Transzneműség

A transzneműség a születéskor kijelölt társadalmi nemtől (gender) és/vagy biológiai nemtől (szexus) eltérő önazonosítás vagy kifejezés. A ciszneműség ellentéte. Rövidített formája a melléknévként alkalmazott "transz" szó, avagy a "travi", amely latinul átmenetet jelent.

A transzneműek zászlaja

A transzneműség gyűjtőnévként magában foglalja az olyan transz identitásokat is, amelyek kívül esnek a transz nő és transz férfi merev felosztásán, közöttük vagy azon kívül helyezik el magukat, továbbá olyan emberek is idetartoznak, akik valamilyen szempontból nem kizárólag nőiesek vagy férfiasak. Beletartoznak továbbá azok is akik harmadik nemmel azonosulnak vagy a transzneműségüket harmadik nemként értelmezik, illetve más, nem nyugati kultúrák nembináris nemi identitásai, mint például a Māhū, Fa’afafine, Hijra vagy az albán Fogadott Szüzek. Az interszexualitás fogalmát is lefedi.

A transzneműség független a szexuális irányultságtól. Azonban a homoszexualitáshoz hasonlóan az orvostudomány sokáig mentális zavarként tartotta számon, illetve patologizálták és gyógymódot próbáltak rá keresni. Akárcsak a homoszexualitás, a transzneműség is kikerült idővel minden mérvadó orvosszakmai kiadvány mentális zavar gyűjteményéből, annak ellenére, hogy a transzneműek többsége pszichológiai segítségre szorulna különféle okoból. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb BNO-11 (Betegségek nemzetközi osztályozása) listájában a transzneműség mint “nemi inkongruencia” van jelen a szexuális egészség témakörben. A WHO azzal indokolta döntését, hogy továbbra is BNO kódot kapjon egy a transzneműséghez köthető kondíció, hogy így könnyebben lesz a transznemű emberek számára elérhető a nemi identitást megerősítő orvosi segítség, például a hormonterápia.[1] Néhány ország, például Dánia olyan speciális kódot ad a saját BNO rendszerükben a transzneműségnek, mint például a terhesség, ami nem tartozik semmilyen betegség kategória alá, azonban mégis orvosi segítséget igényelhet.[2] A transzaktivizmus célja végső soron a dániai példához hasonló teljes depatologizáció, hiszen csak így érhető el a transznemű emberek teljes önrendelkezése saját nemükről.

Élete során sok transz ember tapasztal nemi diszfóriát, amelynek mértéke egyénenként különböző. A nemi diszfória származhat a transznemű ember saját teste miatt érzett díszkomfortból, de lehet szociális eredetű is, ha a transz ember a nemi identitásától klasszikusan a társadalom által elvárttól eltérő nemi szerepbe kényszerül. A nemi diszfória ellentéte a nemi eufória, ami a transznemű emberek valós (nem a születéskor meghatározott) nemi identitásához kapcsolodó pozitív érzéseket jelenti. A pozitívabb konnotáció, a kevésbé fajsúlyos binaritás és a nemi diszfória sokszor megkísérelt orvosi definiálása miatt a nemi eufória egyre inkább előtérbe kerül a transzneműség meghatározásában és a transz aktivizmusban egyaránt. Legtöbb esetben a transzneműség visszavezethető valamilyen gyermekkori traumára, melynek kezelésén pszichológussal lehetne segíteni.

A hanyatló nyugati országok progresszív emberi jogi környezetében - különböző kritériumokkal tarkítva - lehetséges a nem jogi elismerésének, azaz a transz emberek születésükkor megadott nevének és nemének hivatalos megváltoztatása. Az Emberi Jogok Európai bírósága 2001-ben mondta ki a Christine Goodwin kontra United Kingdom per ítéletében, hogy a transzneműek nemváltoztatása az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából levezethető alapvető emberi jog, mely nem tagadható meg, továbbá azt is kimondta, hogy az államnak biztosítania kell minden állami szintű azonosító (például személyi szám, TAJ szám) cseréjét. Bizonyos államokban harmadik nemű besorolás is választható. (Magyarországon 2018-ban az illetékes kormányhivatal megváltoztatta a nem megváltoztatására irányuló kérelmek jóváhagyásának módját).

Elsősorban a bináris transz emberek körében gyakori az egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásainak igénybevétele, főként hormonterápia és sebészeti ellátások formájában. Céljuk a sajátjuknak tekintett nemi identitással azonos és hiteles testkomfort elérése.

