Főmenü megnyitása
A transzbüszkeség zászlója

A transzneműség a születéskor megállapított társadalmi nemtől (gender) és/vagy biológiai nemtől (szexus) eltérő önazonosítás. Mint gyűjtő- és ernyőfogalom, magában foglalja a transznemű nőket és transznemű férfiakat, továbbá a nem bináris embereket (lásd a zászlón: kék - férfi/pink - nő/fehér – nem bináris). A ciszneműség ellentéte.

Bináris nemi identitások közé tartozik a (cisz vagy transz) férfi és a nő. Valamennyi nemi identitást, ami nem ez a kettő, a "nem-bináris" (non-binary) vagy "genderqueer" gyűjtőfogalmakkal írhatjuk le.

Transz férfiak és transz nők

Bináris transzneműeknek nevezzük azokat az embereket, akiknek a nemi identitása és nemi önkifejezése férfi illetve nő, de nem egyezik meg a születésükkor megállapított nemmel. A transznemű nő kifejezés olyan, a születéskor fiú kategóriába sorolt személyre utal, aki nőként határozza meg magát, a transznemű férfi kifejezés pedig olyan, a születéskor lány kategóriába beosztott személyre utal, aki férfinak határozza meg magát.

A nyugati típusú társadalmak transz aktivizmusában és közösségeiben egyre kevésbé használják a transzszexuális kifejezést annak merevsége és medikalizáló jellege miatt (helyette a transznemű preferált).[1] Vannak olyan transz emberek, akik a tranzíciójuk befejeztével nem tekintik magukat többé transzneműnek vagy transzszexuálisnak.

Nem bináris (NB) vagy 'Genderqueer (GQ)

Nem-bináris neműek azok az emberek, akik nem (illetve nem kizárólag) nőként vagy férfiként azonosítják önmagukat. A "nem-bináris" egy gyűjtőfogalom, ami alá sok különböző nemi identitás tartozik. A nem-bináris nemű emberek érezhetik úgy, hogy a nemük csak részben női és/vagy férfi, a kettő között van, egyszerre mindkettő, semleges, a bináristól teljesen különálló, vagy épp egyáltalán nincs. Vannak olyan emberek is, akiknek a neme nem állandó, hanem az idő folyamán változik.

A genderqueer fogalma a gender (társadalmi nem) és queer (a szó jelentése eredetileg furcsa, különös, szokatlan) összetétele, a társadalmi nemek tudományának egyik alterületéből, a queerelméletből vált ismertté, a nem-bináris nemi identitáshoz kapcsolódik. A genderqueer egy régebbi fogalom, megelőzte a nem-bináris elterjedését és bár jelentésükben és a hozzájuk kapcsolódó értelmezésekben nagyon hasonlóak, nem teljesen ugyanazok. Ezért van az, hogy régebbi forrásokban  inkább a genderqueer fogalommal találkozhatunk.[2]

Társadalmi nemmel (gender) és biológiai nemmel (szexus) kapcsolatos fogalmakSzerkesztés

Gender diszfóriaSzerkesztés

Az egyén saját szexusához és genderéhez kapcsolódó negatív érzéseket jelenti. A diszfória leggyakoribb oka a testi különbségekre és/vagy társadalmi hozzáállásra vezethető vissza. Azok az emberek, akik diszfóriát tapasztalnak, idegenkedést vagy undort éreznek nemi jelleget közvetítő testrészeik és testi jellemzőik iránt, idegenkedést és/vagy szomorúságot, dühöt, undort éreznek, ha a születéskor rájuk osztott szexus szerint viszonyulnak hozzájuk az emberek, annak megfelelő megszólításokat használnak rájuk (pl. kisfiam, asszonyom), illetve a születési nevükön hívják őket. A diszfória erőssége egyénenként eltérő. [3] [4]

Tranzíció vagy átmenet

A tranzíció ( angolul transition]), mint a nevében is benne van, a két nem közti átmenet folyamata, hogy a sexusa és a társadalmi neme illeszkedjen az identitásának megfelelően. Az átmenet sok mindent magába foglalhat, ezek lehetnek például: a nemi kifejezés megváltoztatása, a hivatalos név és nem megváltoztatása az anyakönyvi kivonaton, hormonkezelés, illetve különböző műtétek. Az, hogy egy transz ember ezen szükséges lépések közül melyiket érzi megvalósíthatónak, egyénileg nagyon különbözik.

TranszmaszkulinSzerkesztés

Általában olyan transz emberek leírására használják, akik úgy érzik, hogy teljesen idegenek a női identitástól, és akik, ha nem is azonosítanak önmagukat férfiként, a "bináris spektrum" férfi végét közelebb érzik magukhoz identitás vagy gender kifejezés szempontjából.

Néha gyűjtőszóként használják, amely magába foglal transz férfiakat és maszkulin identitású vagy gender kifejezésű nem-bináris embereket.

