Vida Sándor (jogász)

(1924-) magyar jogász, szakíró, egyetemi tanár
(Vida Sándor szócikkből átirányítva)

Vida Sándor (Budapest, 1924. június 6. –) magyar jogász, az állam- és jogtudományok doktora (MTA, 1983) , az egyik legjelentősebb magyar szakíró az iparjogvédelem, főleg a védjegyjog területén.

Vida Sándor
Született 1924. június 6. (98 éves)
Budapest
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása jogász,
szakíró,
egyetemi oktató
Iskolái Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem (–1946)
Kitüntetései Jedlik Ányos-díj (2002)

ÉletpályájaSzerkesztés

Budapesten az ELTE-n szerzett jogi diplomát. 1950-ben letette az egységes bírói és ügyvédi vizsgát. Ezután néhány évig ügyvédként dolgozott majd jogtanácsos. Az 1950-es évek végétől 20 évig a Kohó- és Gépipari Minisztérium Jogi osztályán dolgozott. 1962-ben jelent meg a „A védjegy és az ipari termékek értékesítése” című monográfiája, amely az első nagyobb terjedelmű mű volt a második világháború után szinte teljesen megszűnt magyar védjegyjogi irodalomban. 1969-ben kapta meg az állam- és jogtudományok kandidátusa, majd - "Védjegy és vállalat" című könyve alapján - 1983-ban az állam- és jogtudományok doktora címet. Az 1970-es évek végétől a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. jogtanácsosaként dolgozik. Az 1995. évi szabadalmi törvény előkészítésére létrehívott Kodifikációs Bizottság elnöke. Az 1997. évi védjegytörvény előkészítésében mint az Igazságügyi Minisztérium szakértője vesz részt. Egyetemeken és főiskolákon évtizedeken át rendszeresen tartott előadásokat bel- és külföldön (Strasbourgi Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem, Miskolci Egyetem stb.).

Társadalmi tevékenységeSzerkesztés

MűveiSzerkesztés

Monográfiák, felsőoktatási jegyzetekSzerkesztés

 1. A védjegy és az ipari termékek értékesítése. KJK Budapest, 1962.
 2. Les contrats de licence en droit socialiste. LITEC, Paris 1978.
 3. Külföldi szabadalmi és védjegyjog. (Szerkesztő és társszerző), BME Továbbképző Intézet, Budapest, 1978.
 4. Védjegyoltalom Franciaországban. BFMTTK, Budapest, 1981.
 5. Trademarks in Developing Countries. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.
 6. Védjegy és vállalat. KJK, Budapest, 1982.
 7. Védjegy a fejlődő országokban. BME Továbbképző Intézet, Budapest, 1985.
 8. A védjegy pszichológiai és jogi megközelítésben. Akadémia Kiadó, Budapest, 1985.
 9. Találmányok. Szabadalmak /Gazda Istvánnal és Kövesdi Dezsővel együtt/ KJK, Budapest /7. -utolsó- kiadás/ 1985.
 10. Das Warenzeichen in der Wirtschaft der sozialistischen Länder. Heymanns, Köln - Berlin – Bonn – München. 1987.
 11. La preuve par sondage en matiere des signes distinctifs. LITEC, Párizs, 1992.
 12. Ungarisches Patentrecht /Kowal - Wolkkal és Hegyivel együtt/ Heymanns, Köln - Berlin - Bonn - München, 2001.
 13. Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata. Novotni Alapítvány a „Magánjog fejlesztéséért”, Miskolc, 2006 I. köt.; II. köt. 2010.; III. köt. 2015
 14. A védjegytörvény magyarázata / Szerk.: Faludi Gábor - Lukácsi Péter / Függelék. Budapest, 2014.

