A vegyes szorzat három darab háromdimenziós vektor között értelmezett matematikai művelet, melynek eredménye skalár (szám).

Az a, b és c vektorok vegyes szorzatának jele abc. Értéke definíció szerint abc = (a × bc, ahol „×” a vektoriális szorzatot, „·” pedig a skaláris szorzatot jelöli. Ennek a számnak az abszolút értéke megegyezik a három vektor által kifeszített paralelepipedon térfogatával. Ha a három tényező ebben a sorrendben jobbrendszert alkot, akkor az előjel pozitív; ha balrendszert, akkor negatív.

Definíció szerkesztés

Legyenek  ,   és   háromdimenziós vektorok  -ben! Ekkor vegyes szorzatuk:

 .

Jelölése szerkesztés

Gyakran nem vezetnek be külön jelölést, hanem a definíciót használják:  . Más jelölések:  ,   és  .

Tulajdonságai szerkesztés

 • abc = bca = cab = –cba = –bac = –acb
 • a)bc = ab)c = abc) = λ(abc), bármely λ skalárra.
 • Ha az a, b, c vektorok lineárisan összefüggők, akkor a vegyes szorzat 0.
 • A vegyes szorzat megegyezik annak a 3×3-as négyzetes mátrixnak a determinánsával, melynek sor- vagy oszlopvektorai sorrendben az adott három vektorral egyeznek meg, azaz
 
 .
 • Mivel  , azért:
   .
   .
   .
 • A skaláris szorzat definíciója alapján:
   .
ahol   a   vektornak és az   és   vektor síkjára merőleges, azokkal jobbrendszert alkotó vektornak a szöge.

Geometriai jelentése szerkesztés

A paralelepipedon térfogata (V) az alapterület (A) és a magasság (h) szorzata. A vektorok által kifeszített tetraéder térfogata a paralelepipedon térfogatának hatoda.

 

Az a×b vektoriális szorzat nagysága éppen az a és b vektorok által kifeszített paralelogramma területe:

 .

A paralelepipedon magassága a c vektor vetülete az a×b vektoriális szorzat irányára. Ha α szöget zárnak be egymással, akkor a skaláris szorzat definíciója szerint

 

Ebből következik, hogy

 

Ha α = 90°, akkor ez a szorzat nulla. Ekkor a vektorok lineárisan összefüggnek, egy síkban fekszenek, más szóval komplanárisak.

Az előjeles térfogat negatív, ha α > 90°. Ekkor a vektoriális szorzat és a vetített magasság iránya ellentétes, mert a vektorok balsodrású rendszert képeznek.

Algebrai tulajdonságok levezetése szerkesztés

Kifejezése Levi-Civita-szimbólumokkal:

Először a skalárszorzatot ábrázoljuk összegként:

 

majd a vektoriális szorzatot:

 

A totálisan antiszimmetrikus   epszilontenzor egyenlő  -vel, illetve megegyezik  -vel. Így a vegyes szorzat:

 

A szummajelek felcserélésével és zárójelek ügyes beszúrásával:

 

A Levi-Civita-szimbólumokról áttérve a vektoriális szorzatra:

 

Ismételt vektoriális szorzás szerkesztés

Ha egy vektoriális szorzatot megszorzunk még egy vektorral, akkor hármas vektoriális szorzatot kapunk.[1] A Graßmann-azonosság, más néven Graßmann kifejtési tétele szerint:[2][3]

 

illetve

 

ahol a szorzópontok a skaláris szorzatot jelölik. A fizikában gyakran az

 

írásmódot használják, és gyakran BAC-CAB-formulának nevezik. Indexes írásmóddal:

 .

ahol   a Levi-Civita-szimbólum, és   a Kronecker-delta.

Ismételt vegyes szorzás szerkesztés

Két vektorhármas,   és   ismételt vegyes szorzata

 

mivel a transzponálás nem változtatja meg a determinánst, másrészt a determinánsok szorzástétele miatt mátrixok szorzásakor a szorzatmátrix determinánsa a determinánsok szorzata. Ha a két vektorhármas megegyezik:

 

és így a Gram-determináns pozitív definit. Ahogy az egyszeres vegyes szorzatnál, úgy ennél is ez a determináns kritérium a tényezők lineáris függetlenségére. A determináns megadja a paralelepipedon térfogatának négyzetét. Ha egy lineáris transzformáció egy paralelepipedont egy másikra képez, akkor a Gram-determináns megadja, hogy hányszorosára változott a térfogatuk. A Gram-determinánsos kifejezés előnye, hogy magasabb dimenziókra is általánosítható.[4]

Az integrálszámítás térfogateleme szerkesztés

A térfogati integrál   térfogateleme függ az alkalmazott koordináta-rendszertől. Descartes-féle koordinátákban:

 .

Egy másik koordináta-rendszerben, ahol a koordináták  , a helyi bázisvektorok vegyes szorzataként számítható. Az   és   bázisvektorok az adott pontban a koordinátavonalak érintővektorai, melyek a következő koordinátatranszformációból adódnak:

 

az   koordináták szerinti parciális deriváltjaként:

 .

Egy bázisvektor koordinátái alkotják a Jacobi-mátrix egyik oszlopát. Így e három vektor vegyes szorzatát a funkcionáldetermináns adja meg.

A transzformációs tétel alapján a térfogatelem:

 .

Példa: Gömbkoordináták szerkesztés

Áttérés a gömbkoordinátákra:

 

így a helyi bázisvektorok a megfelelő pontokban:

 

Tehát a funkcionáldetermináns:

 

amiből adódik a térfogatelem:  :

 

Jegyzetek szerkesztés

 1. Doppeltes Vektorprodukt (Vorlesungsskript Klassische und relativistische Mechanik, Othmar Marti, abgerufen am 2. Oktober 2020)
 2. Wolfram MathWorld: Vector Triple Product
 3. D. M. Heffernan, S. Pouryahya, Maynooth University: Vector Triple Products
 4. Wolfgang Werner. Vektoren und Tensoren als universelle Sprache in Physik und Technik. Tensoralgebra und Tensoranalysis. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 70. o. (2019) 

Források szerkesztés

 • Wolfgang Gawronski: Grundlagen der Linearen Algebra. Aula-Verlag, Wiesbaden 1996, ISBN 3-89104-566-2
 • K. Endl / W. Luh. Analysis. Akademische Verlagsgesellschaft (1972) 
 • K. Endl / W. Luh. Analysis. Akademische Verlagsgesellschaft (1973) 

Fordítás szerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Spatprodukt című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.