Váradi kapitányok listája

Wikimédia-listaszócikk

A váradi (fő)kapitányok (latinul supremus capitaneus Varadiensis, németül Obert in Wardein) különleges szerepet játszottak az önálló Erdélyi Fejedelemség idején. A fejedelemséget a végeken védő váradi vár főkapitánya Bihar vármegye főispánja is volt, aki a legfőbb közjogi és katonai méltóságok egyikeként rögtön a fejedelem után következett, és a legnagyobb létszámú várőrség tartozott alá.[1][2] Az Approbatae Constitutiones szerint a fejedelmen kívül egyedül a váradi kapitánynak volt joga elfogatni és halállal büntetni azokat, akik a fejedelem vagy a váradi kapitány tudta nélkül „a török közé menni, küldözni, írogatni, gyűléseket magok között hirdetni” merészeltek.[3] A váradi vár kapitányának a katonai feladatokon túlmenően diplomáciai feladatai is voltak az Oszmán Birodalommal és a Magyar Királysággal kapcsolatban.[4]

A váradi főkapitány a király, majd a fejedelem kipróbált híve kellett legyen,[2] és az Erdélyi Fejedelemség idején gyakran a fejedelem családjából származott. A beiktatásakor felolvasták Gyulai Pál alkancellár Sibrik Györgyhöz 1585-ben írt levelét, amelyben tanácsokat ad a tisztség jövőbeli betöltőjének.[5]

A váradi (fő)kapitányok listája (akik egyben Bihar vármegye főispánjai is voltak)

Hivatkozások

szerkesztés
  1. Balogh Jolán: Vég-Várad vára. Kolozsvár: Minerva. 1947.  
  2. a b Oborny Teréz: Erdély fejedelmei. dokumen.tips. Pannonica (2002)
  3. Approbatae constitutiones regni Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum. Nagyvárad: Szenci Kertész Ábrahám. 1653.  
  4. Horn Ildikó: A hatalom pillérei: A politikai elit az Erdélyi Fejedelemség megszilárdulásának korszakában (1556–1588). Budapest: (kiadó nélkül). 2012. akadémiai doktori értekezés  
  5. Szabó György: Abafáji Gyulay Pál. Budapest: Akadémiai. 1974. 67. o. ISBN 963 05 0114 7  

További információk

szerkesztés