Fontosabb cikkeiSzerkesztés

 1. Néhány gondolat védjegyjogunk reformjához. Magyar Jog, 1969.
 2. Védjegyjogunk újjászületéséről. JTK, 1971.
 3. Das Warenzeichenrecht in Ungarn. WGO Monatshefte für Osteuropäisches Recht. 1972
 4. Védjegylicencia a KGST országokban. Szabadalmi Közlöny, 78. évf. 1973. 8. sz. 615 - 619. old.
 5. The New Hungarian Trademark Act. The American Journal of Comparative Law. 1974.
 6. L’obligation de l’usage de la marque en droit socialiste. In: Mélanges Bastian. Párizs, 1974.
 7. Védjegy törvény-minta a fejlődő országok számára. Jogtudományi Közlöny, 1975.
 8. Védjegy a fejlődő országokban. Gazdaság és Jogtudomány IX. kötet (1975) Franciául: Revue de droit intellectuel, 1976.
 9. Effect of Economic Development on Trademark Law: the Japanese Example. AIPPI Proceedings (Hungary), 1976.
 10. Gondolatok a védjegyek használatával kapcsolatos kérdések nemzetközi szabályozásához. MIE Közleményei 15. szám (1977)
 11. A védjegylicencia gazdasági jelentősége. In: Védjegyjog, védjegygazdaság, védjegyművészet. Magyar Kereskedelmi Kamara, Budapest, 1979.
 12. A védjegy átruházása. MIE Közleményei, 19. szám (1979)
 13. Marque, notoriété, image. (B. Cathélat-tal együtt). Humanisme et entreprise, 1979.
 14. Utal-e a védjegy a vállalatra? Jogtudományi Közlöny, 1979.
 15. Kooperáció és védjegylicencia. Újítók Lapja, 1979.
 16. Szerződésszegés védjegylicencia esetén. Magyar Jog, 1979.
 17. Fogyasztói érdekvédelem és védjegyjog. Magyar Jog, 1980.
 18. A védjegy a jog és a pszichológia metszőpontjában. Jogtudományi Közlöny, 1980. 1. sz. 32-38. o.
 19. Une approche psychologique de la jurisprudence française en matière d’imitation de marque. Revue de la propriété industrielle et artistique, 1980.
 20. A közvélemény-kutatás az NSZK versenyjogi ítélkezésében. Újítók Lapja 1980. 11. sz.
 21. Védjegyoltalom a svájci jogban. I. és II. rész. Újítók Lapja, 1981
 22. Consumer Protection and Trademark Right. AIPPI Proceedings (Hungary), 1983.
 23. Nemleges megállapítási eljárás védjegyügyekben. Újítók Lapja, 1983. 3. sz.
 24. Obligation of Trademark Use in Hungary. AIPPI Proceedings (Hungary), 1984.
 25. Nemzetközi trendek hatása a magyar védjegyjogra. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő. 1990. 10. sz. 5. sz. Melléklet
 26. Jogszavatosság a nemzetközi adásvételnél: harmadik személy szabadalmába, védjegyébe ütköző áru szállítása. Külgazdaság. Jogi Melléklet. 1993. 3. szám. Franciául: Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique. 1994. 1. sz.
 27. A védjegybitorlás elkövetésének motivációja. Magyar Jog, 1994. 5. szám
 28. Conflicting interests in Trademark Cancellation Procedures in Hungary. IIC (International Intellectual Property), 1994. 5. szám
 29. Die Ermittlung der Verkehrsauffassung in Ungarn. GRUR Int, 1996. 4. szám
 30. Bírósági végrehajtás eszmei javakra. Magyar Jog, 1996. 7. szám. Németül: Jahrbuch des Internationalen Zivilprozessrechts. Köln, 1997.
 31. L’harmonsitation du droit des marques en République Tcheque et en Hongrie avec le droit européen. Mélanges Burst, Párizs, 1997.
 32. Psychological Element in Trademark Infringement – Court Practice in France. The Trademark Reporter, 1999 July - August.
 33. A magyar védjegy- és versenyjog az EU-jogharmonizáció tükrében. In: Bérczi Emlékkönyv. Szeged, 2000.
 34. Unbefugter Imagetransfer. Werbeforschung Praxis, 2001. 2. szám.
 35. Die Anpassung des ungarischen Marken und Wettbewerbsrecht an das Europarecht. WiRO (Wirtschaft und Recht in Osteuropa), 2001. 6. szám
 36. A védjegyügyekben hozott határozatok bírósági felülvizsgálata. In: A bírósági nemperes eljárások magyarázata. KJK, Budapest, 2002.
 37. Imitation of Pick Salami’s Package. AIPPI Proceedings /Hungary/ 2003.
 38. Viszontkereset, illetve annak korlátai közösségi védjegy bitorlása miatti eljárásban. Védjegyvilág, 2005. 1-2. szám
 39. Imitation of Distinctive Signs: Trademark Law and/or Competition Law? AIPPI Proceedings (Hungary) 2004.
 40. Védjegyek degenerálódása. In: Boytha György emlékkönyv. ELTE Budapest 2004.
 41. Der Einfluss der Rechtsprechung des EuGH auf das französische Markenrecht. GRUR Int. 2005. 1. szám
 42. EU Erweiterung und Markenrecht /Knaak-kal együtt/ GRUR Int. 2005. 11. szám
 43. Advertising and the Children. AIPPI Proceedings /Hungary/ 2006.
 44. Ideiglenes intézkedés védjegyügyekben. In: Gáspárdy emlékkönyv. HVG-Orac, Budapest 2007.
 45. The impact of the practice of the European Court of Justice and the Hungarian trademark law. Hungarian Trademark News. 2007.
