓈖𓇋𓋴
Negyedik oszlop
Sor Közismert neve Neve a listán Transzliteráció Manuel de Codage Unicode
1 Teti
2 Uszerkaré
3 I. Pepi
4 I. Nemtiemszaf
5 II. Pepi
6 II. Nemtiemszaf
7 Neithikret Sziptah Neitikreti ntiqrti <-N35:X1*Z5-M17-N29-D21:X1*Z4-G7-> 𓈖𓏏𓏯𓇋𓈎𓂋𓏏𓏭𓅆
8 Lacuna
9 Menkaré Noferka nfr-kA <-F35-D28-Z1-G7-> 𓄤𓂓𓏤𓅆
10 II. Noferkaré Nofer nfr <-F35-I9:D21-G7-> 𓄤𓆑𓂋𓅆
11 Ibi Ibi ibi <-M17-D58-E8-> 𓇋𓃀𓃙
12 Elveszett
13 Elveszett
18 Elveszett
19 Elveszett
20 VII. Noferkaré Noferkaré nfr-kA-ra <-N5-F35-D28-Z1-G7#12-> 𓇳𓄤𓂓𓏤𓅆
21 Nebkauré Heti Heti Xti <-F32:X1-A50-M17-M17-G7-> 𓄡𓏏𓀻𓇌𓅆
22 Szenenh.. Szenenh.. snnh.. <-S29-M22-M22-N35:N35-A53-.:O4-//> 𓋴𓇒𓈖𓈖𓀾𓉔 …
23 Elveszett
24 Mer.. Mer.. mrr.. <-U7:D21-//-> 𓌻𓂋 …
25 Sed.. Sed.. Sd.. <-F30:D46#24-//-> 𓄞𓂧 …
26 H.. H.. H.. <-V28-//-> 𓎛 …
Ötödik oszlop
Sor Közismert neve Neve a listán Transzliteráció Manuel de Codage Unicode
1 Elveszett
2 Elveszett
3 Elveszett
4 Elveszett
5 Elveszett
6 Elveszett
7 Elveszett
8 Elveszett
9 Elveszett
12 I. Montuhotep Wah.. wAH.. <-V28#1234-//-> 𓎛𓏏…
13 I. Antef
14 II. Antef ..n.. ..n.. <-//-N35-//-> …𓈖…
15 III. Antef
16 II. Montuhotep Nebhepetré nb-hpt-ra <-N5:V30-P8-> 𓇳𓎟𓊤
17 III. Montuhotep Szanhkaré s-anx-kA-ra <-S29#34-S34#34-N35:Aa1-D28#34-> 𓋴𓋹𓈖𓐍𓂓
20 I. Amenemhat ..pib.. ..p-ib.. <-//-.:Q3-.:F34-.:Z1-G7-> …𓊪𓄣𓏤𓅆
21 I. Szenuszert ..ka.. ..kA.. <-//-D28-Z1-> …𓂓𓏤
22 II. Amenemhat
23 II. Szenuszert
24 III. Szenuszert
25 III. Amenemhat
Hatodik oszlop
Sor Közismert neve Neve a listán Transzliteráció Manuel de Codage Unicode
1 IV. Amenemhat Maaheruré mAa-xrw-ra <-N5-U5:D36-P8-V1-A2-> 𓇳𓌷𓂝𓊤𓍢𓀁
2 Szobeknoferuré …nofruré ..nfrw-ra 𓇳𓄤𓄤𓄤𓆊𓅆
5 Ugaf vagy I. Szobekhotep Hutauiré xwt-Awi-ra <-N5-D43:N17:N17#1234-> 𓇳𓂤𓇿𓇿
6 Szonbef Szehemkaré sxm-kA-ra <-N5#123-Y8#1234-D28#1234-Z1-> 𓇳𓏣𓂓𓏤
7 V. Amenemhat Amenemhat..re imn-m-HAt N5-Y5:.#34-G17-F4:X1*Z1-G7 𓇳𓏠𓅓𓄂𓏏𓏤𓅆
