Főmenü megnyitása

Tartalomjegyzék

I. Az ókor meghatározásaSzerkesztés

Errol vannak jo jegyzeteim, de sajnos Magyarorszagon - tehat november vegeig varnotok kell ra... --Dr. Steller e-mail 2005. október 19., 11:38 (CEST)

II. Az ókor területi megosztásbanSzerkesztés

1. Európa az ókorbanSzerkesztés

GörögországSzerkesztés

1. Átfogó (legalább alapvonalakban) szócikk a görög mitológiáról, ezen belül:

görög istenek, félistenek, mitológiai alakok életének és munkásságának feldolgozása
híresebb görög mondák önálló szócikké alakítása (Tantalosz, Sziszifusz, Héraklész munkái, Prokrusztész-ágy, etc. a téma maga kimeríthetetlen)
a görög vallás misztériumainak, szertartásainak ismertetése (Delphoi, akár)


2. Átfogó (szintén legalább alapvonalakban) szócikk az ókori görög történelemről, ezen belül:

görög hadvezérek, államférfiak, türannoszok, stb. részletesebb életrajzai
történelmi események (Marathón, Szalamisz, stb.)
jó lenne részletesebben, sorrendben kidolgozni az egyes városállamok türannoszait is, Athéntől Korinthoszon át Szirakuszaiig
egyes városállamok, kolóniák története, ezzel szorosan összekapcsolódna az ókori Görögország főbb településeinek rövid szócikkekben való feldolgozása a dél-hispániai telepektől a Fekete-tenger melléki kolóniákig, különös tekintettel Athénre és Spártára
a görög demokrácia kialakulása, működése
Makedónia királyai, történelme, különos tekintettel Nagy Sándor hódításaira

3. Ógörög irodalomtudomány, természettudomány, irodalom

görög irodalmárok, filozófusok, szónokok, grammatikusok, lexikográfusok (ezen dolgozom épp :))
görög természettudomány (Arkhimédész, Thalész, Pitagorász, etc.)
görög irodalom általában (drámajátékok, antik verslábak (jambus, trocheus, stb.)
görög filozófia története, nagy alakjai

4. Egyéb

Olimpiák története, híres sportolók életrajzai (Krotóni Milón, stb.)
Görög használati tárgyak, játékok, ruházkodás, általában a mindennapi élettel kapcsolatos fogalmak
minden más, amit nem soroltam fel. :)


RómaSzerkesztés

1.Római vallás és mitológia (Görögországhoz hasonlóan)

2.Római történelem, mint Görögországnál, ezen túl

a római császárok és családtagjaik kidolgozása
a római királyok kidolgozása Romulustól Tarquinius Superbusig
a római consulok időrendi sorrendbe állítása, már amennyire a források lehetővé teszik
a birodalom provinciáinak kidolgozása, ezen belül a provinciák helytartóinak időrendi sorrendben történő feldolgozása, természetesen ez is valamilyen tekintetben forrásfüggő
a birodalom településeinek feldolgozása, legalább nagy vonalakban
Pannónia történelme, településeinek, helyneveinek teljességre törekvő feldolgozása

3. Római irodalomtudomány, természettudomány, etc. mint Görögországnál

4. Egyéb

római jog
római államszervezet, tisztségek
jellemző használati tárgyak, öltözködés, akármi más :)
gladiátori játékok

Kelta civilizációSzerkesztés

1.Kelta mitológia, kelta vallás (druidák, emberáldozatok)

2.Kelta törzsek, kultúrák kidolgozása legalább nagy vonalakban Hispániától és Britanniától Pannóniáig

ezen belül a történelmi Magyarország területén élt kelta törzsek teljességre törekvő kidolgozása

3.Minden más, ami a keltákkal foglalkozó szerkesztőknek épp az eszébe jut.

Égei-tengeri civilizációkSzerkesztés

1.A minószi Kréta történelme

ezen belül a krétai királyok kronologikus felsorolása, már amennyire a források engedik
krétai települések viszonylagos teljességre törekvő kidolgozása, különös tekintettek Knosszoszra

2.Krétai vallás, mitológia (bikakultusz)

3.Mindenmás, ezen belül legfőképp a krétai írásokkal foglalkozó szócikkek elkészítése (linearis A, illetve linearis B írás, plusz Phaistosi korong)

4.Szantorini történelme a vulkán kitöréséig


===Kereszténység kialakulása=== elkezdtem ennek a részletes kidolgozását a vitalapomon--Shenki 2005. október 18., 12:51 (CEST)


1.Az Újszövetség könyveinek alapos, teljességre törekvő feldolgozása

ezen belül az Újszövetség összes szereplőjének feldolgozása

2.A korai egyház története, szervezete, felépítése a Kr. u. VI. századig, fogalmainak tisztázása

3.Teljességre törekvő feldolgozása az első hat évszázad szentjeinek, boldogjainak, illetve az egyház korai életében jelentős szerepet játszó (akár pro, akár kontra) személyeknek

4.Ókeresztény művészet, irodalom

5.Keresztényüldözések Nerotól Diocletianusig, mártírok életrajzai

6."Eretnekmozgalmak" (gnoszticizmus, arianizmus, stb.) története, tanaik kidolgozása, vezető alakjaik életrajzainak elkészítése

Egyéb ókori európai népek, civilizációk, csak címszavakbanSzerkesztés

1.Málta ókori története

2.Germánia, Gallia, Britannia törzsei

3.Etruszk civilizáció


2. Ázsia az ókorbanSzerkesztés

Sumer-akkád civilizációSzerkesztés

1.Legalább nagy vonalakban kidolgozni a sumer-akkád civilizáció történetének 3000 évét, Krisztus születéséig.

ezen belül a sumer-akkád királylisták időrendi sorrendben történő kidolgozása, már amennyire a források engedik
a sumer-akkád történelem híres alakjai életrajzainak kidolgozása (félő, hogy nem maradt ránk túl sok)

2.Sumer-akkád városok történetének kidolgozása, lehetőleg uralkodóikkal együtt (esetleg lehetne különvenni az egyes városállamok saját uralkodóit sablonnal, pl. Ur uralkodói, Uruk uralkodói, stb.)

3.Sumer-akkád mitológia leírása, isteneinek kidolgozása

4.Sumer-akkád tudomány, matematika, ezen belül

mindenképp komolyabb kidolgozása a sumer írásbeliség kezdeteinek
sumer-akkád matematika, csillagászat, természettudomány

5.Sumer-akkád művészet, irodalom, mindennapi élet, illetve minden, ami nem fér be a fenti kategóriákba


Hettita civilizációSzerkesztés

1.Hettita történelem kidolgozása, legalább nagy vonalakban

ezen belül a hettita királylisták feldolgozása, illetve a híresebb, a hettita történelemben szerepet játszó személyek életrajzainak kidolgozása

2.Hettita városok története, leírásuk

3.Hettita mitológia leírása, isteneinek kidolgozása, kapcsolódási pontok a sumer-akkád mitológiával

4.Hettita művészet, irodalom, hettita írásbeliség


Föníciai civilizációSzerkesztés

1.Fönícia történelme, királyainak kidolgozása, települései mint fent

kicsit nagyobb hangsúly a föníciai kolóniákra, illetve a föníciai kereskedelem történetére

2.Föníciai vallás, mitológia története

3.Mindenmás, mint fent

BabilonSzerkesztés

1.Babilon története, városállamainak története mint fent, legalább nagy vonalakban

2.Babiloni vallás, istenek kidolgozása, mitológia

3.Babiloni természettudomány, különös tekintettel a matematika és a csillagászat eredményeire

4.Mindenmás, itt is


Perzsa birodalmak (Akhaimenidák, Parthusok és Szászánidák)Szerkesztés

1.A Perzsa Birodalom története a kezdetektől a Kr. u. VI. századig, királylisták kidolgozása - szerintem ezt kitolhatnánk a Szászánidák bukásáig, 636-ig. Elvégre az csak plusz 160 év, amellett az ókor határain vitatkoznak. A váltás keleten ekkoriban következett be (arabok és iszlám, illetve Bizánc hivatalos göröggé válása)--Mathae V 2005. október 19., 18:17 (CEST)

Perzsia nagyvárosainak kidolgozása, híres perzsa államférfiak, hadvezérek

2.Perzsa mitológia, átfogóbb feldolgozása, istenek kidolgozása

zoroasztrianizmus feldolgozása

3.Perzsa irodalom, természettudomány, művészet

4.Egyebek

AsszíriaSzerkesztés

1.Asszíria történelme a kezdetektől a bukásig, asszír királylisták feldolgozása

2.Asszír mitológia, istenek, kapcsolódási pontok a többi közel-keleti civilizációval

3.Asszír művészet, természettudomány, irodalomtudomány

ezen belül asszír filológia

MegvalósultSzerkesztés

Néhány asszír főváros (a többit mostanában elkészítem) meg a fontosabb királyok szócikkei megvannak részemről. --Mathae قل لي 2007. február 8., 23:27 (CET)

Ókori zsidó kultúraSzerkesztés

1.Izrael története a kezdetektől a Kr. u. VI. századig, a zsidó királyok felsorolása

ezen belül a híres zsidó államférfiak, hadvezérek életrajzainak kidolgozása
Izrael településeinek kidolgozása
a 12 zsidó törzs kidolgozása
a Kr. u. I. századtól a diaszpóra története