Nem minden transz ember folyamodik a medikális tranzicióhoz és nem mindenkinek jut rá lehetősége gazdasági vagy egészségügyi okokból kifolyólag, ezért fontos, hogy ne kössük a transznemű ernyő alá tartozást orvosi definíciókhoz, illetve orvosi beavatkozásokhoz.

A transz emberek felé irányuló társadalmi idegenkedést, elhatárolódást és következményeként a strukturális elnyomást transzfóbiának, a transz emberek önazonosságának elvitatását, megkérdőjelezését pedig ciszszexizmusnak nevezzük.

Ennek eredményeként rengetegen szembesülnek munkahelyi diszkriminációval, magas a munkanélküliségi ráta. Az iskolai hátrányos megkülönböztetés, kiközösítés, bullying sem ritka. Ezen kívül egyéb rendszerszintű szociális problémák is akadályozhatják a transzok boldogulását. Többek között lakhatási szegénység, otthontalanná válás kockázata és az egészségügyi ellátás során is merülhetnek fel kellemetlenségek. (Az orvosok, ápolók nagy része tart a felelősségtől vagy fél tőlük.)

A párkapcsolati ismerkedési nehézségek mellett a családon belül is változó mértékű a transzfóbia. Ez akár kitagadásban, valamint az elfogadás és támogatás hiányában nyilvánul meg. Magas az öngyilkossági kísérletek számának aránya, de több tanulmány is kimutatta, hogy ha a transz emberek megfelelő szociális támogatásban, illetve szükség esetén orvosi segítségben részesülnek az átmenetben, akkor a depresszió és szorongás mértéke a cisznemű kortársaik szintjére, vagy annak közelébe süllyed.[3]

Sok országban hiányzik a szociális és jogi védelem. A transz embereket sújtó szexuális, gazdasági és fizikai erőszak, valamint a gyilkosságok kockázata a strukturális kirekesztésükkel arányosan növekszik. Alsóbb társadalmi osztályokban és különösen a szegényebb, periferiális országokban egyéb lehetőség híján sokszor a prostitúcióból kénytelenek megélni, amely növeli körükben a kiszolgáltatottságot és a sebezhetőséget.

A nyugati típusú társadalmak transz aktivizmusában és közösségeiben manapság egyre kevésbé használják a transzszexuális kifejezést annak merevsége és medikalizáló jellege miatt. Akadnak olyan transznemű emberek (főleg régebben), akik transzszexuálisként azonosítják magukat. Előfordul, hogy a bináris nemi átmenetük befejezését követően már nem tekintik magukat többé transzneműnek vagy transzszexuálisnak.

A médiában "divatként" hangoztatott állításokkal ellentétben a transzneműség mindig is létezett, jelen volt az adott korok társadalmaiban. A civil mozgalmak aktivizmusának eredményeként elfogadó társadalmunkban ma már többen szállnak szembe az lmbtq lobbival, mivel a mozgalom politikai céljaira használja fel a transzneműeket. Az akcióik ellenérzéseket keltenek a lakosságban, ezért sajnos egyre többen azonosítják ezt a politikával átitatott aktivista réteget a transzneműek összességével.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) a transzneműség diagnózisának patológizációját a nemi diszfóriára átnevezéssel 2013-ban, a Mentális rendellenességek kórmeghatározó és statisztikai kézikönyvének (DSM) V. kiadásában enyhítette. 2018-ban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan is megjelentette a Betegségek nemzetközi osztályozásának (BNO) 11. változatát, amely törli a mentális betegségek közül a transzszexualizmust és a transzvesztitizmust.[4] A WHO 2019-ben fogja szavazta meg és várhatóan 2022-ben lép életbe.[5] Magyarországon az 1995 óta érvényes BNO 10-ben jelenleg benne van a transzszexualitást jelölő F64.0

Nem bináris (NB) vagy 'Genderqueer (GQ)Szerkesztés

Nem-bináris neműek azok az emberek, akik nem (illetve nem kizárólag) nőként vagy férfiként azonosítják önmagukat. A "nem-bináris" egy gyűjtőfogalom, ami alá sok különböző nemi identitás tartozik. A nem-bináris nemű emberek érezhetik úgy, hogy a nemük csak részben női és/vagy férfi, a kettő között van, egyszerre mindkettő,három vagy több, a bináristól teljesen különálló.