8 Hotepibré Szehotepibré sHtp-ib-ra N5-S29-R4:X1*Q3-F34 𓇳𓋴𓊵𓏏𓊪𓄣𓏤
9 Jufni Iufni iwfni i-Z7-f-n:A1 𓇋𓏲𓆑𓈖𓀀
10 VI. Amenemhat Szanhibré s-anx-ib-ra ra-s-anx-ib 𓇳𓋴𓋹𓈖𓐍𓄣𓏤
11 Szemenkaré Nebennu Szemenkaré smn-kA-ra ra-s-mn:n-kA 𓇳𓋴𓏠𓈖𓂓
12 Szehotepibré Szehotepibré sHtp-ib-ra N5-s-R4:t*p-ib-Z1 𓇳𓋴𓊵𓏏𓊪𓄣𓏤
13 Szeuadzskaré Szeuadzskaré swAD-kA-ra ra-s-wAD-kA 𓇳𓋴𓇅𓂓
14 Nedzsemibré Nedzsemibré nDm-ib-ra ra-nDm-m-mDAt-ib 𓇳𓇛𓅓𓏛𓄣
15 Haanhré Szobekhotep Szobek..p..re sbk-(Htp)-ra //-N5-I4-// …𓇳𓆋…
16 Renszeneb Renszeneb rn..nbw r:n-A2-//-n:b-Y1 𓂋𓈖𓀁…𓈖𓃀𓏛
17 Auibré Hór Autibré Awt-ib-ra ra-Aw-Z7:t-Y1:Z2-ib-Z1 𓇳𓄫𓏲𓏏𓏛𓏥𓄣𓏤
18 VII. Amenemhat Szedzsefakaré sDfa-kA-ra ra-s-D:f-A-//-kA 𓇳𓋴𓆓𓆑…𓂓𓏤
19 Szehemré Hutaui Szobekhotep Amenemhat Szobekhotep imn-m-hAt-sbk-Htp M17-Y5:N35-G17-F4:X1-I4-R4:X1-Q3 𓇋𓏠𓈖𓅓𓄂𓏏𓆋𓊵𓏏𓊪
20 Hendzser Uszer..re ..dzser wsr..ra..nDr N5-F12-//-Z1-N5:N35-M36:D21 𓇳𓄊…𓏤𓇳𓈖𓇥𓂋
21 Imiermesa ..karé ..kA-ra <-N5-//-D28-G7-> 𓇳…𓂓𓅆
22 Szehotepkaré Antef ..ré ..ra //-D28-Z1-G7-W25:N35-X1:I9-G7 …𓂓𓏤𓅆𓏎𓈖𓏏𓆑𓅆
23 Széth Meribré ..ibré ..széth ..ib-ra..stX N5-Y8-//-I5-Htp:t-p 𓇳𓏣…𓆌𓊵𓏏𓊪
25 I. Noferhotep Hamaatré Neferhotep xa..ra..nfr-Htp N5-N28:D36:Y1-//-F35-R4:X1-Q3 𓇳𓈍𓂝𓏛…𓄤𓊵𓏏𓊪
26 Szihathor (Re) Szihathor sA-Hwt-Hr <-N5-O6-X1:O1-G5-G7-G38-Z1-G7-> 𓇳𓉗𓏏𓉐𓅃𓅆𓅬𓏤𓅆
27 IV. Szobekhotep Haneferré Szobekhotep xa-nfr-ra-sbk-Htp <-N5-N28:D36-Y1-F35-I3-R4:X1-Q3-> 𓇳𓈍𓂝𓏛𓄤𓆊𓊵𓏏𓊪
Hetedik oszlop
Sor Közismert neve Neve a listán Transzliteráció Manuel de Codage
1 VI. Szobekhotep Hahotep Rahotep xa-Htp-ra-Htp N5-N28:D36*Y1-R4:X1-Q3-G7
2 Uahibré Ibiau Uahibré Ibiau wAH-ib-ra-ibiaw ra-wAH-H-Y1-ib-Z1-i-a:mw-A24-ib-Z1
3 Mernoferré Ay Mernoferré mr-nfr-ra N5-U7:D21-F35
4 Merhotepré Ini Merhotepré mr-Htp-ra N5-U6-R4:X1*Q3
5 Szanhenré Szeuadzstu Szanhenré Szeuadzstu s-anx-n-ra-swDtwi ra-s-anx-n:x-n-s-wAD-t-Z7
6 Merszehemré Ined Merszehemré Ined mr-sxm-ra-ind ra-U7:r-sxm-Z1-i-in:n-d:wr
