Varjas Béla

magyar irodalomtörténész, könyvtáros

Varjas Béla (Esztergom, 1911. január 11.Budapest, 1985. április 5.) irodalomtörténész, könyvtáros, az Országos Széchényi Könyvtár vezetője 1948 és 1957 között.

Varjas Béla
Született1911. január 11.
Esztergom
Elhunyt1985. április 5. (74 évesen)
Budapest
Állampolgárságamagyar[1]
Nemzetiségemagyar
Foglalkozásairodalomtörténész,
könyvtáros
IskoláiMagyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem (–1934)
Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója
Hivatali idő
1948 1957
ElődTolnai Gábor
UtódJóború Magda
A Wikimédia Commons tartalmaz Varjas Béla témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség

Életútja szerkesztés

Az esztergomi bencés gimnáziumban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–német szakán végezte. Eötvös-kollégistaként Gombocz Zoltán és Horváth János tanítványa volt. 1934-ben szerzett diplomát.

1934-ben a Révai Kiadó helyettes lektoraként, az 1934–1935-ös tanévben a Kölcsey Ferenc Gimnázium kisegítő tanáraként dolgozott. 1935 és 1941 között az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosa volt. 1940-től Horváth János felkérésére proszemináriumot tartott a budapesti egyetemen. 1941-től 1945-ig a Vallás- és Közoktatási Minisztériumban a bölcsészettudományi kar előadójaként működött. 1945–1946-ban, majd 1955 és 1957 között a Magyar Könyvszemle szerkesztője volt. 1946-ban habilitált, ettől az évtől magántanárként 16. századi magyar irodalmat oktatott Budapesten. (1949 és 1953 között az újonnan létrehozott könyvtártudományi tanszéken is tanított.) 1945-ben a Széchényi Könyvtár tudományos főmunkatársává, 1948-ban főigazgató-helyettesévé, 1949-ben főigazgatójává nevezték ki. 1957-ig szolgált ezen a poszton. Távozása után 1981-es nyugdíjba vonulásáig az Irodalomtörténeti Intézetben tevékenykedett. Megalakulásától, 1969-től részt vett a reneszánsz és a barokk irodalmát kutató csoport munkájában. 1970-ben a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottságának alapító tagja volt.

Munkássága szerkesztés

A magyar könyvkiadás kezdeteit és a 16. századi magyar irodalom történetét, elsődlegesen Balassi Bálint munkásságát kutatta. Nevéhez fűződik a legrégibb fennmaradt Balassi-kiadás felfedezése, a Balassa-kódex, a 17. századi szombatos énekek és Lencsés György orvosi könyvének, Ars Medica megjelentetése. 1959-től szervezte és irányította a régi magyar nyomtatványok hasonmás kiadását a Bibliotheca Hungarica Antiqua című sorozatban. Foglalkozott Sylvester János, Heltai Gáspár és Komlós András kiadványaival és a krakkói magyar nyomtatványokkal. Közreműködött A magyar irodalom története című hatkötetes kézikönyv-sorozat első két kötetének szerkesztésében és az első megírásában, valamint a Régi Magyar Költők Tára 16. századi folyamának újraindításában. A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei című összegzésében a 16. századi magyar irodalom és társadalom összefüggéseit vizsgálta. Felesége, V. Nyilassy Vilma és Kiss József társaságában közzétette Petőfi Sándor összes műveinek kritikai kiadását.

A második világháború után részt vett a magyar könyvtárügy újjászervezésében. 1947-ben tervezetet tett közzé a könyvtártan egyetemi oktatásáról. 1949-ben az ő vezetésével indult meg a könyvtárosképzés a budapesti egyetemen. Igazgatói időszaka alatt vette át a Széchényi Könyvtár a megszűnt Országos Könyvtári Központ feladatait, valamint a gyöngyösi, keszthelyi és zirci műemlékkönyvtárak felügyeletét. Jelentős szerepet játszott a Magyar Könyvszemle 1955-ös újraindulásában. Ugyanebben az évben tanulmányt publikált a könyvtártudomány elvi alapjáról és rendszeréről.

Elismerései szerkesztés

1955-ben Munka Érdemrenddel, 1981-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki.

Főbb művei szerkesztés

Monográfiák, tanulmányok szerkesztés

 • Varjas R. Béla: Erdély és irodalmunk nemzeti egysége; s.n., Bp., 1934
 • Balassa Bálint Istenes énekeinek első kiadása; MNM Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1940; (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai, 11.)
 • Egy XVI. századi magyar nyelvű orvosi kompendium; Egyetemi Nyomda, Bp., 1940
 • Könyvtörténet 1-2. 1950/51. tanév 1-2. félév; Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, Bp., 1951 (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarának jegyzeteinek)
 • A könyvtártudomány elvi alapja és rendszere; Akadémiai, Bp., 1955 (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai, 32.)
 • Paleográfiai útmutató a XV-XVII. századi magyar nyelvű kéziratok olvasásához. Segédlet a könyvtárosképzéshez; OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Bp., 1982
 • A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei; Akadémiai, Bp., 1982
 • Irodalom és ideológia a 16-17. században; szerk. Varjas Béla; Akadémiai, Bp., 1987 (Memoria saeculorum Hungariae, 5.)

Szövegközlések, szerkesztett kötetek szerkesztés

 • Gyarmati Balassa Bálint istenes éneki, melyek az 1632-1635 között kinyomatott bécsi első editióbul most hasonmásban újonnan kibocsáttattak Varjas Béla által; Rózsavölgyi, Bp., 1941
 • Enyedi György: Gismunda és Gisquardus széphistóriája; bev. és közzéteszi Varjas Béla; Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1942
 • Heltai Gáspár: Chronica az magyaroknac dolgairol / Magyar krónika; bev. Varjas Béla; Ardói, Bp., 1943 (Magyar századok, 2.)
 • Lencsés György: Ars medica... XVI. századi magyar orvosi könyv; bev. és közzéteszi Varjas Béla; Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1943 (Monumenta Transsilvanica)
 • Balassa-kódex; bev., jegyz. Varjas Béla; MTA, Bp., 1944
 • Cronica. Tinodi Sebestien szoerzese. Elsoe reszebe Ianos Kiral halalatul fogua ez esztendeig... Mas reszebe kueloemb idoekbe es orszagokba loet dolgoc Istoriac vannac; sajtó alá rend. Varjas Béla, kísérőtanulmány Bóta László; Akadémiai, Bp., 1959 (Bibliotheca Hungarica antiqua, 2.)
 • Vy Testamentu Mag'ar n'elwen, mell'et az Goeroeg, és Diak nelwboel vyonnan fordytank; ford. Sylvester János; sajtó alá rend., kísérőtanulmány Varjas Béla; Akadémiai, Bp., 1960 (Bibliotheca Hungarica antiqua, 1.)
 • Ozorai Imre vitairata. Krakkóban nyomtatta Victor Jeromos 1535. De Christo, et eius ecclesia. Item de Antichristo eiusque ecclesia; sajtó alá rend. Varjas Béla, kísérőtanulmány Nemeskürty István; Akadémiai, Bp., 1961 (Bibliotheca Hungarica antiqua, 4.)
 • Heltai Gáspár: Cancionale, az az Historias Enekes Koenyv ... Magyari Királyokról, és egyeb szép loet dolgokról; sajtó alá rend., kísérőtanulmány Varjas Béla; Akadémiai, Bp., 1962 (Bibliotheca Hungarica antiqua, 5.)
 • Bornemisza Péter: Enekec harom rendbe. Kuloemb kueloemb felec; sajtó alá rend. Varjas Béla, kísérőtanulmány Kovács Sándor Iván; Akadémia, Bp., 1964 (Bibliotheca Hungarica antiqua, 6.)
 • Hoffgreff-énekeskönyv. Kolozsvár, 1554-1555. Nyomtatta Hoffgreff György; sajtó alá rend. Varjas Béla, kísérőtanulmány Tarnóc Márton; Akadémiai, Bp., 1966 (Bibliotheca Hungarica antiqua, 7.)
 • Szombatos énekek; sajtó alá rend. Varjas Béla; Akadémiai, Bp., 1970 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 5.)
 • Heltai Gáspár: Chronica az magyaroknac dolgairol; sajtó alá rend. Varjas Béla, kísérőtanulmány Kulcsár Péter; Akadémiai, Bp., 1973 (Bibliotheca Hungarica antiqua, 8.)
 • A keresztényi gyülekezetben való isteni diczeretek egyben szedögettek, és mostan nyomtattak vyonnan oregbitetek, es emendaltattak L. F. altal / Váradi énekeskönyv; sajtó alá rend. Varjas Béla, kísérőtanulmány Schulek Tibor; Akadémiai, Bp., 1975 (Bibliotheca Hungarica antiqua, 9.)
 • Balassi Bálint és a 16. század költői I-II.; szerk., vál., szöveggond., jegyz. Varjas Béla; Szépirodalmi, Bp., 1979 (Magyar remekírók)
 • Balassi Bálint összes versei és Szép magyar comoediája; szerk. és szöveggond. Varjas Béla; Szépirodalmi, Bp., 1981
 • Johannes Sambucus: Emblemata. Antverpiae 1564; szöveggond. Varjas Béla, kísérőtanulmány August Buck; Akadémiai, Bp., 1982 (Bibliotheca Hungarica antiqua, 11.)
 • Huszár Gál–Kálmáncsehi Márton: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek / Reggeli éneklések. 1560-1561; szöveggond. Varjas Béla, kísérőtanulmány Borsa Gedeon; Akadémiai, Bp., 1983
 • Valkai András, Görcsöni Ambrus, Majssai Benedek, Gergei Albert, Huszti Péter énekei, Eurialus és Lucretia históriája, Telamon históriája, Bogáti Fazakas Miklós folytatása Görcsöni Ambrus históriájához. 1567-1577; szerk. Varjas Béla; Akadémiai, Bp., 1990 (Régi magyar költők tára, 9.)

Jegyzetek szerkesztés

 1. Francia Nemzeti Könyvtár: BnF catalogue général (francia nyelven). Francia Nemzeti Könyvtár. (Hozzáférés: 2017. március 25.)

Források szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés