Veszprémi István

(1637/38–1713) református lelkész

Veszprémi B. István, Weszprémi (?, 1637 vagy 1638Gyulafehérvár, 1713. szeptember 22.) református lelkész, az Erdélyi református egyházkerület püspöke 1690-től haláláig.

Veszprémi István
Az Erdélyi református egyházkerület püspöke
Született1637 vagy 1638
nem ismert
Elhunyt1713. szeptember 22. (75–76 évesen)
Gyulafehérvár
Nemzetiségmagyar
Püspökségi ideje
1690 – 1713
Előző püspök
Következő püspök
Horti István
Kolozsvári István

Élete szerkesztés

Tanult Sárospatakon, hol 1658. október 12-én lépett a felsőbb osztályok elsőjébe s 1661 szeptemberétől fél évig seniori tisztet töltött be. Ekkor rektornak ment Szatmárra, ahonnan 1664-ben indult külföldre, s ez évi május 23-án Franekerben, szeptember 7-én Groningenben, 1665-ben Utrechtben, 1666. április 12-én Leidenben iratkozott be egyetemi hallgatónak. Még ebben az évben visszatérvén, ismét szatmári rektor lett, 1671-ben pedig a Kemény Jánosné udvari papja. 1675 után Székelyudvarhelyre vitték lelkésznek, az udvarhelyi egyházmegye pedig egyidejűleg esperesévé választotta. Miután 1691-ben püspökévé tette az erdélyi egyházkerület, e hivatalánál fogva egyúttal a gyulafehérvári elsőpapságot is vitte, haláláig.

Műve: De vera notitia fidei adversus coecam pontificiorum fidem. (Utrecht, 1666) – Respondens volt az „Analecta papistica” (1666) tárgyában tartott vitán.

Üdvözlő verset írt Kiskomáromi Jánoshoz (1660.), Csuzi Cseh Jakabhoz (1665) és Sárfői Mihályhoz (héberül, 1666).

Források szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

További információk szerkesztés

  • Sipos Gábor: Főgondnokok névsora 1691-1748. = Az erdélyi református főkonzisztórium kialakulása (1668-1713-1736). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület - Erdélyi Református Egyházkerület, 2000.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891-1914. Hornyánszky Viktor