Vita:Absztrakció

ha van olyan cikk, ami foglalkozik vele, azt be lehetne linkelni Gubb

Előfeltételezés

1. Az absztrakció meghatározása

Az absztrakció magyarul elvonatkoztatás. Mitől? A valóság aktuális érzékelésétől, az érzékszervi benyomásoktól azért, hogy az elvonatkoztatással megszűntessük az aktuális észlelési élmény konkrét (jelenidejű) vonatkozásait és olyan nyelvi alakot hozzunk létre, amely máskor (többször) is felhasználható. Aktuálisan természetesen emlékezetünk és fantáziánk is lehet aktív, így azoktól is elvonatkoztatunk, magyarul sem időben, sem térben nem kívánunk valamit azonosítani. Mivel a legáltalánosabb nyelvi elem neve a dolog, ami egyben a világban fellelhető, létezők gyűjtőneve, változója, a dolog megismerése, elemzése eredményeképpen elvonatkoztatással jutunk el annak tulajdonságához, amely tulajdonság tehát az absztrakció eredménye. A folyamatot az igéből, amely viszonyt jelképez, kiindulva tudjuk illusztrálni: Pl. vonatkozik - vonatkozás, vonatkozó. Két formában jön létre eredmény: vonatkozó - tulajdonság, mint melléknév, vonatkozás, tulajdonság, mint elvont főnév. Megjegyzendő, hogy ebben az utóbbi alakban az elvont főnévnek lehet konkrét referenciája is. Az eljárás tetszés szerint ismételhető

2. Az absztrakció meghatározása

Az elvonatkoztatás mentális művelet. A művelet (operation) energia (munka) elfogyasztásával jár. A nyelv gazdaságosságra, tömörítésre törekvését kíséri,Lásd Zipf törvénye. Sok mentális művelet van, pl. általánosítás, konkretizálás, specifikálás, összehasonlítás, szubsztanciálás, megtestesítés, stb. amelyek létezéséről az eredményből győződhetünk meg. Hasonlóképpen az indukcióhoz és a dedukcióhoz.

Megbeszélés indítása a(z) Absztrakció lapról

Megbeszélés indítása
Visszatérés a(z) „Absztrakció” laphoz.