2.Az Ószövetség könyveinek teljességre törekvő alapos feldolgozása

az ószövetségben szereplő személyek teljességre törekvő feldolgozása
híres zsidó hittudósok, rabbik életrajzainak elkészítése
a Tóra és a Talmud története
zsidó kegytárgyak (cicesz, kipa, tfilin, stb. alapos feldolgozása, kialakulásuk)

3.Zsidó természettudomány, művészet

Egyebek, egyelőre címszavakbanSzerkesztés

1.Kínai civilizáció kialakulása, története, hírességei

2.Japán civilizáció kialakulása, története

3.Catal Huyük-i kultúra

4.Jerikó feltárása, története (legrégebbi ismert város)

5.Hurri-Méd civilizáció leírása, története

6.Ókori India története (Mohendzsodáro)

7.Kora népvándorlás kori népek (pl. hunok)

3. Afrika az ókorbanSzerkesztés

EgyiptomSzerkesztés

1.Egyiptom történelmének minél részletesebb kidolgozása, akár több szócikkre bontva

egyiptomi fáraók, illetve a Ptolemaioszok teljességre törekvő kidolgozása
híres egyiptomi államférfiak, hadvezérek
kicsit bővebb kitérő a hükszosz-uralomra
nagyobb egyiptomi városok történelmének kidolgozása
egyes dinasztiák kidolgozása

2.Egyiptomi mitológia, vallás

általános kidolgozás, Egyiptom isteneinek feldolgozása
bővebb kidolgozása Aton kultuszának
egyiptomi misztika, hermetikus irodalom
kopt kereszténység

3.Egyiptomi kultúra, művészet, természettudomány

egyiptomi építészet (piramisok, Királyok és Királynék Völgye, templomok)
képzőművészet, szobrászat sajátosságai, akár korszakokra bontva
csillagászat, matematika
orvostudomány, gyógyászat, balzsamozás
egyiptomi nyelv, írás alaposabban

4.Minden más, a lista bővíthető :)

Pun birodalomSzerkesztés

1.A punok történelmének kidolgozása a 3. pun háborúig

pun királylisták feldolgozása, hadvezérek, államférfiak
pun városok feldolgozása
komolyabb kidolgozása a három nagy, Rómával viselt háborúnak
Karthágó története a punok bukása után
Pun harcmodor leírása

2.Pun vallás, mitológia, istenek

3.Egyéb mindenféle


NúbiaSzerkesztés

1.Núbia a 3. évezredben

2. Kerma királyság

3. Núbia mint egyiptomi tartomány

4. Kushita királyság

4.1 Napata királyság
4.2 Meroitikus királyság

Ennek neki is látok. Kezdem Meroéval. --Lassi 2005. november 27., 23:18 (CET)


Más birodalmak, csak címszavakbanSzerkesztés

1.Punt Punt jelen ismereteink szerint nem több mint egy név. Nem tudjuk pontosan hol volt Kelet-Afrikában, egyáltalán birodalomnak vagy királyságnak tekinthető-e.

--Lassi 2005. november 27., 23:07 (CET)

2.Zimbabwe

3.Dahomey, fekete-afrikai királyság

4. Amerika, Ausztrália és Óceánia az ókorbanSzerkesztés

Itt sötétben tapogatózom, a műhely e részének kidolgozásához egy nálam avatottabb szerkesztőtárs munkájára lenne szükség. Amerikánál talán a tolték civilizáció és a Nazca-völgyi civilizáció lenne megemlíthető, Ausztráliánál és Óceániánál esetleg a Húsvét-szigetek, de mondom, nem tudom, nagy butaságot meg nem akarok írni.

(Szerintem ezt ki kene hagyni, de en sem vagyok szakerto a temaban. --Dr. Steller e-mail 2005. október 19., 11:38 (CEST) )

III. Az ókor vallásaiSzerkesztés

1. KereszténységSzerkesztés

[1]

IdőrendSzerkesztés

A Krisztus utáni évekhez hasonlóan ki kellene dolgozni a Krisztus előtti éveket, évszázadokat (Kr. e. 1, Kr. e. 2, Kr. e. 3000-ig). Babramunka, viszont a későbbi munkát nagyban megkönnyítené, hisz akkor ezen évek mellé is rendelhetnénk eseményeket, születéseket/halálokat. Kr. e. VI-V. évezredtől a Kr. u. V-VI. századig terjedő időszakot vizsgálnánk, ez a tényleges „ókor".


Kívánatos állapotSzerkesztés

A munka maga óriási, tehát nem érünk a végére egyhamar, talán sosem. Kívánatos állapotnak azt tekinteném, ha többen, folyamatosan dolgoznánk a szócikkeken.