Vogel Sándor

Vogel Sándor (Apáca, 1940. április 16.) erdélyi magyar történész, szerkesztő.

Vogel Sándor
Született1940. április 16. (84 éves)
Apáca
Foglalkozásatörténész,
szerkesztő
SablonWikidataSegítség

Életútja szerkesztés

Középiskolai tanulmányait a brassói Magyar Vegyes Líceumban végezte (1957), majd a BBTE-n szerzett történelem szakos tanári oklevelet (1963). Előbb az ürmösi általános iskolában tanított, majd 1967-től brassói általános iskolákban, illetve az Unirea Líceumban és a hétfalusi líceumban volt tanár. 1989 júliusában áttelepült Magyarországra, ahol 1989–91 között az Akadémiai Kiadó szerkesztője, majd a Teleki László Intézet tudományos munkatársa volt. 2004-től nyugdíjas.

Munkássága szerkesztés

Kutatási területe Erdély kora újkori története, a magyar–román és magyar–szász kapcsolatok. Első szakcikkét a Tanügyi Újságban közölte (1971), majd A Hét, Korunk, Brassói Lapok, Művelődés, 1989 után a Romániai Magyar Szó, Magyar Kisebbség, Karpatenrundschau, Magyar Nemzet, Collega, História, Honismeret, Külpolitika, Külügyi Szemle, Limes, Pro Minoritate, Regio, Acta Humana, Korall, Európai Tükör munkatársa, de közölte tanulmányait a Stockholmban megjelenő Új Kéve, és Inwandrare Minoriteter Scandinavian Migration and Ethnic Minorities Review, a tokiói Daily Yomiury is.

Fontosabb tanulmányai:

 • A Barcaság múltjából (Korunk, 1974/10);
 • Bethlen Gábor Georg Kraus krónikájában (Brassói Lapok 1980);
 • Kisebbségjogi dokumentumok Romániában (Regio 1994);
 • Transylvania: Myth and Reality. Changing Awareness of Transylvanian Identity (in: Vampires Unstaked. National Images, Stereotypes and Myths in East Central Europe. Amsterdam–Oxford–New York 1995);
 • A kétoldalú kisebbségvédelmi jogeszközök rendszere (Külpolitika, 1996/1);
 • Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek (Collega, 1999/6–7);
 • Az euro-atlanti integráció és a román Közép-Európa-felfogás (Magyar Kisebbség, 1999/1);
 • Sicher­heitsdilemma und ethnische Konflikte aus ungarischer Sicht (in: Minder­heiten als Konfliktpotential in Ost­mittel- und Südosteuropa. München 1995);
 • The Old-New Problem of the Hungarian Minorities in Central Europe (in: Integration, Regionalism, Minorities: What is the Link? Budapest, 1997);
 • Svéd vonatkozások Georg Kraus Erdélyi krónikájában. 1608–1665. (Új Kéve, 1998/5, 1999/1, 2);
 • Die Frage Siebenbürgens und die Lage der Ungarischen Minderheit in Rumänien in den Jahren 1920–1940 (in: Nationalismus und National­bewegungen in Europa. 1914–1945. Berlin 1999);
 • Az erdélyi szász autonómia (Provincia, 2002/2);
 • Rendszerváltás Romániában (in: A proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba. 1989–1992. Szerk. Glatz ­Ferenc, Budapest, 2004);
 • „Siebenbürgen, süsse Heimat”. Az erdélyi szász identitás (in: Kik vagyunk és miért – írások az identitásról. Stockholm–Budapest, 2008).

Kötetei szerkesztés

 • Európai kisebbségvédelem – erdélyi nemzetiségpolitikák (Csíkszereda, 2001).
 • Fordításában és gondozásában készült el kiadásra még az 1980-as években Georg Kraus Erdélyi krónikája, amely azonban Romániában nem jelenhetett meg (Budapest, 1994; 2. átdolg. kiad. Csíkszereda, 2008).
 • Munkatársa (Erdélyről, az erdélyi településekről és Románia történetéről szóló szócikkek szerzője) a Magyar Nagylexikon I–XI. köteteinek (Budapest, 1999–2000).

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

 • R. Várkonyi Ágnes: Georg Kraus Erdélyi krónikája. Korunk, 1995/7.
 • Veress Dániel: Georg Kraus és krónikája. A Hét, 1996/1–2, 3.
 • Boross Erika: Az erdélyi reneszánsz határvidékén. Erdélyi Napló, 1996. november 13.
 • Bágyi Bencze Jakab: Georg Kraus Erdélyi krónikája. Magyar Fórum, 1996. január 25.
 • Jakó Klára: Georg Kraus Erdélyi krónikája. Erdélyi Múzeum, 1995/3–4. Ua. Mitteilungen aus dem Siebenbürgen-Institut 1995. október
 • Klaus Popa: Georg Kraus: Erdélyi krónika 1608–1665. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 19 (1996), Heft 1.
 • Gittai István: A krónikafordító. Kelet–Nyugat 1995/4.
 • Arday Lajos: Európai kisebbségvédelem – erdélyi nemzetiségpolitikák. Külügyi Szemle 2002. 2.
 • Szűcs Lóránt: A 17. század legalaposabban elkészített erdélyi krónikája. Csíki Hírlap, 2008. október 24–26.