Versmondás

A versmondás, az irodalmi alkotások (versek, időnként prózai művek) művészi, élőszóbeli (akusztikai) megjelenítése, előadása; olyan primer és szekunder alkotás (produktív, illetve reproduktív), művészeti tevékenység egyszerre, amelyet egyrészt a vers tartalma, szövege, másrészt az előadó (versmondó, szavaló) egyénisége, habitusa, világlátása, gondolkodásmódja és tehetsége – olvasata –, határoz meg. A versmondó a nyelvtani és szövegejtési szabályokhoz igazodva közvetíti, (reprodukálja) a költő gondolatát, a vers tartalmát, azt az érzést keltve, mintha a vers – a versben meglévő gondolat – a költői eszközök (képek, rím, ritmus stb.) segítségével, itt és most születne meg, amely egyben saját élménye és olvasata a versmondónak. A versmondás más elnevezéssel szavalás (latinul declamatio), versek, költemények művészi igényű előadását jelenti, amely sajátos, többcsatornás művészi kommunikáció. Megtalálható más nemzeti kultúrákban is, de Magyarországon különösen jelentős.

Latinovits Zoltán szaval

Története szerkesztés

Feltehetően a költészet volt az irodalom legkorábbi formája: az egyes kultúrákban ma is jelentős szerepük van a nemzedékről nemzedékre szájhagyomány útján öröklődő mítoszoknak, genealógiáknak, jogi vagy erkölcsi útmutatást adó szabálygyűjteményeknek, melyek a megjegyzésüket segítendő, verses formában álltak össze.

Bárhol és bármikor keletkezett színházi kultúra, ugyanott már minden emberemlékezetet meghaladó idők óta volt előadó-művészet. Aiszkhülosz, aki az i. e. V. század folyamán a tepsziszi kezdeményből tulajdonképpen kiformálta a dráma műfaját, maga mondotta magáról, hogy ő csupán morzsákat gyűjtött Homérosz dúsan terített asztaláról. (…) Ezeket akkor már évszázadok óta mondták a hivatásos hősénekmondók, a rhapszodoszok és utódaik.
Hegedüs Géza költő színházi szakíró, kritikus

A szavalás a 19. század első felében iskolai-retorikai gyakorlat, a szónoklat művészetének előiskolája volt. Önálló művészeti ágként a reformkorban alakult ki. Az első hivatásos versmondók a nemzeti színjátszás nagy alakjai voltak. A 19. század és 20. század fordulóját követő időszakban vált igazán jelentőssé.

Szavald a beszédet, kérlek, amint én ejtém előtted: lebegve a nyelven; mert ha oly teli szájjal mondod, mint sok szinész, akár a város dobosa kiáltná ki verseimet. Ne is fűrészeld nagyon a levegőt kezeddel, így; hanem jártasd egészen finomul: mert a szenvedély valódi zuhataga, szélvésze, s mondhatnám forgószele közepett is bizonyos mérsékletre kell törekedned és szert tenned, mi annak simaságot adjon. Ó, a lelkem facsarodik belé, ha egy tagbaszakadt, parókás fejű fickót hallok, hogyan tépi foszlánnyá, csupa rongyokká, a szenvedélyt, csakhogy a földszint állók füleit megrepessze, kiknek legnagyobb részét semmi egyéb nem érdekli, mint kimagyarázhatatlan némajáték és zaj. Én az ilyen fickót megcsapatnám, amiért a dühöncöt is túlozza és heródesebb Heródesnél. Kerüld azt, kérlek.
William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi, Arany János fordítása

Versmondó magyar költők szerkesztés

Híres magyar versmondó színészek szerkesztés

 
Gálffi László
 
Bánffy György

Amatőr versmondók szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. Pilinszky János szavalja "Utószó" című versét
 2. Nagy László szavalja "Ki viszi át a szerelmet" című versét
 3. Weöres Sándor szavalja "Merülö Szaturnusz (T. S. Elliot emlékének)" című versét
 4. Jónás Tamás szavalja "Nagy szerelmes vers" című versét
 5. Tóth Krisztina szavalja "Idegen test", "Notesz' és a 'Kutya' című versét
 6. Madaras József szaval, József Attila: Mama
 7. Timár József szaval, Vörösmarty Mihály: Szózat
 8. Mádi Szabó Gábor szaval, Füst Milán: A magyarokhoz
 9. Kaszás Attila szaval, József Attila: A Dunánál
 10. Huszti Péter szaval, Vajda János: Húsz év múlva
 11. Darvas Iván szaval, Kölcsey Ferenc: Himnusz
 12. Domján Edit szaval, József Attila: Tél
 13. Helyey László szaval, Radnóti Miklós: Virágének
 14. Szabó Gyula szaval, Vörösmarty Mihály: Szózat
 15. Bánffy György szaval, Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség
 16. Kállai Ferenc szaval, Ady Endre: Biztató a szerelemhez
 17. Gáti József szaval, Radnóti Miklós: Második Ecloga
 18. Gáti Oszkár szaval, Szabó Lőrinc: Semmiért egészen
 19. Illyés Kinga szaval, Dsida Jenő: Arany és kék szavakkal
 20. Hegedűs D. Géza szaval, Nagy László: Anyakép
 21. Berek Katalin szaval, Berek Katalin szaval, Nagy László: Rege
 22. Jancsó Adrienne szaval, Jékely Zoltán: Egy fiúcskához
 23. Bitskey Tibor szaval, József Attila: Március
 24. Latinovits Zoltán szaval, József Attila: Eszmélet
 25. Cserhalmi György szaval, Radnóti Miklós: Októberi erdő
 26. Mensáros László szaval, Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
 27. Sinkovits Imre: szaval, Arany János Walesi bárdok
 28. Turek Miklós szaval, Petőfi Sándor: Magyar vagyok
 29. Gálffi László szaval, Lászlóffy Aladár: Provincializmus
 30. Szeleczky Zita szaval, Remenyik Sándor: Mindhalálig
 31. Sztankay István szaval, Csokonay Vitéz Mihály: A reményhez
 32. Kézdy György szaval, Kassák Lajos: Meditáció
 33. Havas Judit szaval: Kemény István: Néhány jellegzetes hold
 34. Cseke Péter szaval, Reményik Sándor: Csendes csodák

Források szerkesztés

Irodalom szerkesztés

 • Hegedüs Géza: A költői mesterség - Bevezetés a magyar verstanba, Fapadoskönyv Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 9789632997421

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

További információk szerkesztés