7 Szeuadzskaré Hori Szeuadzskaré Hori swAD-kA-ra-Hri N5-S29-M13-S28-Z1-G7-G5-M17
8 Merkauré Szobekhotep Merkauré Szobek.. mr-kAw-ra-sbk.. N5-U7:D21-Z1-D28-Z1-//-I3-//
9 Elveszett
10 Elveszett
11 Elveszett
12 Elveszett
13 II. Dedumosze ..mosze i-m-s-s //-F31-S29-Z5
14 Ibi ..maat..ré Ibi ..mAat-ra-ibi <-N5-//-X1-H6->-G7-M17-E8-M17-A1
15 Hór Webenré Hór ..wbn-Hr <-N5-//-G43-D58-N35:N5->-G7-G5
16 Sze..karé Sze..karé s..kA-ra N5-S29-//-D28-Z1-G7
17 Szehekenré Szanhptahi ..enré ..enra N5-//-Y1:N35
18 Elveszett
19 Elveszett
20 Szehaenré ? ? <-//-Y1:.#34-G7->
21 Elveszett
22 Merheperré Merheperré mr-xpr-ra N5-U7:D21-L1
23 Merkaré Merka.. mr..kA.. //-U7:.#234-D28-Z1
Nyolcadik oszlopk
Sor Közismert neve Neve a listán Transzliteráció Manuel de Codage
1 Neheszi Neheszi nḥsi G21-V28-S29-Z4-T14
2 Hatiré Hatiré xa.ti-ra N5-N28:D36*Y1-U33-Z4
3 Nebfautré Nebfauré nb-fAw-t-ra N5-V30:I9-F40-Z7:X1-Y1:Z2
4 Szehebré Szehabré sHb-ra N5-S29-V28-b-W3:N5
5 Merdzsefaré Merdzsefaré mr-DfA-ra N5-U7:D21-G42-G41:G37
6 III. Szeuadzskaré Szeuadzskaré swAD-kA-ra N5-S29-M13-D28-Z1
7 Nebdzsefaré Neb(...)ré nb-DfA-ra N5-N5:V30-I10:I9-G42-Z7-G41:G37
8 Webenré Webenré wbn-ré N5-Z7-D58-N35:N5-G7
9 Elveszett
10 ..ré (...)ré ..ra..dfA N5-//-G41:G37
11 ..webenré ..wbn..ra //-D58#3-N35:N5-G7
12 Autibré Autibré Aw-t-ib-ra N5-F40-Z7:X1-Y1:Z2-F34-Z1
13 Heribré Heribré hr-ib-ra N5-O4-D21:Y1-F34-Z1
14 Nebszenré Nebszenré nb-sn-ra N5-V30-S29-N35:Z2
15 Elveszett
16 Szeheperenré Szeheperenré s-xpr-n-ra N5-S29-L1-D21:N35
17 Dzsedheruré Dzsedheruré Dd-xrw-ra N5-R11-G7-P8-Z7
18 Szanhibré Szanhibré s-anx-ib-ra N5-S29-S34-N35:Aa1-F34-Z1
19 Kanefertemre (Ka)nefertemre kA-nfr-tm-ra N5-F35-X1:U15-//-G7
20 Szehem..ré Szehem..ré sxm..ra N5-S42-G17-//
21 Kakemuré Ka..kemuré kA..kmw-ra N5-D28-D52:E1-//-I6-Z7:X1-E1