A genderqueer fogalma a gender (társadalmi nem) és queer (a szó jelentése eredetileg furcsa, különös, szokatlan) összetétele, a társadalmi nemek tudományának egyik alterületéből, a queerelméletből vált ismertté, a nem-bináris nemi identitáshoz kapcsolódik. A genderqueer egy régebbi fogalom, megelőzte a nem-bináris elterjedését és bár jelentésükben és a hozzájuk kapcsolódó értelmezésekben nagyon hasonlóak, nem teljesen ugyanazok. Ezért van az, hogy régebbi forrásokban  inkább a genderqueer fogalommal találkozhatunk.[6]


Genderfluid (Crossgender): Olyan emberek, akiknek a neme nem állandó, hanem az idő folyamán változik.

Semleges neműek (Neutrois): Ők egyik nemhez sem tartozónak ,semleges neműnek határozzák meg magukat.

Nemtelenek (Agender): Nem határoznak meg nemet maguknak, nincs nemük!

Omnigender: Akinek egyszerre több mint egy gendere van.

Bigender: Kétnemű

Trigender: Háromnemű

Poligender: Akinek háromnál több gendere van.

Pángender: Olyan személy, akinek a gendere minden genderidentitást magában foglal.

Intergender: Az akinek a nemi identitása a férfi és a nő között helyezkedik el.

Demigender: Aki csak részben azonosítja magát egy adott genderrel. A „demi” sokszor előtagként szerepel más gender identitások elé illesztve.


Társadalmi nemmel (gender) és biológiai nemmel (szexus) kapcsolatos fogalmakSzerkesztés

Gender diszfóriaSzerkesztés

Az egyén saját szexusához és genderéhez kapcsolódó negatív érzéseket jelenti. A diszfória leggyakoribb oka a testi különbségekre és/vagy társadalmi hozzáállásra vezethető vissza. Azok az emberek, akik diszfóriát tapasztalnak, idegenkedést vagy undort éreznek nemi jelleget közvetítő testrészeik és testi jellemzőik iránt, idegenkedést és/vagy szomorúságot, dühöt, undort éreznek, ha a születéskor rájuk osztott szexus szerint viszonyulnak hozzájuk az emberek, annak megfelelő megszólításokat használnak rájuk (pl. kisfiam, asszonyom), illetve a születési nevükön hívják őket. A diszfória erőssége egyénenként eltérő. [7] [8]

Tranzíció vagy átmenet

A tranzíció ( angolul transition]), mint a nevében is benne van, a két nem közti átmenet folyamata(változások összefüggő sora), hogy a sexusa és a társadalmi neme illeszkedjen az identitásának megfelelően. Az átmenet sok mindent magába foglal, ezek például: a nemi kifejezés megváltoztatása, a hivatalos név és nem megváltoztatása az anyakönyvi kivonaton is és egyéb más személyes okmányon, iraton, bizonyítványokon.., hormonkezelés, illetve különböző,főként nemi megerősítő jellegű műtétek. Az, hogy egy ember ezen szükséges lépések közül melyiket tudja megvalósítani, egyénileg nagyon különbözik,nagyban függ a személyes körülményektől is, azonban folyamatosan törekedni próbál rájuk.

TranszmaszkulinSzerkesztés

Általában olyan transz emberek leírására használják, akik úgy érzik, hogy teljesen idegenek a női identitástól, és akik, ha nem is azonosítanak önmagukat férfiként, a "bináris spektrum" férfi végét közelebb érzik magukhoz identitás vagy gender kifejezés szempontjából.

Néha gyűjtőszóként használják, amely magába foglal transz férfiakat és maszkulin identitású vagy gender kifejezésű nem-bináris embereket.

TranszfemininSzerkesztés

Általában olyan transz emberek leírására használják, akik úgy érzik, hogy teljesen idegenek a férfi identitástól, és akik, ha nem is azonosítanak önmagukat nőként, a "bináris spektrum" női végét közelebb érzik magukhoz identitás vagy gender kifejezés szempontjából.

Néha gyűjtőszóként használják, amely magába foglal transz nőket és feminin identitású vagy gender kifejezésű nem-bináris embereket.

