Trefort Ágoston-díj

A Trefort Ágoston-díj azoknak az állami és egyházi fenntartású intézményben dolgozóknak adományozható, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek. A díj átadására a tanítási év első napján kerül sor. A díjból évente legfeljebb tizenkettő adományozható. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

A díj névadója Trefort Ágoston művelődéspolitikus, reformer, publicista, közoktatási és vallásügyi miniszter, az MTA tagja, később igazgatója

Az emlékérem szerkesztés

Az emlékérem Fekete Tamás szobrászművész alkotása. Kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. A plakett egyoldalas, Trefort Ágoston domború arcképét és a "TREFORT ÁGOSTON-DÍJ" feliratot ábrázolja.

Díjazottak szerkesztés

1994 szerkesztés

 • Deszpot Gabriella, a nagykovácsi általános iskola igazgatója
 • Enyedi György akadémikus
 • Gyapai Gábor nyugalmazott iskolaigazgató

1995 szerkesztés

1996 szerkesztés

1999 szerkesztés

2000 szerkesztés

Augusztus 20-a alkalmából:[1]

 • Bencze Márta, a BM Központi Kórháza és Intézményei szakasszisztense
 • Borbély Gábor, Dr., a Felsőoktatási Pályázatok Irodája igazgatója
 • Dedéné Tolnai Teréz, az Oktatási Minisztérium költségvetési főosztálya intézményi referense
 • Hidasi Judit, Dr., a Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája vezetője
 • Hock Zoltán, Újpest alpolgármestere
 • Homor Gizella, a Káldor Miklós Közgazdasági Szakkollégium igazgatóhelyettese
 • Horváth Tiborné doktor, az Oktatási Minisztérium elemzési és ellenőrzési főosztálya főosztályvezető-helyettese
 • Illyés Sándor, az Országos Köznevelési Tanácselnöke, egyetemi tanár
 • Kemény Gabriella, a Tempus Közalapítvány igazgatója
 • Lengyel Sándorné, az Oktatási Minisztérium személyi és közszolgálati főosztálya főmunkatársa
 • Lóránd Ferenc, Dr. az Országos Közoktatási Intézet tudományos főmunkatársa
 • Lukács Sándor, az Országos Közoktatási Intézet Győri Információs és Informatikai Központja igazgatója
 • Papp Ágnes, a Nemzeti Szakképzési Intézet menedzsere
 • Polonkai Mária, Dr., az OKÉV Kelet-magyarországi Területi Irodája vezetője
 • Simon Istvánné, az Oktatási Minisztérium közoktatási és kisebbségi kapcsolatok főosztálya főosztályvezető-helyettese

2001 szerkesztés

Augusztus 20-a alkalmából:[2]

 • Adorjánné Dr. Magasitz Erzsébet, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont főigazgató-helyettesének,
 • Balogh Józsefné, a tápiószelei Területi Óvoda gazdasági vezetőjének,
 • Brassói Sándor, az Oktatási Minisztérium Közoktatás-fejlesztési és Értékelési Főosztálya helyettes vezetőjének,
 • Erdei Péter, a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet főigazgatójának,
 • Gergely Árpádné dr., az Oktatási Minisztérium Tanügy-igazgatási Főosztálya vezető-főtanácsosának,
 • Harmati István, a Nemzeti Szakképzési Intézet vezető szaktanácsadójának,
 • Hoffmann Rózsa, az Országos Köznevelési Tanács és az Országos Érettségi Vizsgabizottság tagja,
 • dr. Igaz Sarolta, a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény főigazgatójának,
 • Menner Ákos, a Pedagógus-Továbbképzési-Módszertani Információs Központ ügyvezető igazgatójának,
 • dr. Mészáros Gábor, a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ főosztályvezetőjének,
 • Modláné Görgényi Ildikó, a Nemzeti Szakképzési Intézet főigazgató-helyettesének,
 • Rácz Lászlóné, az Oktatási Minisztérium Jogi és Kodifikációs Főosztály titkárnőjének,
 • dr. Réffy József, az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztálya vezetőjének,
 • dr. Sárkány Eszter, a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány igazgatójának,
 • Sófalvi Bertalanné, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdasági ügyvezetőjének,
 • Szimon Istvánné, a Professzorok Háza gazdasági igazgatójának.