TranszfemininSzerkesztés

Általában olyan transz emberek leírására használják, akik úgy érzik, hogy teljesen idegenek a férfi identitástól, és akik, ha nem is azonosítanak önmagukat nőként, a "bináris spektrum" női végét közelebb érzik magukhoz identitás vagy gender kifejezés szempontjából.

Néha gyűjtőszóként használják, amely magába foglal transz nőket és feminin identitású vagy gender kifejezésű nem-bináris embereket.

TranszvesztitaSzerkesztés

Olyan, általában férfi ciszgender identitású ember, aki időnként feminin stílusban fejezi ki a genderét. A transzvesztita emberek lehetnek bármilyen orientációjúak, és a közhiedelemmel ellentétben a genderüket nem feltétlenül erotikus célból (https://www.psychologytoday.com/us/conditions/transvestic-disorder) fejezik ki feminin módon, hanem hobby vagy show- vagy egyéb business, üzleti célból esetleg valamilyen pszichés rendellenesség hatására, pl.:Disszociatív személyiség,Autoginefília (férfinak önmagát nőként elképzelt önmagához való vonzódása), Szexuális_fetisizmus. A szó angol nyelvű megfelelője, a transvestite.

DragSzerkesztés

Eltúlzott, színpadias, előadóművészeti ciszgender kifejezés. Ugyan legtöbbször a magukétól eltérő genderűként előadó művészekre utal, bármilyen nemű és orientációjú ember előadhat bármilyen nemű drag-et. A drag célja, hogy a művész egy adott genderhez tartozó sztereotíp megjelenést és viselkedést vegyen fel szórakoztatási célra, gyakran humorosan előadva. A köznyelvben a nőként előadó férfiakat pucckirálynőnek (angolul drag queen), a férfiként előadó nőket férfiimitátornak (angolul drag king) hívják. Hasonlóképpen, mint sok évvel ezelőtt az ókori ciszgender színészek (Ókori görög színház) viszont ők csak férfiak voltak mivel köztük nem lehettek nők. Társadalmi nemük, szexusuk, nemi identitásuk, jogilag elismert nemük nem tér el egymástól, így nem önmagukat szándékoznak eltérően kifejezni, hanem csak előadnak egy színpadi művet, darabot a közönség számára.

LMBT közösségSzerkesztés

A nemi identitás, nem azonos a szexuális irányultsággal. A transzneműség a szexuális irányultságtól független: a transznemű emberek szexuális irányultsága ugyanolyan sokféle mint a nem transznemű embereké, lehet heteroszexuális, homoszexuális, biszexuális és aszexuális egyaránt.[5]

A nemi identitás és a szexuális irányultság különbözősége miatt, a transznemű emberek nem tagjai az úgynevezett szexuális kisebbségnek. A széles körben elterjedt LMBT elnevezés (leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek) kifejezi mind a nemi identitás és a szexuális irányultság sokféleségét így felöleli mind a szexuális, mind a nemi kisebbség fogalmát.[6]

Magyarországi helyzet, érdekvédelemSzerkesztés

A hazai viszonylatban még az LMBT közösségben belül is sok diszkriminációval küzdő és alulreprezentált kisebbség a transz emberek csoportja. Erős a látencia, magas a transzneműséget, a nemi identitás kérdését, mint kvázi gyógyítandó "betegséget" megélők tábora. Az LMB közösséghez képest jóval lassabb az előre lépés az emancipáció szempontjából, a téma rendkivül láthatatlan a közbeszédben és a magánéletben egyaránt. A nem jogi elismerésére (név- és nemváltoztatás) vonatkozó gyakorlatot csak annak bevezetése után 14 évvel, 2017 végén foglalták jogszabályba.[7] Az egészségügyi szolgáltatások hiányosak, alacsony színvonalúak és gyakran csak magánpraxisokban, ezért drágán elérhetőek. Az NEAK (OEP) 2006 óta akkori kormányzati döntés hatására nem finanszírozza a transznemű emberek egészségügyi ellátását. A hormonkezeléshez szinte lehetetlen hozzáértő endokrinológus szakorvost találni. Az elérhető nemi megerősítő sebészeti beavatkozások minősége megkérdőjelezhető. Az egyetlen magyar transznemű szervezet a 2011-ben alakult Transvanilla Transznemű Egyesület.[8] Érdekvédelemmel, tanácsadással, diszkrimináció és erőszak monitorozással foglalkozik valamint közösségi teret és könyvtárat üzemeltet Budapesten. Szolgáltatásai között segítő csoport működtetetése és ingyenes jogi valamint pszichológiai segítséget nyújtása szerepel transz embereknek és hozzátartozóiknak.[9][10] Tagja a Transgender Europe (TGEU)-nak, az európai transzszervezeteket összefogó ernyőszervezetnek és az ILGA-Europe-nak az európai LMBT szervezeteket összefogó ernyőszervezetnek. Informális csoportok alakultak és szüntek meg az elmúlt években. 2018 óta létezik a Prizma közösség nevű csoport.

ForrásokSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés