Wikipédia:Az év szócikke

Tudnivalók

Az év szócikke olyan közösségi verseny, amely során az adott év legjobb szócikkei mérettetnek meg. A verseny a szavazásban résztvevő szerkesztők saját minőségértékelése alapján, de pontos kritériumrendszer nélkül, szubjektív értékítélet alapján zajlik. A verseny eltér a kiemelt és a jó szócikkeknél alkalmazott minőségellenőrzési eljárástól, mivel a szócikkek esetleges hiányosságaival, pontatlanságaival kapcsolatos észrevételek nem kerülnek ismertetésre. A hiány- vagy csonksablonnal ellátott szócikkek kizárása a versenyből ugyanakkor biztosít egy olyan minőségellenőrzést, amely biztosítja a verseny színvonalát. Figyelembe véve azt, hogy a Wikipédia szerkesztői közössége az adott kategóriában, az adott évben a legjobbnak ítélte a szócikket, a kategóriák első helyezettjei megérdemlik, hogy automatikusan megkapják a „jó szócikk” címet (ha még nem rendelkezett azzal, vagy a kiemelt szócikk státusszal). A dokumentálhatóság érdekében a kategóriák – jó vagy kiemelt státusszal még nem rendelkező – első helyezettjeit a Wikipédia:Javaslatok jó szócikkekre oldalon javaslatként kell feltüntetni, hivatkozva a versenyre, de szavazni nem kell rájuk.

A szócikkek a versenyen a tárgyév utolsó szerkesztése szerinti állapotában vesznek részt, biztosítva ezzel, hogy mindenki a szócikk azonos állapotára szavazhasson. A hiányosságok menet közbeni módosítására (kiegészítésére, javítására) nincs lehetőség a verseny ideje alatt. Ez azonban nem zárja ki a versenyen résztvevő szócikkeknek a verseny ideje alatti szerkeszthetőségét, de a szavazás a tárgyév utolsó szerkesztési állapota alapján történik.

A nevezés feltételei szerkesztés

A javasolt szócikknek az alábbi pontoknak kell megfelelnie:

 • a kiírásnak megfelelő évben született;
 • nem a kiírásnak megfelelő évben született, de abban az évben gyakorlatilag teljesen átírták vagy igen jelentős mértékben, legalább 30%-kal bővítették;
 • nem tartalmazhat hiányosságra figyelmet felhívó sablont;
 • nem tartalmazhat valamely szakaszra vagy a szócikk egészére vonatkozó csonksablont.

Előfordulhat, hogy a szócikk méretének legalább 30%-os változását a laptörténet szerinti méretkülönbségből nem lehet megállapítani, de az átírások miatt a változtatás mértéke a javaslatot tevő szerkesztő szerint meghaladja az előírt minimum változást abban az évben. Ebben az esetben a verseny vitalapján a javaslattevő szerkesztőnek lehetősége van a jelölés indokoltságának bemutatására.

Hiányosságot jelző sablon a jelölés után is felkerülhet egy-egy szócikkre, a jelölést ebben az esetben az év során nem kell visszavonni. A hiányosság pótlása a tárgyévben, az év utolsó napja 23:59-ig, történhet meg. A hiányosságot jelző sablonok meglétének ellenőrzését a verseny koordinátora végzi a szavazás megkezdése előtt. Az ilyen sablonnal rendelkező szócikkek a szavazáson már nem vesznek részt.

Javaslattétel szerkesztés

Az éppen aktuális kiírásra javaslatot tenni az egész év folyamán, valamint a következő év harmadik vasárnapjáig, éjfélig lehet. A szócikket lehetőség szerint a feltüntetett kategóriák egyikébe be kell sorolni. A javasolt szócikkek a tárgyév utolsó szerkesztésének linkje szerint vesznek részt a versenyen. Ennek beállítása a szavazás megkezdéséig történik meg.

A kategóriákban minimum hat szócikknek kell szerepelnie, de az egyes kategóriákba javasolt szócikkek számától függően kategóriák összevonhatók, vagy ha egy kategórián belül túl sok a jelölt, akkor szétbonthatók. A kategóriák összevonása és szétbontása vitalapi megbeszélés után, a többségi vélemény figyelembe vételével, a verseny koordinátorának feladata.

Egy szócikk áthelyezésének indokoltsága esetén a szócikket jelölő szerkesztő a szavazás megkezdéséig az általa jelölt szócikket szabadon áthelyezheti egy másik kategóriába. A szavazás megkezdéséig a vitalapon bármely szerkesztő kezdeményezheti valamely szócikk másik kategóriába áthelyezését, amelyet a szócikket jelölő, vagy annak hozzájárulásával az áthelyezést kezdeményező, vitatott esetben – a jelölő hozzájárulásának hiányában – egyedi mérlegelés, vagy a vita során kialakult többségi vélemény figyelembe vételével a verseny koordinátora végez el.

A kategóriák évente változhatnak a szerkesztői közösség javaslatai alapján.

Opcionális: Az adott év folyamán kiemeltté és jó szócikké váló szócikkek, ha teljesítik az indulás egyéb feltételeit (az év folyamán készültek vagy lettek jelentősen kibővítve), automatikusan legyenek jelölve a versenyen való részvételre.

Ki vehet részt a jelölésben? szerkesztés

Bármely regisztrált szerkesztő.

Figyelem! szerkesztés

A kiemelési eljárással szemben itt nem folyik műhelymunka! Ha az általad jelölt szócikk nem felel meg a fent felsorolt feltételeknek, a lap koordinátora eltávolítja a jelöltek közül.

Szavazás szerkesztés

A szavazás a cikkek mennyiségétől függően a javaslattételi időszak lezárását követően 4-6 hétig tart. Egy kategóriában minimum hat jelöltnek kell szerepelnie. A javasolt szócikkeknek a versenyben résztvevő szerkesztési állapota a tárgyév utolsó szerkesztésére mutató linkkel az egyes kategóriák szavazótáblázata fölött érhető el.

Ki vehet részt a szavazásban? szerkesztés

Minden olyan szerkesztő szavazhat, aki egy hónapnál régebben regisztrált és a szócikknévtérben minimum ötven komoly szerkesztése van. Egy kategórián belül egy szerkesztő legfeljebb három szócikkre kell hogy szavazzon. A szavazatok kiértékelése a Condorcet-módszer szerint történik.

Olyan cikkre etikai okokból senki ne szavazzon, melyet részben vagy egészben maga írt.

Eredményhirdetés szerkesztés

A kiértékelésre és az eredményhirdetésre a szavazás lezárását követő 1 héten belül kerül sor az éppen aktuális lapon, illetve a Kocsmafal (hírek) oldalon. Eredményt azokban a kategóriákban hirdetünk, amelyekben legalább 10 szerkesztő érvényesen szavazott.

Egy kategóriában az első három szócikk kapja meg az elismerő címeket. Valamely helyezésnél előállt holtverseny esetén az adott helyezést elérő szócikkek mindegyike megkapja az elismerő címet, és az utánuk következő helyezett is kihirdetésre kerül. A versenyen elért eredmény megjelentetésre kerül a szócikk vitalapján.

A kategóriánkénti első három helyezett szócikk fő közreműködői elismerő bannert kapnak a vitalapukra. Fő közreműködőnek az számít, aki legalább 10% tartalommal járult hozzá a szócikkhez, függetlenül attól, hogy ezt a tartalmat melyik évben adta hozzá, hiszen ezek a szerkesztései is hozzájárultak a cikk elismeréséhez. A fő közreműködők megállapítására a szócikk laptörténetén elérhető "Szerkesztési statisztika" szolgál alapul. Nem tekinthető közreműködésnek a visszaállítás, valamint egy korábbi állapotra visszaállított vandálkodás.

A verseny koordinátora szerkesztés

A tárgyévi verseny koordinátora az adott évi versenyt kiíró szerkesztő. A kiírást követően más szerkesztő is jelentkezhet a verseny koordinátora szerepére. Több koordinátor esetén a feladatokat egymás között osztják el.

A verseny koordinátorának feladata:

 • a kategóriák szétbontása vagy összevonása, ha ennek szükségessége felmerül, vagy erre javaslat érkezik;
 • szócikkek kategóriák közötti áthelyezése vitatott esetekben a többségi vélemény figyelembe vételével;
 • a tárgyévben jelentősen bővített cikkek esetében a 30%-os módosulás ellenőrzése;
 • a szavazás megkezdése előtt a hiánysablonok meglétének ellenőrzése, és az ilyen sablonnal rendelkező szócikkek kizárása a versenyből;
 • a kiírásnak nem megfelelő szócikkek jelölésének törlése;
 • a tárgyév utolsó napjának megfelelő difflink meglétének ellenőrzése, illetve pótlása azoknál a jelölt szócikkeknél, amelyeknél az nem szerepel a jelöléshez megadott linkben;
 • a szavazatok lezárása után az eredmény kiszámítása a Condorcet-módszer alapján;
 • az egyes szócikkek főbb közreműködői személyének megállapítása;
 • az eredmény kihirdetése és a díjazott főbb közreműködők értesítése, számukra az eredményt jelző banner megküldése;
 • a szócikkek vitalapján az eredmény feltüntetése, illetőleg az erre szolgáló banner elhelyezése;
 • a kategóriákon belül első helyezést elért szócikkek számára a jó szócikk státusz adminisztrálása (amelyek még nem rendelkeznek kiemelt vagy jó szócikk státusszal).