TranszvesztitaSzerkesztés

Olyan általában ciszgender identitású ember, aki időnként külsőre ellenkező nemű stílust vesz fel.Törekednek,hogy átváltozásuk csak ideiglenes legyen és kedvük szerint tudják szabályozni a két nem közti átváltozásaik gyakoriságát,időtartamát,ami legtöbbször maximum néhány óránál nem tart tovább, de ennek keretein belül igyekeznek legjobban leutánozni az ellenkező nem sajátosságait. A transzvesztita emberek lehetnek bármilyen orientációjúak, és a közhiedelemmel ellentétben nem feltétlenül erotikus célból (https://www.psychologytoday.com/us/conditions/transvestic-disorder) veszik fel az ellentétes stílust, hanem hobby vagy show- vagy egyéb business, üzleti célból esetleg valamilyen pszichés rendellenesség hatására, pl.:Disszociatív személyiség,Autoginefília (férfinak önmagát nőként elképzelt önmagához való vonzódása), Szexuális_fetisizmus. A szó angol nyelvű megfelelője, a transvestite.

Crossdresser

Keresztöltöző viselkedési formát követő ciszgender személy, amikor férfiak vagy nők az ellenkező neműekre jellemző külsőt vesznek fel, ami a közhiedelemmel ellentétben kizárólag csak az állandó vagy alkalmankénti ruhaviseletre korlátozódik többnyire .(pl. nők nem feltétlen vágatják stereotípan férfiasan rövidre a hajukat mikor férfi ruhát vesznek fel,ugyan úgy sminkelnek esetleg, hordanak műkörmöt,... ,férfiak nem feltétlen sminkelik ki magukat,vesznek fel parókát,vagy tetetnek fel műkörmöt, póthajat,... ,ezért sem tévesztendő össze a transzvesztitizmussal)

DragSzerkesztés

Eltúlzott, színpadias, előadóművészeti ciszgender kifejezés. Ugyan legtöbbször a magukétól eltérő genderűként előadó művészekre utal, bármilyen nemű és orientációjú ember előadhat bármilyen nemű drag-et. A drag célja, hogy a művész egy adott genderhez tartozó sztereotíp megjelenést és viselkedést vegyen fel szórakoztatási célra, gyakran humorosan előadva. A köznyelvben a nőként előadó férfiakat pucckirálynőnek (angolul drag queen), a férfiként előadó nőket férfiimitátornak (angolul drag king) hívják. Hasonlóképpen, mint sok évvel ezelőtt az ókori ciszgender színészek (Ókori görög színház) viszont ők csak férfiak voltak mivel köztük nem lehettek nők. Társadalmi nemük, szexusuk, nemi identitásuk, jogilag elismert nemük nem tér el egymástól, így nem önmagukat szándékoznak eltérően kifejezni, hanem csak előadnak egy színpadi művet, darabot a közönség számára.Sokukat jó érzés tölti el mikor egy "álarc" mögé bújtathatják saját énjüket,s olyankor úgy érzik,gondolják más személy bőrébe bújnak mialatt bármit megtehetnének akár gátlások és/vagy határok nélkül,amiket egyéb körülmények közt egyáltalán nem vagy csak részben lennének képesek és/vagy mernének megtenni.

LMBT közösségSzerkesztés

A nemi identitás, nem azonos a szexuális irányultsággal. A transzneműség a szexuális irányultságtól független: a transznemű emberek szexuális irányultsága ugyanolyan sokféle mint a nem transznemű embereké, lehet heteroszexuális, homoszexuális(meleg,leszbikus), biszexuális, pánszexuális, poliszexuális és aszexuális egyaránt.[9]

A széles körben elterjedt LMBT elnevezés (leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek) kifejezi mind a nemi identitás és a szexuális irányultság sokféleségét így felöleli mind a szexuális, mind a nemi kisebbség fogalmát.[10]

