Veres Sándor (tanár)

tanító

Középajtai Veres Sándor (Kóbor (Kőhalomszék), 1826. március 6.Hosszúfalu, 1906. június 10.) tanító, állami felső népiskolai igazgató.

Élete szerkesztés

Veres Sámuel református lelkész és Kendi Mária fia. Tanult a székelyudvarhelyi református főiskolában; 1848. szeptember 8-án beállott Kossuth-huszárnak, 1849. június 9-én Hunyadi huszár lett hadnagyi rangban és végig küzdötte a szabadságharcot. A világosi fegyverletétel után hazavergődött Erdélybe; az elfogatástól menekülve, Háromszékre, Torjára ment és itt nevelősködött 1852-ig; ezalatt franciául is megtanult. Ezen év második felétől 1855-ig Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen német nyelvű alkalmazást kapott. 1855-58-ig a székelyudvarhelyi református főiskolánál segédtanár és 1858-tól a zágoni elemi népiskolának tanítója volt. 1869-ben állami költségen kiküldetett a németországi népiskolák tanulmányozására. 1870. augusztus 1-jén báró Eötvös József miniszter gyakorlóiskolai tanítónak nevezte ki a székelykeresztúri állami tanítóképzőhöz. 1879-ben a hosszúfalusi állami felső népiskola igazgatói állására lépett elő. 1897-ben nyugalomba vonult.

Tanügyi cikkeket írt a Néptanítók Lapjába, a Család és Iskola, Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny, Iskola és Szülőház c. szaklapokba; levelezője volt a Székely Nemzetnek.

Munkái szerkesztés

  • Udvarhelymegye földrajza. Székely-Udvarhely, 1882. (A megye népnevelési egyesületének pályadíját nyerte.).
  • Brassómegye földrajza az elemi iskolák III. osztálya számára. Uo....

Források szerkesztés