22 Noferibré Noferib..ré nfr-ib-ra N5-F35-F34-//
23 I..ré I..ré i..ra N5-M17-A2-//
24 Ha..ré Ha..ré xa..ra N5-N28:D36*Y1-//
25 Aakaré Aakaré aA-kA-ra N5-O29v-D28-//
26 Szemen..ré Szemen..ré smn..ra N5-S29-Y5:N35-//
27 Dzsed..ré Dzsed..ré Dd..ra <-N5-R11-R11-//
Kilencedik oszlop
Sor Közismert neve Neve a listán Transzliteráció Manuel de Codage
1 Elveszett N5-//
2 Elveszett
3 Elveszett
4 Elveszett
5 Elveszett N5-//
6 Elveszett N5-//
7 Szenofer..ré Szenofer..ré s-nfr..ra N5-S29-F35-//
8 Men..ré Men(ib)..ré mn-ib..ra N5-Y5:N35-ib*Z1#1234
9 Dzsed.. Dzsed.. Dd.. R11*R11#34-//
10 Elveszett
11 Elveszett
12 Elveszett
13 Elveszett
14 Inenek Inenek in-n-k M17-K1:N35:V31A-//
15 Ineb Ineb inbi M17-A1-V30-//
16 'Apepi Ip.. ip.. M17-A1-Q3-//
17 Hab Hab hbi M17-O4-G1-D58
18 Sza Sza sA G39-Z1
19 Hapu Hapu Hpw Aa5:Q3-Z7-E1
20 Semszu Semszu Smsw T18-S29-Z7-D54
21 Meni Meni mni Y5:N35-M17-//
22 Werka.. werka.. wr-qAi G36:D21-N29-A28
23 Elveszett
24 Elveszett
25 ..ka ..ka ..kA.. <-//-A2-D28-Z1->
26 ..ka ..ka ..kA.. <-//-D28-Z1->
27 Elveszett .. .. <-//-Z1-G7->
28 ..ren..hepu ..ren..hepu.. ..rn-Hpw.. <-//-D21:N35->-G7-Aa5:Q3-Z7-Y1
29 Anati Anati in-nti <-//-D28-Z1-G7->-G7-V30:N35-N35:G1-U33-M17-D54
30 Bebnum ..ka.. Bebnem ..kA..bbnm <-//-D28-Z1-G7->-G7-D58-D58-N35:Z2-G17-D54
31 Elveszett ..
Tizedik oszlop
Sor Közismert neve Neve a listán Transzliteráció Manuel de Codage
1 I.. I.. iwf.. M17-//
2 II. Széth Széth stH.. <-C7-G7-//->
3 Szunu.. Szunu.. swnw <-T11-W24-Z7-//->
4 Hór.. Hór.. ḥr.. <-G5-G7://-//-[halott link]>
5 Elveszett
6 Elveszett
7 Nib.. Nib.. nib.. <-D35-M17-D58-E8-N35A#24-/->
8 Mer..en.. Mer..en.. mr..n.. <-U6://-N35https[halott link]://web.archive.org/web/20100617044359/http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/1996_027/old_cie_generale_francaise_de_tram_FICHE.html>
