Vállalatirányítási információs rendszerek

A vállalatirányítási (corporate governance) információs rendszer – a szakirodalomban egyre inkább ERP-ként emlegetett információs rendszer – a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalat–környezet tranzakcióira vonatkozó információk koordinált és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek, valamint a funkciók ellátását lehetővé tevő hardver- és szoftvereszközök összessége.

Szigorúan véve az ERP elnevezés egy szűkebb kategóriára vonatkozik: a vállalati erőforrás-tervező (enterprise resource planning) rövidítése. A gyakorlatban azonban az egész rendszer elnevezésére is meghonosodott az ERP rövidítés.

Az információs rendszer fő összetevői:

 1. az ember mint döntéselőkészítő és döntéshozó;
 2. a külső és belső információ;
 3. a külső és belső hardver és szoftver elemek, szervezeti megoldások (azaz az orgver).

Ezen rendszerek intelligenciája folyamatosan fejlődik, de természetesen a vállalatok rendelkeznek olyan „személyiségjegyekkel” munkafolyamataikban, amely nélkülözhetetlenné tehetik, hogy a vállalatok kifejezetten egyedi vállalatirányítási rendszert fejlesztessenek saját igényeik szerint.

Az állandóan növekvő igényeknek megfelelően a vállalat irányítási rendszerek is eltolódnak az információ szolgáltatástól a különböző tervező motorok beépítésével tervező és intelligens a különböző folyamatokat automatizáló szoftverek felé. Ide értve már például a belső szeparált raktár mozgások, a termelési munkafolyamatok, műszakbeosztás tervezések stb., valamint az ehhez kapcsolódó dokumentációk elkészítését. Erre jó tanulmányi példa egy magyar szoftverfejlesztő cég fejlődése a kereskedelmi, számviteli rendszertől egy összetett belső tervező motorokat tartalmazó részletes több irányú gyártástámogatást is magában foglaló szoftver családja.

Érintett vállalati területek szerkesztés

A vállalatirányítási információs rendszerekbe mindazon folyamatok integrálhatóak, melyek egy vállalat üzletmenetében előfordulhatnak, ide értve a vállalkozás irányításának, a termékek előállításának, illetve azok értékesítésének feladatait is. Napjainkra az ERP rendszerek részei a következő vállalati területek munkafolyamatai:

 • beszerzés és külső belső logisztika
 • számlázás és pénzügy
 • szállítás
 • vállalatirányítás, menedzsment riportok
 • külső belső megrendelés kezelés
 • gyártás és termelés
 • HR

ERP rendszerek komponensei szerkesztés

Az ERP rendszerek, mint a legtöbb összetett irányítási rendszer, komponensekből, modulokból állnak. Az egyes modulok száma ERP rendszerenként eltérhet, de a típusaik három alaposztályba tartoznak.

Operatív folyamatok moduljai szerkesztés

Ide tartoznak a rendszer azon összetevői, melyek online módon követik és kezelik a tranzakciókat, tervezik és kiszámítják az erőforrás szükségleteket.

Az operatív munkához elengedhetetlen a vállalat megfelelő likviditása, a készpénzmennyiség megfelelő szinten tartása, ezt is az operatív folyamatok moduljai kezelik.

Elektronikus üzletvitel moduljai szerkesztés

Ezek a modulok online felügyelik a vállalat és a vevők közötti kapcsolattartást, kielégítik a vevők megrendeléseit, illetve a más cégek irányába történő kapcsolattartást és megrendeléseket is kezelik.

Az elektronikus üzletvitel moduljai a felelősek azért is, hogy a különféle hatóságok által előírt adatszolgáltatási- és más kötelezettségek időben teljesítésre kerüljenek.

Vállalkozásirányítást támogató modulok szerkesztés

A cég életének, munkájának irányítását támogató ERP modulok tartoznak ebbe a típusba, melyek felelősek a vállalkozás munkájának hatékonyabbá tételéért, a vevőközpontúság minél nagyobb fokú eléréséért.

A SEM (Strategic Enterprise Management, Stratégiai Vállalatirányítási Funkciók) modulok közvetlenül a vállalat felsővezetőinek munkáját támogatják.

Erőforrások kezelései szerkesztés

Mivel az ERP rendszerek egyik fő előnye a vállalat életének hatékonyabbá tétele, az erőforrások megfelelő elosztása és felhasználása, így az ezekért felelős modulok kiemelt szerepet kapnak a szoftvercsomagban.

A modern ERP rendszerek részei a vevőkkel, beszerzéssel, árukészlettel, pénzügyekkel és a dolgozókkal foglalkozó modulok. A különböző elemeket maga az ERP rendszer fogja össze, teremti meg közöttük a kapcsolatot és az együttműködést.

Vevők szerkesztés

 • a rendszer tárolja a megrendeléseket, az erőforrások meglétének vizsgálatát és a teljesítéseket, lépésenként
 • a vevők törzsadatai, korábbi rendelései és azok teljesítése, a számlák kiegyenlítése szintén tárolva van, így az ajánlattétel könnyebb, a teljesítés jobban tervezhető
 • a szűrők és rendezési opciók segítségével az adatokból jelentések, kimutatások generálhatóak
 • a rendszeres vevőkkel történő folyamatok automatizálhatóak

Beszerzés szerkesztés

 • a rendszer tárolja a beszerzésre vonatkozó javaslatokat, azok elbírálását és kielégítését
 • a szállítók adatai tárolásra kerülnek, a hozzájuk kapcsolódó szállítási és más előzményekkel
 • a beszerzési modulok kezelni tudják a külföldről kielégített megrendeléseket és azok költségeit
 • a beszerzéshez köthető szerződések iktathatóak, azokból a pénzügyekért felelős modulokkal számla is készíthető
 • ezek a modulok is képesek a szűrésre és a jelentéskészítésre

Árukészlet szerkesztés

 • az árukészletért felelős modulok kezelik a beérkezett áruk bevételezését, a rendelések és a szállítólevelek egyeztetését, az áruk minőségének ellenőrzését és a raktárkészlet mennyiségét,
 • a bevételezett áruk paraméterezése is megtörténhet, pl. súly, méretek, beszerzési ár stb. alapján, de a tárolás speciális követelményeit, a tárolási csoportok kialakítását is be lehet állítani,
 • az árukészletért és raktározásért felelős modulok kezelik az áruk raktáron belüli, illetve több raktár közötti árumozgást.

Pénzügyek szerkesztés

 • a pénzügyek moduljai kezelik a vállalat pénzmozgását, nyilvántartásokat tartanak fenn és jelentéseket készítenek
 • a megrendelésekért felelős modulokkal együttműködve elkészítik a számlákat
 • képesek kezelni a devizák árfolyamának ingadozását, az ezekből eredő árfolyamveszteséget vagy -nyereséget
 • a rendszeres pénzügyi folyamatokhoz minta feladatok, könyvelési sablonok stb. kapcsolhatóak

Dolgozók szerkesztés

 • az emberi erőforrás, vagy humán erőforrás modulok kezelik a vállalat dolgozóit, a bérezést, a ledolgozott munkaidő nyomon követését, a táppénz, szabadság stb. nyilvántartását

További információk szerkesztés