2002 szerkesztés

 • Rudolf Gyuláné, az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete vezetője
 • Varga András, a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium gazdasági igazgatója

2003 szerkesztés

 • Zámbori Béláné, a kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakképző Intézet gazdasági igazgató-helyettesének
 • Dr. Kisfaludy Gyula a Dékáni Titkárság vezetője - ELTE Természettudományi Kar

2004 szerkesztés

Augusztus 20-a alkalmából:[3]

 • dr. Balogh Lászlóné, az Oktatási Minisztérium vezető főtanácsosa,
 • Czimer László, az Oktatási Minisztérium hivatalvezetője,
 • Dr. Enyedi György egyetemi tanár, az MTA rendes tagja - ELTE Bölcsészettudományi Kar
 • Dr. Fazekas Marianna tanszékvezető egyetemi docens - ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
 • Fehér Józsefné, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott gazdasági vezetője,
 • Fetser Ignácné, az Oktatási Minisztérium TÜK iroda vezetője,
 • dr. Hardiné Farkas Éva, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdasági főigazgató-helyettese,
 • dr. Horányi Györgyné, a Fővárosi Pedagógiai Intézet nyugalmazott vezető szaktanácsadója,
 • dr. Józsa György, az ELTE Társadalomtudományi Kar dékáni hivatal vezetője,
 • Juhász József, az Oktatási Minisztérium vezető főtanácsosa,
 • Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes ny. főiskolai docens - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
 • Nagyné Kelemen Éva, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar dékáni hivatala vezetője,
 • Nixné Bartal Eszter, az Újpesti Önkormányzat osztályvezetője,
 • Pataki József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat művelődési és ifjúsági osztályvezetője,
 • Rétesi Róbertné, az Oktatási Minisztérium osztályvezetője,
 • Ruttkay Kálmán ny. egyetemi tanár - ELTE Bölcsészettudományi Kar
 • Simon Gáborné, az Oktatási Minisztérium osztályvezetője,
 • Szalai Józsefné, az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyettese,
 • Szántó Gabriella, az Oktatási Minisztérium sajtófőnöke.

2005

Augusztus 20-a alkalmából:

 • Dr. Cseresznyés Lászlónak, az Oktatási Minisztérium főosztályvezetőjének,
 • Dr. Derce Lászlónak, a Rendőrtiszti Főiskola Tanulmányi Igazgatósága igazgatójának,
 • Estók Gábornak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet általános igazgató-helyettesének,
 • Herpai Imrének, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó igazgatójának,
 • Dr. Horváth Jánosnénak, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete könyvtárosának,
 • Jóba Emmának, az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyettesének,
 • Kojanitz Lászlónak, a Commitment Pedagógiai Intézet főigazgatójának,
 • Liskó Ilona, oktatásszociológusnak,
 • Márhoffer Istvánnénak, a baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Művészeti Alapiskola gazdasági vezetőjének,
 • Pádár Zoltánnénak, a szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola igazgatójának,
 • Dr. Rádli Katalinnak, az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyettesének,
 • Rummel Bélánénak, az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyettesének,
 • Vígh Károlynénak, az Eötvös József Főiskola gazdasági igazgatójának,
 • Vízhányó Károlynak, az Oktatási Minisztérium szakmai tanácsadójának.

2006

 • Bakonyi Géza,
 • Becsei Dénes,
 • Györgyi József,
 • Farkas Józsefné,
 • Ferenczyné dr. Kardos Ildikó,
 • Kiliti Dénesné,
 • Kocsis Györgyné,
 • Koczkás Zoltánné,
 • Kvasznicza Zoltán,
 • Pintérné Grundmann Frida,
 • Ságodi Zsuzsanna,
 • Soós Gyuláné,
 • Szalacsi-Tóth Albertné,
 • Takács Endréné,
 • Tuza Pálné.

2007 szerkesztés

 • Bugyik Lászlóné, a karcagi Arany János Általános Iskola igazgatója
 • Kosler Istvánné, a gyöngyösi Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola gazdasági igazgatóhelyettese
 • Tapsonyi János, a Kaposvári Egyetem nyugalmazott főosztályvezetője
 • Kertész Lajos zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenetanárképző Intézetének nyugalmazott tanszékvezetője

2008 szerkesztés

 • Sótonyi Sándor, a Kaposvári Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézetének igazgatója
 • Hajduné Giron Éva, Budapest XVIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal irodavezetője

2009 szerkesztés

Augusztus 20-a alkalmából:[4]

