A Válasz szépirodalmi és társadalompolitikai folyóirat volt 1934. május – 1938. június; majd 1946. október - 1949. június között. A megjelenés helye: Debrecen, majd Budapest.

Válasz
Ország Magyarország
Alapítva 1934
Megszűnt 1949
Nyelv magyar

A folyóirat munkatársai, tartalmaSzerkesztés

A folyóirat szerkesztői Fülep Lajos, Gulyás Pál, Németh László, Németh Imre, Sárközi György voltak. Elsősorban a népi írók és a szociográfiai irodalom fóruma, 1934-1936 között folytatásokban közölte Illyés Gyula Puszták népe c. szépirodalmi szociográfiai jellegű művét. Nem volt bezárkózó jellegű, nemcsak a népi írók, hanem pl. Hamvas Béla, Szentkuthy Miklós írásait is közölte. A Nyugat és a Válasz szerzői részben azonosak voltak, de a Nyugatból kimaradó szociális problémák iránt érzékeny írások helyt kaptak a Válaszban. 1937-től a Márciusi Front orgánuma volt annak megszűntéig. 1938-ban a debreceni Tovább c. lap próbálta még ébren tartani a Márciusi Front programját, de már a harmadik szám megjelenése előtt betiltották.

1946-ban Illyés Gyula és Sárközi Márta szerkesztésében, illetve anyagi támogatásával újraindult a Válasz (1946. október–1949. június), amely nem zárt munkatársi gárdával dolgozott, az egyetemes magyar irodalomból válogattak, a költői rovatban Jékely Zoltán, Sinka István, Szabó Lőrinc, Vas István, Weöres Sándor versei szerepeltek. A prózai rovatban Kodolányi János, Németh László, Szabó Pál, Veres Péter írásait jelentették meg. Tanulmányokat, recenziókat írt a folyóiratba Bibó István, Gyapay Gábor, Kosáry Domokos, Orosz László, Cs. Szabó László, Szentkuthy Miklós, Újvári Béla. A dogmatikus politikai vezetés miatt szűnt meg, betiltottak minden polgári lapot 1949-ben, a „fordulat” évében.

A lap 1945 előtti és utáni történetét Széchenyi Ágnes két könyvben dolgozta fel (1997, 2009).

RepertóriumSzerkesztés

A Válasz repertóriuma (1934-1938; 1946-1949). Összeállította Bényei József. Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, 1973. 174 p.

ForrásokSzerkesztés

  • Új magyar irodalmi lexikon III. (P–Zs). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. 2192–2193. o. ISBN 963-05-6807-1  
  • Program és hivatás: magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye. Budapest. Gondolat Kiadó, 1978. Válasz lásd 598-609. p.
  • laptörténet, irodalomjegyzék: http://inaplo.hu/gy/cim/Valasz-folyoirat/valasz.html