9 Penenszetenszepet Penenszetenszepet pnnstt-n-spt Q3:N35:N35-S29-K3:X1*X1-N35-S29-Q3:X1
10 Herethebsepszu Herethebsepszu xrt-Hb-Spsw <-T28:D21-W3:X1*B1-Z3A-A50-Z3A-//->
11 Hut..hemet Hut..hemet xw..Hmt.. <-Aa1:D43-Z7-//-N42:X1-B1-//->
12 Elveszett
15 Szemken?
16 Aperanat?
17 Szekirhar
18 Hian
19 Apepi
20 Hamudi Hamudi xA-mdw-i xA-A-m-Z7-d:y-T14
23 Elveszett
24 Elveszett
25 Zeket.. Zeket.. skt.. <-O34:V31:X1*Z5-//-Z1-G7-//->
26 Ar.. Ar.. Ar.. <-D36:D21-//->
27 Elveszett
28 Elveszett
29 ..nia.. ..nia.. ..niA.. //-G7-N35-M17-G1-//
Tizenegyedik oszlop
Sor Közismert neve Neve a listán Transzliteráció Manuel de Codage
1 Szehemré Szementau Dzsehuti Szehem..ré sxm..ra <-N5-S42-Z1-//->
2 Szehemré Szuszertaui Szobekhotep Szehem..ré sxm..ra <-N5-S42-Z1-G7-//->
3 Szehemré Szanhtaui Noferhotep Szehemré Sz.. sxm-ra-s.. <-N5-S42-Z1-G7-S29-//->
4 Szeuadzsenré Nebiriau Szeuadzsenré.. swAD-n-ra.. <-N5-S29-M13-N35:.#234-//->
5 II. Nebiriau Nebiriauré nb-iri-Aw-ra #b-<-N5-V30-M17-D21:Z4-F40-Z7-Y1:Z2->#e
6 Nebiretauré Nebiretauré nb-iri-Awt-ra #b-<-N5-V30-M17-D21:Z4-X1:.-F40-Z7-Y1:Z2->#e
7 Szemenré Szemenré smn-ra #b-<-N5-S29-Y5:N35-U32-Y1:.*Z1->#e
8 Szeuszerenré Bebianh Szeuszerré.. s-wsr-ra.. #b-<-N5-S29-F12-S29-D21:D36->#e
9 Szehemré Seduaszet Szehemré Seduaszet sxm-ra-Sd-wAst <-N5-S42-F30:D46-A24-R19-X1:O49-G7->
10 Elveszett
11 Elveszett
12 Elveszett
13 Elveszett
14 Elveszett
16 Uszer..ré Uszer..ré wsr..ra <-N5-F12-D21:.#1234-//->
17 Uszer.. Uszer.. wsr.. <-F12#3-//->
 1. Museo Egizio homepage. (Hozzáférés: 2010. december 20.)
 2. I faraoni scomparsi nel buco wayback machine: I faraoni scomparsi nel buco

Fordítás

szerkesztés
 • Ez a szócikk részben vagy egészben a Turin King List című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Bibliográfia

szerkesztés
 • Alan Gardiner, editor. Royal Canon of Turin. Griffith Institute, 1959. (Reprint 1988. ISBN 0-900416-48-3)
 • Beckerath, Jürgen von. “Some remarks on Helck's 'Anmerkungen zum Turiner Konigspapyrus‘.“ Journal of Egyptian Archaeology 81, (1995): 225-227.
 • Beckerath, Jürgen von. “The Date of the End of the Old Kingdom of Egypt.” Journal of Near Eastern Studies 21, no. 2 (April 1962): 140-147.
 • Bennett, Chris. “A Genealogical Chronology of the Seventeenth Dynasty.” Journal of the American Research Center in Egypt 39, (2002): 123-155.
 • George Adam Smith, "Chaldean Account of Genesis" (Whittingham & Wilkins, London, 1872) (Reprint 2005. Adamant Media Corporation, ISBN 1-4021-8590-1) p290 Contains a different translation of the Turin Papyrus in a chart about "dynasty of gods".
 • Kenneth A. Kitchen "King Lists" The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. Ed. Donald B. Redford. Copyright © 2001, 2005 by Oxford University Press, Inc.. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. Oxford University Press.
 • K. Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period. Carsten Niebuhr Institute Publications, vol. 20. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997. ISBN 87-7289-421-0.
 • K. Ryholt, ‘The Turin King-List’, Ägypten und Levante 14, 2004, pp. 135–155. This is a detailed description of the king-list, the information it provides, and its sources.
 • Málek, Jaromír. “The Original Version of the Royal Canon of Turin.” Journal of Egyptian Archaeology 68, (1982): 93-106.
 • Spalinger, Anthony. “Review of: ‘The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c. 1800-1550 B. C.’ by K.S.B. Ryholt.” Journal of Near Eastern Studies 60, no. 4 (October 2001): 296-300.

További információk

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés