Valentiny Antal

(1883–1948) nyelvész

Valentiny Antal (Šamac, Bosznia-Hercegovina, 1883. április 1.Kolozsvár, 1948. június 26.) magyar nyelvész, bibliográfus, könyvtártudományi szakíró.

Valentiny Antal
Született1883. április 1.
Šamac, Osztrák–Magyar Monarchia
Elhunyt1948. június 26. (65 évesen)
Kolozsvár
Állampolgársága
Foglalkozásanyelvész,
bibliográfus,
szakíró
SírhelyeHázsongárdi temető
SablonWikidataSegítség

Életútja szerkesztés

Középiskoláit Kalocsán és Szegeden végezte, majd a kolozsvári egyetem bölcsészkarán tanult 1901–1905 között, s itt göröglatin és történelem szakos diplomát (1909), később doktorátust szerzett (1941). 1903-tól a kolozsvári Egyetemi Könyvtár munkatársa: díjnok, könyvtári segédtiszt (1908), könyvtártiszt (1910). Az első világháborúban orosz hadifogságba esett; hazatérése után a román hatóságok is megtartották állásában; fő­könyvtárosként az intézet harmadik, majd második tisztségviselője volt. A bécsi döntést követően a visszatérő magyar egyetem keretében 1940. október 19-én a könyvtár igazgatójává nevezték ki. Rá hárult a 22 éves román fennhatóság idején megjelent magyarországi kiadványok pótlása a Közgyűjtemények Országos Felügyelősége segítségével. 1942-ben nyugdíjazták. Az egyetem utolsó, 1944–45-ös tanévében, majd az 1945-ben megalakuló Bolyai Tudományegyetemen a klasszika-filológia helyettes tanára volt.

Munkássága szerkesztés

Munkásságának egyik területe a szótár- és nyelvtanírás. Az 1920-as években, a román nyelv kötelező elsajátításának első időszakában Victor Cheresteşiuval román–magyar és magyar–román szótárak sorozatát szerkesztette, a kisméretű iskolai szótártól a háromkötetes kéziszótárig. A szótárak használatát kiegészítő kötetük (Tüzetes román alaktan. Kimerítő nyelvtani példatár. Kolozsvár, 1924) kézikönyvnek számított.

Másik munkaterülete a bibliográfiák, repertóriumok összeállítása volt. Elhunyt kollégájától, Ferenczi Miklóstól átvette az erdélyi/romániai magyar irodalom bibliográfiája évenkénti összeállításának feladatát, s az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatban jelentette meg a könyvészeti kimutatásokat. Ő állította össze és adta ki az Erdélyi Tudományos Füzetekben az 1933–39-es évek romániai magyar irodalmának éves bibliográfiáit (Kolozsvár, 1934–39), valamint Emil Racoviţă professzor útmutatásai szerint a Kolozsváron található tudományos és orvosi folyóiratok katalógusát (Catalogul revistelor ştiinţifice şi medicale din Cluj. Kolozsvár, 1926). Az Erdélyi Múzeum-Egyesület három­negyedszázados tudományos működése 1859–1934 c. ünnepi kiadvány részére elkészítette Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványainak könyvészeti leírását 1859-től 1934-ig terjedően. Ugyancsak ő állította össze Entz Gézával Az Erdélyi Múzeum név- és szakmutatóját (Kolozsvár, 1942). Ő volt az összegyűjtője a Századok pótfüzeteként megjelent Magyar történeti bibliográfia az 1938. évről (Budapest, 1939) román nyelvű anyagának, és ő állította össze az EME kiadásában megjelent kötet, A torockószentgyörgyi Thorotzkay család levéltára (Kolozsvár, 1944) regesztáit. W. Kovács András az ő levéltári munkáját is felhasználva jelentette meg A Wass család cegei levéltára c. kiadványt (Kolozsvár, 2006).

Fontosabb művei szerkesztés

  • Román–magyar és magyar–román szótár (Ferenczi Miklós és Cheresteşiuné H. Margit közreműködésével, Victor Cheres­teşiu szerkesztésében, Kolozsvár, 1925, 1927, 1928);
  • Román–magyar szótár V. Cheresteşiu – Déri Gy. – M. Geor­gescu-Tistu román nyelvkönyveihez (szerk., Kolozsvár, é. n.);
  • Pótkötet a román–magyar és magyar–román szótárhoz (munkatársként többekkel, V. Che­resteşiu szerkesztésében, Bukarest, 1937);
  • Egyetemi Könyvtár. Beszámoló a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 1940–41. tanévi működéséről (Kolozsvár, 1942).

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

  • Szta (Szabó T. Attila): Valentiny Antal. Erdélyi Múzeum, 1943.