Főmenü megnyitása

Wessetzky Vilmos (Budapest, 1909. február 2.Budapest, 1997. március 10.) történész, filológus, egyiptológus.

Wessetzky Vilmos
Született 1909. február 2.
Budapest
Elhunyt 1997. március 10. (88 évesen)
Budapest
Foglalkozása
 • történész
 • filológus
 • egyiptológus

ÉleteSzerkesztés

Budapesten végezte tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem történelem–földrajz szakán. Később doktorátust szerzett, és könyvtárakban, múzeumokban dolgozott. Jelentős egyiptológiai kutatásokat végzett, illetve feldolgozta a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének egyes részeit. Az 1930-as évektől mintegy 60 éven keresztül jelentek meg nyomtatásban különféle tanulmányai. Több tudományos társaságnak tagja volt, és jelentős kitüntetéseket kapott munkájáért.

Főbb műveiSzerkesztés

 • A szívskarabeus szerepe az ókori egyiptomiak halotti kultuszában, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Múzeumban levő szívskarabeusokra. Egy. doktori értek. (Bp., 1934)
 • Skarabeus. (Búvár, 1936)
 • A víz kérdése az ókori Egyiptom életében. (Földgömb, 1936)
 • Egyiptomi szív, egyiptomi gondolkodás. (Búvár, 1939)
 • Über die Totenklage bei den Kopten. (Oriens Antiquus, 1945)
 • Az ókori könyvtárak története. Jegyz. (Bp., 1946)
 • Altägyptisches in einem koptischen Zauberspruch. (Acta Orientalia, 1950)
 • A raktárrendszerek. A könyvek raktározása. (Bp., 1952)
 • Az egyiptomi „újév-amulettek” problémái. (Országos Szépművészeti Múzeum Közleményei, 1954)
 • Lustrum és az egyiptomi fényszimbolika. (Antik Tanulmányok, 1955)
 • Egyiptomi kiállítás. Kiállításvezető. 42 fotóval. Írta és a kiállítást rendezte Varga Edith-tel. (Bp., 1955; 12 táblával 2. átd. kiad. 1965; 3. átd. kiad. 1967; 4. kiad. Az ókori Egyiptom címmel. 1970)
 • Az óegyiptomi könyv és könyvtár. Kand. értek. (Bp., 1955)
 • Munkamódszerek kérdése az óegyiptomi könyvtártörténetben. (Magyar Könyvszemle, 1957)
 • Az egyiptomi versfordítások néhány kérdése. (Antik Tanulmányok, 1957)
 • Az óegyiptomi könyv. – Az óegyiptomi könyvtár. – Az egyiptomi gnosis kérdéséhez. – Egy elhanyagolt tudomány – koptológia – fejlődése. (Antik Tanulmányok, 1958)
 • Ein koptisches Handschriftenfragment der Merkurios-Legende. (Acta Antiqua, 1958)
 • A művészetek őskora. (Művészettörténet. 1. Bp., 1958)
 • Előázsia művészete az ókorban. (Művészettörténet. 4. Bp., 1958)
 • A felső-pannoniai Isis-kultusz problémái. (Archaeologiai Értesítő, 1960; németül: Acta Historiae Artium, 1959)
 • Az egyiptomi magángyűjtemények történetéhez. – Peteésze démotikus beadványa és családtörténete. (Antik Tanulmányok, 1960)
 • Peteésze démotikus beadványa, mint a késői kori Egyiptom történetének és társadalmi viszonyainak forrása. Doktori értek. (Bp., 1960)
 • Die ägyptischen Kulte zur Römerzeit in Ungarn. Monográfia. 9 táblával, 1 térképpel. (Leiden, 1961)
 • Zur Deutung der Rylands Papyri IX.5/5. (Acta Orientalia, 1961)
 • A Varázskönyv. Szetna története. Szetna és Sziuszire az alvilágban. Regény- és elbeszélés-töredékek. Óegyiptomiból ford. Az utószót Kákosy * László írta. Ill. Kass János. (Bp., 1962)
 • A soproni Liszt Ferenc Múzeum Isis–Bubastis oltára. (Soproni Szemle, 1962)
 • Észrevételek az óegyiptomi nílusi hajózásról. (Archaeologiai Értesítő, 1964)
 • Egyiptomi istenek Pannóniában. (Savaria, 1965)
 • Les reliefs de Charouna et l’expédition de Philippe Back. (Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 1967)
 • Egyiptomi kultuszemlékek jelenősége Veszprém megyében. (Veszprém megyei múzeumok közleményei, 1969)
 • Egyiptom. (Mitológiai ábécé. Bp., 1970; 2. kiad. 1973; 3. kiad. 1978; 4. kiad. 1985)
 • Egy madárábrázolásos savariai relief. (Savaria, 1972)
 • Egy elfelejtett magyar egyiptomi expedíció. (Valóság, 1975)
 • Egyiptomi művészet a Szépművészeti Múzeumban. Beragasztható képekkel. (Az én múzeumom. Bp., 1981)
 • Ausgewählte Schriften. 1937–1979. (Studia Aegyptica. VI. Bp., 1981)
 • Les symboles d’Egypte ancienne de la religion isiaque à l’époque romaine en Pannonie. (Acta classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 1986)
 • Egyiptomi kultúra – egyiptomi bölcselet Ptahhotep tanításában. (Valóság, 1988)
 • Megjegyzések az esztergomi bronz negatív minta Fortunájához. (Archaeologiai Értesítő, 1989)
 • Isis és Osiris Pannoniában. (Írisz. Bp., 1989)
 • Az írnok panasza. Peteésze beadványa. Óegyiptomiból ford., az utószót írta. (Az ókori irodalom kiskönyvtára. Bp., 1989).

ForrásSzerkesztés