 • Dr. Csapody Miklósné, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai főtanácsadójának,
 • Eff Lajos, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Parlamenti Titkársága vezetőjének,
 • Fábri Etelka, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főmunkatársának,
 • Lányiné Fekecs Angéla, az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető-főtanácsosának,
 • Dr. Magda Sándor, a Károly Róbert Főiskola rektorának,
 • Mátyásné Dr. Patócs Andrea, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezetőjének,
 • Móré Tamás, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető-helyettesének,
 • Pongrácz László, az Oktatási Hivatal főosztályvezetőjének,
 • Dr. Radicsné Rák Etelka, a Nyíregyházi Főiskola bér- és munkaügyi osztályvezetőjének,
 • Szabó Zita, a Hatvani Polgármesteri Hivatal főosztályvezetőjének,
 • Szujkó Szilvia, a Kispesti Polgármesteri Hivatal főmunkatársának,
 • Dr. Varga Mária Beáta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető-helyettesének,
 • Varga Lászlóné, a Nyugat-magyarországi Egyetem nyugalmazott személyügyi referensének,
 • Végvári Imre, az Oktatási és Kulturális Minisztérium politikai főtanácsadójának,
 • Zsoldos Istvánné a Zuglói Polgármesteri Hivatal intézmény-koordinátorának.

2010 szerkesztés

Augusztus 20-a alkalmából:[5]

 • Balogh László, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Dékáni Hivatala ügyvivő szakértője,
 • Brassói Sándor, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatási Főosztálya főosztályvezető-helyettese,
 • Demeter Lászlóné, az oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdasági vezetője,
 • Gyulay Sándorné, az ELTE Informatikai Kar ügyviteli alkalmazottja,
 • Rózsahegyi Krisztina, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium titkárságvezetője,
 • Szaák Tamás, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika fotósa,
 • Szita Lászlóné, a VIII. kerületi Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola gazdasági vezetője,
 • Tátrai Józsefné, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatási Főosztály felsőoktatási személyügyi ügyintézője,
 • Varga Sándor Gáborné, a Pedagógiai Szolgáltató Központ igazgató-helyettese, pedagógiai tanácsadó,
 • Dr. Wilfing János, a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar dékáni hivatalvezetője, ügyvivő szakértő.

2011 szerkesztés

 • Kalóné Szűcs Erzsébet, az Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányi és Információs Központjának főigazgatója
 • Kelle Jánosné, Vidékfejlesztési Minisztérium Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ jánoshalmi székhelyintézményének iskolatitkára
 • Légler Judit főosztályvezető – ELTE Tanító- és Óvóképző Kar

2012 szerkesztés

 • Dr. Ács Katalin a Józsefvárosi Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény intézményvezetője, gyermekpszichiáter.
 • Gyurcsó Gyuláné az Újbudai Pedagógiai Intézet igazgatója[6]
 • Dr. Ivády Vilmos a Semmelweis Egyetem gazdasági-műszaki főigazgatója
 • Király Annamária az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság közoktatási és továbbképzési referense
 • Kosinszky Zsuzsanna az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság szakmai területi referense
 • Kovács Józsefné az Eszterházy Károly Főiskola gazdasági főigazgató-helyettese
 • Kudomrák Lászlóné a Kaposvári Egyetem megbízott gazdasági főigazgató-helyettese
 • Dr. Kulisity István az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság főosztályvezető-helyettese
 • Dr. Madarász Hedvig az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság Közoktatás Irányítási Főosztály főosztályvezető-helyettese
 • Mezei Györgyné a II. kerületi Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium iskolatitkára
 • Schinkovits Lajosné Szentendre Város Önkormányzat közoktatási referense
 • Szilágyi Gáborné a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ gazdasági ügyintézője
 • Trangerné Szekeres Renáta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatásszervező asszisztense
 • Vajda Albertné az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar kari könyvtárigazgatója
 • Wölfing Anna a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar analitikai szakoktatója is díjat kapott.

2013 szerkesztés

A felsőoktatás területén végzett kiemelkedő munkájáért Trefort Ágoston díjat kapott:

 • Bökönyi Miklósné, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biokémiai Intézet oktatási adminisztrátora
 • Dóczy Emilné, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógikum Központ Gazdasági Főosztály ügyvivő szakértője
 • Körber Tivadarné, a Zeneakadémia munkatársa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ének-zene tanszékének tanár
 • Dr. Nagy Géza, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet egyetemi tanára
 • Dr Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára
 • Rozsnyai Krisztina, a Magyar Akkreditációs Bizottság szakreferense
 • Sziráki Zsuzsanna, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatal főtanácsos ügyvivő szakértője, csoportvezető
 • Varga Ferencné, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Tanszékcsoport szakkönyvtár vezetője

A köznevelés területén hosszabb időn át végzett kiemelkedő munkájáért Trefort Ágoston-díjat kapott:

 • Kiss Gyuláné, az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola nyugalmazott gazdasági vezetője
 • Farkas Istvánné, a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának iskolatitkára
 • Gáspárné Vágási Julianna, a Józsefvárosi Pedagógiai Szolgálat intézményvezetője
 • Kraszlán István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelési Nemzetiségi Főosztályának nemzetiségi főtanácsadója
 • László Lajosné, a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Általános Iskolájának iskolatitkára
 • Nagy Ágnes Marianna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon gazdasági vezetője
 • Schuszterné Busi Mária, a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Oktatási Osztály gazdasági főmunkatársa

2014 szerkesztés

 • Eperjesiné Dr. Végh Anna, a fővárosi Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Dékáni Hivatal hivatalvezetője
 • Dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, református lelkész
 • Győri József, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona igazgatója és tanára (2016-ban vette át)
 • Dr. Horváth István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Irányítástechnika és Informatika Tanszék nyugalmazott adjunktusa
 • Kártyás Gyula, az Óbudai Egyetem, Oktatási Főigazgatóság oktatási főigazgatója, címzetes egyetemi docens
 • Dr. Nagyné Dr. Stribl Tünde, a veszprémi Pannon Egyetem Oktatási Igazgatóságának ügyvivő szakértője, igazgató
 • Dr. Prágai Béla, a Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet egyetemi tanára
 • Rajnai Gáborné, a Madách Imre Gimnázium iskolatitkára
 • Sándorné Dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora, intézetvezető főiskolai tanár
 • Dr. Szaffkó Péter, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Angol Amerikai Intézet habilitált egyetemi docense
 • Vida Mária, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar, Dékáni Hivatal ügyvivő szakértője

2015 szerkesztés

 • Busák Istvánné, az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Karának dékáni hivatalvezetője
 • Mózsi Józsefné, a budapesti Lajtha László Általános Iskola titkárnője
 • Péceli Gábor, a Budapesti Műszaki Egyetem leköszönt rektora

2016 szerkesztés

 • Dr. Fülöp László, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszékének korábbi vezetője, a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola egykori főigazgató-helyettese
 • Győri József, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona igazgatója
 • Dr. Nagyné Dréher Mária, a kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettese
 • Thury Etelka, a Budapesti Műszaki Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizika Tanszékének gazdasági csoportvezetője, ügyvivő szakértő, főtanácsos
 • Dr. Nagy Rezső, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának főiskolai docense, Garai Géza Szabadegyetem szervezője, Cisco Hálózati Akadémia vezetője
 • Czellér András Debreceni Lilla Téri Általános Iskola igazgatója

2017[7][8] szerkesztés

 • Bärnkopf Péter, a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola tanára, szakmai igazgatóhelyettese
 • Jékely Endre Jánosné, a Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola tanára
 • Pálffy Tiborné, a budapesti Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola iskolatitkára
 • Pappné Gyulai Katalin, a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 • Suba Lajos Károly, a Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium idén leköszönt igazgatója
 • Várnagyi Mihály Sándor, a Pécsi Szakképzési Centrum Angster József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Általános Iskolája igazgatója
 • Fonyó Magdolna, a Semmelweis Egyetem titkárságvezetője
 • Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézetének mesteroktatója
 • Hilbert Mátyásné, az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlati képzési felelőse, oktatásszervezője
 • Papadopuloszné Nagy Andrea, a Budapesti Gazdasági Egyetem ügyintézője, oktatásszervezője
 • Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
 • Dr. Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyettese

Jegyzetek szerkesztés

 1. Kitüntetések augusztus 20. alkalmából, 2000. augusztus 19., szombat” (magyar nyelven). Népszava 2000 (128), 11–12. o. (Hozzáférés: 2016. június 3.)  
 2. Kitüntetések augusztus 20. alkalmából. nol.hu, 2001. augusztus 18. (Hozzáférés: 2016. április 5.)
 3. Kitüntetések 2004. augusztus 20-a alkalmából. Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 2004. augusztus 16. [2014. augusztus 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. október 23.)
 4. Állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmából. Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 2009. augusztus 19. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. október 23.)
 5. Átadták a Trefort Ágoston-díjakat. Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 2010. augusztus 27. (Hozzáférés: 2015. október 23.)
 6. Átadták a Trefort Ágoston-díjat. kultura.hu, 2012. augusztus 21. [2012. június 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. augusztus 21.)
 7. Balog Zoltán átadta a Trefort Ágoston-díjakat. Kormányzat. (Hozzáférés: 2017. szeptember 8.)
 8. Balog Zoltán átadta a Trefort Ágoston-díjakat. Kormányzat. (Hozzáférés: 2017. szeptember 8.)

Források szerkesztés