Vita:A határon túli magyarok története

Aktív megbeszélések

Vajdasági magyarokSzerkesztés

A Szerbia kormányát irányító demokratikus koalíció megtagadja mind a területi, mind a gazdasági vagy etnikai autonómiát a Vajdaságtól.

Ezzel a mondattal számos probléma akad:

  • 2000 óta beszélhetünk ilyen-olyan "demokratikus" koalíciókról, de a szövegből nem egyértelmű a váltás.
  • Vajdaság formális területi autonómiája a '90-es években sem szűnt meg.
  • A gazdasági autonómiai is egyfajta területi autonómia.
  • A Vajdaság visszakapott bizonyos gazdasági jogköröket; az autonómia ténye vitathatatlan, a mértékét érezhetjük kevésnek.
  • Kétfajta etnikai autonómiáról beszélhetünk, de egyik sem köthető kimondottan a Vajdasághoz:
    • Etnikai alapú területi autonómia: ez az, amiről a szerb elit (beleértve még az ún. vajdasági autonomista pártokat is) határozottan ellenez. De a konceppció szerint is csak egy kisebb területre korlátozódna (a teljes Vajdaság lakosságának 2/3-a ugyanis szerb).
    • Személyi alapú autonómia: ezt már nem ellenzik annyira, és bizonyos fokon még működik is. A személyi elvű autonómia viszont nem köthető területhez.

Fcsaba vita 2008. október 16., 11:58 (CEST)

Magyar katonák a délszláv háborúbanSzerkesztés

A vajdasági magyarságról szóló szakaszban arról van szó, hogy a magyar fiatalokat és katonaköteleseket a hadseregbe sorozták és a frontra vezényelték őket. Ebből nem derül ki egyértelműen, hogy melyik hadsereg oldalán harcoltak – melyik államéhoz vagy személyéhez tartoztak? Köszi, --Strommops ð 2010. szeptember 6., 06:48 (CEST)

Úgy tudom, hogy a szerb hadseregbe. Valamilyen tv műsorban láttam erről egy kis bejátszást. Sajnos többet nem tudok mondani.   Szajci pošta 2010. szeptember 9., 06:18 (CEST)

Pontosan így volt, magyar nemzetiségűeket soroztak be a szerb hadseregbe, bár ez még nem lett volna baj, hiszen mind Jugoszláviában, mint a különböző utódállamaiban hadkötelezettség volt, és ez alól senki sem kivétel. A szerb hadsereg azután valóban kihajtotta őket a frontra, a Horvátországgal majd különösen a Boszniával vívott háborújában, és – kisebbségekkel együtt – valóban a legveszélyesebb harci feladatokat bízta rájuk. A cikkben 50 halott szerepel, ami komplett hülyeség, a magyar nemzetiségű halottak száma sokkal magasabb volt a háború idején. – Burumbátor Speakers’ Corner 2010. szeptember 9., 06:27 (CEST)

Lektor okaSzerkesztés

Lásd a két előző bekezdést. A "Vajdasági magyarok rész hemzseg a helytelen adattól, rossz megfogalmazásoktól, és gyakorlatilag minden mondathoz forrás kell! Nagyon át kell nézni! – Burumbátor Speakers’ Corner 2010. szeptember 9., 06:27 (CEST)

Visszatérés a(z) „A határon túli magyarok története” laphoz.