Verőce vármegye

Verőce vármegye (németül Komitat Virovititz, horvátul Virovitica / Virovitička županija, szlovákul Virovitická župa) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság déli, Horvát–Szlavónországhoz tartozó részében. Területe jelenleg Horvátország része. Északról Baranya vármegye és Somogy vármegye, keletről Bács-Bodrog vármegye, délkeletről Szerém vármegye, délről Pozsega vármegye, nyugatról pedig Belovár-Kőrös vármegye határolta. Központja Eszék volt.

Verőce vármegye
Verőce vármegye címere
Verőce vármegye címere

OrszágMagyar Királyság
Főbb településekEszék
Verőce
Nekcse
Népesség
Népességismeretlen
Nemzetiségek50,43% horvátok
17,12% szerbek
14,96% németek
13,82% magyarok
1,35% szlovákok
Valláskatolikusok reformátusok, Ortodox kereszténység
Földrajzi adatok
Terület4867 km²
Térkép
Verőce vármegye térképe
Verőce vármegye térképe
Verőce vármegye domborzati térképe
Verőce vármegye domborzati térképe

Földrajz szerkesztés

A vármegye területe nagyrészt síkság, csak délen nyúlnak be hegységek a vármegye területére. Legfontosabb folyója a Dráva.

Történelem szerkesztés

A vármegye területe, a honfoglalás során került magyar fennhatóság alá, majd az államalapítással betagozódott a magyar vármegyerendszerbe. 1526 és 1699 között az Oszmán Birodalom része volt, majd a Szlavón bánság részeként visszakerült a magyar korona fennhatósága alá, de gyakorlatilag Habsburg irányítás alá került. Az 1868-as horvát-magyar kiegyezés értelmében a magyar fél végleg lemondott a területre vonatkozó történelmi jogairól, ezzel az autonóm Horvát-Szlavónország része lett.

1918-tól a vármegye területét a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz csatolták. A II. világháború alatt a vármegye területe az usztasa Horvátországhoz tartozott, majd 1945-től újra Jugoszláviához ezen belül a horvát tagköztársasághoz. 1991-óta a független Horvátország része.

Lakosság szerkesztés

A vármegye összlakossága 1910-ben 272 430 személy volt, ebből:

Közigazgatás szerkesztés

A vármegye hat járásra volt felosztva:

  • Alsómiholjáci járás, székhelye Alsómiholjác (Donji Miholjac)
  • Diakóvári/Deáki járás, székhelye Diakóvár (Đakovo)
  • Eszéki járás, székhelye Eszék (Osijek) törvényhatósági jogú város
  • Nekcsei/Nasici járás, székhelye Nekcse (Našice)
  • Szalatnoki/Szlatinai járás, székhelye Szalatnok (Slatina)
  • Verőcei járás, székhelye Verőce (Virovitica)