Turai Tünde

néprajzkutató

Turai Tünde (Margitta, 1977. február 15. –) néprajzkutató, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.

Turai Tünde
Született 1977. február 15. (43 éves)
Margitta
Állampolgársága
Foglalkozása
  • etnológus
  • néprajzkutató
Iskolái Babeș–Bolyai Tudományegyetem

Elsősorban társadalomnéprajzi és szociálantropológiai kérdésekkel foglalkozik, így egyebek mellett az idősek, a generációközi kapcsolatok társadalom-néprajzi vonatkozásait, a nemzetközi migráció problematikáját kutatja.

ÉletútjaSzerkesztés

Középiskolai tanulmányai után a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar–néprajz szakán végzett 2000-ben. 2000-től 2002-ig a Román Tudományos Akadémia kolozsvári Folklór Intézetében dolgozott segédkutatóként. Ezzel párhuzamosan tovább képezte magát, és 2002-ben a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen mesterfokozatot (MA) szerzett etno- és szociolingvisztikából. 2005–2006-ban a budapesti Néprajzi Múzeum muzeológusa volt, 2006-tól pedig az MTA Néprajzi Kutatóintézetének munkatársa. Szakmai munkájával egyidejűleg 2009-ben elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem európai etnológiai doktori iskoláját.

MunkásságaSzerkesztés

2001 óta vesz részt különféle OTKA- és akadémiai kutatási programokban. 2001 és 2002 között főbb vizsgálatai a demográfiai folyamatok társadalmi–gazdasági beágyazottságára, az Erdélyből induló magyarországi bevándorlásra, valamint a Hárompatak néven ismert erdélyi kistáj néprajzi kutatására irányultak. A Néprajzi Kutatóintézet munkatársaként, 2007 óta egyfelől az időskor különféle szociálantropológiai, társadalmi kérdéseit tanulmányozza, másrészt az etnikai migráció legkülönfélébb jelenségeit vizsgálja, különösen Románia és Magyarország vonatkozásában (pl. a migráció hatása a csángók identitására). Két fő érdeklődési területe, az időskor és a migráció összekapcsolásával behatóan tanulmányozta a migráns nők szerepét az idősgondozásban.

Néprajzi terepmunkát végzett Románia számos néprajzi táján: a Szilágyságban, Moldvában (Lujzikalagor), Csíkszeredában, Marosvásárhelyen, Magyarvistán, Széken, Margittán, Gyergyószentmiklóson és a gyimesi csángók közt. Emellett néprajzi kutatóutakon járt Felsőőrben, Kárpátalján és Vajdaságban, magyarországi terepmunkái elsősorban Budapesthez, Gyomához, Szombathelyhez és Hartához köthetők. Tanulmányutakon járt Izraelben (Jeruzsálem, Tel-Aviv) és Olaszországban (Ancona, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal).

Pályája elején, 2000 és 2005 között több állami vagy alapítványi ösztöndíj segítette tudományos céljai elérésében. 2012 és 2015 között az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjasa, 2013 februárja és júniusa között pedig Fulbright kutatói ösztöndíjas volt.

Szervezeti tagságai és elismeréseiSzerkesztés

1998 óta tagja a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaságnak, 2000 óta a Magyar Néprajzi Társaságnak, 2012-től a Magyar Kulturális Antropológiai Társaságnak.

Az 1999/2000-es tanévben elnyerte a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Kiemelkedő Tanulmányi és Kutatói Tevékenység Nívódíját. 2008-ban a Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díját, 2011-ben a Magyar Néprajzi Társaság Jankó János-díját vehette át.

Főbb műveiSzerkesztés

  • Az életút végén: Szilágyborzási idősek társadalmi helyzetének vizsgálata. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság. 2004. = Kriza-kötetek, 21. 196 o.  
  • Leányszöktetés: Deviancia vagy norma? Tabula, VII. évf. 1. sz. (2004) 97–117. o.
  • Az öregség fogalma az idősgondozás felől. Ethno-lore, XXIV. évf. (2007) 179–201. o.
  • Az öregkor mint az életút egy szakasza – az idősek mint csoport. Tabula, XII. évf. 1. sz. (2009) 3–36. o.
  • Élet/út/írások Szilágyi Miklós tiszteletére; szerk. Bali János, Turai Tünde; MTA Néprajzi Kutatóintézet–ELTE BTK Néprajzi Intézet, Bp., 2009
  • Öreg ember nem vénember: Idősek társadalom-néprajzi szempontból. Budapest: Balassi. 2010. 281 o.  
  • Hármas határok néprajzi értelmezésben; szerk. Turai Tünde; MTA BTK Néprajtudományi Intézet, Bp., 2015
  • Hármas határok néprajzi nézetben; szerk. Turai Tünde, Mészáros Csaba; MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Bp., 2015

ForrásokSzerkesztés