 46. A védjegy "tényleges használata" az Európai Bíróság gyakorlatában. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2007. 2. szám
 47. A reklám és a gyermek az EK és néhány tagállam jogában. In: Tisztességtelen verseny - fogyasztóvédelem. MTA Jogtud. Int. Budapest, 2007.
 48. Die rechtlichen Grenzen der Werbung gegenüber Kindern im schwedischen Lauterskeit- und Medienrecht. WRP (Wettbewerb in Recht und Praxis) 2007. 2. szám
 49. Olimpiai jelképek védelme. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2008. 4. szám
 50. Interim Injunction for Trademark Infringement. AIPPI Proceedings /Hungary/ 2007–2008.
 51. A rosszhiszeműség kérdése az Európai Bíróság előtt. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2009. [1]
 52. Újracsomagolási variációk: Az importőr védjegyének társítása vagy a gyártó védjegyének letakarása. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2009. [2]
 53. Reklámmondat védjegykénti lajstromozása. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2010, 5. szám
 54. A Google ítélet franciaországi visszhangja. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2010, 6. szám
 55. The Impact of judgments of the European Court of Justice on the Hungarian Trademark Law. AIPPI Proceedings /Hungary/ 2010
 56. Protection of trademark families in Hungary. Hungarian Trademark News 2010
 57. Védjegytörlési kérelem érdekeltség hiányában. Az Európai Bíróság ítélete. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2011, 2. szám
 58. Védjegyes importáru forgalmazásának megelőzése - Az Európai Bíróság határozata. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2011, 3. szám
 59. Trademark Infringement by Domain Name Registrars. Acta Juridica Hungarica 2011, 4. szám
 60. Lauterkeitsrecht (Ungarn). In Lauterkeitsrecht in Europa. München, Sellier, 2011
 61. Védjegyek és védjegyügyek 1945 és 1969 között. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2011, 5. szám
 62. Védjegyhasználat non-profit tevékenységnél: Radetzky. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2011, 6. szám
 63. Lefoglalható-e a hamisított tranzitáru? Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2012, 3. szám
 64. A magyarországi védjegyoltalom története. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2012, 4. szám
 65. Indokolási kötelezettség a korábbi gyakorlattól való eltérés esetén? Az EU Bíróságának határozata. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2012, 6. szám
 66. "Precedensek" az EU Bíróság gyakorlatában. Jogtudományi Közlöny 2013, 2. szám
 67. Analogies in the Case Law of the EU Court of Justice. Acta Juridica Hungarica 2013, 2. szám
 68. Az EU Bíróságának előzetes döntése használati minta ügyben. Tattay Emlékkönyv. Budapest, 2014
 69. Mikor nincs jogkimerülés? Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2014. október
 70. Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtliche Bestimmungen im ungarischen Strafgesetzbuch von 2012. GRUR Int. 2014, 4. szám
 71. Recent Trademark Cases. Hungarian Trademark News 2014
 72. Védjegyoltalom emberi jogi eszközökkel. Jogtudományi Közlöny 2015. 10. szám. Németül: Festschrift Kessler, Hamburg 2015. Angolul: Acta Juridica Hungarica 2015, 4. szám
 73. A védjegy megkülönböztető képességének sérelme. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 10. (120.) évfolyam 1. szám , 2015. február
 74. A védjegy tényleges használatának követelménye. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2015, június
 75. Emberi jogok és védjegyek. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2015, augusztus
 76. Földrajzi árujelző és védjegy: CASTEL. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2015, december
 77. Térbeli védjegy érvénytelenítése - az INTA beavatkozása, 2015.
 78. A közösségi védjegy más tagállamban fennálló jóhírnevének hatása Magyarországon: IMPULSE. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2016, február
 79. Beck Salamon és a védjegyjog. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2016. április
 80. A Magyar Védjegy Egyesület 25 éve. Védjegyvilág. 25. évi jubileumi különszám [2016] 9 - 17. old.

Díjai, kitüntetéseiSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

 • Vida Sándor: Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata. Novotni Alapítvány a „Magánjog fejlesztéséért”, Miskolc, 2006. ISBN 963-9360-43-0
 • Who is Who Magyarországon, Zug (CH) 2008.
 • danubia.hu

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 •   Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap