A vessző a fák és fás szárú növények egy tenyészidőszakot már megélt, lombját vesztett, fásodott szára. A hajtásból alakul ki. A két tenyészidőszakot megélt fásodott szár neve: cser.

Háziipari fölhasználása Szerkesztés

A hajlékony vessző ősi ipari alapanyag. Kosárfonásra, kasok, tárolóedények fűzésére használták. Ugyanerre a célra más növény is alkalmas, de a létrehozott termék nem olyan tartós. Például a gyékényből font kosár hamarabb tönkremegy. A kosárfonás, szőnyegszövés vesszőből, gyékényből jelentős néprajzi hagyatékkal is rendelkezik a Kárpát-medencében.

Irodalom Szerkesztés

  • Herman O. (1899): A magyar ősfoglalkozások köréből. Természettudományi Közlöny, 1899. május 224-271.
  • Czakó E. (1933-1937): A magyarság néprajza. Egyetemi nyomda, Budapest. 1-4. kötet. (Átdolg. kiadás 1941-1943, sajtó alá rend. Viski Károly)
  • Hérics N. (1971): Kosárfonás Kisbéren. - 35 old., 27 fkp., 4 mell. Kisbér
  • Magyar néprajzi lexikon V. (Szé–Zs). Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai. 1982. 541–542. o. ISBN 963-05-2443-0  

Külső hivatkozások Szerkesztés