Magyarországi helyzet, érdekvédelemSzerkesztés

Közösség és civil szféraSzerkesztés

A hazai viszonylatban biztonságos helyzetben vannak a transzneműek. Sajnos magas azoknak a száma, akik politikai fegyvernek használják fel ezt a kisebbséget. A nem jogi elismerését 2017-ben jogszabályba foglalták, ezzel is segítséget nyújtva nekik.[11] Az egészségügyi szolgáltatások megfelelőek, viszont egyes műtétek leginkább csak magánpraxisban érhetőek el (ez érthető). Ebből adódóan némelyiknek borsos ára van, de az érintettek ettől függetlenül is kifizetik őket, mive lúgy gondolják, szükségük van rájuk. A NEAK (2017-ig OEP) 2006 óta akkori kormányzati döntés eredményeként nem finanszírozza a transznemű emberek egészségügyi ellátását, mivel nem életmentő beavatkozásokról van szó, ezért ha valaki szeretné elvégeztetni őket, fizesse saját pénztárcából. A hormonkezeléshez szinte relative könnyű hozzáértő endokrinológus szakorvost találni, akik hamar ellátják a hozzájuk fordulókat. Az elérhető nemi megerősítő sebészeti beavatkozások minősége rendben van, viszont küldölfön jobb eredményeket is elérnek. Az egyetlen magyar transznemű szervezet a 2011-ben alakult Transvanilla Transznemű Egyesület.[12] Érdekvédelemmel, tanácsadással, diszkrimináció és erőszak monitorozással foglalkozik valamint közösségi teret és könyvtárat üzemeltet Budapesten. Szolgáltatásai között szerepel segítő csoport működtettetése és ingyenes jogi valamint pszichológiai segítség nyújtása transz embereknek és hozzátartozóiknak.[13][14] Tagja a Transgender Europe (TGEU)-nak, az európai transzszervezeteket összefogó ernyőszervezetnek és az ILGA-Europe-nak az európai LMBT szervezeteket összefogó ernyőszervezetnek. Informális csoportok alakultak és szűntek meg az elmúlt években. 2018 óta létezik a Prizma közösség nevű csoport.

BetiltásSzerkesztés

A nem jogi elismerésének (azaz a hivatalos név- és nemváltoztatás) lehetőségéhez 2003-óta létezett egy gyakorlat, ami 2016-ban kezdett el először akadozni. 2020. március 31-én (a Transznemű Láthatóság világnapján) Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtott a parlament felé egy törvénymódosító javaslatcsomagot. amelynek 33. §-a a születési nemet állapítja meg az anyakönyvbe bejegyzett hivatalos nemként, ami utólag nem változtatható meg.[15] A módosítást május 19-én fogadta el az országgyűlés fideszes többsége, utána Áder János köztársasági elnök május 28-án írta alá.[16] A döntés ellen az érintetteken kívül számos civil szervezet mellett nagykövetségek és Európai Parlamenti képviselők, továbbá az ENSZ több biztosa is határozott tiltakozásukat fejeztéki annak ellenére, hogy a magyarok elfogadóak a szexuális kisebbségekkel szemben. Az lmbtq lobbinak az a problémája, hogy a többség bizonyos határokat állít fel velük szemben. A magyar kormány a nép álláspontját képviseli, ezért felesleges a lakosságot kényelmetlen helyzetbe hozni azzal, hogy az lmbt mozgalom tagjai politikai fegyvernek használják a saját szexualitásukat. [17] [18] [19]

JegyzetekSzerkesztés

 1. WHO/Europe brief – transgender health in the context of ICD-11 Elérhető: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions/whoeurope-brief-transgender-health-in-the-context-of-icd-11
 2. ILGA Annual report 2020 - Denmark p. 43
 3. Kattari, S., Bakko, M., Hecht, H. and Kattari, L. (2020). Correlations between healthcare provider interactions and mental health among transgender and nonbinary adults. SSM - Population Health, 10(100525). https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100525
 4. http://transvanilla.hu/a-transznemuseg-a-mai-naptol-nem-mentalis-betegseg-megjelent-az-bno-11-kiadasa
 5. https://humenonline.hu/hivatalosan-sem-betegseg-tobbe-a-transzszexualizmus/
 6. Genderqueer/Nem-bináris identitások
 7. gender diasphora
 8. Gender diasphora test
 9. Nemi kategóriák, transz identitások
 10. Transz fogalmak, meghatározások
 11. Kormányrendelet
 12. Megalakult a Transvanilla Egyesület
 13. Transvanilla Transznemű Egyesület: Szolgáltatásaink
 14. TámPONT mikro közösségi tér és könyvtár
 15. https://444.hu/2020/04/01/a-nemvaltoztatast-is-megszuntetne-a-kormany-az-uj-salatatorvennyel
 16. https://index.hu/belfold/2020/05/28/ader_janos_alairta_a_transznemuek_nemenek_jogi_elfogadasarol_szolo_torvenyt
 17. https://nepszava.hu/3078680_tuntetes-ader-hivatala-elott-alapveto-emberi-jogot-vettek-el-a-transzemuektol-video
 18. https://444.hu/2020/05/29/kedves-semjen-zsolt-egy-betut-nem-engedunk-a-nevunkbol
 19. https://hatter.hu/hirek/emberi-jogok-europai-birosaga-magyarorszagnak-is-biztositania-kell-a-transznemu-emberek

Külső hivatkozásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés