Vajda Emil

zeneszerző, irodalomtörténész, bölcseleti doktor, középiskolai tanár, 1858-1916

Sósmezői Vajda Emil (Kolozsvár, 1858. június 18.Győr, 1916. október 8.) magyar zeneszerző, irodalomtörténész, filozófiadoktor, középiskolai tanár.

Vajda Emil
Született1858. június 18.
Kolozsvár
Elhunyt1916. október 8. (58 évesen)
Győr
Foglalkozásazeneszerző,
irodalomtörténész,
bölcseleti doktor,
középiskolai tanár
SablonWikidataSegítség

Vajda Mihály erdélyi főkormányszéki iktató és kisjenői Jeney Jozefának fia. Kolozsvárt született, ahol a főgimnáziumot 1878-ban végezte. Ugyanott az egyetemen a modern nyelvészetet hallgatta, s 1877-től 1880-ig rendes tagja volt a tanárképzőnek. 1880-ban szerzett tanári oklevelet magyar és német nyelvből és irodalomból s bölcseletből, 1881. június 14-én pedig bölcseletdoktorrá avatták. Közben felvették a kolozsvári zenekonzervatóriumba és ennek öt évi tanfolyamát elvégezve, meghívást kapott a kolozsvári színház zenekarához, ahol 1877-től 1879-ig mint szólóhegedűs működött és hangversenyeken is részt vett. A sportokban is kitűnt. Az egyetem végeztével mint katolikus ifjú, az unitárius főgimnáziumban csak mint póttanár nyerhetett alkalmazást. 1882. szeptember 17-én a székelyudvarhelyi állami főreáliskolához nevezték ki helyettes tanárnak, ahol 1884. július 24-én rendes tanár lett; az ének- és zenekart szervezte és tíz évig (1887-től 1897-ig) vezette; a tornát 1882-től 1897-ig tanította. 1888. szeptember 14-én tornatanári oklevelet is szerzett Budapesten és részt vett az 1893-as játéktanfolyamon, valamint több tornaversenyen, 1887-től 1897-ig a székely dalegyletnek is szervezője és vezetője volt; (részt vett az 1902-es budapesti, s 1904-es fiumei dalárünnepélyeken s dalárdáival mindkét helyen a harmadik díjat és Budapesten a Nemzeti Zenede arany babérkoszorúját nyerte el). Az Eötvös József báró által alapított népnevelési egyletnek 1886-tól 1896-ig titkára volt. Solymossy Endre tanárral szervezte az „iparos önképző s betegsegélyző egylet”-et. 1897. augusztus 6-án áthelyezték a győri állami főreáliskolához. Itt is folytatta tanári foglalkozása mellett a sport és zene fejlesztése érdekében munkásságát. 1898-ban többek segítségével megalakította a győri tornaegyletet, melynek egy ideig alelnöke, elnöke és művezetője volt; a zeneegylet 1898-ban karnaggyá választotta. 1897-től a gyorsírást tanította a kereskedelmi leányiskolában és azon év szeptemberétől a felső kereskedelmi akadémián tornát tanított. 1899. szeptember 15-én a főreáliskolában megalakította a Révai-önképzőkört, melynek elnöke volt. A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság tagja, az országos zenei tanács és az országos tornaszövetség igazgató tagja. Utazott Olasz-, Német-, Franciaországban és Svájcban. Angyal Armanddal alapította meg és szerkesztője is volt a Magyar Lant című zenei folyóiratnak.

Százat meghaladó esztétikai, irodalmi és történelmi cikket írt a napilapokba és folyóiratokba; munkatársa volt a Székely Nemzetnek, a Magyar Polgárnak, Ellenzéknek, Székelyföldnek és a kolozsvári 1848-49. Tört. Lapoknak, a győri hírlapnak és a Zenelapnak. Cikkeinek teljes jegyzéke van az «Emléklapok» című munkában.

 • Daniel Album. Székely-Udvarhely, 1892
 • Kossuth Lajos. Élet- és jellemrajz. 48 képpel. Budapest, 1892 (Online)
 • A komáromi hős. Budapest, 1893, képpel
 • A székelyudvarhelyi m. kir. állami főreáliskola története 1871-1893-ig Székelyuvarhely, 1893, két képpel
 • Dr. Jókai Mór. Tanulmány. Kolozsvár, 1894, képpel
 • A vargyasi Daniel-család közpályán és a magánéletben. Budapest, 1894
 • EMKE Album. Sz.-Udvarhely, 1895, képpel
 • Az udvarhelymegyei állami népnevelési egylet 25 éves története. Székelyudvarhely, 1895
 • az 1848/9. szabadságharcz vértanúi. Győr, 1902, két képpel
 • Középiskolai tanári Névkönyv. Győr, 1900 (Wlassics Gyula jellemrajzával és arck.)
 • Kossuth Lajos élete szóban, írásban s tettben. Győr, 1902, négy képpel
 • A hegedű (Története, fejlődése. A tanítás módszere stb.) 100 képpel és zenei ábrákkal. Győr, 1902

További információk

szerkesztés
 • Győri Életrajzi Lexikon. Szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. Győr, Győr Városi Könyvtár, 1999.
 • Győri életrajzi lexikon. 2., átdolg. kiadás. Szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, 2003.
 • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904.
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.