A főbb közreműködők személyének megállapításában, a bannerek megküldésében és felhelyezésében, valamint a kategóriagyőztesek jó szócikk státuszának adminisztrálásában a koordinátor munkájának segítése céljából más szerkesztők is részt vehetnek.

Az év szócikke verseny története szerkesztés

Az év szócikke versenyt 2010-ben indította útjára a magyar Wikipédia szerkesztői közössége. 2023-ban már sorozatban a verseny 13. fordulójára került sor.

Összefoglaló szerkesztés

A legelső versenyen 2010-ben nyolc kategóriában lehetett jelölni cikkeket. Összesen 106 szócikket jelöltek a szerkesztők. Az eredményhirdetés alapján 28 szócikket díjaztak. Hét kategóriában egyetlen szócikk nyerte el Az év szócikke címet, míg a Természettudomány kategóriában három első helyezettet is kihirdettek, megosztott első helyezéssel. Érdekesség, hogy mind a három első helyezés ebben a kategóriában egy szerkesztőhöz köthető.

A második versenyen 2011-ben kilenc kategóriában lehetett jelölni szócikkeket. Összesen 117 szócikket jelöltek a szerkesztők. Az eredményhirdetés alapján kilenc kategóriában összesen 29 cikket díjaztak. Nem volt olyan kategória, ahol az első helyezést megosztva kellett volna odaítélni.

A verseny harmadik évében, 2012-ben 11 kategória összesen 137 szócikkére lehetett szavazni. A Természettudomány kategórián kívül minden más kategóriában egyetlen szócikk nyerte el az Év szócikke címet.

2013-ban tíz kategória 92 szócikkére lehetett szavazni. Az eredmények alapján 10 kategóriában hirdettek győztest, megosztott első helyet csak Média, film és szórakozás kategóriában kellett kiosztani.

2014-ben 13 kategória 126 cikkére lehetett leadni a szavazatokat. Az eredmények alapján 10 kategóriában hirdettek győztest, megosztott első helyet csak Média, film és szórakozás kategóriában kellett kiosztani.

2015-ben 14 kategória 133 szócikke érkezett be a versenyre mint jelölt. Az eredményhirdetést 14 kategóriában tartották meg. A kategóriák egyikében sem született megosztott első helyezés.

2016-ban 15 kategóriára kellett lebontani a versenyen induló cikkeket, mert igen sok, összesen 189 szócikk érkezett a versenyre jelöltként. A 15 kategóriában összesen 52 szócikk kapott elismerést. Megosztott első helyezés kihirdetésére Természettudomány kategóriában volt szükség.

A 2017-es Az év szócikke versenyen 13 kategória 154 szócikke versenyzett.

A 2018-as év legjobb szócikkeiből megrendezett fordulóban 163 szócikk versenyzett 12 kategóriában. A verseny addigi történelme során a 2018-as megmérettetés vonzotta a legtöbb szavazót. A 61 wikipédista 508 szavazata erős legitimációt adott a 40, végül dobogóra került szócikknek. 2018 óta évről-évre csökken a jelölésre került szócikkek száma.

A versenyre jelölt szócikkek száma alapján az elmúlt évek versenyeinek rangsora a következő: 2016 (189 jelölés), 2018 (163), 2017 (154 jelölés), 2019 (145), 2012 (137 jelölés), 2015 (133 jelölés), 2014 (126 jelölés), 2011 (117 jelölés), 2020 (115 jelölés), 2010 (106 jelölés), 2013 (92 jelölés) 2021 (89 jelölés), 2022 (78 jelölés). 14 év alatt tehát összesen 1644 szócikket,[1] évenként átlagosan 126 szócikket jelöltek a Wikipédia szerkesztői a versenyre.

A verseny minőségét jelzi, hogy a 2022-es versennyel bezárólag kihirdetett 168 első helyezett közül 104 szócikk kiemelt státuszú és 51 szócikk jó minősítést[2] kapott. 13 szócikk, amelyek 2016 előtt lettek kategóriájuk győztesei, nem rendelkeznek minősítéssel.

Statisztika szerkesztés

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Össz. Átlag
Mezőny
Szócikk (db) 106 117 137 092 126 133 189 154 163 145 115 89 78 86 1730 124
Kategória (db) 008 009 011 010 013 014 015 013 012 015 015 010 010 012 0167 012
Szócikk/kategória (db) 013 013 012 009 010 010 013 012 014 010 08 09 08 07 00 010
Legnagyobb kategória 017 017 022 018 017 016 024 016 017 011 011 012 010 010 00 015
Legkisebb kategória 009 008 006 006 006 006 007 007 008 008 006 006 006 006 00 006
Kategórianagysági olló[3] 001,9 002,1 003,7 003,0 002,8 002,7 003,4 002,3 002,1 001,4 001,8 002,0 001,7 001,7 00 002,3
Átlagos szócikkterjedelem (kB) 069,8 057,7 059,2 054,9 069,3
Új és bővített gyarapodás aránya[4] 39:61 62:38 48:52 57:43 40:60
Szavazás
Érvényesen szavazó wikipédisták 042 039 031 029 028 031 041 028 061 046 029 031 026 022 0192[5] 035
Érvényes szavazatok 198 206 200 113 164 227 306 204 508 497 260 175 163 144 3365 240
Szavazat/kategória (db) 025 023 018 011 013 016 020 016 042 033 017 018 016 014 00 020
Szavazatmaximálók[6] 033% 036% 023% 010% 011% 023% 020% 025% 048% 050% 038% 029% 039% 014% 00 028%
Szavazási fegyelem[7] 059% 059% 059% 039% 045% 052% 050% 056% 069% 072% 060% 057% 063% 066% 00 058%

Legeredményesebb szerkesztők szerkesztés

2010–2022 között 168 szócikk végzett az első helyen az évenkénti versenyen, amelyek létrehozásában meghatározó módon 84 szerkesztő vett részt.

A 2022. évi versennyel bezárólag az alábbi szerkesztők szerezték a legtöbb 1. helyezést. Rajtuk kívül még 51 szerkesztő 1 alkalommal kapta meg az év legjobbjának járó címet azon szócikke után, amelynek létrehozásában meghatározó módon[8] vett részt.

Szerkesztő 1. helyezés
Moonwalkr 12
Szalax 10
Szilas 10
Xia (Teemeah) 9
Dodi123 8
Pasztilla 8
DenesFeri 7
Hollófernyiges 7
Ogodej 7
Szalakóta 5
Andrew69. 4
Dudva 4
Hkoala 4
Laszlovszky András (L András) 4
Fauvirt 3
Gerry89 3
Milei.vencel 3
XXLVenom999 3
Andreas P 15 2
Beaujolais 2
Crimea 2
Dencey 2
Fmvh 2
Kemenymate 2
KovacsDaniel 2
Ksanyi 2
MrSilesian 2
Mrszantogabor 2
RepliCarter 2
Tambo 2
Tomcsy 2
Varhegy 2
Zerind 2
 1. Valójában csak 1632 szócikket, az ABBA (2019, 2021), Bohém rapszódia (2018, 2019), Buddhista művészet (2014, 2015), Emlősök (2018, 2019), Iszlám építészet (2017, 2019), Kistarcsai Központi Internálótábor (2018, 2019), Magyar Pamutipar Rt. (2012, 2013), Mercury-program (2014, 2018), Midwayi csata (2012, 2013), Szalánkeméni csata (2012, 2013), Thomson-híd (2011, 2012), Zoroasztrizmus (2017, 2018) szócikkeket ugyanis a verseny története során két ízben is jelölték.
 2. 2016-tól az 1. helyezettek automatikusan megkapják a „jó szócikk” minősítést, ha még nem rendelkeztek azzal, és nem voltak kiemeltek.
 3. A legnagyobb és legkisebb kategóriák elemszámának hányadosa. Az érték 1,0-hez közelítésének fontos szerepe lehet abban, hogy a szócikkek a bennfoglaló kategóriától függetlenül közel egyenlő esélyekkel induljanak a versenyen.
 4. A versenyen induló szócikkek teljes éves bájtgyarapodásának megoszlása új és bővített szócikkek között.
 5. Nem az évenként szavazni megjelenő wikipédisták összesített adata, hanem a verseny történelme során 2019-ig legalább egyszer szavazó wikipédisták száma. A 2020-tól új szavazókat (egyelőre) nem tartalmazza.
 6. A minden kategóriában szavazó wikipédisták aránya.
 7. A végső szavazatok számának aránya a megjelent wikipédisták maximált szavazatszámához képest.
 8. Az adott évi verseny kiírásakor a szerkesztett tartalom legalább 15%-át adta.